ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

­­­­

Píseň o Rolandovi (3)

Roland je jméno hrdiny jedné z nejznámějších starofrancouzských písní, jimž se říká chanson de geste (písně o válečných dobrodružstvích, eposy na rytířská témata). Píseň o Rolandovi se skládá z 4002 veršů vytvářejících 290 strof (fr. laisses) a vznikla na konci 11. století. Nejstarší známou podobu eposu přináší tzv. Oxfordský rukopis. Poslední verš říká: "Zde končí hrdinské činy, jež sepsal Turold", a proto může být dílo připisováno Turoldovi, básníku pravděpodobně normanského původu, o němž nic jiného není známo.

Roland je synovcem Karla Velikého (krále Franků, který se ve Svatou noc o Vánocích v roce 800 dal v Římě korunovat za císaře Svaté říše římské). V roce 778 šestatřicetiletý Karel podnikl rychlou, ale nešťastnou výpravu do Španělska proti muslimským Saracénům, která skončila návratem do země Francouzské. V Písni o Rolandovi se výprava stává náboženskou válkou mezi křesťany (Frankové) a muslimy; trvá sedm let a vrcholí obléháním Zaragozy, města, kam se uchýlili Saracéni i se svým králem Marsilem. Mazaný Blankadrin přináší Karlovi Maršálův návrh, že se vzdá. Někteří šlechtici z křesťanského vojska by chtěli tento návrh přijmout, ale Roland se postaví proti Ganelon, Karlův švagr a Rolandův otčín, zosnuje s Blankadrinem lest. Přesvědčí Marsila, aby předstíral, že se vzdává, nechal Karla odejít, a tak bude moci pobít zadní voj, jemuž velí 12 udatných šlechticů pod vedením Rolanda. Až budou tito stateční muži zneškodněni, Marsil již snadno rozpráší zbylé křesťany. Sto tisíc Saracénů číhá u Roncevalského průsmyku (pyrenejská soutěska na jihovýchod od San Sebastiana), a když projde armáda, padne do jejich léčky dvacet tisíc mužů zadního voje. Zbytečně vyzývá Rolanda jeho přítel Olivier, aby zatroubil na roh (je to roh ze slonové kosti, ze sloního klu) a přivolal tak na pomoc početné vojsko. Roland se rozmáchne svým mečem po Durendalovi, ovšem na roh nezatroubí. Téměř všichni Frankové již jsou mrtví, když konečně Roland zatroubí na roh tak mocně, že mu na spáncích prasknou žíly. Většina Saracénů se dává na útěk ze strachu před hrozivým zvukem, ale na Franky zaútočí další. Padne Olivier a arcibiskup-válečník Turbin. Osamocený, zraněný Roland se snaží rozsekat mečem na kusy Durendala, dává v sázku život a umírá. Zvuk dorazil až ke Karlovi, jenž se vrací a zničí své nepřátele. Potom se postará, aby zrádce byl potrestán. Ganelon je odsouzen a rozčtvrcen.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Gmogna, 28.10.2007

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Píseň o Rolandovi (3)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)