ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Moliére (*15.01.1622 - †17.02.1673)

­­­­

Lakomec (rozbor) (6)

 • literární druh: drama (divadelní hra určena k předvádění na jevišti)
 • literární žánr: komedie (veselohra, hra s vtipným dějem a šťastným koncem)
 • literární forma: próza, scénář (postavy, scénická poznámka, prolog)

Lakomec pojednává o Harpagonovi, otci dvou dospělých dětí, které potřebuje vhodně oženit a provdat. Pro syna Kleanta vybral starší bohatou vdovu přes to, že on sám je zamilovaný do chudé, ale krásné Mariany, a dceři Elišce (Elisa) zvolil starého mládence Anselma, jenž k sňatku nepožaduje věno. Otec přehlíží Eliščinu známost se správcem domu Valérem (Valer). Rád by viděl zeťe a snachu v Anselmovi a bohaté staré vdově - se synem by přišel majetek a za dceru by nemusel nic vydávat a sám by se oženil s mladičkou Marianou. Nakonec se sám Harpagon svou zaslepeností k penězům do situace zamotá. Při večeři v jeho domě, které se účastní všichni, vyjde najevo, že Anselm je otcem Mariany a Valéra a Harpagon zjistí ztrátu své kasičky zakopané na zahradě. V tu chvíli se tato událost stává pro něho tou nejdůležitější a souhlasí se svatbou svých dětí, jenom když se mu vrátí jeho milovaná kasička plná peněz, pro kterou je schopen všeho...

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo nakladatelství Artur v Praze roku 2022 (6. vydání tamtéž). Z francouzského originálu L'Avare přeložil Vladimír Mikeš. Počet stran: 84. ISBN: 978-80-7483-176-8.

TÉMA:

Poukázání na to, jak může člověka zničit chamtivost. Kritika touhy po penězích. Zesměšnění maloměšťáctví. Inspirací byla antická Komedie o hrnci (římský dramatik Plautus).

MOTIVY:

Lidská chamtivost, touha po penězích, sobectví, láska, podvod, svatba.

KOMPOZICE:

 • 5 dějství (moment, kdy se zatáhne opona)
 • dodržena jednota místa, času a děje
 • chronologický děj

Vnitřní výstavba děje

 • expozice: Harpagonova láska k penězům
 • kolize: Kleantes zjistí, že si jeho otec chce vzít jeho milovanou Marii
 • krize: okradení Harpagona o jeho peníze
 • peripetie: Harpagon je donucen vzdát se Mariany
 • závěr: Harpagon dostane své peníze zpět; svatba Valéra a Elišky, Mariany a Kleanta

ČASOPROSTOR:

 • během jednoho dne v roce 1670
 • v Paříži (převážně Harpagonův dům a zahrada u jeho domu)

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:

 • spisovný jazyk
 • živé dialogy plné hovorových obratů, zejména u Harpagonova služebnictva
 • anafora (opakování shodného slova nebo skupiny slov na začátku za sebou jdoucích veršů)
 • metafory (přenášení podobnosti na základě vnější podobnosti - zub pily; hlava rodiny)
 • archaismy (slova zastaralá, jež se už aktivně příliš nepoužívají, např. školmistr - učitel; šenkýř - hospodský)
 • ironie, nadsázka
 • slova citově zabarvená (když Harpagon hovoří o penězích)
 • občasné vulgarismy
 • přímá řeč

DĚJ:

Jednání první

Výstup 1.
(rozhovor mezi Valerem a Elisou)

Elisa je zasmušilá (smutná), ačkoliv vyznala lásku Valerovi. Bojí se, že ho miluje více, než by měla. Valer se diví, čeho se bojí. Ona mu vysvětluje, že se bojí například otce, který se bude kvůli jejich lásce hněvat, výčitek rodiny, pomluv, ale nejvíce se bojí toho, že jí Valer neříká pravdu, když tvrdí, že ji také miluje, bojí se chladnosti jeho srdce. Na to jí povídá, že ji nikdy nepřestane milovat a že to dokáže svými skutky. Ona mu začne věřit a již se bojí pouze pomluv, neboť na Valera se každý dívá jinak než ona. Valer například uprchl od rodiny i z vlasti a nechal se zaměstnat u jejího otce, aby jí byl nablízku. Elisa se bojí rekcí ostatních lidí. Na to jí Valer povídá, že o pochopení už se postará její otec. Zároveň Valer čeká zprávu od svých rodičů a říká, že jestli se neozvou, půjde je sám hledat. Elisa samozřejmě nechce, aby se Valer vydal na cestu a říká, aby se Valer ještě více spřátelil s jejím otcem. On jí začne vypravovat, co vše dělá - vetřel se do jeho služby, předstírá s ním sympatie, souhlasí s jeho zásadami, aby se mu zalíbil. Elisa se ptá, proč se nesnaží i o zalíbení jejímu bratrovi, kdyby to služka vyzradila. Ale oba jsou tak rozdílné povahy, že se nejde zalíbit oběma naráz. Vtom přichází její bratr a Valer odejde.

Výstup 2.
(Kleantes a Elisa)

Bratr Kleantes chce svěřit své sestře Elise tajemství - je zamilovaný. Zároveň říká, že než se odváží dál, potřebuje souhlas svého otce. Říká, že rodiče jsou moudřejší, rozumnější. Elisa chce vědět, koho miluje. Bratr Kleantes se jí svěřuje, že se jmenuje Mariana, dívka, která se nedávno přistěhovala. Mariana žije se svou starou nemocnou matkou, ale má ji ráda, slouží jí, lituje a těší ji. Kleantes by jim chtěl finančně pomoci (na důkaz jeho lásky), ale ví, jak je jeho otec lakomý. Z toho je velmi smutný. Kleantes si k sestře Elise přišel o radu, co by si jejich otec myslel o jeho poměru. V případě nesouhlasu je odhodlán odejít se svou milovanou do světa. Elisa říká, že jeho vinou pociťujou denně více a více ztrátu své matky. Vtom uslyšeli jeho hlas a odešli.

Výstup 3.
(Harpagon, La Fléche)

Harpagon vyhání La Flécheho. Ten mu říká, že čeká na svého pána, jeho syna. Harpagon odvětí, ať jde čekat na ulici a ne v jeho domě, kde vyzvídá, špehuje, je to zrádce a kouká, co by se kde dalo ukrást. Harpagon se ho ptá, zda nerozkřikl po městě, že doma schovává peníze. La Fléche se diví, že nějaké schované má. Při odchodu ho Harpagon podezřívá, zda něco neodnáší a začne jej prohledávat. La Fléche prohlásí mor na lakotu i lakomce.

Výstup 4.
(Harpagon)

Sám si povídá, jak je těžké ukrýt peníze. Na kufry se nespoléhá = lákadlo zlodějů.

Výstup 5.
(Harpagon, Elisa a Kleantes)

Harpagon si myslí, že je sám a říká, že na zahradě zakopal tolary. Vtom zpozoroval Kleanta a Elisu. Bojí se, že ho zaslechli, a tak začne zapírat, že tolik peněz nemá. Začne vyčítat svým dětem, že ho ochuzují. Syn Kleantes mu říká, že si sám vydělává hraním. Pak se přestanou dohadovat a říkají, že si vzájemně musí něco říct - všichni chtějí mluvit o ženění. Harpagon začne mluvit o Marianě a Kleantes je nadšen. Pak ale říká, že si ji chce vzít on sám. Na Kleanta přijdou mdloby a odejde.

Výstup 6.
(Harpagon, Elisa)

Harpagon říká Elise, že Kleantovi našel jednu vdovu a ji dá Anselmovi. Elisa říká, že jeho si nevezme. Její otec jí na to odvětí, že si ho vezme ještě dnes večer! Pak vidí Valera a dohodnou se, že právě on je rozsoudí.

Výstup 7.
(Valer, Harpagon, Elisa)

Valer se to snažil diplomaticky vyřešit, Harpagon stále opakoval bez věna.

Výstup 8.
(Elisa, Valer)

Elisa je nešťastná, Valer ji uklidňuje. Svatbě dnes večer se vyhne předstíráním nemoci.

Výstup 9.
(Harpagon, Elisa, Valer)

Valer předstírá náklonnost s Harpagonem, co se svatby týče.

Výstup 10.
(Harpagon, Valer)

Valer říká Harpagonovi, že s Elisou o svatbě promluví. Bez věna - vzít si ho musí, to se neodmítá.

Jednání druhé

Výstup 1.
(Kleantes, La Fléche)

Kleantes se svěří svému sluhovi La Fléchemu, že má soka v lásce, svého otce. La Fléche přišel od lichváře se seznamem věcí, které musí Kleantes prodat, aby získal peníze.

Výstup 2.
(mistr Simon, Harpagon, Kleantes, La Fléche)

Mistr Simon je právě ten zprostředkovatel lichvy, Harpagon je lichvář a La Fléche mluvil o půjčce pro Kleanta se Simonem. Tady se vše provalilo.

Výstup 3.
(Harpagon, Kleantes)

Pohádají se.

Výstup 4.
(Frosina, Harpagon)

Frosina s ním chce mluvit, Harpagon ji odbude, musí přece hlídat své peníze.

Výstup 5.
(La Fléche, Frosina)

La Fléche upozorňuje Frosinu, že od Harpagona jen těžko dostane nějaké peníze za službu, kterou ona vykonává.

Výstup 6.
(Harpagon, Frosina)

Frosina měla za úkol promluvit s Marianinou matkou o sňatku s Harpagonem. Vylíčila ho v nejlepších barvách a ona souhlasila. Harpagon si ji ale nechce vzít bez věna. Mariana prý má nějaký statek, který Harpagon dostane. Mariana také souhlasí.

Jednání třetí

Výstup 1.
(Harpagon a ostatní)

Harpagon přikazuje ostatním, co má kdo dělat. (zametat, ...)

Výstup 2.
(předešlí)

Harpagon uděluje rozkazy, co se obsluhy hostů týká.

Výstup 3.
(předešlí bez sluhů)

Harpagon k Elise, že má na vše dávat pozor a uvítat jeho nevěstu.

Výstup 4.
(předešlí bez Elisy)

Harpagon na syna Kleanta, že se má k potenciální maceše chovat přívětivě.

Výstup 5.
(Harpagon, Valer, Jakub)

Harpagon na kuchaře a kočího Jakuba, že má přichystat hostinu, ale za málo peněz. On že je to nemožné a vtom se přihlásí Valer, že to nebude problém. Harpagon přikáže i zapřáhnout koně na trh, to ale Jakub také odmítne, protože koně jsou příliš hubení, než aby táhli kočár. Valer řekne sousedu Picardovi, aby jel s nimi. Jakub bude užitečnější v kuchyni, ale hlavní důvod byl ten, že bude radši, když pojdou v cizích rukou. Jakub říká Harpagonovi, že Valer se mu jen chce zalíbit a že ho nebaví poslouchat to, co se o něm říká. Harpagon chce vědět, co se o něm říká. Jakub mu to tedy řekne: jedni říkají, že šetří na čeledi, druzí, že začíná hádky se sluhy naschvál před Vánoci, zkrátka že je lakomec, skrblík a starý lichvář. Harpagon ho začal tlouct a nadávat mu.

Výstup 6.
(Valer, mistr Jakub)

Valer ironicky že se mu ta upřímnost vyplatila. Jakub že mu do toho nic není.

Výstup 7.
(Mariana, Frosina, mistr Jakub)

Jakub má vyřídit Harpagonovi, že přijeli.

Výstup 8.
(Mariana, Frosina)

Mariana se svěřuje rádkyni Frosině, že je zamilovaná do mladého. Frosina jí radí, že je rozumnější si vzít staršího a bohatého, a ať se nebojí, že za chvíli ovdoví a pak si může svobodně vybrat ženicha.

Výstup 9.
(Harpagon, Mariana, Frosina)

Harpagon vyznává lásku Marianě, ta ale neodpovídá. Přichází dcera Elisa.

Výstup 10.
(předešlí, Elisa)

Mariana k Frosině, že Harpagon je protivný, ta tlumočí Harpagonovi, že je okouzlující.

Výstup 11.
(předešlí, Kleantes, Valer, Brindavoine)

Mariana i Kleantes jsou ze setkání překvapeni. (Nevěděli o rodinných poměrech a Kleantes nevěděl, kdo je Harpagonova nevěsta.) Pak Kleantes vyznává Marianě lásku a před Harpagonem to omluví tak, že mluvil za něho. Brindavoine šel zapřáhnout koně na trh.

Výstup 12.
(Harpagon, Mariana, Elisa, Kleantes, Valer, Frosina)

Kleantes dal Marianě Harpagonův prsten. Ta ho chce vrátit, ale Kleantes tomu zabraňuje. Harpagon se tiše vzteká. Nakonec Mariana prsten přijme.

Výstup 13.
(předešlí, Brindavoine)

Brindavoine přišel říct Harpagonovi, že někdo přišel a nese mu peníze.

Výstup 14.
(předešlí, La Merluche)

La Merluche k Harpagonovi, že žádný kůň není okován. Harpagon na to, ať zavolají kováře.

Výstup 15.
(Harpagon, Valer)

Harpagon říká, že se má šetřit, pak se vše vrátí kupci.

Jednání čtvrté

Výstup 1.
(Kleantes, Mariana, Elisa, Frosina)

Mají poradu, co udělat se sňatkem Mariany a Harpagona. Frosinu napadne přivést nějakou ženu, která si bude hrát na hraběnku a tvrdit, že už Harpagona dlouho miluje.

Výstup 2.
(předešlí, Harpagon)

Harpagon vidí, jak Kleantes líbá ruku Marianě. Říká jim, že koně jsou připraveni jet na trh.

Výstup 3.
(Harpagon, Kleantes)

Harpagon se ptá Kleanta, co říká na Marianu. Ten ji začne pomlouvat ve snaze zošklivit mu ji. Harpagon na to, že o tom přemýšlel a že je na ni příliš starý a že ji chtěl nechat synovi. Když se mu ale nelíbí, vezme si ji sám. Pak se Kleantes svěří otci, že ji už dávno miluje. Harpagon chtěl dozvědět pravdu. Kleantes říká, že se jí nevzdá.

Výstup 4.
(předešlí, Jakub)

Jakub je má rozsoudit, ale hraje to na obě strany.

Výstup 5.
(Harpagon, Kleantes)

Následkem předešlého nedorozumění se pohádají. Harpagon jej chce vydědit. Kleantovi je to jedno.

Výstup 6.
(Kleantes, La Fléche)

La Fléche našel Harpagonův poklad.

Výstup 7.
(Harpagon)

Harpagon křičí, že mu někdo ukradl peníze.

Jednání páté

Výstup 1.
(Harpagon, policejní komisař)

Ztratilo se deset tisíc tolarů, Harpagon podezřívá každého.

Výstup 2.
(předešlí, mistr Jakub)

Jakub říká, že kasu s penězi ukradl Valer - chce se mu pomstít.

Výstup 3.
(předešlí, Valer)

Harpagon zaútočí na Valera, ale Valer to špatně pochopí a přizná se, že se s jeho dcerou Elisou zasnoubili. To je další rána pro Harpagona.

Výstup 4.
(Harpagon, Elisa, Mariana, Valer, Frosina, mistr Jakub a komisař)

Harpagon říká, že Elisu nechá zavřít a Valera pověsit.

Výstup 5.
(Anselm, Harpagon, Elisa, Mariana, Frosina, Valer, komisař, mistr Jakub)

Vyjde najevo pravé jméno Anselma, a to Thomas d'Alburci (z Neapole). Je to otec Valera a Mariany, prudká bouře na moři je rozdělila.

Výstup 6.

Kleantes ví, kde jsou peníze, ale vrátí je otci jen pod podmínkou, že Mariana bude jeho. Harpagon tvrdí, že nemá peníze na věno, na to Anselm říká, že svatbu zaplatí. Harpagon se vším souhlasí a utíká ke své kasičce...

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Markéta Havlínová, 28.10.2022

   
­­­­

Diskuse k výpisku
Moliére - Lakomec (rozbor) (6)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­