ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

   
­­­­

Kristiánova legenda

Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

K vydání připravil a z latinského originálu přeložil Jaroslav Ludvíkovský, vydalo nakladatelství Vyšehrad, Praha v roce 1978 jako svou 508. publikaci, vydání ve Vyšehradu první, 165 stran. 10 částí + předmluva.

HLAVNÍ POSTAVY:

Ludmila ("Tato matka sirotků, utěšitelka vdov, neúnavná navštěvovatelka spoutaných a uvězněných, ve všelikých skutcích dokonalá."), Václav ("Žaláře a šibenice za dřívějších časů postavené a až do jeho doby stojící kácel, sirotky, vdovy, chudé, lkající a raněné neúnavně utěšoval, hladové sytil, žíznivé napájel, nahé odíval, nemocné navštěvoval, mrtvé pohřbíval, cizince a pocestné jako nejbližší příbuzné přijímal, kněze, kleriky a mnichy jako Pána ctil, bloudícím cestu pravdy ukazoval, pokoru, trpělivost, mírnost a lásku, jež nade všecko vyniká, zachovával, násilím a lstí nikomu nic neodnímal a svou družinu nejen zbraněmi nejlepšími, ale i šatem opatřoval.")

STRUČNÝ ROZBOR:

Autor byl přímý nebo nepřímý potomek Slavníkovců; drží se pravdy; psáno vybroušeným jazykem - vysoká úroveň vzdělanosti, na úrovni evropských památek; vznik na konci 10. století (ale jsou dohady i o tom, že vznikla až ve 14. století); psáno latinsky, ale obhajoba staroslověnštiny; autor se inspiroval 1. a 2. staroslověnskou legendou o svatém Václavovi, prozaické dílo, chronologická kompozice.

DĚJ:

Bořivoj se dostává k vládě na hradě Praha, bere si za ženu Ludmilu, ze které se po Bořivojově smrti stane zavilá křesťanka a žena Ježíše. Její syn Spytihněv umírá a na trůn se dostává Vratislav, který si bere za ženu pohanku Drahomiř. Vratislav umírá velmi brzy, a tak jsou jeho synové Václav a Boleslav svěřeni na vychování Ludmile. Drahomiř je však svírána podezřením, že ji Ludmila chce připravit o moc, chlapci jsou vráceni své matce a Ludmila se uchyluje na Tetín.
Krátce nato má Václav vidění o blízké smrti Ludmily zosnované Drahomiř. Žádný z Ludmiliných vrahů však nezůstane naživu (znamení Ludmiliny svatosti). Václav dospěje, ale vzniká spor mezi spravedlivými (křesťany) a nespravedlivými (pohany v čele s Drahomiř). Václav vyžene matku ze země, ale poté, aby dostál Bibli (cti otce a matku svou), ji povolává zpět.
Václav nakáže přenést Ludmilino tělo do Prahy. Náhrobní kámen na jejím hrobě je sice ztrouchnivělý, ale tělo je stále neporušeno a navíc Kristus skrze ní uzdraví postiženého chlapce před basilikou, v níž je Ludmila pohřbena.
Boleslav nemá tušení, že se Václav chce vzdát koruny v jeho prospěch a chce se věnovat jen své víře v Boha, a pozve ho do Boleslavi, aby ho zabil a dostal se na trůn. Při hostině se Boleslavovi zabijáci třikrát zvednou a třikrát zpátky posadí, protože Bůh jim prozatím zabrání Václava zabít. Druhý den (28. září 929) je Václav přeci jen zabit před dveřmi basiliky, kterou Boleslav přikázal zavřít.

VÁCLAVOVY ZÁZRAKY:

Václavova krev z okolí basiliky nešla smýt; Hospodin uštval vrahy a vyhladil jejich rody; Václav chtěl být pohřben v bazilice sv. Víta, při přesunu přes řeku se voda vylije z břehů, najednou se všichni ocitnou na správné straně řeky; Václavovo tělo zhojeno až na ránu od Boleslava (přirostlo mu zpět i useknuté ucho); Václav poskytuje milosrdenství hlavně vězňům.

  • Václavův přítel Podiven se vydal navštívit jednoho z Václavových vrahů, zabil ho, ale sám byl dopaden Boleslavem a pověšen. Na provaze visel tři roky, ale stále byl nedotknutý.
  • Překvapivě čtivé dílo, přehledné a zajímavé

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Petula, 03.03.2006

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Kristiánova legendaMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­