ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

­­­­

Píseň o Rolandovi

  • počátek 12. století

Kdo slyšet chce, ať tiše poslouchá.
Povím teď příběh, sotva kdo jej zná,
jak rytíř Roland cti své věrně dbal,
a do smrti až při svém králi stál...

Král Karel ... se vrací do Francie. V soutěskách hlídá jeho návrat zadní voj s dvanácti nejlepšími a nejvěrnějšími. Je mezi nimi i Roland a jeho dobrý přítel Olivier. Uprostřed hor náhle spatří, že se k nim blíží obrovská přesila nepřátel; Olivier třikrát vyzve Rolanda, aby zatroubil na svůj roh Olifant a přivolal hlavní voj králův; ale Roland nechce, nebojí se přece Saracénů! Třikrát odmítne Olivierovu žádost a raději se připraví k boji:
"Král tu s námi zanechal dvacet tisíc mužů a mezi nimi není jediný zbabělec. Pro vlast je třeba snášet každé neštěstí, vytrvat v horku a vydržet v tom mrazu, prolít krev a třeba i obětovat život. Ohánějte se kopím, já zase Durandalem, svým dobrým mečem; jestliže umřu, ať každý řekne, kdo dostane můj meč do ruky: Tohle byl meč bohatýra!"...
Tak dojde k boji. Nové a nové dvojice vyjíždějí proti sobě, aby se utkaly. Bitva už zuří v plném proudu, dřevce rozbíjejí zlacení a smaragdy na vykládaných štítech, meče roztínají tepané pancíře , z kopí odletují třísky. Zatím královo vojsko daleko vpředu pozoruje, jak se nad francouzskou zemí zdvíhá prudká bouře. Hrom burácí a vichřice duje v průtržích mračen a krupobití, blesk stíhá blesk a hřímá téměř bez ustání: po celé zemi není jediného domu, aby jeho zdi nepraskaly v bouři a v náporech padajících vod. O polednách je všude tma jako o půlnoci, jen světla blesků svítí do temnoty. A není nikoho, kdo by se neděsil, a mnozí říkají: "Je konec světa, přišel poslední den!" Ale nikdo neví a netuší, že je to smutek nad koncem hrdinů, že živly oplakávají mladé životy bojovníků.
Bitva však pokračuje: Roland útočí a znovu se brání a také jeho přítel Olivier i kněz Turpin už rozdali víc než tisíc ran. Nepřátelé padají ze sedel, kdo neuprchl, milosti nenajde.... Tvrdý a těžký je to zápas. Roland pozoruje krveprolití...
Teď teprve chce zatroubit na roh Olifant, nikoli však volat o pomoc, ale prosit o spravedlivou pomstu.
Oliver přesto odmítl.
"Když jsem vám říkal, opovrhl jste; kdyby teď byl Karel s námi, nemuseli jsme mít takové škody. On nemůže za to, co se stalo!"
"Proč ten hněv?" zeptal se Roland.
"Co se stalo, je vaše chyba, Rolande. Vždyť hrdinství a bláznovství jsou dvě různé věci a odvaha je víc než pýcha. Olifant už nám nepomůže; i kdyby král přišel, přijde pozdě. Vaše odvaha, Rolande, znamená vaši zkázu. Už nikdy nepomůžeme své zemi, až nás bude potřebovat - dnes skončí naše staré přátelství; ještě před večerem se rozloučíme, a bude to kruté a těžké loučení."
Zatím zbylo ze zadního voje jen šedesát věrných, ale neměl a nikdy už nebude mít král Karel lepších. Roland se rozhlíží po stráních a pahorcích, všude leží jeho bojovníci. "Nepoznal jsem větší hrdiny, než jste byli vy," naříká nad nimi. "Tak dlouho jste sloužili své vlasti, tak dlouho jste bojovali pro svého krále!"...
Znovu se vrhá proti nepřátelům, v ruce svírá Durandal. Jako jeleni před smečkou psů, tak prchá nepřítel před jeho ranami. Už padl i Olivier se svým mečem Hauteclairem, padl i Turpin. Královo vojsko se však blíží; slyší to i Saracéni. Proto všichni najednou vystřelí své šípy na Rolanda a dají se na útěk. Rolandův štít se rozlomil na kusy, kůň pod ním padl; rytíř se vydal na bludnou pouť po opuštěném bojišti, hledá své nejvěrnější přátele a jednoho po druhém snáší do trávy... Sám cítí, že ho síly opouštějí, ale chce skonat jako hrdina. Pomalým krokem se vydá za prchajícím nepřítelem a znovu bojuje; na malém paloučku pod velkým stromem se však zastaví nadobro. Nedopustí, aby se jeho věrný meč dostal do rukou nepříteli, a tak se ho snaží zničit: bije Durandalem do skály, až z kamene srší jiskry, ocel však nepovoluje. Roland prohlíží neporušené ostří a běduje:
"Durandale, lesklý a svítivý Durandale, jak je to dlouho, co tě sám král připjal k mému boku! Kde všude jsem s tebou bojoval pro čest a slávu své země! V Provenci i v Akvitanii, ve Flandrech i v Bavorech, v Sasku a ve Skotsku! Svírá mne smutek; jaká by to byla potupa, kdyby tě získal nepřítel!"
Znovu a znovu bije mečem do skály, ale marně, zbraň nepovolí. Roland se unavil, potácivě se rozběhl pod osamělou jedli, padl do trávy, ruce zabořil do jehličí. Pod tělo si položil meč i Olifant - tak leží čelem k nepříteli, aby každý poznal, že nepadl na útěku, ale že zahynul jako vítěz.
Tak ho našel král Karel; dal zatroubit na roh a všichni snášejí padlé, hledají v roklinách a stržích, a pak je slavně pochovají. Jen Rolanda, Oliviera a Turpina přikázal král zahalit do drahocenného hedvábí a vložit do jeleních koží; omyté vínem a natřené vonnými mastmi je položili na tři vozy, aby je odvezli domů, do rodné země...

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 08.11.2007

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k úryvku
neznámý autor - Píseň o RolandoviMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)