ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

­­­­

Legenda o svaté Kateřině (rozbor)

Staročeská legenda ze třetí čtvrtiny 14. století vychází z křesťanského kultu svaté Kateřiny a vypráví o jejím životě a umučení.
Legendární církevní příběh dostal sloučením s dvorskými představami a motivy nový, světský smysl, jímž je obdiv k ženské kráse a odraz hloubky milostného citu. Autor, odchovanec latinské školy, je v české středověké literatuře prvním básníkem, jenž tvoří z potřeby vyjádřit vlastní individualitu a osobní prožitek života. Legenda je vrcholem jedné linie básnického vývoje, ale zároveň reaguje na počínající únavu kulturního vědomí, jež je jedním z příznaků krize, ústící později v husitskou revoluci.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo nakladatelství Odeon v Praze roku 1988 (2. vydání). Předmluvu a bibliografické poznámky napsal Jan Lehár. Ze staročeského originálu přeložil a poznámky o překladu napsal Jiří Pelán. Počet stran: 147.

AUTOR:

 • neznámý
 • napsáno ke konci 14. století
 • vzdělaný, duchovní
 • napsáno na českém území

HLAVNÍ POSTAVY:

Kateřina - krásná, mladá a moudrá žena; byla dcerou kyperského krále Kosta; silně věřící a naprosto oddaná Ježíši Kristovi; byla také velmi hodná a obětavá; Kateřina vykonala odvážné činy a žila příkladovým křesťanským životem
císař Maxencius - zlý, ukrutný, netrpělivý

LITERÁRNÍ DRUH:

legenda - primárně epický literární útvar pojednávající o životě, smrti, mučení a zázracích světce, případně o svatém předmětu (legenda o sv. Kříži)

SOUDOBÁ DÍLA:

Legenda o sv. Prokopovi (psáno prostým stylem - srozumitelné všem), Hra tří Marií

DĚJ:

Kateřina, dcera zemřelého krále Kosta, odmítá všechny nápadníky (včetně syna císaře). Je přesvědčena, že jí nikdo není roven a nechce si nikoho vzít. Rozhodne se jít pro radu za poustevníkem. Dozví se o Ježíši Kristovi a zamiluje se do něj. Kateřina se večer pomodlí a poté má vidění, kde se na ni Ježíš v náručí Marie nechce ani podívat, protože není pokřtěna. Další den jde za poustevníkem a nechá se pokřtít. Poté přijde další vidění, kde Ježíš přijme Kateřinu za svou choť v chrámu sv. Víta nebo chrámu sv. Grálu.

Císař Maxencius pořádá tažení proti křesťanství. Navštíví Alexandrii a Kateřina se mu postaví a obhajuje Ježíše Krista. Císař přivede padesát nejlepších učenců, aby Kateřinu přesvědčili, že pohanství je správná cesta. Kateřině se podaří obhájit křesťanství. Maxencius už to nevydrží a nechá ji zbičovat. Kateřina stále nechce opustit křesťanství. Císař tedy zkusí jinou mučící metodu - lámání kolem. Bůh mučící nástroj zničí bleskem. Mnoho lidí kvůli tomu konvertuje na křesťanství, za což je císař nechá všechny popravit, včetně Kateřiny.

Po useknutí hlavy začne z Kateřinina těla vytékat mléko namísto krve. Kateřina je pohřbena archanděly na hoře Sinaj a z jejího hrobu vytéká posvátný léčivý olej.

VLASTNÍ NÁZOR:

Líbila se mi první část, kdy Kateřina poznávala křesťanství. Pozdější vývoj děje mě nezaujal.

HISTORICKÝ KONTEXT:

 • Karel IV. přesouvá sídlo do Prahy
 • vzniká Karlova univerzita
 • pražské biskupství je povýšeno na arcibiskupství
 • laicizace - píšou nejen kněží; rozdělení literatury na duchovní a světskou
 • populární je rytířská epika - Tristan a Isolda ale ustupuje

POZNÁMKY:

 • Kateřina je oblíbená patronka Karla IV.
 • mystická erotika = Ježíš Kristus je považován za milence lidské duše
 • lyrickoepická skladba
 • sdružený rým
 • vysoký styl
 • stopy moravského nářečí - dialektismy
 • kontrasty, přímá řeč
 • chronologicky
 • Maxencius chce Kateřinu pro svého syna
 • veršované, osmislabičný verš
 • dochoval se opis z 15. století, který je uchován v Brně (bývá označován jako stockholmský, protože jej během třicetileté války odvezla vojska do Švédska; do Česka se vrátil v 19. století)
 • používá anafory a aliterace
 • odehrává se to v roce 307 v Alexandrii
 • drastické scény mučení

SYMBOLIKA BAREV:

 • červená = rány, tělo
 • černá = bolest a smrt
 • fialová = utrpení
 • modrá = naděje
 • bílá, zlatá = nevinnost, čistota

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Tim, 24.08.2020

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Legenda o svaté Kateřině (rozbor)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)