ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

­­­­

Kristiánova legenda (rozbor) (2)

 • podtitul: Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily

Kritické vydání nejstaršího historického díla českého autora - mnicha Kristiána, psaného latinsky.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 1978 (1. vydání). K vydání připravil, přeložil a poznámkami opatřil Jaroslav Ludvíkovský. Obálku, vazbu a grafickou úpravu navrhl Zdeněk Stejskal. Počet stran: 164.

VLASTNÍ ROZBOR:

Literární teorie

 • literární druh: epika
 • literární žánr: legenda
 • literární forma: próza

Kompoziční plán

 • rozsah díla, členění: kniha je napsána dvojjazyčně, rozdělena na latinský a český text, členěna na kapitoly, stránky, odstavce, řádky, věty (+ Textová kritika, Značky rukopisů, Obecný úvod k poznámkám, Poznámky, Autorovy příspěvky k problematice kristiánské, Poznámky k vyobrazením); rozsah střední

Tematický plán

 • téma, hlavní myšlenka: seznámení se životem našich dvou nejvýznamnějších světců
 • motivy: boží zázraky, vražda, víra, boží trest
 • místo, čas: české země; středověk, 10. století
 • hlavní a vedlejší postavy:
  • Cyril a Metoděj - věrozvěstové; pokřtili Bořivoje a Ludmilu
  • Svatý Václav - zbožný panovník českých zemí; odvážný; později svatořečen; zabit svým bratrem Boleslavem
  • Svatá Ludmila - babička sv. Václava; po smrti manžela Bořivoje hluboce věřící; zabita svou snachou Drahomírou
 • příběh (děj):
  V prologu píše Kristián biskupu Vojtěchu s prosbou o modlitbu při psaní kroniky. Dále se krátce zmiňuje o Cyrilu a Metoději a jejich působení v české zemi a pokřtění Bořivoje a Ludmily. Po smrti s Bořivoje se vlády ujal Spytihněv, ale zakrátko zemřel, tudíž dosedl na knížecí stolec jeho mladší bratr Vrastislav. Ten ale také umírá velmi brzy. Ludmila si proto bere jeho dva synky - Václava a Boleslava - do své péče. To se však nelíbí jejich matce Drahomíře, a proto pošle Ludmilu na Tetín. Krátce nato si Drahomíra najme vrahy a nechá Ludmilu uškrtit. Oba vrazi ale zázračně neujdou trestu. Václav pohřbí Ludmilino tělo v Praze na Vyšehradě, Bůh skrze její tělo uzdraví chromého chlapce před bazilikou. Boleslav se chce zmocnit Václavova trůnu, přitom ten se ho sám chce vzdát pro víru v Boha. Pozve si Václava do Boleslavi na hostinu a druhý den a druhý den ho před branou chrámu napadne a s najatými vojáky ho zavraždí. S osobou svatého Václava je dále spojováno ještě mnoho zázraků.
 • postavení autora: Ich-forma; o svatém Václavu vypráví přemyslovec Kristián, který do díla vkládá i své subjektivní názory

Jazykový plán

 • vrstva ČNJ: spisovná knižní čeština
 • stylové rozvrstvení: citově zabarvená slova (ničemové; bezbožníci; neblahý Katan; zlosyn), archaismus (jak se namnoze - často děje; povila - porodila knížeti dva syny; splynul - byl proslulý milostí; stuba - parné lázně; bílou mázdrou - tenkým povlakem pokryto; přinášeli modlám žertvy - oběti)
 • pojmenování: hyperboly (přeblažený Pán; přeposvátný pramen křtu; přehanebný závěr; přeukrutní katané; zpívali mohutným hlasem; v přemnohých bitvách byl vítězem), eufemismy (my nehodní; uzavřel poslední den svého života; zbavili ji života pozemského), přirovnání (...Václava a Ludmily, které jako nové hvězdy ozařují světlem; jako med plynoucí kázání; ve své zuřivosti jsou neoblomnější než skály; slova moudrosti jsou jako ostnové a hřebové hluboko vbité; obličej se skvěl, jako by byla živa; roucha zářila, jako by byla toho dne utkána; jako jelen žízní po tekutých vodách; toužil dosáhnout palmy slávy mučednické; mohl bych tě rozmáčknouti jako maličké zvířátko), metafory (abyste ozdobil mou práci svou učeností; chystá ohnivé střely pýchy a lakoty; byla plná plodů laskavosti; vzplála veškerým hněvem jedovatého srdce; chápajíc se zbraně pokory proti ostnu pýchy), metonymie (okem jsem bývala slepému a nohou chromého), personifikace (krajina a země úpí; duch znalý pravdy se nemýlil), epitetony (kletá paměť; zkoumatel srdcí; pekelný oheň)
 • citace: "(...) Byl v zemi Franské nějaký muž na nohy chromý, jemuž se ve snách zjevil muž v bílém šatě a povzbuzoval ho řka: 'Vstaň a jdi do města Prahy, do chrámu svatého Víta; tam odpočívá tělo blahoslaveného Václava mučedníka, a tam nabudeš opět zdraví.' ... A když vstal od modlitby, milosrdenstvím božím upevněna byla kolena jeho a díky vzdával Bohu a blahoslavenému Václavu, pro jehož zásluhy jej Pán uzdraviti ráčil (...)"

Literární historie

 • o autorovi:
  Strachkvas nebo také Kristián se narodil r. 996 jako mladší syn Boleslava I. a jeho manželky Biagoty. Kapitulní děkan Kosmas psal ve své kronice, že jméno dostal podle "strašného kvasu" (tradiční tvrzení). Narodil se prý totiž v den zavraždění knížete Václava, v době hostiny, údajně v noci z 27. na 28. září roku 935. Český historik Dušan Třeštík a další se domnívají, že pravděpodobnější datum narození je po roce 960. Otec jej v důsledku pokání určil do kněžského stavu a poslal ho studovat, nato složil složil mnišské sliby a přijal jméno Kristián - Strachkvas. Měl se stát nástupcem sv. Vojtěcha, ale při svěcení jej popadl záchvat a zemřel. Jiná teorie uvádí, že sice nezemřel, ale společnost jej odmítla, neboť "byl posedlý ďáblem". Třeštík a jiní ale předpokládají, že pouze utrpěl epileptický záchvat, ten si však společnost ani Kosmas ještě v té době nedokázali vysvětlit. Jeho dílo Kristiánova legenda se stalo jedním ze základních historických pramenů českých středověkých dějin a bylo označeno za "nejstarší kroniku českou".

Literární kritika (můj názor)

Autor, Kristián, píše velmi skromně, dle mého názoru je ta skromnost nemístná. Čtení je to velmi zajímavé, i když je to stokrát omílaný motiv. Kolem zázraků se dělá možná až moc velký humbuk.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: krajterka, 13.12.2014

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Kristiánova legenda (rozbor) (2)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­