ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

   
­­­­

Rukopis zelenohorský

Rukopis zelenohorský je údajně literární padělek, který měl být objeven roku 1817 na zámku Zelená hora. Dodnes se s naprostou určitostí neví, jestli je tato literární památka pravá, nebo ne - převládá však přesvědčení (a to zcela po právu, protože se prokázalo z hledisek sociologických, literárně-historických i přírodovědných, že rukopis není pravý), že rukopis nepochází ze středověku, ale že se jedná o podvrh vyhotovený obrozenci za účelem vybudit národ a ukázat mu slavnou českou minulost. Za údajné autory se pokládají Václav Hanka a Josef Linda.

OBSAH A FORMA:

Jedná se o dva pergamenové dvojlisty popsané železitoměďnatým inkoustem, který má dnes zelenou barvu. Text je také ozdoben rumělkovými iniciálami a majuskulemi pro usnadnění čtení. Text je totiž psán in continuo, čili bez mezer.
Rukopis obsahuje fragment básně Sněmy a Libušin soud.

Libušin soud
Jedná se o báseň pojednávající o dědickém sporů bratrů Chrudoše a Šťáhlava. Libuše a její družky, vyučené kněžky boha Svantovíta, zasedají k soudu. Libuše určí, že oba bratři mají vládnout svému dědictví spolu. To ale rozhořčí Chrudoše natolik, že urazí Libuši. Dotčená Libuše se po jeho slovech vzdává vlády.

Povstal Chrudoš od Otavy křivé,
žluč se mu rozlila po útrobách,
třásly se mu vztekem všechny údy,
máchnul rukou, zařval jak tur jarý:
"Běda ptákům, k nimž se zmije vplíží,
běda mužů, kterým žena vládne!
Sluší se, by mužům jen muž vládl,
prvorozený má právo dědit!"

SPORY O PRAVOST:

Do sporu o rukopisy se zapojila nejedna známá česká osobnost. Jedním z prvních, kdo zpochybnili pravost této literární památky, byl překvapivě Josef Dobrovský. Do sporu se ke konci devatenáctého století vložil i T.G.Masaryk, který rukopis označil za literární padělek.

Kdyby byl Rukopis zelenohorský pravý, jednalo by se o nejstarší českou literární památku vůbec.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Zuzana Mráziková, 20.11.2006

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Rukopis zelenohorskýMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)