ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

­­­­

Dalimilova kronika

Kronika obsahuje 106 kapitol. V úvodu autor vypočítává a hodnotí kroniky, které mu sloužily jako zdroj jeho práce. Nejvýš hodnotí prastarou kroniku z Boleslavi, ze které nejvíce čerpal. Celou kronikou prostupuje silné vlastenecké cítění.
Text kroniky začíná legendou o Babylonské věži. Pověst vypráví, jak lidé stavěli vysokou věž, aby byli blíže Bohu, což se mu ale nelíbilo, a proto každého člověka obdařil jiným jazykem. Lidé se tedy nemohli domluvit, a tak se rozešli a věž nikdy nedostavěli.
Poté se už autor zabývá pouze českou zemí. Bratr Čech se dopustil vraždy, proto byl vyhnán ze srbského kraje a musel se svými přáteli hledat nové místo pro život. Po dlouhé a strastiplné cestě došli k jedné hoře, kde se usadili, hoře dali jméno Říp a okolnímu kraji jméno Čechy. Uplynulo mnoho let a zemi vládl muž jménem Krok, které měl tři dcery - Kazi, Tetu a Libuši. Libuše byla velmi moudrá, proto k ní chodilo mnoho lidí se rozsoudit. Jednou za ní přišli i dva zemani, ale poraženému se to nelíbilo a osočil ji z toho, že nebude poslouchat ženu. Proto Libuše souhlasila, že se vdá, a poručila svým sluhům, aby šli za jejím koněm, to on je dovede k pravému knížeti. Kůň se zastavil u Přemysla oráče, jenž se stal novým knížetem.
Kniha dále pokračuje založením města Prahy. Jméno Praha vzniklo podle prahu, který tesali otec a syn v místě, kde dnes leží hlavní město.
Následuje pověst o dívčí válce. Po Libušině smrti se chtěly ženy chopit moci, proto postavily hrad Děvín, kde se učily jezdit na koni a používat luk, a za svou vůdkyni si zvolily kněžnu Vlastu. Mnoho žen se tam seběhlo, ale muži je i přesto nebrali vážně, proto nad nimi ženy snadno zvítězily. Až potom muži pochopili jejich sílu, postavili Vyšehrad a dívky s pomocí malé lsti nakonec porazili. Zanedlouho po válce Přemysl zemřel, na jeho místo nastoupil Nezamysl a po něm mnoho dalších panovníků.
Autor pokračuje vyprávěním o prvním křesťanu Bořivoji, dále o Svatoplukovi, Vrastislavovi a jeho synech sv. Václavovi a Boleslavovi. Vypráví také o bratrovraždě, kdy Boleslav pozval svého bratra pod záminkou synova křtu na své sídlo, kde ho před vchodem do kostela zabil. Od té doby začal vládnout pod přezdívkou Ukrutný. Po něm vládl jeho syn Boleslav Štědrý a po něm zase Boleslav Skoupý. Zajímavé je také vyprávění o Oldřichovi, který odmítl německou šlechtičnu a místo ní si vzal chudou českou dívku. Dále pokračuje vyprávěním o Břetislavovi a Jitce. Jitka byla dcerou císaře a její krása, o které se dozvěděl i on, byla vyhlášená po celém okolí. Břetislav ji unesl z kláštera, kde byla vychovávána, což se samozřejmě jejímu otci moc nelíbilo, a proto vyhlásil Břetislavovi válku. Nakonec je ovšem Jitka usmířila.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: ppapprika, 21.08.2007

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Dalimilova kronikaMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)