ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

­­­­

Bible (6)

Jde o velmi rozsáhlé dílo, které se skládá ze dvou částí: Starého a Nového zákona.

Starý zákon
- hebrejská bible (12.-2. století př.n.l.)

Starý zákon je celý psán hebrejsky a představuje souhrn historických, právnických a literárních textů odrážejících politický a duchovní vývoj Palestiny. Je součástí křesťanské Bible. První zápisky vznily v židovské oblasti, která uznávala pravidla náboženské víry a morálky. Tyto rozsáhlé texty se tradovaly až po křesťanskou církev, která tyto texty učinila součástí Starého zákona.

Starý zákon se rozděluje na 3 velké oddíly:

  1. nejstarší soubor - Tóra - knihy Mojžíšovy
  2. mladší soubor Proroků, který obsahuje vyprávění z dějin Izraele, výroky a skutky 12 proroků
  3. nejmladší soubor tzv. svatých spisů obsahuje Žalmy (básnické knihy) - Jób, Pět svitků, knihu Danielovu s mystickými zjeveními a některé spisy historického rázu

Hlavní pozornost je věnována činnosti proroků, kteří jako mluvčí lidu horlí proti útlaku, káží nápravu mravů a předpovídají Mesiáše (spasitele světa).

Starý zákon začíná stvořením světa a prvního člověka. Popisuje jak Adam a Eva zhřešili v ráji a o jejich potrestání. Byli vyhnáni z ráje a ztratili nesmrtelnost. Pocítí, co je to strach, bída a nemoc a lidstvo se začne dopouštět zločinů. Adam a Eva měli dva syny, Kaina a Ábela. Kain ze závisti zabije svého bratra. Za tyto neřesti sešle Bůh na lidi potopu, před kterou se zachrání pouze Noe se svojí rodinou a se zvířaty (od každého druhu pár). Při stavbě Babylónské věže, kdy se lidé chtějí dostat výš než je sám Bůh, dojde k jejich potrestání tím, že jim jejich jednotnou řeč rozrůzní. Další vyprávění je z dějin Židů. Židovskému patriarchovi Abrahámovi Bůh přislíbí pro jeho lid zvláštní ochranu za to, že místo aby obětoval zvíře, chtěl obětovat svého jediného syna Izáka. Později přichází Mojžíš a s boží pomocí vyvede Židy ze zajetí v Egyptě. V dalších biblických příbězích vystupují i historické postavy, např. král David. Zde se vypráví o boji, který David jako mladý jinoch svedl s filištýnským obrem Goliášem. Pak příběh Josefův, ten má zase novelistický ráz. Jeho bratři ho prodají do otroctví. Josef se zachrání a stane se pak egyptským králem.

Nový zákon
- vznikl v řečtině (1.-2. století n.l.)

Obsahuje 4 evangelia (Markovo, Matoušovo, Lukášovo, Janovo) - vypráví o Kristově životě. Další jsou epištoly (listy apoštolů věřícím, polomytický spis o konci světa a posledním soudu).

Podle křesťanských mýtů je Ježíš Kristus syn Boží, Mesiáš (spasitel), který přišel obětovat svůj život, aby vykoupil hříchy světa. Jeho narození je ohlášeno kometou, která přivede k němu tři krále - Kašpara, Melichara a Baltazara. Byli to mudrcové z východu. Jako nemluvně je ochraňován Josefem před nástrahami židovského vládce Heroda, který ho chce zabít, protože se bojí o svoji vládu. Později kolem sebe Ježíš seskupí své první učedníky (apoštoly) a prochází s nimi různými zeměmi. Hlásá svou nauku a dotvrzuje své důkazy o poselství zázraků (uzdravuje nemocné, křísí mrtvé...). O Velikonocích vstoupí do Jeruzaléma. Kněží, kteří se děsí jeho vlivem a oblibou u lidí, ho zajmou pomocí jednoho z jeho učedníků (Jidáše), jenž ho zradí, vynutí si na Pilátovi (římský místodržitel) souhlas ke Kristově smrti. Kristus je potupně ukřižován. Po třech dnech vstane z mrtvých a než vstoupí na nebesa, pošle apoštoly do celého světa...

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Petr Souček, 03.03.2008

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Bible (6)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­