ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

   
­­­­

Alexandreida (2)

Alexandreida, u které neznáme autora, je jedna z nejvzácnějších a nejrozsáhlejších staročeských básnických památek. Tento dvorský epos pochází pravděpodobně z přelomu 13. a 14. století. Je složen z veršovaných i prozaických děl, která líčí křížové výpravy nejbohatšího muže světa - Alexandra Makedonského.
Alexandr Veliký se narodil roku 356 př.n.l. a po smrti svého otce Filipa II. v roce 336 př.n.l. usedl na trůn. Bylo mu teprve 20 let. Tento vynikající vojevůdce, který byl vychován řeckým filosofem Aristotelem, byl posedlý vidinou světovlády. Podnikl válečnou výpravu proti Persii, kde vládl Dareios III. Podmanil si rozsáhlá území v Egyptě, Asii, Evropě i Africe. Při tažení do Indie se jeho vojsko vzbouřilo a byl nucen vrátit se do Babylonu, kde 11.6.323 př.n.l. zemřel na malárii. Jeho snem bylo vytvořit světovou říši, v níž si Řekové e Peršané měli být rovni.
Alexandreida vznikala patrně současně s nejstarším cyklem legend. Jde o rozsáhlou skladbu, která měla kolem 8500 veršů a která zpracovává téma ve středověku velmi oblíbené - hlavní zájem autor věnuje především svému hrdinovi, který je pojat jako vzor bojovníka proti východním pohanům, jako ideál středověkého rytíře. Alexandr má i lidské rysy - je laskavý k vojákům, nakládá milosrdně s nepřítelem, ale postupně - opojen svými vítězstvími - se stává pyšným, panovačným, oddává se rozkoším, nezná míru věcí a postupně klesá do záhuby.
I Alexandrův protivník je vykreslen jako živá bytost.
Z celého díla se zachovalo 3964 veršů spojených do sedmi rukopisných zlomků (nestejně velkých i nestejně starých): svatovítský, jindřichohradecký, vídeňský, budějovický, budějovickomusejní, musejní a Šafaříkův. Největší z těchto zlomků, rukopis svatovítský, obsahuje 2460 veršů. Epos je psán podle dvou předloh od Gualtera Castellionského a U.Etzenbacha. Staročeský skladatel oživoval epos přímou řečí, dialogy a zvoláními a prokládal jej svými zkušenostmi a zážitky.
Jméno autora neznáme, ale jeho povýšený postoj k měšťákům i opovržení k sedlákům, záliba v lovu a znalost odborných rytířských a válečných výrazů svědčí o tom, že byl příslušníkem vysoké šlechty. Jeho smysl pro realitu dokreslují i scény líčící např. prostředí a průběh bojů, ale také hrůzné následky nesmyslného válčení, které nám vyvstávají před očima jako na filmovém plátně:

Nejeden umřěl bez časa:
on juž leží, nohú třasa;
druhý juž ležě umierá
a sen1 ještě duši sbierá;
některého koňmi tlačie
a po sem sě drobi2 vlačie;
on leží s zbitú hlavú
a sen mra vťal zuby v trávu;
on leží zabit ot mlata
a semu pak hlava sťata;
on sě ještě živ obracie,
a sen juž mra krví vracie;
onomu krev z srdce teče,
seho kóň po sobě3 vleče;
onomu uťata ruka,
sen sě sotně drží luka;
za ostrohu visí mnohý,
a mnohému sťaty nohy;
mnohý ještě čtveřno lazí,
a druzí juž ležie nazi.

1 sen = tento, 2 drobi = vnitřnosti, 3 po sobě = za sebou

I přestože předpokládáme, že skladatel byl nejspíše vzdělaný šlechtic, má Alexandreida i jeden rys typický pro lidové vrstvy: je to důvěrný vztah k přírodě, chápaní lidských osudů v souvislosti s přírodním děním, básník i často přirovnává postavy ke zvířatům (hrdina je přirovnáván ke lvu, zrádci k dravým ptákům hledajícím mrtvolu...).
Hodnota básně je velmi značná. Nevíme sice, kdo byl původcem, ale z jeho díla poznáváme, že to byl vynikající znalec českého jazyka a znamenitý veršovec.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Petkuskaa, 14.04.2005

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Alexandreida (2)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)