ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Shakespeare William (*23.04.1564 - †23.04.1616)

   
­­­­

Král Lear (4)

  • tragédie v pěti jednáních

Klasická tragédie Williama Shakespeara o králi, jenž nedokázal rozeznat pravou lásku od falše a lichotek.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo nakladatelství Atlantis v Brně roku 2012 (2. vydání tamtéž). Z anglického originálu King Lear přeložil, poznámkami opatřil a úvodní studii napsal Martin Hilský. Počet stran: 375. ISBN: 978-80-7108-057-2.

HLAVNÍ POSTAVY:

Kordelie - manželka krále Francouzského, nejmladší králova dcera; nesnaží se dostat do přízně jiných za účelem získat vlastní dobro; odpustí otci i přesto, jak se k ní zachoval
Kent - je vypovězen králem ze země, ale přesto ví, že je jeho pán v jádru dobrý, a tak jej věrně následuje na jeho cestách v přestrojení
král Lear - chce být uctíván svými dcerami i za cenu lží, které následně prohlédne a lituje svého chování ke své nejmladší dceři
Goneril - dcera Leara, manželka vévody Albánského
Regan - dcera Leara, manželka vévody Kornvalského
Gloster - nechá si poplést mysl nemanželským synem a z pouhých zlých řečí začne zbrojit proti svému manželskému synovi; když vše prohlédne, je už pozdě a je připraven o zrak; později umírá, stojí věrně za králem
Edgar - Glostrův syn; je důvěřivý, nevidí v lidech zlo; odpustil otci jeho chování; zabije svého nevlastního bratra
Edmund - Glostrův nemanželský syn; již jej omrzelo žít pouze jako levoboček a přicházet o život, jaký zažívá Edgar; páchat intriky pro získání svého blaha mu nedělají problém

OBSAH:

Král Lear má tři dcery, kterým chce rozdělit majetek na tři části jako věno. Jeho jedinou podmínkou je vyslechnout si od každé z dcer, jak ho mají rády.
Starý král je s chvalozpěvy na svou osobu od nejstarší Goneril a prostřední dcery Regan spokojen. Ovšem nejmladší Kordelie upřímně vypoví, že svého otce nemá nejraději na světě, že tak bude mít ráda přeci pouze budoucího manžela. Toto tvrzení donutí rozhořčeného krále nejmladší dceru vydědit a Kent, který se Kordelie zastane, je vyhoštěn ze země.
O Kordeliinu ruku se ucházeli vévoda Burgundský a král Francouzský. Vévoda Burgundský ji kvůli ztrátě dědictví odmítl za ženu, stala se tedy ženou krále Francouzského, kterému nastalé události nevadily.

Glosterův nemanželský syn Edmund přichystá léčku na Glosterova manželského syna Edgara. Sepíše falešný dopis, ve kterém má Edgar vést zlé řeči proti svému otci. Ten je z nalezeného dopisu rozhořčen. Edmund mu nabídne, že si o tom s Edgarem popovídá a Gloster může být tajně u toho a vše vyslechnout. V dalších chvílích zase naopak Edgarovi prozrazuje, že je na něj otec rozhněvaný, a zdali neví, jaký k tomu má důvod. Pod maskou hodného bratra mu slibuje, že ho nechá potají vyslechnout rozhovor mezi ním a Glosterem. Ještě Edgarovi poradí, aby pro jistotu chodil ozbrojený.

Po přerozdělení majetku mezi sestry Goneril a Regan tráví král Lear měsíc v paláci své dcery Goneril a jejího muže, vévody Albánského. Jeho dceři už velmi vadí jeho přítomnost a královo chování ke zdejšímu služebnictvu. Goneril své námitky otci sdělí, ten se však rozčílí, že má tak nevděčnou dceru a odjede z paláce vévody Albánského. Má namířeno do Glostru spolu se svým šaškem, průvodem a Kentem v utajení.

Mezitím na hradu Glostr přichystal Edmund na nevlastního bratra Edgara léčku. Doporučil mu odjet ze země. Ten vidí za bratrovým chováním pouze dobrý úmysl a poslechne jej.
Edmund se pak sám poraní na paži a otci tvrdí, že jej Edgar napadl a přemlouval, aby spolu svého otce zabili. Po Edgarovi je tak v zemi vyhlášeno pátrání.

Na Glostr přijíždí vévoda Kornvalský s manželkou Regan a průvodem. Goneril mezitím poslala sestře Regan sluhu Oswalda s dopisem plným stížností na svého otce. Stejně tak král Lear poslal Kenta s dopisem pro Glostera. Sluhové se na hradě potkají a dají se do sporu. Oba jsou vyslechnuti přítomným vévodou, Regan a Glosterem. Kent je z příkazu vévody a jeho chotě usazen za trest do klády.

Edgar je mezitím na útěku, vezme na sebe podobu žebráka. Mezitím král Lear dorazí na Glostrův hrad, kde najde Kenta v kládě na nádvoří. Když se dozví, že jej sem nechala umístit jeho dcera, je král rozzuřen. Dožaduje se slušného vysvětlení od své dcery. V danou chvíli přijíždí i Goneril a rozhněvaný král se domáhá úcty svých dcer. Dovídá se, že ani Regan by svého otce nenechala pobýt na svém hradě s celým jeho průvodem, dala mu ultimátum na 25 sluhů. Král nahněvaný na obě dcery se vydává společně s Kentem a šaškem na cestu z hradu v noci a za silné bouře. Gloster se krále u dcer zastane, z toho důvodu je zbaven vlády nad svým hradem.

Král Lear potkává Edgara ve staré chatě přestrojeného za blázna. Sám se nazývá chudáčkem Tomešem. Najde je zde i Gloster, jenž se rozhodl neuposlechnout rozkazů Goneril a Regan a vydal se krále hledat. Chce krále s jeho společníky odvézt někam do tepla, kde najdou i něco k snědku. Král zde nechce Edgara jako blázna nechat, donutí jej jít s nimi.

Edmund mezitím na Glostrově hradě donese vévodovi Kornvalskému zprávu o otcově neuposlechnutí rozkazu. Edmund je za své činy povýšen na hraběte z Glostru, ovšem Gloster je za trest zbaven zraku. Zároveň se od Regan dozví, že to byl právě Edmund, kdo ho prozradil, že pomáhá králi. Nyní Glosterovi dojde, že svému synu Edgarovi křivdil. Vydá se do Doveru za pomoci bláznivého Tomeše, tedy svého syna Edgara.

Goneril se mezitím s Edmundem vrací z Glostru na palác svého chotě. Vévoda Albánský je na svou ženu nahněvaný za její chování, dozví se, že byl Gloster zbaven zraku a lituje jej. Posel přinesl zprávu o smrti vévody Kornvalského.

Král Lear mezitím došel do Doveru, kde se nachází francouzské ležení a je zde přítomna i Kordelie. Králi je stydno dceru navštívit, je plný žalu z toho, jak ji zavrhl. Schyluje se k bitvě. Kordelie si nechala poslat pro svého otce.

Edgar stále doprovází svého otce. Na své cestě potkají Oswalda, jenž se je pokusí zabít, ale Edgar se mu postaví do cesty a zabije ho. Najde u něj dopis, v němž Goneril žádá Edmunda, aby v chystané bitvě sprovodil jejího muže ze světa a stanul tak po jejím boku. Edmund totiž slíbil lásku oběma sestrám. Edgar později nalezený dopis předá vévodu Albánskému.

V bitvě vyhraje Edmund. Král Lear a Kordelie jsou zajati. Edmund se následně utká se svým bratrem. Z tohoto souboje vychází Edgar jako vítěz. Edgar konečně odkryje svou pravou tvář. Vévoda Albánský je rád, že jej vidí. Gloster plný radosti ze shledání se synem, ovšem také plný velkého trápení, nakonec umírá. Regan i Goneril jsou nalezeny mrtvé. Goneril se sama zabila nožem do prsou, Regan byla sestrou otrávena. Edmund ve snaze před smrtí vykonat něco dobrého rychle varuje vévodu Albánského, že dal na svůj a Gonerilin rozkaz Kordelii oběsit a krále zabít. Edgar tak rychle odchází, ale už neštěstí nestihne zabránit. Král Lear přináší svou dceru Kordelii v náručí mrtvou, sám následně zemře. Vévoda Albánský požádá Edgara spolu s již odstrojeným Kentem, aby vedli spolu s ním vládu v zemi.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: mohr55, 30.11.2020

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Antonius a Kleopatra
-Bouře, Bouře (2), Bouře (3)
-Cymbelín
-Dva vznešení příbuzní
-Hamlet, Hamlet (2), Hamlet (3), Hamlet (4), Hamlet (5), Hamlet (6), Hamlet (7), Hamlet (8), Hamlet (9), Hamlet (10), Hamlet (11), Hamlet (12), Hamlet (13), Hamlet (14), Hamlet (15), Hamlet (16), Hamlet (17), Hamlet (18), Hamlet (19), Hamlet (20), Hamlet (21), Hamlet (22), Hamlet (23), Hamlet (24), Hamlet (25), Hamlet (26)
-Hamlet (rozbor), Hamlet (rozbor) (2), Hamlet (rozbor) (3), Hamlet (rozbor) (4)
-Hamlet, kralevic dánský, Hamlet, kralevic dánský (2), Hamlet, kralevic dánský (3), Hamlet, kralevic dánský (4)
-Jak se vám líbí, Jak se vám líbí (2), Jak se vám líbí (3)
-Jindřich VIII.
-Julius Caesar, Julius Caesar (2), Julius Caesar (3)
-Komedie omylů
-Konec dobrý, všechno dobré
-Král Lear, Král Lear (2), Král Lear (3), Král Lear (4)
-Kupec benátský, Kupec benátský (2), Kupec benátský (3), Kupec benátský (4), Kupec benátský (5), Kupec benátský (6)
-Kupec benátský (film - vlastní názor)
-Kupec benátský (rozbor)
-Makbeth, Makbeth (2), Makbeth (3), Makbeth (4), Makbeth (5), Makbeth (6), Makbeth (7), Makbeth (8), Makbeth (9)
-Makbeth (rozbor)
-Marná lásky snaha
-Mnoho povyku pro nic, Mnoho povyku pro nic (2), Mnoho povyku pro nic (3), Mnoho povyku pro nic (4)
-Nářek milenčin (Opera)
-Othello, Othello (2), Othello (3), Othello (4), Othello (5), Othello (6), Othello (7), Othello (8), Othello (9), Othello (10), Othello (11), Othello (12), Othello (13), Othello (14), Othello (15)
-Othello (rozbor), Othello (rozbor) (2)
-Perikles
-Půjčka za oplátku
-Romeo a Julie, Romeo a Julie (2), Romeo a Julie (3), Romeo a Julie (4), Romeo a Julie (5), Romeo a Julie (6), Romeo a Julie (7), Romeo a Julie (8), Romeo a Julie (9), Romeo a Julie (10), Romeo a Julie (11), Romeo a Julie (12), Romeo a Julie (13), Romeo a Julie (14), Romeo a Julie (15), Romeo a Julie (16), Romeo a Julie (17), Romeo a Julie (18), Romeo a Julie (19), Romeo a Julie (20), Romeo a Julie (21), Romeo a Julie (22), Romeo a Julie (23), Romeo a Julie (24), Romeo a Julie (25), Romeo a Julie (26), Romeo a Julie (27), Romeo a Julie (28), Romeo a Julie (29), Romeo a Julie (30), Romeo a Julie (31), Romeo a Julie (32), Romeo a Julie (33), Romeo a Julie (34), Romeo a Julie (35), Romeo a Julie (36), Romeo a Julie (37), Romeo a Julie (38), Romeo a Julie (39), Romeo a Julie (40), Romeo a Julie (41), Romeo a Julie (42), Romeo a Julie (43), Romeo a Julie (44), Romeo a Julie (45), Romeo a Julie (46), Romeo a Julie (47), Romeo a Julie (48), Romeo a Julie (49), Romeo a Julie (50), Romeo a Julie (51), Romeo a Julie (52), Romeo a Julie (53), Romeo a Julie (54), Romeo a Julie (55), Romeo a Julie (56), Romeo a Julie (57), Romeo a Julie (58), Romeo a Julie (59), Romeo a Julie (60), Romeo a Julie (61), Romeo a Julie (62), Romeo a Julie (63), Romeo a Julie (64)
-Romeo a Julie (rozbor), Romeo a Julie (rozbor) (2), Romeo a Julie (rozbor) (3)
-Sen noci svatojánské, Sen noci svatojánské (2), Sen noci svatojánské (3), Sen noci svatojánské (4), Sen noci svatojánské (5), Sen noci svatojánské (6), Sen noci svatojánské (7), Sen noci svatojánské (8), Sen noci svatojánské (9), Sen noci svatojánské (10)
-Sen noci svatojánské (rozbor)
-Sonety
-Tragický příběh dánského prince Hamleta
-Večer tříkrálový, Večer tříkrálový (2), Večer tříkrálový (3)
-Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete
-Veselé windsorské paničky, Veselé windsorské paničky (2), Veselé windsorské paničky (3), Veselé windsorské paničky (4)
-Zimní pohádka
-Zkrocení zlé ženy, Zkrocení zlé ženy (2), Zkrocení zlé ženy (3), Zkrocení zlé ženy (4), Zkrocení zlé ženy (5), Zkrocení zlé ženy (6), Zkrocení zlé ženy (7), Zkrocení zlé ženy (8), Zkrocení zlé ženy (9), Zkrocení zlé ženy (10)
-Zkrocení zlé ženy (rozbor)
-Zkrocení zlé ženy a Komedie plná omylů
-Znásilnění Lukrécie
Čítanka-Fénix a hrdlička
-Hamlet, Hamlet (2), Hamlet (3), Hamlet (4), Hamlet (5), Hamlet (6)
-Jak se vám líbí
-Konec dobrý, všechno dobré
-Konec vše napraví, Konec vše napraví (2)
-Král Lear
-Kupec benátský, Kupec benátský (2)
-Nářek milenčin
-Romeo a Julie, Romeo a Julie (2), Romeo a Julie (3), Romeo a Julie (4), Romeo a Julie (5), Romeo a Julie (6), Romeo a Julie (7), Romeo a Julie (8)
-Sen noci svatojánské
-Sonety, Sonety (2), Sonety (3), Sonety (4)
-Večer tříkrálový
-Venuše i Adónis, Venuše i Adónis (2)
-Zimní pohádka, Zimní pohádka (2)
-Zkrocení zlé ženy, Zkrocení zlé ženy (2)
­­­­

Diskuse k výpisku
William Shakespeare - Král Lear (4)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­