ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

­­­­

Epos Beowulf (2)

Beowulf je nejvýznamější dílo anglosaské literatury sepsané neznámým autorem, jež se odehrává v prostředí dnešního Švédska a Dánska. Konkrétně se jedná o báseň ve stylu tradičních severských hrdinských písní.

Začátek básně nám představuje dánskou královskou dynastii od jejího zakladatele až po nynějšího vládce, krále Hródgára, který spravuje svou zemi jako moudrý vládce. Ten jako symbol hojnosti a slávy dává postavit Heorot, největší a nejhonosnější hodovní síň, jakou svět kdy viděl. Tady se dozvídáme i o netvoru jménem Grendel, potomku hříšného Kainova plémě, jenž je odsouzen k věčnému zatracení. Hlasitá radost Dánů doléhá až k jeho domovu v bažinách a on ve své zášti kuje pomstu. Tak jednou v noci vtrhne do hodovní síně, zabije a sebou odnese 30 bojovníků. To se k zoufalosti Dánů opakuje každým dnem, až se o událostech dovídá mladý synovec geátského krále Hygeláka, Béowulf.
Zde začíná první část děje, kdy se Beowulf se svou družinou vydá z jižního Švédska, kraje Geátů, přes moře se svou družinou, aby Hródgárovi pomohl. Je vřele přívítán a Hródgár vzpomíná, jak kdysi poskytl ochranu Beowulfovu otci. Po večerní hostině - kdy hlavní hrdina vypráví, obhajuje ve sporu s královým řečníkem své dřívější skutky a hlavně skládá přísahu - se všichni odebírají do bezpečí a v hodovní síni zůstává spát jen Beowulf se svými muži. Grendel jako obvykle přichází pro svou kořist, neočekávaje odporu. Stihne zabít jednoho z družiny a sahá po Beowulfovi. Ten je však připraven a v "rovném" souboji beze zbraní nakonec po dlouhém, vyčerpávajícím a ničivém boji sevře Grendla tak pevně a sebejistě, že Grendel dokáže utéct jen za cenu utržené paže. Ráno se všichni jdou podívat na nevídaný úkaz, Beowulf je oslavován a jsou mu uděleny pocty. Navečer se opět koná hostina a Beowulf se svou družinou jsou následně ubytováni v čestné místnosti. V noci však do Heorotu opět vniká netvor, tentokrát Grendlova matka v zájmu pomstít svého syna. Vybírá si krutou daň a sice zabíjí a spolu se synovou paží odnáší králova nejlepšího bojovníka Aeschera. A tak po probuzení nastává pro sever typické, zlověstné ráno. Král truchlí, Beowulf však, i když už obdarován a dostál svého slibu, nabízí opět pomoc. Onen královský řečník mu daruje mocný meč Hrunting a poté, co se ze skazek dozví, kde Grendlova bažina leží, vydává se Beowulf a jeho družina s královským průvodem pomstít smrt králova bojovníka. Na určeném místě odkládá darovanou zbroj a noří se s mečem do vod. Dole u dna nalezne vchod do podvodní jeskyně a v ní Grendlovu matku truchlící nad mrtvým synem. Ta se na Beowulfa vrhne a poté, co se jeho meč Hrunting zlomí, nevypadá to s ním dobře. Naštěstí však nalezne na zdi zavěšený bájný obří meč a s jeho pomocí se mu podaří netvora skolit. Odděluje mu hlavu a vrací se s ní na hladinu. Tam už však čeká jen jeho věrná družina, protože ostatní po nějakém čase přestali doufat, že ho kdy spatří. Tak se vítězně vrací na Heorot a jsou mu opět uděleny pocty. Koná se hostina a druhé ráno Beowulf dánského krále opouští, přičemž mu slibuje případnou opětovnou pomoc.

Ve druhé části již je Beowulf po smrti Hygeláka králem Geátska a jako starý a zkušený panovník musí čelit druhé zkoušce. V zemi totiž řádí drak, kterého vyprovokoval zloděj krádeží poháru ze zlatého pokladu, jenž má dlouho historii, ale nyní je střežen právě drakem, který si ho přivlastnil. Beowulf vzpomíná na své dávné zážitky a poté, následován několika druhy, vydává se draka hledat. Nakonec nalezne sluj a vrhne se proti drakovi. Jeho družiníci ho však zradí, když dostanou strach o holý život a prchnou. Beowulf sám těžce odolává a až v poslední chvíli mu přijde napomoc jediný zbylý, mladý Wígláf, který se předtím marně snažil přivolat ostatní zpět. Nakonec Beowulf s Wígláfovou pomocí draka zabíjí, ale sám je težce raněn a dračí dech pomalu dokonává své. Promlouvá k Wígláfovi a prosí ho, aby mu donesl ukázat něco ze zlatého pokladu, aby na něj směl naposledy pohlédnout. Wígláf se po Beowulfově smrti vrací na dvorec, přináší zlomek pokladu a přivádí na místo Beowulfova skonání ostatní. Ti odnáší poklad i s Beowulfem, kterého nakonec pohřbívají na hranici a staví mu mohylu.
Báseň končí pochmurnou vizí do budoucna, kdy Géaty bez vládce čeká podrobení od Švédů, jak se nakonec také stane.

Mimo hlavní děj se básní prolínají obrazy mýtických příběhů a jednou ze zvláštností je i viditelné zobrazení mnoha věcí mnohoznačně tak, aby vyhovoval křesťanským normám, ale také odpovídal skutečným germánským zvykům.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: David Pilný, 16.03.2008

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Epos Beowulf (2)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)