ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

­­­­

Legenda o svaté Kateřině (rozbor)

Staročeská legenda ze třetí čtvrtiny 14. století vychází z křesťanského kultu svaté Kateřiny a vypráví o jejím životě a umučení.
Legendární církevní příběh dostal sloučením s dvorskými představami a motivy nový, světský smysl, jímž je obdiv k ženské kráse a odraz hloubky milostného citu. Autor, odchovanec latinské školy, je v české středověké literatuře prvním básníkem, jenž tvoří z potřeby vyjádřit vlastní individualitu a osobní prožitek života. Legenda je vrcholem jedné linie básnického vývoje, ale zároveň reaguje na počínající únavu kulturního vědomí, jež je jedním z příznaků krize, ústící později v husitskou revoluci.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo nakladatelství Odeon v Praze roku 1988 (2. vydání). Předmluvu a bibliografické poznámky napsal Jan Lehár. Ze staročeského originálu přeložil a poznámky o překladu napsal Jiří Pelán. Počet stran: 147.

AUTOR:

 • neznámý
 • napsáno ke konci 14. století
 • vzdělaný, duchovní
 • napsáno na českém území

HLAVNÍ POSTAVY:

Kateřina - krásná, mladá a moudrá žena; byla dcerou kyperského krále Kosta; silně věřící a naprosto oddaná Ježíši Kristovi; byla také velmi hodná a obětavá; Kateřina vykonala odvážné činy a žila příkladovým křesťanským životem
císař Maxencius - zlý, ukrutný, netrpělivý

LITERÁRNÍ DRUH:

legenda - primárně epický literární útvar pojednávající o životě, smrti, mučení a zázracích světce, případně o svatém předmětu (legenda o sv. Kříži)

SOUDOBÁ DÍLA:

Legenda o sv. Prokopovi (psáno prostým stylem - srozumitelné všem), Hra tří Marií

DĚJ:

Kateřina, dcera zemřelého krále Kosta, odmítá všechny nápadníky (včetně syna císaře). Je přesvědčena, že jí nikdo není roven a nechce si nikoho vzít. Rozhodne se jít pro radu za poustevníkem. Dozví se o Ježíši Kristovi a zamiluje se do něj. Kateřina se večer pomodlí a poté má vidění, kde se na ni Ježíš v náručí Marie nechce ani podívat, protože není pokřtěna. Další den jde za poustevníkem a nechá se pokřtít. Poté přijde další vidění, kde Ježíš přijme Kateřinu za svou choť v chrámu sv. Víta nebo chrámu sv. Grálu.

Císař Maxencius pořádá tažení proti křesťanství. Navštíví Alexandrii a Kateřina se mu postaví a obhajuje Ježíše Krista. Císař přivede padesát nejlepších učenců, aby Kateřinu přesvědčili, že pohanství je správná cesta. Kateřině se podaří obhájit křesťanství. Maxencius už to nevydrží a nechá ji zbičovat. Kateřina stále nechce opustit křesťanství. Císař tedy zkusí jinou mučící metodu - lámání kolem. Bůh mučící nástroj zničí bleskem. Mnoho lidí kvůli tomu konvertuje na křesťanství, za což je císař nechá všechny popravit, včetně Kateřiny.

Po useknutí hlavy začne z Kateřinina těla vytékat mléko namísto krve. Kateřina je pohřbena archanděly na hoře Sinaj a z jejího hrobu vytéká posvátný léčivý olej.

VLASTNÍ NÁZOR:

Líbila se mi první část, kdy Kateřina poznávala křesťanství. Pozdější vývoj děje mě nezaujal.

HISTORICKÝ KONTEXT:

 • Karel IV. přesouvá sídlo do Prahy
 • vzniká Karlova univerzita
 • pražské biskupství je povýšeno na arcibiskupství
 • laicizace - píšou nejen kněží; rozdělení literatury na duchovní a světskou
 • populární je rytířská epika - Tristan a Isolda ale ustupuje

POZNÁMKY:

 • Kateřina je oblíbená patronka Karla IV.
 • mystická erotika = Ježíš Kristus je považován za milence lidské duše
 • lyrickoepická skladba
 • sdružený rým
 • vysoký styl
 • stopy moravského nářečí - dialektismy
 • kontrasty, přímá řeč
 • chronologicky
 • Maxencius chce Kateřinu pro svého syna
 • veršované, osmislabičný verš
 • dochoval se opis z 15. století, který je uchován v Brně (bývá označován jako stockholmský, protože jej během třicetileté války odvezla vojska do Švédska; do Česka se vrátil v 19. století)
 • používá anafory a aliterace
 • odehrává se to v roce 307 v Alexandrii
 • drastické scény mučení

SYMBOLIKA BAREV:

 • červená = rány, tělo
 • černá = bolest a smrt
 • fialová = utrpení
 • modrá = naděje
 • bílá, zlatá = nevinnost, čistota

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Tim, 24.08.2020

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Legenda o svaté Kateřině (rozbor)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­