ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

   
­­­­

Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)

  • nebo též Oldřich a Boleslav
  • epická báseň (s desetislabičným veršem), které se dochovala jen poslední třetina

Událost, k níž se tato báseň vztahuje, je následující:
Boleslav II. Pobožný († 999) zůstavil tři syny: Boleslava, Jaromíra a Oldřicha. Na trůn dosedl po něm Boleslav III. Ryšavý, před kterým jeho bratři Jaromír a Oldřich museli prchnout. I utekli k vévodovi Bavorskému, k císaři Jindřichu II. Pod tímto nehodným knížetem česká říše upadala. Stalo se tedy, že vévoda polský, Boleslav Chrabrý, muž ducha podnikavého, vtrhl do českých zemí a dobyl Krakov, ale do svých rukou dostal i Moravu a celé Slovensko v Uhrách. Pak už jen čekal na příležitost, jak by se mohl zmocnit i Čech. Čechové, nemohouce snést ukrutné vlády Boleslava III., povolali na trůn Vladivoje, bratra Boleslava Chrabrého. Boleslav III. utekl do východních Frank k markraběti Jindřichovi čili Hezilovi, jenž jej dal zatknout a vsadil do žaláře. Avšak Vladivoj panoval jen několik měsíců. Umřel na počátku roku 1003. Po jeho smrti byl na trůn povolán Jaromír, který - vrátiv se se svým bratrem Oldřichem z Němec - byl lidem přijat kladně. Mezitím ale pustil markrabě Jindřich Boleslava III. z vězení. Ten utekl k nejmocnějšímu nepříteli svému, Boleslavovi Chrabrému, jenž ho mocí válečnou zase uvedl do Prahy. Jaromír musel po druhé vlast opustit a ucházet se o pohostinství u Jindřicha II. Avšak sotva se Boleslav III. zmocnil vlády, začal znovu páchat krutosti, takže Čechové se opět vzbouřili a Boleslava Chrabrého na pomoc povolali. Ten Boleslava III. oslepil a do vězení poslal, kde později zemřel; sám pak přišel do Prahy a uvázal se v české knížectví. Brzy však upadli Polané pro násilí, kterého se dopouštěli, v takovou nenávist Čechů, že ti čekali na příhodnou dobu, jak by se jich mohli zbavit. Když tedy německý císař Jindřich II. (protože Boleslav Chrabrý od něho Čechy v léno nechtěl přijmout) proti němu do Čech vtrhl, Jaromír a Oldřich ho provázeli a národ celý k nim se přiklonil. Praha mužnému Oldřichovi byla otevřena, Polané byli vyhnáni a Jaromír byl dosazen podruhé na knížecí stolec. To se stalo na počátku měsíce září roku 1004.
Tuto porážku Boleslava Chrabrého a vypuzení Poláků z Prahy slaví naše báseň Oldřich a Boleslav, která byla složena bezpochyby ne dlouho po této události.

STRUČNÝ DĚJ:

V černém lese se sešlo sedm vladyků se svými udatnými sbory a k nim se připojil i Vyhoň Dub se svou dobře ozbrojenou chasou. Vyhoň vyzve Oldřicha, aby je vedl proti Polanům. Vojsko stane za krásného jitra před Prahou, udeří na nepřítele, bůh jim dopřeje vítězství a vládcem veškeré země se stává opět Jaromír.

Text básně Oldřich i Boleslav si můžete přečíst v naší čítance.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Veru, 22.11.2019

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­