ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

­­­­

Bible (6)

Jde o velmi rozsáhlé dílo, které se skládá ze dvou částí: Starého a Nového zákona.

Starý zákon
- hebrejská bible (12.-2. století př.n.l.)

Starý zákon je celý psán hebrejsky a představuje souhrn historických, právnických a literárních textů odrážejících politický a duchovní vývoj Palestiny. Je součástí křesťanské Bible. První zápisky vznily v židovské oblasti, která uznávala pravidla náboženské víry a morálky. Tyto rozsáhlé texty se tradovaly až po křesťanskou církev, která tyto texty učinila součástí Starého zákona.

Starý zákon se rozděluje na 3 velké oddíly:

  1. nejstarší soubor - Tóra - knihy Mojžíšovy
  2. mladší soubor Proroků, který obsahuje vyprávění z dějin Izraele, výroky a skutky 12 proroků
  3. nejmladší soubor tzv. svatých spisů obsahuje Žalmy (básnické knihy) - Jób, Pět svitků, knihu Danielovu s mystickými zjeveními a některé spisy historického rázu

Hlavní pozornost je věnována činnosti proroků, kteří jako mluvčí lidu horlí proti útlaku, káží nápravu mravů a předpovídají Mesiáše (spasitele světa).

Starý zákon začíná stvořením světa a prvního člověka. Popisuje jak Adam a Eva zhřešili v ráji a o jejich potrestání. Byli vyhnáni z ráje a ztratili nesmrtelnost. Pocítí, co je to strach, bída a nemoc a lidstvo se začne dopouštět zločinů. Adam a Eva měli dva syny, Kaina a Ábela. Kain ze závisti zabije svého bratra. Za tyto neřesti sešle Bůh na lidi potopu, před kterou se zachrání pouze Noe se svojí rodinou a se zvířaty (od každého druhu pár). Při stavbě Babylónské věže, kdy se lidé chtějí dostat výš než je sám Bůh, dojde k jejich potrestání tím, že jim jejich jednotnou řeč rozrůzní. Další vyprávění je z dějin Židů. Židovskému patriarchovi Abrahámovi Bůh přislíbí pro jeho lid zvláštní ochranu za to, že místo aby obětoval zvíře, chtěl obětovat svého jediného syna Izáka. Později přichází Mojžíš a s boží pomocí vyvede Židy ze zajetí v Egyptě. V dalších biblických příbězích vystupují i historické postavy, např. král David. Zde se vypráví o boji, který David jako mladý jinoch svedl s filištýnským obrem Goliášem. Pak příběh Josefův, ten má zase novelistický ráz. Jeho bratři ho prodají do otroctví. Josef se zachrání a stane se pak egyptským králem.

Nový zákon
- vznikl v řečtině (1.-2. století n.l.)

Obsahuje 4 evangelia (Markovo, Matoušovo, Lukášovo, Janovo) - vypráví o Kristově životě. Další jsou epištoly (listy apoštolů věřícím, polomytický spis o konci světa a posledním soudu).

Podle křesťanských mýtů je Ježíš Kristus syn Boží, Mesiáš (spasitel), který přišel obětovat svůj život, aby vykoupil hříchy světa. Jeho narození je ohlášeno kometou, která přivede k němu tři krále - Kašpara, Melichara a Baltazara. Byli to mudrcové z východu. Jako nemluvně je ochraňován Josefem před nástrahami židovského vládce Heroda, který ho chce zabít, protože se bojí o svoji vládu. Později kolem sebe Ježíš seskupí své první učedníky (apoštoly) a prochází s nimi různými zeměmi. Hlásá svou nauku a dotvrzuje své důkazy o poselství zázraků (uzdravuje nemocné, křísí mrtvé...). O Velikonocích vstoupí do Jeruzaléma. Kněží, kteří se děsí jeho vlivem a oblibou u lidí, ho zajmou pomocí jednoho z jeho učedníků (Jidáše), jenž ho zradí, vynutí si na Pilátovi (římský místodržitel) souhlas ke Kristově smrti. Kristus je potupně ukřižován. Po třech dnech vstane z mrtvých a než vstoupí na nebesa, pošle apoštoly do celého světa...

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Petr Souček, 03.03.2008

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Bible (6)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)