ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Tyl Josef Kajetán (*04.02.1808 - †11.07.1856)

    Ceska posta
­­­­

Jan Hus

Výstup šestý

LUPÁČ z jedné strany, HÁTA z druhé, zrovna jako z kuchyně. PŘEDEŠLÍ.

LUPÁČ: Jaké to rejdy!
HÁTA: Co se to mele?
NĚKTEŘÍ: Ah, tu je ženský Viklef! Kacířská suknice!
HÁTA: Aby vám jazyk uhnil! Co to hučíte?
LUPÁČ: Co tropíte s tímto mládencem? To je Křídélko – náš poctivý zvoník z Betléma! Co s ním hodláte?
BLAŽEJ: Abstinebis, discipule! Kliď se; to je rouhač proti slovům papežovým, a potáne do žaláře!
LUPÁČ: To bych ti, pane, neradil, nechceš-li zkusit, jak študentské pěstě šturmují!
BLAŽEJ: I ty plode satanášův!
HÁTA: Co se nadýmáš, pane Blažeji? Bubnoval jsi zase, je-li pravda, muži podholený, a svolával omámené včely, aby ti medu nanesly, - a ten hoch ti strčil prsty do mísy? Pusťte ho!
BLAŽEJ: Jdi svou cestou, ženo farizejská, nebo tě dám také sebrati.
HÁTA: Mne? Ty žebravý měchu! Mne sebrati, počestnou pražskou měšťanku? A pročpak? Snad proto, že jsem na tebe s pravdou přijela?
BLAŽEJ: Apage, diabole, - a vy odveďte toho kacíře na radnici!
LUPÁČ: Stůjte, on je náš! On patří k Betlému a k burse! Co jsi udělal, Martine?
KŘÍDÉLKO: Smál jsem se mnichovi, že vyvolával odpustky jako mastičkář oleje.
LUPÁČ: A velebný otec svolal na tebe hned halapartníky? hned sudlice a partyzány? I bodejž do té jeho kapitoly! Pusťte ho!
BLAŽEJ: I ty puer nequam! Chceš také, abych tě dal do klády?
LUPÁČ: Mne? Žáka pražského učení? (Směje se.) Mám se smáti tvé vykrmené hlouposti, nebo sádelnaté pýše? Byl jsi pouhý školomet – anebo se ti už vykouřilo, že mě ani král do klády dáti nemůže, když rektor nesvolí? O človíčku věžatého nerozumu! Svého kalkanta můžeš mezi dřeva položiti; ale českého študenta se nesmí ani třikrát svěcená ruka dotknouti.
BLAŽEJ: O insania! Pryč odtud, lidé, pryč! Tady bude padati síra jako na Sodomu a Gomoru.
HÁTA: Tedy uteč a hocha pusť!
BLAŽEJ: Zpátky, ženo povzteklá!
HÁTA: Copak tu není žádná poctivá ruka, aby mi pomohla těm najatým drábům dřevce polámat?
BLAŽEJ: Lidé, braňte svého pastýře! Bubnuj, bubeníku! Nastavte dřevce – vlečte padoucha do žaláře!
(Zbrojnoši se hnou s jatým Křidélkem k radnici; část lidu s nimi.)
BLAŽEJ (chytá se kostelníka): Kdo se pohne proti mně – tomu zdřevění ruka a proklat bude do pátého kolena – já jsem pod papežským majestátem!
LUPÁČ: O jen se nadýmej a čepejři! Ty nestojíš ani za ránu! (Volá za Křidélkem.) A ty se neboj, netruchli, ochromená peroutko! Já doběhnu k ministrovi, svolám žákovstvo, a pak se podíváme, nebudeš-li ještě dnes v našem Betlémě klekání vyzvánět. (Odběhne.)
BLAŽEJ: Všichni do tlamy pekelné – toho více neubráníš, a kdybysi Lucipera přivedl. Pryč s ním, muži bojovní!
ŽOLDNÉŘI (jatého Křidélko odvedou).
HÁTA: A vy necháte tu mladou duši zavléct? Vy nepomyslíte, že může také vás uskřípnouti, co se na toho poctivého jonáka shrnula? Ó vy v bahně bludů potopení! Když necháme takhle sebou vláčeti, tedy nás budou za každé slovo kaceřovati, uvězňovati a ortelovati. Pravda bude jen dětskou pohádkou! Ale to ti povídám, kramáři papežských pilulek –
BLAŽEJ: Apage, satanas! Lidé, ta saně rozsápe mé oudy! Chraňte mě – já jsem dotýkaná osoba!
LID (po straně Háty): Dotýkaná – hahaha! To myslí, abychme se ho my nedotýkali!
LID (po straně Blažeje): Ticho, betlémská čeládko! Táhni do svého pelechu!
HÁTA: To ti povídám, jestli se tomu mladému zvoníkovi jenom vlas na hlavě ukřiví, tedy ti dám na pleš záplatu, že se ti krví přilepí.
BLAŽEJ (pořád s kostelníkem couvaje): Ona mě zabije! Spaste duši, kde jste kdo! Pomozte, dostanete rozhřešení bez taxy! Já zpovídám zadarmo! (Zajde do Týna i s lidem.)
HÁTA: I tedy běž, aby ti zpovědnice nevystydla, - ty satanášův náhončí!
HLAS (mezi lidem): Nech ho, kmotra! Tamhle jde už mistr Hus!
HÁTA (se obrátí i s houfem): Kde vychází naše slunce? Kde je naše hvězda? Ó požehnané oči, kteréž tě vidějí! Blažené uši, kteréž tě slyšejí! Pojďte mu naproti, přátelé, a zpívejte: Hosana na výsostech! Neboť s ním přichází království boží do oudolí zemského! (Odchází.)
LID: Sláva mistru Husovi! (Stranou za ní.)

Opona spadne.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Pampeliška, 08.12.2005

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Čech a Lech
-Dekret kutnohorský
-Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka
-Jiříkovo vidění, Jiříkovo vidění (2)
-Krvavé křtiny čili Drahomíra a její synové, Krvavé křtiny čili Drahomíra a její synové (2), Krvavé křtiny čili Drahomíra a její synové (3)
-Kutnohorští havíři, Kutnohorští havíři (2)
-Kutnohorští havíři aneb Krvavý soud, Kutnohorští havíři aneb Krvavý soud (2), Kutnohorští havíři aneb Krvavý soud (3), Kutnohorští havíři aneb Krvavý soud (4), Kutnohorští havíři aneb Krvavý soud (5)
-Lesní panna aneb Cesta do Ameriky
-Paličova dcera, Paličova dcera (2), Paličova dcera (3), Paličova dcera (4)
-Poslední Čech
-Prkoš Bílinský
-Rozervanec
-Rozina Ruthardová
-Strakonický dudák, Strakonický dudák (2), Strakonický dudák (3), Strakonický dudák (4), Strakonický dudák (5), Strakonický dudák (6), Strakonický dudák (7), Strakonický dudák (8), Strakonický dudák (9)
-Strakonický dudák (Dramatické báchorky), Strakonický dudák (Dramatické báchorky) (2)
-Strakonický dudák (vlastní názor)
-Strakonický dudák aneb Hody divých žen, Strakonický dudák aneb Hody divých žen (2), Strakonický dudák aneb Hody divých žen (3), Strakonický dudák aneb Hody divých žen (4), Strakonický dudák aneb Hody divých žen (5), Strakonický dudák aneb Hody divých žen (6), Strakonický dudák aneb Hody divých žen (7), Strakonický dudák aneb Hody divých žen (8), Strakonický dudák aneb Hody divých žen (9)
-Švanda dudák
-Tataři u Holomouce
-Tvrdohlavá žena
Čítanka-Chudí lidé, Chudí lidé (2)
-Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka (2), Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka (3), Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka (4), Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka (5)
-Jan Hus
-Lesní panna aneb Cesta do Ameriky
-Obrazy z dvou století
-Paličova dcera, Paličova dcera (2)
-Poslední Čech
-Rozervanec, Rozervanec (2)
-Strakonický dudák
-Strakonický dudák aneb Hody divých žen
-Strakonický dudák: národní báchorka
-Tvrdohlavá žena, Tvrdohlavá žena (2)
-Vlastenci
-Zloděj
­­­­

Diskuse k úryvku
Josef Kajetán Tyl - Jan HusMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­