ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

autor neznámý (*od nevidím - †do nevidím)

   
­­­­

Bible (8)

- ze Starého zákona (konkrétně Genesis)

Bible je soubor příběhů plných přirovnání a podobenství, ve kterých vystupuje Bůh. Z těchto příběhů by se měl člověk poučit.

Stvoření světa
Bůh stvořil zemi za sedm dní. Šest dní pracoval a sedmý den odpočíval. Nejprve stvořil světlo a tmu. Světlo nazval dnem a tmu nocí.
První den vytvořil nebe, druhý pevninu a moře. Na pevninu přidal rostliny. Třetí den stvořil slunce a měsíc. Čtvrtý den stvořil živočichy žijící ve vodě a ve vzduchu, pátý den pak živočichy žijící na zemi. Šestý den stvořil člověka, který měl panovat nad vším živým na zemi. Sedmý den odpočíval.

Bůh stvoří z prachu země prvního člověka Adama. Z jeho žebra stvoří první ženu Evu. Ti žijí v zahradě v Edenu a mohou využívat její pohostinnosti, až na plody stromu poznání. Had však navede Evu, aby jeho plody přece jen ochutnala. Bůh je potrestá vyhoštěním z Edenu.

Kain a Ábel
Kain a Ábel byli synové Evy. Ábel se stal pastýřem ovcí a Kain se stal zemědělcem. Jednou oba přinesli Bohu obětní dary, Bůh však přijal jen dar od Ábela. Kain proto ze vzteku Ábela zavraždil a stal se tak prvním vrahem v dějinách lidstva. Tímto se stal celoživotním štvancem a psancem.

Potopa světa
Bůh se rozhodne zaplavit svět pro jeho špatnost. Jedině Noe se o potopě dozví dříve a dostane pokyn, ať postaví archu. V ní se zachrání celá jeho rodina a z každého živočišného druhu jeden pár.

Stavba babylonské věže
Lidé se rozhodli vybudovat město s věží sahající k nebesům. Chtěli se ve své pýše vyrovnat Bohu. To se však Hospodinovi nelíbilo. Zmátl je jazyky, a tak se rozutekli a věž nebyla dokončena.

Abraham a Izák
Abraham a jeho žena Sára spolu nemohli mít děti. Bůh jim jednou dopřál chlapce Izáka. Osmý den jeho života mu byla provedena obřízka. Bůh chtěl vyzkoušet Abrahamovu oddanost, poslal ho proto obětovat Izáka. Abraham už chlapce skoro obětoval, ale na poslední chvíli tomu Hospodin zabránil.

Příběh Jákoba
Jákob byl syn Izáka a Rebeky. Při narození držel patu bratra Ezaua, který byl o okamžik starší. Jákob s pomocí své matky dostane od svého slepého otce požehnání pro nejstaršího potomka. Poté uteče před zlobou svého bratra ke svému strýci. Strýc ho obelstí a místo sedmi let pro něj musí Jákob pracovat čtrnáct. Za odměnu dostane za ženu Ráchel.

Příběh Josefa
Josef byl nejstarší syn Jákoba a Ráchel. Otec ho měl raději než jeho bratry a ti ho proto prodali do otroctví v Egyptě. Zde byl křivě obviněn ženou svého pána a byl poslán do vězení. Měl však dar. Uměl vykládat sny a tudíž ho po nějaké době udělal faraon správcem celé země. Josef vyložil faraonův sen: Zemi čeká sedm let blahobytu a poté sedm let hladu. Tak sedm let shromažďovali potravu, aby byla na sedm let hladu. V době hladu přišli do Egypta Josefovi bratři nakoupit potravu. Josef jim odpustil, pohostil je a dal jim půdu, ať se zde může usadit celá rodina.

Sodoma a Gomora
Hospodin chtěl vyhladit Sodomu a Gomoru. Tato města byla plná hříchu. Ušetřeni byli pouze Lot a jeho rodina. Ihned po jejich odchodu zachvátily města plameny a síra. Na odchodu se nesměl nikdo ohlédnout zpět. Lotova žena toto porušila a proměnila se v solný sloup.

POSTAVY:

Eva - první žena, která se nechala zlákat hadem
Adam - první muž, jenž se nechal zlákat svou ženou
Kain - rozhněvaný farmář
Ábel - poctivý pastýř ovcí
Noe - poctivý člověk, který plní příkazy od Boha
Abraham - spravedlivý a cílevědomý člověk; byl poslušný vůči Bohu
Izák - otec dvanácti synů včetně Josefa, jehož upřednostňoval
Jákob - vychytralý bratr Ezaua
Ezau - natvrdlý a starší bratr Jákoba
Josef - nenávidění bratr; byl však chytrý, poctivý a pracovitý
Lot - poslední slušný člověk v Sodomě

UKÁZKA:

Josef vykládá sny faraonovi:
Josef faraonovi odvětil: "Faraonův sen je jeden a tentýž. Bůh faraonovi oznámil, co učiní. Sedm pěkných krav, to je sedm let. Také sedm pěkných klasů je sedm let. Je to jeden sen. Sedm vychrtlých a šeredných krav, vystupujících za nimi, je sedm let, stejně jako sedm prázdných a východním větrem sežehnutých klasů: to bude sedm let hladu.

MOUDROSTI:

Člověk by se neměl obracet proti svému stvořiteli, jinak může špatně dopadnout.
I když s tebou jednají špatně, tak stojí za to jim odpustit.

VLASTNÍ NÁZOR:

I když si mi zpočátku do četby moc nechtělo, musím uznat, že Bible se až na spoustu zdlouhavých rodokmenů čte vcelku dobře. Podle mého názoru má Bible rozhodně v povinné četbě své důležité zastoupení. Dozvíme se zde několik užitečných výrazů i s příběhem, od kterého se odvozují. Celkový dojem z knihy byl dobrý.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Vasyran, 29.12.2010

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Alexandreida, Alexandreida (2)
-Bible, Bible (2), Bible (3), Bible (4), Bible (5), Bible (6), Bible (7), Bible (8), Bible (9), Bible (10)
-Bible - Starý zákon
-Bible a Korán
-Čestmír a Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos Beowulf, Epos Beowulf (2)
-Epos o Gilgamešovi, Epos o Gilgamešovi (2), Epos o Gilgamešovi (3), Epos o Gilgamešovi (4), Epos o Gilgamešovi (5), Epos o Gilgamešovi (6), Epos o Gilgamešovi (7), Epos o Gilgamešovi (8), Epos o Gilgamešovi (9), Epos o Gilgamešovi (10), Epos o Gilgamešovi (11), Epos o Gilgamešovi (12)
-Epos o Gilgamešovi (rozbor)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Kristiánova legenda, Kristiánova legenda (2)
-Kristiánova legenda (rozbor), Kristiánova legenda (rozbor) (2)
-Kronika tak řečeného Dalimila, Kronika tak řečeného Dalimila (2)
-Legenda o svaté Kateřině, Legenda o svaté Kateřině (2)
-Legenda o svaté Kateřině (rozbor)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mastičkář
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích, Píseň o Nibelunzích (2), Píseň o Nibelunzích (3)
-Píseň o Rolandovi, Píseň o Rolandovi (2), Píseň o Rolandovi (3), Píseň o Rolandovi (4), Píseň o Rolandovi (5), Píseň o Rolandovi (6)
-Podkoní a žák, Podkoní a žák (2), Podkoní a žák (3), Podkoní a žák (4)
-První kniha Mojžíšova (Genesis)
-Pygmalion
-Rámájana
-Rukopis královédvorský, Rukopis královédvorský (2)
-Rukopis královédvorský a zelenohorský
-Rukopis zelenohorský, Rukopis zelenohorský (2)
-Satiry Hradeckého rukopisu
-Sindibád (Tisíc a jedna noc)
-Tristan a Isolda, Tristan a Isolda (2), Tristan a Isolda (3), Tristan a Isolda (4)
-Tristram a Izalda
-Tristram a Izalda (rozbor)
-Utrpení Ludmily mučednice
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
-Život svaté Kateřiny, Život svaté Kateřiny (2)
-Život svatého Prokopa
Čítanka-Adam a Eva
-Alexandreida
-Bible
-Čestmír i Vlaslav (Rukopis královédvorský)
-Dalimilova kronika, Dalimilova kronika (2)
-Epos o Gilgamešovi
-Exodus (Bible kralická), Exodus (Bible kralická) (2)
-Hospodine, pomiluj ny!
-Jahody (Rukopis královédvorský)
-Jaroslav aneb O velikých bojích křesťanů s Tatary (Rukopis královédvorský)
-Jelen (Rukopis královédvorský)
-Ktož jsú boží bojovníci
-Kupec a duch (Tisíc a jedna noc)
-Kytice (Rukopis královédvorský)
-Libušin soud (Rukopis zelenohorský)
-Ludiše a Lubor (Rukopis královédvorský)
-Mahábhárata
-Mastičkář
-Naučení Ptahhotepovo
-Oldřich i Boleslav (Rukopis královédvorský)
-Píseň o Nibelunzích
-Píseň o Rolandovi
-Píseň veselé chudiny
-Podkoní a žák
-Skřivánek (Rukopis královédvorský)
-Svatý Václave!
-Záboj, Slavoj i Luděk (Rukopis královédvorský)
-Zbyhoň (Rukopis královédvorský)
Životopisy - autorův životopis nenalezen
­­­­

Diskuse k výpisku
neznámý autor - Bible (8)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­