ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Shakespeare William (*23.04.1564 - †23.04.1616)

   
­­­­

Večer tříkrálový

OSOBY

HRABĚ ORSINO - vévoda ilýrský
SEBASTIAN - bratr Violin
ANTONIO - lodní kapitán, přítel Sebastianův
JINÝ KAPITÁN - ochránce Violin
VALENTIN - šlechtic z komonstva vévodova
CURIO - šlechtic z komonstva vévodova
PAN TOBIÁŠ ŘÍHAL Z ŘÍHALIC - ujec Oliviin
PAN ONDŘEJ ZMRZLÍK - rytíř
MALVOLIO - správce domu u Olivie
FABIAN - ve službě u Olivie
FESTE - šašek; ve službě u Olivie
OLIVIE
VIOLA
MARIE - Oliviina komorná
PÁNOVÉ, KNĚŽÍ, PLAVCI, SOUDNÍ ZŘÍZENCI, HUDEBNÍCI a jiná DRUŽINA

JEDNÁNÍ PRVNÍ

Scéna první

Pokoj v paláci vévodském.

(Vystoupí VÉVODA, CURIO a jiní PÁNOVÉ. HUDEBNÍCI v pozadí.)

VÉVODA: Když hudba stravou lásky, hrajte dál; - mně dejte přes míru, by touha po ní se přesytivši ochuravěla a skonala. - Tu větu poznovu! Má mroucí spád. - Ó, přešlo to můj sluch jak sladký jižní van, když zadýchá přes záhon fialek a ukrádá i dává vůni! - Dosti již, nic dál; již není to tak líbezné jak dřív. Ó duchu lásky, jaks pln života a svěží tak, že ač tvá bezměrnost vše pojímá jak moře, přece nic tam nevpadá, ať sebevalnější a dokonalejší, by v zlevnění a láci nekleslo v ten okamžik! Tak plna láska mátoh přeludných že sama nejvyšším jest přeludem.

CURIO: Můj kníže, nechcete jít na honbu?

VÉVODA: Co, Curio, mám honit?

CURIO: Jelena.

VÉVODA: Aj, honím ze všech nejvzácnějšího. Ó, když mé oči nejprv spatřily Olivii, mně bylo, jako vzduch by od morové rány čistila! V ten mžik jsem já byl změněn v jelena a touhy mé jak lítí, krutí psi mne od té chvíle pronásledují.

(Vystoupí VALENTIN.)

VÉVODA: Nuž jak! Co od ní neseš nového?

VALENTIN: Můj kníže, odpusťte, já nebyl jsem k ní připuštěn; leč její komorná mi dala za ni tuto odpověď: Sám blankyt, dokud létem sedmerým se neprohřál, jí nepohledne v tvář; leč jako mniška rouškou zastřena chce choditi a kropiti co den svůj pokoj slání oči hubící: to vše jen z lásky k bratru mrtvému, již zachovat by chtěla trvalou a čerstvou ve své truchlé paměti.

VÉVODA: Ó ta, jež srdcem ušlechtilým tak dluh lásky platí pouze bratrovi, jak bude milovat, až nádherná ta zlatá střela roje usmrtí všech jiných citů, které žijí v ní! Až játra, mozek, srdce, mocnářské ty trůny, budou cele zaujaty a její sladké dokonalosti vše ovládány králem jediným! Ó, spěšte přede mnou do květných loubí; tam lásky sny se nejnádherněj snoubí.

(Odejdou.)

Scéna druhá

Pomoří.

(Vystoupí VIOLA, KAPITÁN a PLAVCI.)

VIOLA: Jaká to tady země, přátelé?

KAPITÁN: Ilýrie, má slečno.

VIOLA: Co já si počít mám v Ilýrii? Vždyť bratr můj už dlí v Elysiu. Však možno, že se neutopil přec. - Co, plavci, myslíte?

KAPITÁN: Jen stěží bylo možno zachránit vás samu.

VIOLA: Ó, můj bratr nešťastný! Leč snad že tak byl zachráněn i on. -

KAPITÁN: Ba pravda, slečno; bych pak tímto, "snad" vás potěšil, to mějte za jisté, že když se rozštěpila naše loď a vy a tato hrstka ubohá, jež s vámi zachráněna, po vlnách se hnala v člunu, bratra vašeho jsem postřehl, jak v nebezpečenství jsa povážliv a učen odvahou a nadějí, k mocnému stožáru se přivázal, jenž mořem kolotal; a tak jsem viděl ho jak Ariona na hřbetu delfínově s vlnami se přáteliti, až mne přešel zrak.

VIOLA: Zde zlato za tvou zvěst. Má záchrana i v jeho spásu budí naději, a to, cos řekl, jest jí oporou. Znáš tuto zem?

KAPITÁN: Ó, velmi dobře, slečno, neb ani necelé tři hodiny jest odtud místo, kde jsem zrozen byl a vychován.

VIOLA: Kdo tady panuje?

KAPITÁN: Šlechetný kníže, povahou i rodem.

VIOLA: Jak jmenuje se kníže ten?

KAPITÁN: Orsino.

VIOLA: Orsino! Svého otce mluviti jsem o něm slýchala: on tenkráte byl svoboden.

KAPITÁN: A tak jest dosavad, neb aspoň do nedávna ještě byl. Však před měsícem šel jsem z domova a tenkrát začalo se šeptati - neb, jak už víte, to, co velcí činí, lid přežvatlává -, že se uchází o lásku spanilé Olivie.

VIOLA: A kdo jest ona?

KAPITÁN: Ctnostná dívka jest a dcera hraběte, jenž před rokem když umřel, pod ochranou zanechal jí svého syna, bratra jejího, jenž krátce potom také odešel. A z vroucí lásky k němu, praví se, že společnosti mužů zřekla se, ba každého i na ně pohledu.

VIOLA: Ó kéž bych mohla sloužiti té dámě a utajiti světu to, co jsem, než k tomu příležitost dozraje!

KAPITÁN: Toho as bude těžko docílit; neb žádné prosby-nechce vyslyšet, ba ani od samého vévody.

VIOLA: Máš, kapitáne, pěkné způsoby; i ačkoliv tak často příroda zdí krásnou obkličuje nákazu, přec o tobě chci věřiti, že má i mysl, která zcela ve shod s tvou krásnou zevnější jest povahou. I prosím tě - a štědrou odměnu máš za to míti -, abys utajil, co jsem, a tak mi nápomocen byl u přestrojení, jež snad poslouží mým záměrům. Chci sloužit vévodě ty představíš mne jako kleštěnce. A nebudeš snad toho litovat, neb umím zpívat, hudbou všelikou se zamlouvati mu, což učiní mne v jeho službách velmi prospěšnu. Vše ostatní sám čas již docení; jen ty s mým vtipem spoj své mlčení.

KAPITÁN: Vy budte půlmuž, já váš němý zatím; a zablabolím-li, ať oči ztratím.

VIOLA: Dík za vše; veď mne dál.

(Odejdou.)

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 09.09.2013

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Antonius a Kleopatra
-Bouře, Bouře (2), Bouře (3)
-Cymbelín
-Dva vznešení příbuzní
-Hamlet, Hamlet (2), Hamlet (3), Hamlet (4), Hamlet (5), Hamlet (6), Hamlet (7), Hamlet (8), Hamlet (9), Hamlet (10), Hamlet (11), Hamlet (12), Hamlet (13), Hamlet (14), Hamlet (15), Hamlet (16), Hamlet (17), Hamlet (18), Hamlet (19), Hamlet (20), Hamlet (21), Hamlet (22), Hamlet (23), Hamlet (24), Hamlet (25)
-Hamlet (rozbor), Hamlet (rozbor) (2)
-Hamlet, kralevic dánský, Hamlet, kralevic dánský (2), Hamlet, kralevic dánský (3), Hamlet, kralevic dánský (4)
-Jak se vám líbí, Jak se vám líbí (2), Jak se vám líbí (3)
-Jindřich VIII.
-Julius Caesar, Julius Caesar (2), Julius Caesar (3)
-Komedie omylů
-Konec dobrý, všechno dobré
-Král Lear, Král Lear (2), Král Lear (3)
-Kupec benátský, Kupec benátský (2), Kupec benátský (3), Kupec benátský (4), Kupec benátský (5), Kupec benátský (6)
-Kupec benátský (film - vlastní názor)
-Kupec benátský (rozbor)
-Makbeth, Makbeth (2), Makbeth (3), Makbeth (4), Makbeth (5), Makbeth (6), Makbeth (7), Makbeth (8)
-Makbeth (rozbor)
-Marná lásky snaha
-Mnoho povyku pro nic, Mnoho povyku pro nic (2), Mnoho povyku pro nic (3), Mnoho povyku pro nic (4)
-Nářek milenčin (Opera)
-Othello, Othello (2), Othello (3), Othello (4), Othello (5), Othello (6), Othello (7), Othello (8), Othello (9), Othello (10), Othello (11), Othello (12), Othello (13), Othello (14), Othello (15)
-Othello (rozbor)
-Perikles
-Půjčka za oplátku
-Romeo a Julie, Romeo a Julie (2), Romeo a Julie (3), Romeo a Julie (4), Romeo a Julie (5), Romeo a Julie (6), Romeo a Julie (7), Romeo a Julie (8), Romeo a Julie (9), Romeo a Julie (10), Romeo a Julie (11), Romeo a Julie (12), Romeo a Julie (13), Romeo a Julie (14), Romeo a Julie (15), Romeo a Julie (16), Romeo a Julie (17), Romeo a Julie (18), Romeo a Julie (19), Romeo a Julie (20), Romeo a Julie (21), Romeo a Julie (22), Romeo a Julie (23), Romeo a Julie (24), Romeo a Julie (25), Romeo a Julie (26), Romeo a Julie (27), Romeo a Julie (28), Romeo a Julie (29), Romeo a Julie (30), Romeo a Julie (31), Romeo a Julie (32), Romeo a Julie (33), Romeo a Julie (34), Romeo a Julie (35), Romeo a Julie (36), Romeo a Julie (37), Romeo a Julie (38), Romeo a Julie (39), Romeo a Julie (40), Romeo a Julie (41), Romeo a Julie (42), Romeo a Julie (43), Romeo a Julie (44), Romeo a Julie (45), Romeo a Julie (46), Romeo a Julie (47), Romeo a Julie (48), Romeo a Julie (49), Romeo a Julie (50), Romeo a Julie (51), Romeo a Julie (52), Romeo a Julie (53), Romeo a Julie (54), Romeo a Julie (55), Romeo a Julie (56), Romeo a Julie (57), Romeo a Julie (58), Romeo a Julie (59), Romeo a Julie (60), Romeo a Julie (61), Romeo a Julie (62), Romeo a Julie (63), Romeo a Julie (64)
-Romeo a Julie (rozbor), Romeo a Julie (rozbor) (2)
-Sen noci svatojánské, Sen noci svatojánské (2), Sen noci svatojánské (3), Sen noci svatojánské (4), Sen noci svatojánské (5), Sen noci svatojánské (6), Sen noci svatojánské (7), Sen noci svatojánské (8), Sen noci svatojánské (9), Sen noci svatojánské (10)
-Sen noci svatojánské (rozbor)
-Sonety
-Tragický příběh dánského prince Hamleta
-Večer tříkrálový, Večer tříkrálový (2), Večer tříkrálový (3)
-Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete
-Veselé windsorské paničky, Veselé windsorské paničky (2), Veselé windsorské paničky (3), Veselé windsorské paničky (4)
-Zimní pohádka
-Zkrocení zlé ženy, Zkrocení zlé ženy (2), Zkrocení zlé ženy (3), Zkrocení zlé ženy (4), Zkrocení zlé ženy (5), Zkrocení zlé ženy (6), Zkrocení zlé ženy (7), Zkrocení zlé ženy (8), Zkrocení zlé ženy (9), Zkrocení zlé ženy (10)
-Zkrocení zlé ženy (rozbor)
-Zkrocení zlé ženy a Komedie plná omylů
-Znásilnění Lukrécie
Čítanka-Fénix a hrdlička
-Hamlet, Hamlet (2), Hamlet (3), Hamlet (4), Hamlet (5)
-Jak se vám líbí
-Konec dobrý, všechno dobré
-Konec vše napraví, Konec vše napraví (2)
-Kupec benátský, Kupec benátský (2)
-Nářek milenčin
-Romeo a Julie, Romeo a Julie (2), Romeo a Julie (3), Romeo a Julie (4), Romeo a Julie (5), Romeo a Julie (6), Romeo a Julie (7), Romeo a Julie (8)
-Sen noci svatojánské
-Sonety, Sonety (2), Sonety (3)
-Večer tříkrálový
-Venuše i Adónis, Venuše i Adónis (2)
-Zimní pohádka, Zimní pohádka (2)
-Zkrocení zlé ženy, Zkrocení zlé ženy (2)
­­­­

Diskuse k úryvku
William Shakespeare - Večer tříkrálovýMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­