ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

­­­­

Bible (7)

- ze Starého zákona

Stvoření světa
Bůh stvořil zemi v sedmi dnech. Na začátku stvořil na zemi světlo a oddělil ho od tmy. Světlo nazval dnem a tmu nocí. První den učinil klenbu, kterou nazval nebem a oddělil vody pod klenbou a nad klenbou. Druhý den vytvořil souš a moře. Na souš přidal byliny a stromy. Třetí den učinil dvě veliká světla, aby vládla nad zemí. Větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo v noci. Čtvrtý den stvořil rozmanité druhy živočichů, jimiž se zaplnily vody a všelijaké létavce. Bůh jim požehnal: "Ploďte a množte se." Pátý den vytvořil dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře. Šestý den Bůh stvořil člověka. Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad vším živým na zemi." Sedmý den dokončil své dílo a posvětil ho jako den odpočinku.

Bůh je stvořitel všeho na zemi, své činy měl velmi dobře promyšlené.

Kain a Ábel
Eva porodila dva syny. Prvního Kaina a druhého Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po čase přinesli oba bratři Hospodinu oběti ze své úrody. Hospodin však shlédl pouze na Ábelovu oběť. Kaina to rozhněvalo. Když byli na poli, Kain Ábela zabil. Hospodin ho za to potrestal. Půda už mu nebude vydávat živiny. Stal se na zemi psancem a štvancem. Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby ho nikdo nezabil. Chtěl, aby si Kain protrpěl celý svůj trest. Kain se usadil v zemi Nódu.

Ábel byl poctivým pastýřem ovcí, který podlehl bratrovu hněvu.
Kain byl rozhněvaný a tvrdohlavý zemědělec, který doplatil na svou povahu.

Babylonská věž
Když lidé táhli na východ, usadili se na pláni. Řekli si, že by zde mohli vybudovat město a postavit věž, která bude sahat až do nebes. To se však nelíbilo Hospodinovi, jenž zasáhl. Zmátl jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. Tím je rozehnal po celé zemi.

Sodoma a Gomora
Hospodin měl v plánu vyhladit dvě hříšná města, Sodomu a Gomoru. Města byla plná hříšných lidí. Abraham však přemluvil Hospodina, aby mu dal šanci dostat z měst alespoň spravedlivé lidi. V Sodomě narazili na Lota. Protože je Lot uchránil před protesty místních lidí, rozhodli se zachránit jeho i s rodinou před vypálením města. Hospodin je poslal do Sóaru. Když vcházeli do vrat města, začal Hospodin chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň.

Abraham byl spravedlivý a cílevědomý zastánce nevinných lidí.

Josef
Josef byl odveden do Egypta. Koupil si ho Egypťan Potífar. Protože Hospodin byl s Josefem, vše co dělal, to se mu dařilo. Potífar si toho všiml a Josefovi svěřil všechen svůj majetek kromě své ženy. Ta ho neustále pobízela, aby s ní spal. On však svého pána nezradil. Žena na něj udělala lest. Všem i svému muži navyprávěla, že s ní chtěl spát. Za to ho Potífar nechal zavřít do pevnosti. Hospodin mu zajistil přízeň u velitele pevnosti. Musel sloužit dvěma královským vězňům. Josef jim vyložil sny. Do tří dnů se to vyplnilo. Farao měl v noci sny, ale nikdo mu je nedokázal vyložit. Až si číšník vzpomněl na Josefa. Josef mu vyložil jeho sen a pomohl mu tím zachránit Egypt před hladomorem. Farao z Josefa udělal správce Egypta. Josefovi se narodili dva synové. Josef sedm let shromažďoval obilí a jiné plodiny, aby měli Egypťané co jíst, až nastane sedm let hladu po celém světě. Když přišla doba hladovění, všichni jezdili do Egypta nakupovat obilí.

Josef byl pracovitý chytrý prostředník Hospodina.

David a Goliáš
Schylovalo se k bitvě. Na jedné hoře stáli Pelištejci a na druhé Izrael. Z řad Pelištejců vystupoval zápasník Goliáš. David měl ve válce tři bratry. David byl poslán svým otcem, aby šel navštívit své bratry a přinesl od nich vzkazy. David uslyšel výhružná slova Goliáše a rozhodl se s ním bojovat. David si vzal do boje pouze svou hůl, prak a pět oblázků a vydal se bojovat proti plně vyzbrojenému Goliášovi. Když se Goliáš začal přibližovat, vyběhl z řad vojáků, vytáhl kamínek a prak a vymrštil ho do čela Goliáše. Kamínkem mu prorazil čelo a Goliáš byl mrtev. David vzal jeho hlavu a donesl ji Jeruzaléma.

David byl nebojácný oddaný a vynalézavý mládenec bojující za Izrael.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Kupec, 04.01.2009

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Bible (7)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)