ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Shakespeare William (*23.04.1564 - †23.04.1616)

   
­­­­

Konec vše napraví

OSOBY

KRÁL FRANCOUZSKÝ
VÉVODA FLORENTSKÝ
BERTRAM - hrabě s Roussillonu
LAFEU - starý šlechtic
PAROLLES - společník Bertrámův
SPRÁVCE DOMU - ve službách hraběnky s Rouisilionu
ŠAŠEK - ve službách hraběnky s Rouisilionu
PANOŠ - ve službách hraběnky s Rouisilionu
HRABĚNKA Z ROUSSILLONU - Bertramova matka
HELENA - schovanka hraběnčina
VDOVA FLORENTSKÁ
DIANA - vdovina dcera
VIOLENTA - sousedky a přítelkyně vdoviny
MARIANA - sousedky a přítelkyně vdoviny
ŠLECHTICI, DŮSTOJNÍCI francouzští a florentští VOJÁCI

JEDNÁNÍ PRVNÍ

Scéna první

Roussillon. - Komnata v hraběcím paláci.

(Vystoupí BERTRAM, HRABĚNKA z ROUSSILLONU, HELENA a LAFEU, všichni ve smutku.)

HRABĚNKA: Svého syna propouštějíc od sebe, pohřbívám druhého manžela.
BERTRAM: A já, matko, odcházeje, oplakávám smrt svého otce poznovu; ale musím být poslušen rozkazu Jeho královské Milosti, jehož jsem teď poručenec a vždycky poddaný.
LAFEU: Vy, paní, naleznete v králi manžela a vy, pane, otce. On, ve všem a vždy tak dobrý, jistě osvědčí tu šlechetnost i vůči vám, jehož výborné vlastnosti by ji spíše povzbudily, než aby ji postrádaly tam, kde jest jí taková hojnost.
HRABĚNKA: Jaká jest čáka v uzdravení Jeho královské Milosti?
LAFEU: Propustil, vzácná paní, své lékaře, pod jichž vedením tratil čas nadějí, a ze všeho zbývá mu jen to, že časem i naději ztratil.
HRABĚNKA: Tato dívka měla otce - ó, toho měla, jak smutné to pomyšlení! -, jehož vědomosti byly skoro tak velké jako jeho rozšafnost. Té jsouce na roveň, byly by učinily přírodu nesmrtelnou a smrt byla by odešla na hrátky z nedostatku práce. Kéž by kvůli králi byl ještě na živu! Myslím, že by to byla smrt královy nemoci.
LAFEU: Jak se jmenoval ten muž, o němž mluvíte, vzácná paní?
HRABĚNKA: Byl proslaven, pane, ve svém povolání, a vším právem - Gérard de Narbonne.
LAFEU: Muž vskutku výborný, vzácná paní. Král ještě nedávno mluvil o něm s obdivem a želem. Tak dovedný byl, že by živ byl dosavad, kdyby vědění obstáti mohlo proti smrtelnosti.
BERTRAM: Čím trpí král, můj dobrý pane?
LAFEU: Fistulí, pane hrabě.
BERTRAM: O takém neduhu jsem dosud neslyšel.
LAFEU: Přál bych si, aby se vůbec o něm nevědělo. - Je tato dívka dcerou Gérarda de Narbonne?
HRABĚNKA: Jeho jediné dítě, pane; a poručená mi do ochrany. Doufám u ní v dobro, jež její vychování slibuje. Její nadání zděděné činí krásné dary vychování ještě krásnějšími; neboť má-li mysl nešlechetná vzácné vlastnosti, uznáváme je s politováním. Jsouť ctnostmi a zrádci. U ní jsou ještě dokonalejšími svou nelíčeností. Mysl ušlechtilou zdědila a o dobrotu pracuje sama.
LAFEU: Vaše chvála ji k slzám dojímá.
HRABĚNKA: Toť nejlepší sůl, kterou může dívka kořenití svou chválu. Vzpomínka na otce nikdy jí nedolehne na srdce, aniž by krutost žalu ubrala všechnu živost z její tváře. - Již toho dost, Heleno, ztiš se, dosti již, aby se nezdálo, že více jevíš zármutek, nežli jej cítíš.
HELENA: Opravdu jevím zármutek a také jej cítím.
LAFEU: Mírný stesk je právo zemřelých; žal přílišný je živých nepřítel.
HRABĚNKA: Jsou-li jen živí nepřáteli žalu, on přílišností ubíjí se sám.
BERTRAM: Prosím vás, máti, o svaté požehnání.
LAFEU: (k Heleně): Proč opravdu tak smutná?
HRABĚNKA: Žehnám ti, synu; otci roven buď, jaks podobou, tak žitím! Krev i ctnost ať v tobě o nadvládu zápolí a dobrý bud, jak dobrý je tvůj rod! Každého miluj, málokomu věř; a nikde nekřivdi; čel nepříteli svou silou víc než užíváním jí a pod klíč srdce zamkni přítele. Dej spíš se kárat pro mlčenlivost než plísnit pro řeč. A co nebe víc ti může dát a moje modlitby tam vyprosit, ti sprchej na hlavu! (K Lafeuovi.) Nuž sbohem, pane; nevycvičený to ještě dvořan; radou buďte mu.
LAFEU: Žeť jistě budou se ti nejlepší o jeho přízeň ucházeti tam.
HRABĚNKA: Nebe ti žehnej! Sbohem, Bertrame. (Odejde.)
BERTRAM: (k Heleně): Nejlepší přání, jaká jen si vymysliti můžete, ať jsou vám úslužná. Těšte mou matku, svou paní, a važte si jí hluboce.
LAFEU: Sbohem, dívko spanilá; hleďte zachovati výbornou pověst svého otce. (Odejdou Bertram a Lafeu.)
HELENA: Kéž bylo jenom to! - Já nemyslím na svého otce; a ty slzy velkých památku jeho uctívají víc než ty, jež pláču já. - Jak vypadal? Já zapomněla ho; v mé obraznosti podoby není kromě Bertramovy. Jsem ztracena; vždyť není života, když Bertram vzdálen. Zrovna mohla bych tak milovati hvězdu zářící a chtít, by byla mou, - tak vysoko jest nade mnou: jen v jeho paprscích a skvělé záři mohu těšit se, ne v jeho kruhu. Ctižádostivost mé lásky samu sebe utrýzní. Laň, jež by chtěla snoubena být lvu, mřít musí láskou. - Krásné bylo to, ač trýzeň, v každou hodinu jej zřít; tak sedět, kreslit klenbu obočí, ty oči sokolí a kadeře na desku srdce hltajícího ten každý rys a hnutí milé tváře. Však teď je pryč a modloslužebná má láska musí za něj uctívat jen jeho relikvie. - Kdo to jde? (Stranou.) Kdos, jenž jde s ním, a pro něj strpím ho; a přece vím, že pověstný to lhář, a mám ho za blouda a zbabělce. Leč vrostlá tato zla jej šatí tak, že uplatní se tam, kde v chladném větru ctnost ocelová mrazem pobledne. Tak často vídáme, že nuzná moudrost je služkou bohatého bláznovství.

(Vystoupí PAROLLES.)

PAROLLES: Pozdrav Bůh, luzná královno!
HELENA: I vás, panovníče!
PAROLLES: To nejsem.
HELENA: Aniž já jsem královna.
PAROLLES: Rozjímáte o panenství?
HELENA: Ano. Máte tak trochu vojenského nátěru na sobě; dovolte mi otázku: Muž je nepřítel panenství; jak je můžem proti němu ohradit?
PAROLLES: Držte ho mimo pevnost.
HELENA: Ale on útočí; a naše panenství, ač chrabré, je slabé v obraně. Naučte nás nějakému válečnickému odporu.
PAROLLES: Není žádného. Muž, který vás obklíčí, vás podkope a vyhodí do povětří.
HELENA: Chraň Bůh naše ubohé panenství před podkopníky a vyhazovači do povětří! Není žádného vojenského umění, kterým by panny vyhodily do povětří muže?
PAROLLES: Jest-li panenství poraženo, muž tím rychleji vyletí vzhůru, a srazíte-li ho opět do průlomu, který jste učinily, ztrácíte pevnost. Nenáleží k hospodářství přírody zachovávat panenství. Ztráta panenství znamená moudré rozmnožení; a nikdy ještě se nezrodila panna, aniž by dříve ztraceno bylo panenství. To, z čeho jste stvořeny vy, jest látka k tvoření panen. Panenství, jednou ztracené, lze desetkrát nahradit. Jsouc navždy zachováno, jest navždy ztraceno: je to příliš chladná družka; pryč s ní!
HELENA: Zastanu se ho trochu, byť bych i proto zemřela pannou.
PAROLLES: V té věci dá se málo říci; jest to proti řádu přírody. Hájení panenství jest obviňování vaší matky, což znamená očividnou vzpouru. Oběšenec není o nic horší než panna; panenství dopouští se samovraždy a mělo by se pohřbívati na křižovatkách v nesvěcené půdě jako zoufalý provinilec proti přírodě. Panenství líhne roztoče asi tak jako sýr; - tráví se až po samu kůru a tak hyne, živíc se vlastními útrobami. Kromě toho jest panenství podivínské, hrdé, lenivé, plné sobectví, což jest nejhorší hřích proti božím přikázáním. Neudržujte je; musíte jím tratit, pryč s ním! Za deset let bude jich z něho deset, což jest dobrý úrok, a kapitál při tom nepochodí hůř. Pryč s ním!
HELENA: A jak to udělat, pane, aby je dívka ztratila jen po vlastní libosti?
PAROLLES: Inu tak: má-li ráda toho, kdo nikdy nemá rád je. Jest to zboží, které ležením pozbývá lesku; čím déle na skladě, tím skrovnější má cenu. Pryč s ním, dokud je prodejné; využijte času poptávky. Panenství jako stará dvorní dáma nosí čepec a obnosí, až vyjde z módy; bohatě vyzdoben už nezdobí zrovna tak jako agrafa a parátko na zuby na klobouku šviháků, které se teď už nevídají. Stará datle hodí se vám lépe do svítku a závaru než na tvář a vaše panenství, staropanenství, jest jako scvrklá francouzská hruška; vypadá nehezky a chutná suše. Ano, je to scvrklá hruška; druhdy bývalo lepší, ale teď je to scvrklá hruška. Co s ním?
HELENA: S mým panenstvím už dost. - Tam u dvora váš pán mít bude lásek na tisíc, v nichž matku nalezne a milenku a velitelku, družku, fénixe a nepřítelku, vůdce, bohyni a panovnici, rádce, zrádkyni vždy milovanou; - skromnou ctižádost a hrdou skromnost, soulad zlozvučný a libý nelad, víru, neštěstí své líbezné a celý boží svět těch milých, pěkných, něžně lhoucích jmen, jak jen je žvatlá Mílek mhouravý. Teď bude... nevím co. Bůh dej mu zdar! Ten dvůr je škola; on pak jeden z těch...
PAROLLES: Jak - z kterých?
HELENA: Z těch, jimž přeju všechno dobré. Jen žel...
PAROLLES: A čeho?
HELENA: Že to přání dobra též těla nemá, jež se cítit dá; tak, bychom my, kdož chuděj zrozeni, jimž pouze přání od hvězd souzena, jich působením za přáteli šli a zjevili jim, co nám dopřáno jen myslet, aniž díků dojdeme.

(Vystoupí PANOŠ.)

PANOŠ: Pane Parolle, hrabě vás volá. (Odejde.)
PAROLLES: Helenko, sbohem. Vzpomenu-li na tebe, budu na tě myslet u dvora.
HELENA: Pane Parolle, narodil jste se pod šťastnou planetou.
PAROLLES: Pod Martem.
HELENA: Žeť pod ním, to jsem vždycky myslila.
PAROLLES: Proč pod Martem?
HELENA: Válka vás vždycky tak sebrala, že jste se jistě narodil pod Martem.
PAROLLES: Když byl na vzestupu.
HELENA: Ne, na sestupu myslím spíš.
PAROLLES: Proč to?
HELENA: Couváte tolik, když bojujete.
PAROLLES: Jen pro výhodu.
HELENA: Tou je také útěk, nutká-li strach k bezpečnosti. Ale smlouva, kterou vaše chrabrost a strach u vás uzavrou, je rychloletná ctnost a líbí se mi na vás.
PAROLLES: Mám tolik co dělat, že ti nemohu náležitě odseknout. Vrátím se jako dokonalý dvořan; potom tě moje poučení do všeho zasvětí, budeš-li schopna dvořanského rozumu a porozumíš-li tomu, co ti rada vnukne; jinak zemřeš ve své nevděčnosti a tvoje nevědomost tě odpraví. Měj se dobře! Budeš-li míti kdy, modli se; nebudeš-li, vzpomínej svých přátel. Zjednej si dobrého manžela a měj se k němu tak jako on k tobě. A tak buď zdráva! (Odejde.)
HELENA: V nás samých bývá často spása skryta, již připisujem nebi. Osud skýtá nám plnou volnost; jenom couvá s námi, když chabí vůlí nečinni jsme sami. Kteráže moc mou lásku vznáší tak, že vidím, ale nenasytím zrak? Řád přírody, co sudba nejdál dělí, jak rovné s rovným v políbení scelí. Věc divná zdá se nemožnou jen těm, kdož v snaze váhají a nemožnem to pokládají, co už jinde bylo. Kde silné chtění lásky nedobylo? Král nemocen... Můj plán mne klame snad, svůj úmysl však hodlám vykonat. (Odejde.)

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 30.09.2013

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Antonius a Kleopatra
-Bouře, Bouře (2), Bouře (3)
-Cymbelín
-Dva vznešení příbuzní
-Hamlet, Hamlet (2), Hamlet (3), Hamlet (4), Hamlet (5), Hamlet (6), Hamlet (7), Hamlet (8), Hamlet (9), Hamlet (10), Hamlet (11), Hamlet (12), Hamlet (13), Hamlet (14), Hamlet (15), Hamlet (16), Hamlet (17), Hamlet (18), Hamlet (19), Hamlet (20), Hamlet (21), Hamlet (22), Hamlet (23), Hamlet (24), Hamlet (25), Hamlet (26)
-Hamlet (rozbor), Hamlet (rozbor) (2), Hamlet (rozbor) (3)
-Hamlet, kralevic dánský, Hamlet, kralevic dánský (2), Hamlet, kralevic dánský (3), Hamlet, kralevic dánský (4)
-Jak se vám líbí, Jak se vám líbí (2), Jak se vám líbí (3)
-Jindřich VIII.
-Julius Caesar, Julius Caesar (2), Julius Caesar (3)
-Komedie omylů
-Konec dobrý, všechno dobré
-Král Lear, Král Lear (2), Král Lear (3), Král Lear (4)
-Kupec benátský, Kupec benátský (2), Kupec benátský (3), Kupec benátský (4), Kupec benátský (5), Kupec benátský (6)
-Kupec benátský (film - vlastní názor)
-Kupec benátský (rozbor)
-Makbeth, Makbeth (2), Makbeth (3), Makbeth (4), Makbeth (5), Makbeth (6), Makbeth (7), Makbeth (8), Makbeth (9)
-Makbeth (rozbor)
-Marná lásky snaha
-Mnoho povyku pro nic, Mnoho povyku pro nic (2), Mnoho povyku pro nic (3), Mnoho povyku pro nic (4)
-Nářek milenčin (Opera)
-Othello, Othello (2), Othello (3), Othello (4), Othello (5), Othello (6), Othello (7), Othello (8), Othello (9), Othello (10), Othello (11), Othello (12), Othello (13), Othello (14), Othello (15)
-Othello (rozbor), Othello (rozbor) (2)
-Perikles
-Půjčka za oplátku
-Romeo a Julie, Romeo a Julie (2), Romeo a Julie (3), Romeo a Julie (4), Romeo a Julie (5), Romeo a Julie (6), Romeo a Julie (7), Romeo a Julie (8), Romeo a Julie (9), Romeo a Julie (10), Romeo a Julie (11), Romeo a Julie (12), Romeo a Julie (13), Romeo a Julie (14), Romeo a Julie (15), Romeo a Julie (16), Romeo a Julie (17), Romeo a Julie (18), Romeo a Julie (19), Romeo a Julie (20), Romeo a Julie (21), Romeo a Julie (22), Romeo a Julie (23), Romeo a Julie (24), Romeo a Julie (25), Romeo a Julie (26), Romeo a Julie (27), Romeo a Julie (28), Romeo a Julie (29), Romeo a Julie (30), Romeo a Julie (31), Romeo a Julie (32), Romeo a Julie (33), Romeo a Julie (34), Romeo a Julie (35), Romeo a Julie (36), Romeo a Julie (37), Romeo a Julie (38), Romeo a Julie (39), Romeo a Julie (40), Romeo a Julie (41), Romeo a Julie (42), Romeo a Julie (43), Romeo a Julie (44), Romeo a Julie (45), Romeo a Julie (46), Romeo a Julie (47), Romeo a Julie (48), Romeo a Julie (49), Romeo a Julie (50), Romeo a Julie (51), Romeo a Julie (52), Romeo a Julie (53), Romeo a Julie (54), Romeo a Julie (55), Romeo a Julie (56), Romeo a Julie (57), Romeo a Julie (58), Romeo a Julie (59), Romeo a Julie (60), Romeo a Julie (61), Romeo a Julie (62), Romeo a Julie (63), Romeo a Julie (64)
-Romeo a Julie (rozbor), Romeo a Julie (rozbor) (2), Romeo a Julie (rozbor) (3)
-Sen noci svatojánské, Sen noci svatojánské (2), Sen noci svatojánské (3), Sen noci svatojánské (4), Sen noci svatojánské (5), Sen noci svatojánské (6), Sen noci svatojánské (7), Sen noci svatojánské (8), Sen noci svatojánské (9), Sen noci svatojánské (10)
-Sen noci svatojánské (rozbor)
-Sonety
-Tragický příběh dánského prince Hamleta
-Večer tříkrálový, Večer tříkrálový (2), Večer tříkrálový (3)
-Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete
-Veselé windsorské paničky, Veselé windsorské paničky (2), Veselé windsorské paničky (3), Veselé windsorské paničky (4)
-Zimní pohádka
-Zkrocení zlé ženy, Zkrocení zlé ženy (2), Zkrocení zlé ženy (3), Zkrocení zlé ženy (4), Zkrocení zlé ženy (5), Zkrocení zlé ženy (6), Zkrocení zlé ženy (7), Zkrocení zlé ženy (8), Zkrocení zlé ženy (9), Zkrocení zlé ženy (10)
-Zkrocení zlé ženy (rozbor)
-Zkrocení zlé ženy a Komedie plná omylů
-Znásilnění Lukrécie
Čítanka-Fénix a hrdlička
-Hamlet, Hamlet (2), Hamlet (3), Hamlet (4), Hamlet (5), Hamlet (6)
-Jak se vám líbí
-Konec dobrý, všechno dobré
-Konec vše napraví, Konec vše napraví (2)
-Král Lear
-Kupec benátský, Kupec benátský (2)
-Nářek milenčin
-Romeo a Julie, Romeo a Julie (2), Romeo a Julie (3), Romeo a Julie (4), Romeo a Julie (5), Romeo a Julie (6), Romeo a Julie (7), Romeo a Julie (8)
-Sen noci svatojánské
-Sonety, Sonety (2), Sonety (3), Sonety (4)
-Večer tříkrálový
-Venuše i Adónis, Venuše i Adónis (2)
-Zimní pohádka, Zimní pohádka (2)
-Zkrocení zlé ženy, Zkrocení zlé ženy (2)
­­­­

Diskuse k úryvku
William Shakespeare - Konec vše napravíMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­