ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Shakespeare William (*23.04.1564 - †23.04.1616)

­­­­

Romeo a Julie (rozbor) (2)

  • forma: próza a poezie
  • druh: drama
  • žánr: tragédie

William Shakespeare dokončil tragédii Romeo a Julie pravděpodobně v rozmezí let 1595-1596. Bylo to v období, kdy dopsal komedie Sen noci svatojánské a Marná lásky snaha a připravoval tragédii Richard II. Zajímavým faktem je struktura těchto děl - například komedie Sen noci svatojánské začíná jako tragédie a končí jako komedie. Zatímco drama Romeo a Julie, začínající jako komedie vtipným rozhovorem dvou sluhů, se tragédií stane až uprostřed...

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydal Československý spisovatel v Praze roku 2018. Z anglického originálu Romeo and Juliet přeložil Erik Adolf Saudek. Počet stran: 155. ISBN: 978-80-7459-155-6.

KOMPOZICE:

Chronologická; tragédie o pěti dějstvích + prolog

VERŠOVÁ VÝSTAVBA:

Blankvers - nerýmovaný jambický verš o pěti stopách, končí na přízvučnou slabiku.

ZNÁMÁ FILMOVÁ, DIVADELNÍ ČI MUZIKÁLOVÁ ZPRACOVÁNÍ:

  • film Romeo a Julie (1968, režie Franco Zeffirelli)
  • divadelní hra Romeo a Julie, převedená do 21. století (premiéra 8. března 2014, režie David Drábek)

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA KNIHY:

  • námět: autor čerpal ze starověkého (antického) Řecka
  • téma: zakázaná láska mladých, spory

DĚJ:

Děj knihy začíná na veřejném prostranství v italské Veroně, kde začnou sluhové Samson a Řehoř od Kapuletů luskat prsty na sluhu Abrahama od Monteků. Poté začne debata, který z jejich pánů je lepší. Z této debaty vznikne roztržka, do níž se přimotá synovec paní Kapuletové Tybalt a Montekův synovec a zároveň přítel Romea Benvolio. Seběhnou se měšťané i oba znepřátelené rody, když vtom se objeví vévoda Eskalus a ukončí pouliční roztržku. Benvolio musí poté vše vysvětlit panu Montekovi.

Po ukončení roztržky se setká starý Kapulet s mladým šlechticem Parisem, jenž se uchází o ruku jeho dcery Julie. Kapulet pozve mladého Parise na každoroční starodávný ples, aby se mohl dvořit jeho dceři a zároveň mu dá požehnání, pokud ho bude Julie chtít.

Kapuletův sluha je vyslán, aby sezval panstvo na ples, avšak nemůže přečíst hosty na seznamu. V tom okamžiku narazí na mladého Romea hovořícího s Benvoliem a požádá je o pomoc. Romeo seznam přečte, sluha mu poděkuje a pozve je oba na ples, jelikož netuší, že jsou od Monteků. Romeovi to přijde jako dobrý nápad vydat se na ples, i když jeho přátelé Mercuzio a Benvolio jsou opačného názoru. Nakonec se všichni tři ve škraboškách dostaví na ples ke Kapuletům. Tam se Romeo seznámí s mladinkou Julií a zamiluje se do ní.

V noci přeleze Romeo zeď do zahrady Kapuletů, aby vyznal Julii lásku. Ta se zjeví na balkoně nad ním. Dlouho spolu hovoří o své lásce, až v jednom momentě dojde řeč na sňatek.

Ještě téže noci běží Romeo za bratrem Vavřincem se zpovídat a zeptat se, jestli by je byl ochoten oddat. Bratr Vavřinec je zprvu překvapen, že už není v jeho srdci Rosalina, pro kterou mu donedávna tlouklo srdce, ale mladičká Julie. Avšak usoudí, že s Julií to myslí vážně a na jeho prosebnou žádost kývne.

Julie pošle další den v devět za Romeem chůvu, aby jí vzkázal, zdali si ji vezme, či to bylo jen hloupé pobláznění smyslů. On chůvě odpoví a chce po ní, aby vzkázala Julii, ať přijde odpoledne k Františkánům, že budou bratrem Vavřincem oddáni. Chůva vyřídí a odpoledne jsou skutečně tajně oddáni.

Na veřejném prostranství dojde k hádce mezi Tybaltem a Mercuziem. Objeví se Romeo a začne být na Tybalta zdvořilý, ten ho však nazve lumpem. Mercuzio vytasí zbraň a vrhne se proti Tybaltovi, ten záhy tasí též zbraň. Romeo chce tomu zabránit, avšak Tybalt pod vztaženou paží Romeovou bodne Mercuzia. Tybalt se svými společníky okamžitě uteče. Benvolio odvede Mercuzia, ale zanedlouho se vrátí se smutnou zprávou, že Mercuzio je mrtev. Tybalt se vrací na místo činu. Romeo, zlomen tou smutnou zprávou, žádá pomstu a vyzve Tybalta k boji. Šermují a náhle padne Tybalt k zemi. Přijede vévoda, lidé žádají, aby dostal Romeo trest smrti. Vévoda si Romea vyslechne a jako trest ho vykáže z Verony do Mantovy.

Julie je smutná, že její choť je vyhnán. Otec v domnění, že oplakává smrt svého bratrance, se jí rozhodne uspořádat svatbu a provdat ji za Parise, jenž je do ní zamilován. Julie je však proti, pohádá se s otcem a odejde za bratrem Vavřincem rádoby se vyzpovídat. Ten se Julii pokusí pomoci a vymyslí plán. Vavřinec daruje Julii tresť v lahvičce a k tomu jí řekne, co, kdy a jak má udělat.

Noc před svatbou vypije Julie obsah lahvičky a usne na 42 hodin. Ráno ji nalezne chůva. Julie díky tresti nejeví známky života. Všichni začnou Julii oplakávat a vystaví pohřeb. Vše jde podle Vavřincova plánu. Avšak bratr Jan je zdržen a nestačí donést dopis od Vavřince k Romeovi. Za Romeem přijede sluha Baltazar a sdělí mu, že Julie zemřela. Romeo okamžitě jede zpět do Verony. Cestou navštíví lékárníka a chce po něm jed. Lékárník mu ho nemůže prodat, ale po přemlouvání prodá, jelikož je chudý. Romeo dorazí až k hrobce Kapuletů, přikáže pod vyhrůžkou smrti svému sluhovi, aby ho opustil a předal dopis jeho otci. Baltazar jej opustí, avšak zůstane poblíž. Romeo dojde k hrobce Kapuletů, kde nalezne Parise. Mezi Parisem a Romeem dojde k souboji a Paris umírá. Romeo otevře hrob Julie, naposled si ji prohlédne, obejme a vypije lahvičku s jedem. Po půlhodině se dostaví k hrobce bratr Vavřinec. Baltazar mu řekne, že Romeo je tam už půl hodiny a že slyšel šerm. Bratr Vavřinec pospíchá k hrobce. Zde nalezne zabitého Parise a opodál bezvládné tělo Romea.

Julie se začne probouzet. Bratr Vavřinec jí sdělí, co se stalo. Mezitím se k hrobce blíží stráž, kterou přivolal sluha Parise. Vavřinec chce s Julií utéct a slibuje jí, že ji ukryje mezi sestry v klášteře. Ta se rozhodne zůstat. Chce se také otrávit, ale marně, všechen jed vypil Romeo. I když se líbáním snaží sejmout alespoň kapičku jedu ze rtů Romea, je to marné. Julie popadne dýku a probodne své tělo.

K hrobce přiběhne Kapulet s paní Kapuletovou, vévoda a po chvíli je zavolán i Montek. Naskytne se jim hrůzný pohled. Paris v krvi, bezvládný Romeo a na něm probodnutá, krvácející Julie. Vévoda oběma rodům ukazuje, co svou nenávistí způsobily. Stráže přivedou bratra Vavřince i Baltazara, aby objasnili událost. Oba při výslechu sdělí, jak se to odehrálo a Baltazar předá dopis vévodovi, v němž Romeo vše popisuje svému otci.

Když se oba rody dozví, že Romeo a Julie byli manželé, udobří se. Montek nechá na počest Julie postavit sochu z ryzího zlata.

HLAVNÍ MYŠLENKA:

Lidé by měli bojovat o své právo na lásku, protože toto právo má mít každý.

CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV A VZTAHŮ MEZI NIMI:

Julie - čtrnáctiletá dívka z bohaté rodiny; narozena 29. černa na Pavla a Petra; vzplane láskou k Romeovi a stane se jeho ženou; měla sestru Zuzku, jež se dožila jen jednoho roku
Romeo - mladý muž, jenž se zamiluje do dívky ze znepřáteleného rodu Kapuletů, Julie; po zabití Tybalta je vyhnán do Mantovy
Tybalt - synovec paní Kapuletové; šermíř; výbušný; zabije Mercuzia a sám přijde o život
Mercuzio - příbuzný vévody, dobrý přítel Romea; cynik; co na srdci, to na jazyku; jeho mladý život vyhasne rukou Tybalta
Benvolio - synovec Montekův, kamarád Romea; vždy ochoten pomoci
Kapulet - otec Julie; cholerický muž; za každou cenu chce, aby si Julie vzala Parise či jiného šlechtice mimo Monteka
Paris - šlechtic; zamiluje do Julie; má ji pojmout za manželku
chůva - bere Julii jako vlastní dceru a snaží se jí pomáhat; hodná, již starší paní
bratr Vavřinec - z řádu Františkánů; poctivý; snaží se pomoci mladé lásce

CHARAKTERIZUJTE DOBU, VE KTERÉ SE DĚJ ODEHRÁVÁ:

Středověk; italská Verona a Mantova

POZNÁMKA:

Toto dílo bylo i inspirací pro autory novověku. Vznikly proto knihy jako: Romeo, Julie a tma (Jan Otčenášek) či Romeo a Julie na vsi (Gottfried Keller)

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Miki, 26.03.2019

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Antonius a Kleopatra
-Bouře, Bouře (2), Bouře (3)
-Cymbelín
-Dva vznešení příbuzní
-Hamlet, Hamlet (2), Hamlet (3), Hamlet (4), Hamlet (5), Hamlet (6), Hamlet (7), Hamlet (8), Hamlet (9), Hamlet (10), Hamlet (11), Hamlet (12), Hamlet (13), Hamlet (14), Hamlet (15), Hamlet (16), Hamlet (17), Hamlet (18), Hamlet (19), Hamlet (20), Hamlet (21), Hamlet (22), Hamlet (23), Hamlet (24), Hamlet (25), Hamlet (26), Hamlet (27)
-Hamlet (rozbor), Hamlet (rozbor) (2), Hamlet (rozbor) (3), Hamlet (rozbor) (4)
-Hamlet, kralevic dánský, Hamlet, kralevic dánský (2), Hamlet, kralevic dánský (3), Hamlet, kralevic dánský (4)
-Jak se vám líbí, Jak se vám líbí (2), Jak se vám líbí (3)
-Jindřich VIII.
-Julius Caesar, Julius Caesar (2), Julius Caesar (3)
-Komedie omylů
-Konec dobrý, všechno dobré
-Král Lear, Král Lear (2), Král Lear (3), Král Lear (4)
-Kupec benátský, Kupec benátský (2), Kupec benátský (3), Kupec benátský (4), Kupec benátský (5), Kupec benátský (6)
-Kupec benátský (film - vlastní názor)
-Kupec benátský (rozbor)
-Makbeth, Makbeth (2), Makbeth (3), Makbeth (4), Makbeth (5), Makbeth (6), Makbeth (7), Makbeth (8), Makbeth (9)
-Makbeth (rozbor)
-Marná lásky snaha
-Mnoho povyku pro nic, Mnoho povyku pro nic (2), Mnoho povyku pro nic (3), Mnoho povyku pro nic (4)
-Nářek milenčin (Opera)
-Othello, Othello (2), Othello (3), Othello (4), Othello (5), Othello (6), Othello (7), Othello (8), Othello (9), Othello (10), Othello (11), Othello (12), Othello (13), Othello (14), Othello (15)
-Othello (rozbor), Othello (rozbor) (2)
-Perikles
-Půjčka za oplátku
-Romeo a Julie, Romeo a Julie (2), Romeo a Julie (3), Romeo a Julie (4), Romeo a Julie (5), Romeo a Julie (6), Romeo a Julie (7), Romeo a Julie (8), Romeo a Julie (9), Romeo a Julie (10), Romeo a Julie (11), Romeo a Julie (12), Romeo a Julie (13), Romeo a Julie (14), Romeo a Julie (15), Romeo a Julie (16), Romeo a Julie (17), Romeo a Julie (18), Romeo a Julie (19), Romeo a Julie (20), Romeo a Julie (21), Romeo a Julie (22), Romeo a Julie (23), Romeo a Julie (24), Romeo a Julie (25), Romeo a Julie (26), Romeo a Julie (27), Romeo a Julie (28), Romeo a Julie (29), Romeo a Julie (30), Romeo a Julie (31), Romeo a Julie (32), Romeo a Julie (33), Romeo a Julie (34), Romeo a Julie (35), Romeo a Julie (36), Romeo a Julie (37), Romeo a Julie (38), Romeo a Julie (39), Romeo a Julie (40), Romeo a Julie (41), Romeo a Julie (42), Romeo a Julie (43), Romeo a Julie (44), Romeo a Julie (45), Romeo a Julie (46), Romeo a Julie (47), Romeo a Julie (48), Romeo a Julie (49), Romeo a Julie (50), Romeo a Julie (51), Romeo a Julie (52), Romeo a Julie (53), Romeo a Julie (54), Romeo a Julie (55), Romeo a Julie (56), Romeo a Julie (57), Romeo a Julie (58), Romeo a Julie (59), Romeo a Julie (60), Romeo a Julie (61), Romeo a Julie (62), Romeo a Julie (63), Romeo a Julie (64), Romeo a Julie (65)
-Romeo a Julie (rozbor), Romeo a Julie (rozbor) (2), Romeo a Julie (rozbor) (3)
-Sen noci svatojánské, Sen noci svatojánské (2), Sen noci svatojánské (3), Sen noci svatojánské (4), Sen noci svatojánské (5), Sen noci svatojánské (6), Sen noci svatojánské (7), Sen noci svatojánské (8), Sen noci svatojánské (9), Sen noci svatojánské (10)
-Sen noci svatojánské (rozbor)
-Sonety
-Tragický příběh dánského prince Hamleta
-Večer tříkrálový, Večer tříkrálový (2), Večer tříkrálový (3)
-Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete
-Veselé windsorské paničky, Veselé windsorské paničky (2), Veselé windsorské paničky (3), Veselé windsorské paničky (4)
-Zimní pohádka
-Zkrocení zlé ženy, Zkrocení zlé ženy (2), Zkrocení zlé ženy (3), Zkrocení zlé ženy (4), Zkrocení zlé ženy (5), Zkrocení zlé ženy (6), Zkrocení zlé ženy (7), Zkrocení zlé ženy (8), Zkrocení zlé ženy (9), Zkrocení zlé ženy (10), Zkrocení zlé ženy (11)
-Zkrocení zlé ženy (rozbor)
-Zkrocení zlé ženy a Komedie plná omylů
-Znásilnění Lukrécie
Čítanka-Fénix a hrdlička
-Hamlet, Hamlet (2), Hamlet (3), Hamlet (4), Hamlet (5), Hamlet (6)
-Jak se vám líbí
-Konec dobrý, všechno dobré
-Konec vše napraví, Konec vše napraví (2)
-Král Lear
-Kupec benátský, Kupec benátský (2)
-Nářek milenčin
-Romeo a Julie, Romeo a Julie (2), Romeo a Julie (3), Romeo a Julie (4), Romeo a Julie (5), Romeo a Julie (6), Romeo a Julie (7), Romeo a Julie (8)
-Sen noci svatojánské
-Sonety, Sonety (2), Sonety (3), Sonety (4)
-Večer tříkrálový
-Venuše i Adónis, Venuše i Adónis (2)
-Zimní pohádka, Zimní pohádka (2)
-Zkrocení zlé ženy, Zkrocení zlé ženy (2)
­­­­

Diskuse k výpisku
William Shakespeare - Romeo a Julie (rozbor) (2)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­