ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

­­­­

Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)

  • nebo též Oldřich a Boleslav
  • epická báseň (s desetislabičným veršem), které se dochovala jen poslední třetina

Událost, k níž se tato báseň vztahuje, je následující:
Boleslav II. Pobožný († 999) zůstavil tři syny: Boleslava, Jaromíra a Oldřicha. Na trůn dosedl po něm Boleslav III. Ryšavý, před kterým jeho bratři Jaromír a Oldřich museli prchnout. I utekli k vévodovi Bavorskému, k císaři Jindřichu II. Pod tímto nehodným knížetem česká říše upadala. Stalo se tedy, že vévoda polský, Boleslav Chrabrý, muž ducha podnikavého, vtrhl do českých zemí a dobyl Krakov, ale do svých rukou dostal i Moravu a celé Slovensko v Uhrách. Pak už jen čekal na příležitost, jak by se mohl zmocnit i Čech. Čechové, nemohouce snést ukrutné vlády Boleslava III., povolali na trůn Vladivoje, bratra Boleslava Chrabrého. Boleslav III. utekl do východních Frank k markraběti Jindřichovi čili Hezilovi, jenž jej dal zatknout a vsadil do žaláře. Avšak Vladivoj panoval jen několik měsíců. Umřel na počátku roku 1003. Po jeho smrti byl na trůn povolán Jaromír, který - vrátiv se se svým bratrem Oldřichem z Němec - byl lidem přijat kladně. Mezitím ale pustil markrabě Jindřich Boleslava III. z vězení. Ten utekl k nejmocnějšímu nepříteli svému, Boleslavovi Chrabrému, jenž ho mocí válečnou zase uvedl do Prahy. Jaromír musel po druhé vlast opustit a ucházet se o pohostinství u Jindřicha II. Avšak sotva se Boleslav III. zmocnil vlády, začal znovu páchat krutosti, takže Čechové se opět vzbouřili a Boleslava Chrabrého na pomoc povolali. Ten Boleslava III. oslepil a do vězení poslal, kde později zemřel; sám pak přišel do Prahy a uvázal se v české knížectví. Brzy však upadli Polané pro násilí, kterého se dopouštěli, v takovou nenávist Čechů, že ti čekali na příhodnou dobu, jak by se jich mohli zbavit. Když tedy německý císař Jindřich II. (protože Boleslav Chrabrý od něho Čechy v léno nechtěl přijmout) proti němu do Čech vtrhl, Jaromír a Oldřich ho provázeli a národ celý k nim se přiklonil. Praha mužnému Oldřichovi byla otevřena, Polané byli vyhnáni a Jaromír byl dosazen podruhé na knížecí stolec. To se stalo na počátku měsíce září roku 1004.
Tuto porážku Boleslava Chrabrého a vypuzení Poláků z Prahy slaví naše báseň Oldřich a Boleslav, která byla složena bezpochyby ne dlouho po této události.

STRUČNÝ DĚJ:

V černém lese se sešlo sedm vladyků se svými udatnými sbory a k nim se připojil i Vyhoň Dub se svou dobře ozbrojenou chasou. Vyhoň vyzve Oldřicha, aby je vedl proti Polanům. Vojsko stane za krásného jitra před Prahou, udeří na nepřítele, bůh jim dopřeje vítězství a vládcem veškeré země se stává opět Jaromír.

Text básně Oldřich i Boleslav si můžete přečíst v naší čítance.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Veru, 22.11.2019

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)