ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

   
­­­­

Rámájana

  • slavný staroindický epos
  • za autora bývá považován mudrc Válmíki

Král Dašaratha měl 4 syny: Rámu, Bharatu, Lakšamu a Šatrughnu. Věděl, že brzy zemře, a proto chtěl ustanovit Rámu svým nástupcem. To se však znelíbilo matce Bharaty a lstí vymámila z krále slib, že učiní králem jejího syna a Rámu pošle na 14 let do vyhnanství.
Král nemůže porušit svoje slovo a je tedy nucen Rámu vyhnat. Ráma ho z lásky poslechne. Se ženou Sítou a bratrem Lakšamou odchází, aby žili jako asketové. Král umírá žalem.
Je posláno pro Bharatu. Ten je matčiným činem zděšen, vydává se za Rámou, aby ho přivedl zpět. Ráma však chce dostát svému slovu. Bharata se vrací s jeho sandály, jež mají symbolizovat, že říši pouze spravuje pro svého bratra.
Lakšama a Ráma proti sobě popudí mocného démona Rávanu a ten unese v jejich nepřítomnosti Sítu.
Bratři se vydávají hledat krále opic Sugrívu, jenž by jim mohl říct, kde netvor přebývá. Sugríva sice neví, ale když mu Ráma pomůže získat trůn, vyšle opice v čele s mocným Hanumánem - Synem Větru, aby Sítu hledaly. Hanumán s pomocí svého otce překoná oceán a Sítu nalezne nešťastnou v démonově domě. Rávana se jí nedotkl, protože je prokletý a nemůže si vzít žádnou ženu násilím, sic by se mu rozletěla hlava. Hanumán Sítu povzbudí a varuje ostatní, ať s ní dobře zacházejí, nebo se jim špatně povede. Pak se vrací za Rámou.
Dají dohromady obrovské vojsko opic a vytáhnou do boje. První bitvu s démony však prohrají - Ráma i jeho bratr padnou, sraženi šípy neviditelného Rávanova syna.
Avšak Hanumán doběhne pro oživující byliny (donese je i s celou horou) a hrdinové opět povstanou.
Vybijí všechny démony a osvobodí Sítu. Ráma ji však nechce přijmout k sobě, protože dlouho pobývala v netvorově domě. Ona ale prokáže svou nevinu v ohni, který ji nepopálí.
Všichni se vrací do království, Ráma se ujímá trůnu. Lid však reptá proti Sítě - země znovu dokazuje její nevinu a bere si ji k sobě. Ráma po Sítě truchlí, ale setkává se s ní znovu až po své smrti.

UKÁZKA:

Poslechl král a pěšky Sítu přiváděl,
jež studem chvěla se a s láskou, radostí
i nedočkavostí v líc chotě hleděla,
jejž neviděla tolik dlouhých měsíců!

"Já propouštím tě, můžeš jít, kam libo ti.
Zda urozený muž, jenž dbalý je své cti,
vzít může nazpět ženu svou, jež dlouhý čas
v příbytku dlela u cizího člověka!
Na hruď tě démon tiskl, s touhou na tě zřel,
já musím tebe zavrhnout, bych chránil rod."

"Kdybych nepřiměl choť vstoupit v plameny,
svět celý řekl by, že vášní jsem byl jat,
zpět přijav bez očisty choť, byť nevinnou,
jež dlouho pobývala v domě démona."

Mukami málem šílel vladař vznešený;
až s nebe Brahma uklidnil ho útěchou:
"Netruchli, Rámo, v nebi se s ní setkáš zas."

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 27.05.2009

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - RámájanaMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)