ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

   
­­­­

Píseň o Rolandovi (5)

  • epická poezie s 291 slokami (4002 veršů)
  • autor se snaží držet rýmu AABB, občas je zde použit bezrozměrný rým

Rozsáhlý hrdinský epos, který dal v různých variantách základ rozmachu tohoto žánru ve francouzské literatuře na rozhraní 11. a 12. století.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo nakladatelství Odeon v Praze roku 1986 (1. vydání). Ze starofrancouzského originálu La chanson de Roland přeložil a doslov napsal Jiří Pelán. Ilustroval Miloslav Troup. Počet stran: 228.

JAZYKOVÝ PLÁN:

Autor zde používá vcelku dost obrazných pojmenování. Také je v hojné míře použit jazyk tvrdý - jazyk přesně popisující stav mrtvol, někdy až hyperbolicky: "Turpin je mrtev: Roland hledí na něj // vidí, že střeva vyhřezla mu na zem // a bílý mozek potřísnil mu skráně."

KOMPOZIČNÍ PLÁN:

Děj je uspořádán chronologicky, jak je zvykem u starších děl.

TEMATICKÝ PLÁN:

Celkové téma: rytířskost
Hlavní téma: postava Rolanda
Vedlejší témata: postava Karla

HLAVNÍ POSTAVY:

Roland - cílevědomý rytíř, kterému jeho hrdost nakonec zlomila vaz
Karel - důvěřivý král, jenž se nechá snadno ovlivnit; udatný rytíř

DĚJ:

Příběh začíná kousek od Zaragozy, jediného španělského města, které dosud odolávalo útokům Karlovy armády. Velení města vidí, že nemůže přesile odolat, a proto připraví lest: nalžou Karlovi, že přijmou křesťanství, aby odtáhli. Francouzi na tuto lest skočí, Karel pouze nechá jako pojistku dvacet tisíc mužů, kterým velí Roland s dvanácti předními šlechtici, v soutěskách. Na to ovšem čekali Saracénští, kteří obratem Rolanda napadli. Bitva byla tvrdá, Saracéni byli v pětinásobné přesile. Tu využili ve svůj prospěch, i když nutno uznat, že Francouzi pobili většinu mužstva Zaragozy. Na závěr bitvy Roland ještě stihne válečným rohem přivolat zpět celé Karlovo vojsko, což mohl udělat i na začátku bitvy, čímž by si ušetřil život, ovšem to mu nedovolila jeho hrdost. Jeho smrt pomstí Karel dobytím Zaragozy a zabitím saracénského emíra.

PROSTŘEDÍ:

Dílo je zasazeno do franské říše, do doby tažení Karla velikého proti Španělsku (které ve skutečnosti ovšem skončilo úplně jinak než ve knize).

VYPRAVĚČ:

Vypravěč je neosobní, ztotožňuje se s myšlenkou svaté války proti pohanům, ba je jí přímo posedlý. Dílo je psáno er-formou.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Houbař, 25.05.2011

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Píseň o Rolandovi (5)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)