ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Shakespeare William (*23.04.1564 - †23.04.1616)

­­­­

Romeo a Julie (7)

JEDNÁNÍ PRVNÍ:

Scéna 5.

Sál v domě Capuletově.

Hudebníci čekají. - Vystoupí Sloužící s ubrousky.

PRVNÍ SLOUŽÍCÍ: Kde je Pánvička, že nepomáhá odnášet? On, dát jinou mísu! - On, tak spíše mísu vyškrábat!
DRUHÝ SLOUŽÍCÍ: Leží-li způsobná obsluha v rukou jednoho neb dvou lidí, a k tomu nemytých, je to nečistá správa.
PRVNÍ SLOUŽÍCÍ: Pryč s těmi křesly, odstavte kredenc, pozor na stříbro! Ty, milý brachu, schovej mi kousek marcipánu a máš-li mne rád, řekni vrátnému, aby sem pustil Zuzanku Brouskovu a Lenorku. Antoníne! - Pánvičko!

Vystoupí jiní Sloužící.

TŘETÍ A ČTVRTÝ SLOUŽÍCÍ: Tady, chlapče!
PRVNÍ SLOUŽÍCÍ: Shánějí se po vás, volají vás, ptají se po vás a hledají vás ve velké síni.
TŘETÍ SLOUŽÍCÍ: Nemůžeme býti najednou zde i tam. Vesele, hoši! zatočte se; a kdo déle živ, sebere všechno.

Všichni ustoupí do pozadí.

Vystoupí Capulet s Julií a jinými svého domu vítaje Hosty a Masky.

CAP: Nuž, vítejte mi, páni! - naše dámy,
jichž prsty kuří oka netrápí,
si s vámi zatočí. Aha, panenky!
kde která z vás, jež tanec odepře?
Ta, jež se upejpá, chci přísahat,
že kuří oka má. Což, trefil jsem?
Nuž, páni, vítejte! - Ó býval čas,
kdy masku nosil jsem a dovedl
věc krásné dámě v ucho pošeptat,
jež se jí líbila. - To tam! to tam!
Jste, páni, vítáni! - Nuž, hudebníci,
teď spusťte. - Místo, místo! - ustupte!
a mrštně na nožky, mé dívčiny!

Hudba hraje a tančí se.

CAP: Víc světla, hoši! stoly odstavte
a shaste oheň, příliš horko zde. -
Ah, brachu, maškarní to veselí
tak nenadálé, srdce rozhřeje.
Jen seďte, seďte, strýce Capulete; -
dny tance pro nás dva již minuly.
Jak dávno tomu již, co vy a já
jsme naposledy v maskách vězeli?
DRUHÝ CAP: Při svaté Panně, třicet tomu let.
CAP: Co, - muži! tolik ne, ba tolik ne;
vždyť máme od svatby Lucentia
kol příštích letnic pětadvacet let;
a tenkráte jsme v maskách tančili.
DRUHÝ CAP: To víc, to víc; jeť starším jeho syn; jest třicátník.
CAP: To povídáte mně?
Před dvěma roky nezletilý byl.
ROM (k Sloužícímu): Kdo jest ta dáma, která bohatou tam činí ruku toho rytíře?
SLOUŽÍCÍ: To nevím, pane.
ROM: Ó, učí pochodně jich záři skvělé!
Tak zdá se viset s tváře noci stmělé,
jak v uchu Ethiopa klenot stkvoucí;
vděk příliš vzácný pro zem, touhu žhoucí!
Jak v hejnu kavek holubice sněžná,
jest mezi družkami ta dívka něžná.
Až dotančí, k ní přistoupím v tom shluku
a tknutím její posvětím svou ruku.
Že miloval jsem dosud? Jak se klamu!
dnes vidím teprv pravou krásu samu.
TYB: Toť podle hlasu jeden z Monteků. -
Můj končíř, hochu! - Jak se odváží
ten otrok přijít sem kryt larvou blázna,
by potupně se šklebil na náš kvas?
Při šlechtictví a cti všech krevných mých,
jej tady rázem skolit není hřích.
CAP: Proč bouříte tak, strýčku? co jste měl?
TYB: Tam, ujce, Montek jest, náš nepřítel;
toť padouch, jenž se na vzdor vetřel sem,
by potupil nám slavnost pošklebkem.
CAP: Mladý Romeo?
TYB: Padoušský Romeo!
CAP: Buď kliden, milý strýčku, nech ho být,
on jako pravý šlechtic chová se;
i abych pravdu řekl, po Veroně
se chválí jako ctný a řádný jun.
Za všechny toho města poklady
bych v domě svém jej nechtěl urazit.
Buď tedy trpěliv a nedbej naň;
toť vůle má, a máš-li úctu k ní,
buď přívětiv a chmury s čela pryč!
ten výstroj k slavnosti se nehodí.
TYB: Ba hodí, když je hostem taký chlap.
Já nestrpím ho.
CAP: Musí strpěn být!
Jak, - hošku! - Muší, povídám. - Jen dál. -
Jsem já zde pánem, nebo ty? - jen dál.
Ty nestrpíš ho! - Bůh mou duši spas. -
Chceš mezi mými hosty dělat svár,
chceš hrát si na kohouta? - hleďme, ty!
TYB: Vždyť jest to hanba, ujce.
CAP: Dál, jen dál. -
Vy všetečný jste hoch! - je tomu tak?
Ta hra vás ještě spálí; - vím, co vím.
Mně protivit se! - věru, jest již čas -
Tak, hezky, srdečka! - Ty's drzý; - jdi.
Mlč, sic - Víc světla! světla! - Ty se styď!
Však ztichneš! - Vesele, má srdečka!
TYB: Mé celé nitro chví se, hněv jak žhavý
a vynucená mírnost v něm se zdraví.
Jdu; - však to smělé sem se vetření
teď sládnouc, v hořkou žluč se promění.

Odejde.

ROM (k Julii): Když znesvětím ten oltář zářící
snad rukou smělou, mírný jest hřích její:
mé rty, dva uzardělí poutníci,
to drsné tknutí něžně slíbat chtějí.
JUL: Poutnice milý, křivdíš velice
té ruce své; v tomť pravá zbožnost její:
když poutník tkne se ruky světice,
tak ruka s rukou líbati se smějí.
ROM: Či svatá nemá rtů a poutník též?
JUL: Jich užit jenom k modlitbě si troufá.
ROM: Ó svatá, rty co ruce učiňtež;
rty prosí, vyslyš je, sic víra zoufá.
JUL: I prosbu plně, světec tich jest věru.
ROM: Tož ticha buď, když, oč jsem prosil, beru;
tak tvými rty má vina s mých je sjata.

Políbí ji.

JUL: Toť na mých rtech jest jimi sjatý hřích.
ROM: Hřích se rtů mých? - O vina sladce vzatá!
Můj hřích mi vrať.
JUL: Vy líbáte jak z knih.
CHŮVA: Matinka, slečno, na slůvko vás volá.
ROM: Kdo její matka?
CHŮVA: Aj, můj panáčku,
máť její paní toho domu jest,
a dobrá paní, moudrá, ctihodná;
já dcerku, s níž jste mluvil, kojila,
a povídám vám, kdo ji dostane,
ten uslyší, jak zlato zacinká.
ROM: Jest Capuletova? O krutá zpráva!
můj život nepříteli v dluh se dává.
BEN: Již pojďme; veselost je na vrcholu.
ROM: Ach žel, tím větší neklid mého bolu.
CAP: Ne, páni, k odchodu se nemějte;
jest ještě malá, skromná večeře.
Že přec? - Nuž tedy, děkuji vám všem;
dík, vzácní pánové, a dobrou noc.
Víc pochodní! - Nuž, půjdem na lože.
Ach, brachu, na mou věru, pozdí se;
jdu spat.

Odcházejí všichni až na Julii a Chůvu.

JUL: Slyš, chůvo, kdo jest onen pán?
CHŮVA: To syn a dědic starého Tiberia.
JUL: Kdo ten, jenž vychází teď ze dveří?
CHŮVA: Mladý Petruchio, nemýlím-li se.
JUL: Kdo ten, jenž za ním jde a nechtěl tančit?
CHŮVA: To nevím, slečno.
JUL: Jdi a zeptej se na jeho jméno. (Stranou.) Ženat-li, ó vím,
že bude hrob mým lůžkem svatebním!
CHŮVA (vrátí se k Julii): Jest to Romeo, z domu Monteků,
syn jediný vašeho praodpůrce.
JUL: Má láska jediná, ze zapřísáhlé
mé zášti jediné tak vzniklá náhle!
Tak příliš záhy spatřen, neznán dříve,
a příliš pozdě poznán! - Ó ty dive,
jenž's lásku ve mně zrodil v okamžiku
k tak nenáviděnému protivníku!
CHŮVA: Co to? Co to?
JUL: Verš, jemuž naučil mne jeden tanečník.

Volá se za scénou: "Julie!"

CHŮVA: Hned, v okamžení!
Nuž pojďme, nikdo z cizích už tu není.

Odejdou.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 08.05.2012

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Antonius a Kleopatra
-Bouře, Bouře (2), Bouře (3)
-Cymbelín
-Dva vznešení příbuzní
-Hamlet, Hamlet (2), Hamlet (3), Hamlet (4), Hamlet (5), Hamlet (6), Hamlet (7), Hamlet (8), Hamlet (9), Hamlet (10), Hamlet (11), Hamlet (12), Hamlet (13), Hamlet (14), Hamlet (15), Hamlet (16), Hamlet (17), Hamlet (18), Hamlet (19), Hamlet (20), Hamlet (21), Hamlet (22), Hamlet (23), Hamlet (24), Hamlet (25)
-Hamlet (rozbor), Hamlet (rozbor) (2), Hamlet (rozbor) (3)
-Hamlet, kralevic dánský, Hamlet, kralevic dánský (2), Hamlet, kralevic dánský (3), Hamlet, kralevic dánský (4)
-Jak se vám líbí, Jak se vám líbí (2), Jak se vám líbí (3)
-Jindřich VIII.
-Julius Caesar, Julius Caesar (2), Julius Caesar (3)
-Komedie omylů
-Konec dobrý, všechno dobré
-Král Lear, Král Lear (2), Král Lear (3)
-Kupec benátský, Kupec benátský (2), Kupec benátský (3), Kupec benátský (4), Kupec benátský (5), Kupec benátský (6)
-Kupec benátský (film - vlastní názor)
-Kupec benátský (rozbor)
-Makbeth, Makbeth (2), Makbeth (3), Makbeth (4), Makbeth (5), Makbeth (6), Makbeth (7), Makbeth (8)
-Makbeth (rozbor)
-Marná lásky snaha
-Mnoho povyku pro nic, Mnoho povyku pro nic (2), Mnoho povyku pro nic (3), Mnoho povyku pro nic (4)
-Nářek milenčin (Opera)
-Othello, Othello (2), Othello (3), Othello (4), Othello (5), Othello (6), Othello (7), Othello (8), Othello (9), Othello (10), Othello (11), Othello (12), Othello (13), Othello (14), Othello (15)
-Othello (rozbor)
-Perikles
-Půjčka za oplátku
-Romeo a Julie, Romeo a Julie (2), Romeo a Julie (3), Romeo a Julie (4), Romeo a Julie (5), Romeo a Julie (6), Romeo a Julie (7), Romeo a Julie (8), Romeo a Julie (9), Romeo a Julie (10), Romeo a Julie (11), Romeo a Julie (12), Romeo a Julie (13), Romeo a Julie (14), Romeo a Julie (15), Romeo a Julie (16), Romeo a Julie (17), Romeo a Julie (18), Romeo a Julie (19), Romeo a Julie (20), Romeo a Julie (21), Romeo a Julie (22), Romeo a Julie (23), Romeo a Julie (24), Romeo a Julie (25), Romeo a Julie (26), Romeo a Julie (27), Romeo a Julie (28), Romeo a Julie (29), Romeo a Julie (30), Romeo a Julie (31), Romeo a Julie (32), Romeo a Julie (33), Romeo a Julie (34), Romeo a Julie (35), Romeo a Julie (36), Romeo a Julie (37), Romeo a Julie (38), Romeo a Julie (39), Romeo a Julie (40), Romeo a Julie (41), Romeo a Julie (42), Romeo a Julie (43), Romeo a Julie (44), Romeo a Julie (45), Romeo a Julie (46), Romeo a Julie (47), Romeo a Julie (48), Romeo a Julie (49), Romeo a Julie (50), Romeo a Julie (51), Romeo a Julie (52), Romeo a Julie (53), Romeo a Julie (54), Romeo a Julie (55), Romeo a Julie (56), Romeo a Julie (57), Romeo a Julie (58), Romeo a Julie (59), Romeo a Julie (60), Romeo a Julie (61), Romeo a Julie (62), Romeo a Julie (63), Romeo a Julie (64)
-Romeo a Julie (rozbor), Romeo a Julie (rozbor) (2)
-Sen noci svatojánské, Sen noci svatojánské (2), Sen noci svatojánské (3), Sen noci svatojánské (4), Sen noci svatojánské (5), Sen noci svatojánské (6), Sen noci svatojánské (7), Sen noci svatojánské (8), Sen noci svatojánské (9), Sen noci svatojánské (10)
-Sen noci svatojánské (rozbor)
-Sonety
-Tragický příběh dánského prince Hamleta
-Večer tříkrálový, Večer tříkrálový (2), Večer tříkrálový (3)
-Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete
-Veselé windsorské paničky, Veselé windsorské paničky (2), Veselé windsorské paničky (3), Veselé windsorské paničky (4)
-Zimní pohádka
-Zkrocení zlé ženy, Zkrocení zlé ženy (2), Zkrocení zlé ženy (3), Zkrocení zlé ženy (4), Zkrocení zlé ženy (5), Zkrocení zlé ženy (6), Zkrocení zlé ženy (7), Zkrocení zlé ženy (8), Zkrocení zlé ženy (9), Zkrocení zlé ženy (10)
-Zkrocení zlé ženy (rozbor)
-Zkrocení zlé ženy a Komedie plná omylů
-Znásilnění Lukrécie
Čítanka-Fénix a hrdlička
-Hamlet, Hamlet (2), Hamlet (3), Hamlet (4), Hamlet (5)
-Jak se vám líbí
-Konec dobrý, všechno dobré
-Konec vše napraví, Konec vše napraví (2)
-Kupec benátský, Kupec benátský (2)
-Nářek milenčin
-Romeo a Julie, Romeo a Julie (2), Romeo a Julie (3), Romeo a Julie (4), Romeo a Julie (5), Romeo a Julie (6), Romeo a Julie (7), Romeo a Julie (8)
-Sen noci svatojánské
-Sonety, Sonety (2), Sonety (3), Sonety (4)
-Večer tříkrálový
-Venuše i Adónis, Venuše i Adónis (2)
-Zimní pohádka, Zimní pohádka (2)
-Zkrocení zlé ženy, Zkrocení zlé ženy (2)
­­­­

Diskuse k úryvku
William Shakespeare - Romeo a Julie (7)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­