ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

­­­­

Bible (5)

Písmo svaté Starého a Nového zákona
Vydání: Česká biblická společnost, Praha, 1996, 283 stran

Bible (Písmo svaté) je jednou z největších a nejstarších literárních památek v historii. Je to posvátná kniha křesťanů, která vznikla přibližně v 1. století před naším letopočtem, byla rozšířena do všech člověkem prozkoumaných míst, přeložena do mnoha jazyků a také hrála velkou roli během vývoje lidstva. Samotné slovo Bible vzniklo z řečtiny a v překladu znamená kniha. Bible je v podstatě kniha z knih, je totiž tvořena souborem 66 menších knih (spisů). Bible je rozdělena na 2 části: Starý a Nový zákon.

Starý zákon
Starý zákon je základem židovského náboženství judaismu, ze kterého jej převzali křesťané, vznikal v prvním tisíciletí př.n.l., byl napsán hebrejsky, popisuje období se začátkem kolem roku 2300 př.n.l. až do poloviny 1. století př.n.l. a je tvořen 39 knihami, v nichž jsou obsaženy žalmy, báje, novely, milostná lyrika, právní předpisy, historické záznamy, ...
Nejstarší část Starého zákona je tvořena Pěti knihami Mojžíšovými (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium), které obsahují báje o stvoření světa a člověka. V první knize Genesis se dozvídáme o vzniku světa a lidí (Adam a Eva), jejich vyhnání z ráje, prvním zločinu (syn Adama a Evy Kain ze závisti zabil svého bratra Ábela), dále o velké potopě, kterou na stále se horšící lidstvo seslal Hospodin a jediný Noe se svou rodinou a párem zvířat od každého druhu se zachránil na korábu, aby po opadnutí vody znovu vdechl zemi život, a konečně o stavbě Babylonské věže, kdy se chtěli lidé přiblížit bohu a postavit věž až do výšin, Hospodin zmátl jejich jazyk, a tak si lidé nerozuměli, věž se nemohla dostavět a lidé se rozdělili do mnoha národů. V další knize Exodus se zase můžeme dočíst o vysvobození lidu z otroctví a jeho vyvedení z Egypta. Ve třetí knize Leviticus se dozvídáme o Božím odpouštění hříchů. Čtvrtá kniha Numeri vypráví o putování izraelského národa. V poslední knize Deuteronomium jsou 3 Mojžíšovy proslovy a svědectví o jeho smrti. Ve zbytku Starého zákona se ještě můžeme dočíst o dávné historii izraelského národa v historických knihách.

Nový zákon
Nový zákon byl sepsán apoštoly v 1.-2. století našeho letopočtu, byl napsán řecky na základě hebrejsko-aramejských pramenů, popisuje události z 1. století n.l., vypráví o učení a životě Ježíše Krista, je tvořen 27 knihami (spisy), ty obsahují evangelia (Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo), apoštolské skutky a listy.
Někdy kolem roku 6 př.n.l. se Marii v Betlému narodil syn bez otce, jmenoval se Ježíš (Mesiáš). Ježíš měl předpovězeno stát se Spasitelem, který vysvobodí lidstvo od zlého. Ježíš vyrůstal v Nazaretu a již v dětství chápal svůj zvláštní vztah k Bohu. Aby očistil svou duši, byl pokřtěn v řece Jordán Janem Křtitelem, a tak začal plnit své mimořádné poslání. Své učení začal šířit doma v Nazaretu, vybral si zde 12 apoštolů, kteří měli šířit jeho učení. Díky svým nadpřirozeným schopnostem přiblížil své učedníky Bohu, a tak mohlo být konečně šířeno jeho učení. Po vraždě Jana Křtitele v roce 28/29 n.l. se dostal Ježíš do Jeruzaléma, kde od něj spousta nadšených lidí očekávala, že jim pomůže ukončit římskou nadvládu, Ježíš však očekával brzký konec, který mu byl předpovězen. Zanedlouho byl Ježíš zrazen svým apoštolem Jidášem, byl uvězněn, nezákonně odsouzen k trestu smrti ukřižování, který mu byl předpovězen. A tak byl roku 30 n.l. ukřižován, za 3 dny však vstal z mrtvých a zjevil se těm, kteří přestali věřit, aby obnovil jejich víru. Apoštol Petr se stal vůdcem těch, jenž šířili křesťanství. Ježíšovo učení tak bylo dokončeno a on vstoupil do nebes.

VLASTNÍ NÁZOR:

I když jsem zpočátku nebyl příliš nadšený, že se budu muset "seznámit" s Biblí, její četba nebyla tím nejhorším, s čím jsem se doposud setkal. Některé části nebyly příliš srozumitelné a jasné pro člověka, jako jsem já, občas mně vadilo, že jsem se zde setkal se slovy, kterým jsem nerozuměl, ale jinak celkový dojem byl dobrý.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Petr Souček, 12.01.2008

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Bible (5)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)