ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

­­­­

Legenda o svaté Kateřině (2)

Po smrti kyperského krále Kosta na trůn nastoupil jeho jediný potomek - dcera Kateřina. Byla velmi vzdělaná, moudrá a krásná. Měla spoustu nápadníků, ale ani jeden ji v moudrosti a kráse nepředčil, a proto o ně neměla zájem.
Když o její ruku požádal syn císaře, její matka královna svolila ke svatbě. Aby dceru přesvědčila k tomuto kroku, zavedla ji k poustevníkovi, který jí vždy dobře poradil. Ten však Kateřině řekl, že existuje muž, jenž ji ve všem předčí, a tím je Kristus. Kateřina zahořela touhou a chtěla ho poznat.
Poustevník jí dal obrázek Panny Marie s Kristem, před kterým měla v noci pokleknout a požádat o to, co chce. Tak se také stalo a Kateřina měla vidění, v němž spatřila překrásnou Marii v náručí s jejím synkem. Kateřina chtěla spatřit i jeho obličej, ale Kristus řekl, že se jí ukáže, až vystoupí z bludné víry a bude znát jeho učení. Toho docílila u poustevníka.
Další noc tedy spatřila Krista a zaslíbila se mu. Začala žít podle křesťanských zásad a vedla k tomu i svůj lid. To se nelíbilo císaři Maxenciovi, který se i se svým vojskem vydal do Alexandrie, aby tomu udělal přítrž. Kateřina hájila svou víru slovem a opět odmítla jeho syna. Císař ji unesl k sobě a povolal mudrce, kteří ji měli přivézt na správnou cestu.
Ale Kateřina ve slovním sporu zvítězila a získala mudrce na svou stranu. Císař se rozhněval a nechal ji mučit. Ona si však za svou vírou stála a beze slova trpěla pro Krista. Maxenciova choť ji obdivovala, a tak za ní šla do vězení, kde spatřila zázrak - anděle, kteří jí nebeskými mastmi léčili zranění. Andělé jí pomohli také, když měla být opět mučena.
Nakonec císař rozhodl, že jí bude za městem sťata hlava. Všichni ji prosili, aby odvolala své učení, ale ona trvala na svém. Před smrtí se jí opět zjevil Kristus s tím, že na ni už čeká. Poté co jí sťali hlavu, místo krve z ní teklo mléko a u jejího hrobu na Sinaji, kam její tělo přenesli andělé, se děly další zázraky.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Malenicka, 10.06.2008

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Legenda o svaté Kateřině (2)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)