ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

   
­­­­

Píseň o Nibelunzích


LITERÁRNÍ ŽÁNR:

Epos (rozsáhlá epická báseň s mnoha odbočkami a vsuvkami, hrdina s nadpřirozenými vlastnostmi, osud řízený bohy)

CHARAKTERISTIKA POSTAV:

Siegfried - statečný, věrný, čestný, uměřený, ušlechtilý, sebeukázněný, milosrdný
Kriemhilda - statečná sestra krále, pomstychtivá
Brunhilda - silná, nebojácná, urážlivá
Gunther - slabý král, nerozhodný

OBSAH:

Siegfried, syn krále od Dolního Rýna, přichází na dvůr burgundských králů ve Wormsu, chce získat jejich sestru Kriemhildu. Pro Gunthera, burgundského krále, koná hrdinské činy a pomáhá mu získat zámořskou královnu Brunhildu, ochotnou vzít si za muže jen toho, kdo ji přemůže v bojových hrách. Při Guntherových námluvách Siegfried před Brunhildou vystupuje jako Guntherův leník. Při závodění bojuje Siegfried, neviditelný v kouzelném plášti, na místě Gunthera a zvítězí. Tak se ve Wormsu slaví dvojí svatba, Gunthera s Brunhildou a Siegfieda s Kriemhildou. Na svatebním loži Siegfried, opět neviditelný, na místě Gunthera zlomí odpor vzdorujíci Brunhildy. Později dojde mezi kálovnami k hádce o přednost manželů. Brunhilda označí Siegfrieda za nesvobodného leníka a Kriemhilda vyzradí tajemství Brunhildiny svatební noci. Tu rozhodne Hagen, předák burgundský, že zhanobení Brunhildy musí být pomstěno Siegfriedovou smrtí. K plánu vraždy se přidá Gunther a Siegfried je Hagenem na honu úkladně zabit. Truchlící Kriemhildu připraví Hagen i o bájný Siegfriedův poklad. To je první část písně o Nibelunzích. S úmyslem pomstít Siegfriedovu smrt se Kriemhilda provdá za hunského krále Etzela. Na její popud jsou její bratři pozváni k slavnosti na Etzelův dvůr. Přes Hagenovo varování přijmou pozvání a Burgundové táhnou od Rýna do Uherské země. Hned po jejich příchodu Kriemhilda vyzve Huny, aby vykonali pomstu. Začnou krvavé boje, hromadné i jednotlivé, tisíce padají na obou stranách, Hagen zavraždí i Etzelovo dítě. Z Burgundů nakonec přežívají jen Gunther a Hagen, oba jsou zajati. Když se Hagen zdráhá prozradit úkryt Siegfriedova pokladu, dá Kriemhilda Gunthera stít a sama Siegfriedovým mečem setne hlavu Hagenovu. Za to ji odpraví Hildebrand, družiník Dietricha z Bernu, vyhnance na pohostiném dvoře Etzelově. Tím končí celý epos.

CITÁT Z DÍLA:

Ve zkazkách zašlých věků je divů bezpočet, o slávě chrabrých reků, o žalu dávných let, o šťastných hodokvasech, o strastech, nad něž není, o můžích, o zápasech, poslyšte toto vyprávění.

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY:

Epiteton: bratři urození, dívka spanilá, vznešená krev
Přímá řeč: "Neodříkej se tolik," matka jí odvětila.
Střídání veršů se 7 a 6 slabikami.
Anafora: opakování př. předložky o ve verších

ZHODNOCENÍ:

Píseň o Nibelunzích vypráví o hluboké lásce, která se stane předmětem pomsty. Nese ponaučení, že se odplatou nic nevyřeší a věci se mohou stát horšími. Ukazuje slabost krále kontrastující se silou Siegfrieda. I tohle, kromě znectění Brunhildy, vedlo k jeho násilné smrti. Osobně mám ráda dobré konce, ale myslím, že tenhle je spravedlivý. Každý byl potrestán za špatné činy.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: moonay, 06.12.2006

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Píseň o NibelunzíchMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­