ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Wilde Oscar (*16.10.1854 - †30.11.1900)

­­­­

Obraz Doriana Graye (26)

V románu Obraz Doriana Graye se Wilde, i přes mylné přesvědčení tehdejší kritiky, nesnaží nabádat k hédonismu ani k naplnění touhy poznat všechny hříchy světa. Naopak, promlouvá zde moralizujícím hlasem a jen odhaluje hořké pravdy života. Mládí nemůže trvat věčně, poznat všechno znamená zklamání, svědomí nelze utéci... Zároveň tu popisuje nebezpečí, jež vzniká, hodnotí-li společnost člověka pouze na základě fyzické krásy, aniž by byla schopna vnímat skrytou skutečnost.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo nakladatelství Dobrovský v Praze roku 2015. Přeložil B. Pursík, upravila Jaroslava Medková. Počet stran: 190. ISBN: 978-80-7390-211-7.

O AUTOROVI:

Oscar Wilde byl britský básník, dramatik a prozaik. Narodil se roku 1854 v irském Dublinu jako syn Williama (přední irský oční a ušní chirurg) a Jane (úspěšná spisovatelka a irská nacionalistka, píšící pod jménem Speranza).

Wilde studoval s výborným prospěchem klasickou filologii v Dublinu a na Oxfordu. Právě na univerzitě se seznámil s dekadentními názory, které pak ovlivnily nejen jeho dílo, ale i styl života. Již od mládí rád šokoval svými svéráznými způsoby, názory a bohémským životem veřejnost, kterou byl přesto oblíben pro svůj šarm, eleganci a vypravěčské schopnosti.

Výhodný sňatek s Constance Lloydovou (s níž měl dva syny: Cyril - zemřel během 1. světové války; Vyvyan - stal se spisovatelem a překladatelem) mu umožnil žít v relativním luxusu.

Roku 1895 byl odsouzen na dva roky vězení a nucených prací za homosexualitu. Manželka Constance se od něj odvrátila a sám Wilde se po návratu z vězení vydal do Evropy pod pseudonymem Sebastian Melmoth.

Zemřel roku 1900, zchudlý a opuštěný, na meningitidu v pařížském hotýlku pochybné pověsti.

Dílo

Největší slávu mezi svými současníky mu přinesly jeho originální divadelní hry - konverzační komedie (např. Jak je důležité míti Filipa; Ideální manžel; Vějíř lady Windermerové...). Ve 36 letech vydal svůj jediný román, a to právě Obraz Doriana Graye. Mimo jiné psal i (mnohdy až andersenovsky laděné) pohádky (Slavík a růže...). Za zmínku stojí i jeho báseň Balada o žaláři v Readingu, která vypovídá o vězení, kam byl Wilde odsouzen za své poklesky proti tehdejším mravům.

O DÍLE:

Jedná se o psychologický román s hororovými prvky, jehož děj se odehrává v 19. století v Londýně.
Vypravěč vystupuje jako nestranný pozorovatel, příběh popisuje ve třetí osobě minulého času.
Kromě drobných dějových odboček na sebe jednotlivé kapitoly navazují, kniha zachycuje dlouhý časový úsek - přes dvacet let Dorianova života.
Děj je často retardován přímou řečí a popisy pocitů hlavních postav. Nicméně právě tyto retardované části jsou v knize nejdůležitější, neboť hlavním tématem je vývoj charakteru hlavní postavy, rozdíl mezi fyzickou a psychickou krásou, vliv vnějších činitelů na osobnost a boj sám se sebou.
Kniha je plná podnětných úvah.
Jazyk je spisovný, někdy archaický.

HLAVNÍ POSTAVY:

Dorian Gray - krásný, zpočátku morálně nezkažený a naivní mladík, který touží po věčném mládí a užívání si života; postupem času se pro něj stává velkou autoritou lord Henry - přejímá jeho názory, pod jejichž vlivem (a vlivem vlastního narcizmu) se stává sebestředným, pyšným a okolím opovrhujícím; přesto je většinu života veřejností oblíbený
lord Henry Wotton - ač se to nemusí zdát, není o mnoho let starší než Dorian; rád manipuluje s okolím, na který má velký vliv; jeho mluva se sestává z paradoxů a sarkasmů; většina filozofických myšlenek a úvah je vyřčena jeho ústy
Basil Hallward - malíř; čestný, nezkažený člověk; je okouzlen krásou Doriana Graye, v němž vidí svůj umělecký ideál, stává se na něm částečně závislým a nechce malovat nic jiného než jeho; snaží se (leč marně) ochránit mladíka před vlivem Lorda Henryho

Kniha je plná protikladných postav. Tři hlavní postavy pro mne znázorňují jednotlivé protipóly úvah, kterými se kniha zabývá.
Malíř Basil Hallward - bezmezně oddaný svému ideálu. O něm jediném můžeme říci, že je nezkažený.
Jeho ideál Dorian je zpočátku podobný, zdá se mi, že hledá sám sebe a nemá vlastní názor, což je důvodem, proč se nechá tak snadno ovlivnit.
Mne nejvíce zaujal lord Henry se svým přístupem k životu, vyjadřováním a myšlenkami (všechny nejzajímavější úvahy vyřkne právě on). Ke spoustě věcí je skeptický a má vlastní neotřelé až výstřední názory, pro které je sice částečně zavrhován, ale zároveň o to více oblíben. Velmi ovlivňuje okolí, vždyť největší zvrat ve způsobu Dorianova života nastane po jeho setkání s lordem Henrym. Ač ho můžeme považovat za morálně zkaženého, já sama si "zkaženost" představuji jinak, spíš jako budoucí vlastnost Doriana Graye, neboť o Dorianovi mohu bezesporu říci, že je zkažený - tedy špatný člověk. Možná to přeháním, ale lord Henry mi trochu připomíná samotného Oscara Wilda.

DĚJ:

Basil Hallward dokončuje své vrcholné dílo - obraz Doriana Graye v životní velikosti. Ač se tomu snaží zabránit, tehdy ještě nezkažený Dorian Gray> se v jeho ateliéru setká s Basilovým přítelem lordem Henrym, jehož názory a přístupem k životu se Dorian nechává strhnout.

Když mladík uvidí svůj portrét, vyděsí se, neboť si uvědomí, že jeho krása jednou pomine, ale obraz zůstane navždy takový, jaký je, a tak vyřkne přání, že by nikdy nechtěl zestárnout, že by chtěl, aby místo něj stárnul obraz, že by za to obětoval duši.
Přání se vyplní, zatímco Dorian zůstává stále stejně krásný, obraz se stane odrazem jeho duše a skutků.

Poprvé si tuto skutečnost uvědomí, když si všimne náznaků krutosti kolem úst, poté co se pohádá se svou snoubenkou, naivní herečkou Sibylou Vaneovou, jež se po hádce zabije. Zpočátku svých skutků lituje a věří, že je napraví, nicméně obraz je stále více ošklivější. Proto se rozhodne jej ukrýt před okolím.

Poté co v návalu zlosti zabije Basila, jenž se zděsí, když po dvaceti letech uvidí své dílo, pokusí se změnit svůj hříšný život. Obraz se však nezmění k lepšímu, právě naopak.
Dorian Gray se rozhodne dílo zničit. Zničením obrazu se kletba zlomí, ale Dorian tím zabije i sám sebe. Pod omládlým obrazem leží zohavené tělo...

HLAVNÍ MYŠLENKA, TEHDEJŠÍ KRITIKA, ADAPTACE A OCENĚNÍ DÍLA:

Myslím, že kniha ukazuje, jaký vliv může mít okolí na osobnost a jak veliký může být rozdíl mezi psychickou a fyzickou krásou.

Oscar Wilde byl za toto dílo pro jeho nemorálnost velmi kritizován veřejností. Rozhodně bych příběh nenazvala nemorálním, naopak. A i kdyby, nic to nemění na výsledku, neboť sám Wilde v úvodu říká: "Není nic takového jako morální, nebo nemorální knihy. Knihy jsou napsány buď dobře, nebo špatně."

Kniha byla několikrát zfilmována a na její motivy byl napsán muzikál. Film z roku 1945 byl nominován na tři Oskary a z toho jednoho získal.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Anna Jandová/Mikrotubulus, 06.01.2022

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Cantervillské strašidlo a jiné prózy
-Ideální manžel, Ideální manžel (2)
-Jak je důležité míti Filipa, Jak je důležité míti Filipa (2), Jak je důležité míti Filipa (3), Jak je důležité míti Filipa (4), Jak je důležité míti Filipa (5), Jak je důležité míti Filipa (6)
-Lady Fuckingham, Lady Fuckingham (2)
-Neobyčejný model
-Obraz Doriana Graye, Obraz Doriana Graye (2), Obraz Doriana Graye (3), Obraz Doriana Graye (4), Obraz Doriana Graye (5), Obraz Doriana Graye (6), Obraz Doriana Graye (7), Obraz Doriana Graye (8), Obraz Doriana Graye (9), Obraz Doriana Graye (10), Obraz Doriana Graye (11), Obraz Doriana Graye (12), Obraz Doriana Graye (13), Obraz Doriana Graye (14), Obraz Doriana Graye (15), Obraz Doriana Graye (16), Obraz Doriana Graye (17), Obraz Doriana Graye (18), Obraz Doriana Graye (19), Obraz Doriana Graye (20), Obraz Doriana Graye (21), Obraz Doriana Graye (22), Obraz Doriana Graye (23), Obraz Doriana Graye (24), Obraz Doriana Graye (25), Obraz Doriana Graye (26)
-Obraz Doriana Graye (rozbor), Obraz Doriana Graye (rozbor) (2), Obraz Doriana Graye (rozbor) (3), Obraz Doriana Graye (rozbor) (4), Obraz Doriana Graye (rozbor) (5), Obraz Doriana Graye (rozbor) (6)
-Pohádky, Pohádky (2), Pohádky (3), Pohádky (4), Pohádky (5)
-Salome
-Slavík a růže (Pohádky), Slavík a růže (Pohádky) (2), Slavík a růže (Pohádky) (3), Slavík a růže (Pohádky) (4)
-Strašidlo cantervillské, Strašidlo cantervillské (2), Strašidlo cantervillské (3), Strašidlo cantervillské (4), Strašidlo cantervillské (5), Strašidlo cantervillské (6), Strašidlo cantervillské (7), Strašidlo cantervillské (8)
-Šťastný princ, Šťastný princ (2), Šťastný princ (3), Šťastný princ (4)
-Šťastný princ a jiné pohádky, Šťastný princ a jiné pohádky (2)
-The Happy Prince /Šťastný princ/ - anglicky
-Vějíř lady Windermerové: hra o slušné ženě
-Zločin lorda Artura Savila
Čítanka-Balada o žaláři v Readingu
-Lady Fuckingham, Lady Fuckingham (2), Lady Fuckingham (3), Lady Fuckingham (4), Lady Fuckingham (5)
-Obraz Doriana Graye, Obraz Doriana Graye (2), Obraz Doriana Graye (3), Obraz Doriana Graye (4), Obraz Doriana Graye (5), Obraz Doriana Graye (6), Obraz Doriana Graye (7)
-Slavík a růže (Pohádky)
-Strašidlo cantervillské, Strašidlo cantervillské (2)
-Šťastný princ
­­­­

Diskuse k výpisku
Oscar Wilde - Obraz Doriana Graye (26)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­