ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Čapek Karel (*09.01.1890 - †25.12.1938)

­­­­

Bílá nemoc (rozbor) (4)

  • drama o třech aktech ve čtrnácti obrazech

Čapkovo drama Bílá nemoc vzniklo ve druhé polovině roku 1936.
Karel Čapek v předmluvě uvádí, že námět na hru dostal od přítele doktora Jiřího Foustky. Dále zde popisuje, co ho vedlo k napsání této protiválečné hry. Čapek nesouhlasí s odvratem od předválečného humanismu a s tehdejším světovým konfliktem, kdy už nejde o člověka a člověk je vnímán pouze jako nástroj. Autor chce hru fiktivní, tudíž nadčasovou, nejedná se tu o skutečnou nemoc ani o skutečné státy. Malomocenství ve hře je pouze symbolem. V předmluvě je zdůrazněna i myšlenka, že i za mír se musí bojovat a v Bílé nemoci to není jen pohádkový černobílý boj: dobro vs. zlo, zde se tvrdě bojuje na obou frontách. Jako hlavní ideu ale Karel Čapek vnímá právo každého na život. Spisovatel sám uvádí, že si je vědom toho, že jím napsaný tragický závěr hry není řešením. Dále pak každého vyzývá k tomu, že v dějinách jsme angažovaní všichni a nikdo není jen divákem, jehož by se světové dění netýkalo...

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo nakladatelství Dobrovský v Praze roku 2013. Počet stran: 107. ISBN: 978-80-7390-063-2.

OBSAH + CHOVÁNÍ POSTAV V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH DÍLA + VLASTNÍ KOMENTÁŘ:

JEDNÁNÍ PRVNÍ

Obraz první

Rozhovor třech malomocných. Diskutují o tom, z jakého důvodu nemoc dostali. Ta mi připadá podobná moru či lepře. Přijde mi zajímavé, že dotyční to sice prožívají, ale jako by neprováděli žádná opatření. Možná se k tomu v ději ještě dostaneme a možná to je také způsobeno danou dobou.

Vystupují zde tyto osoby: první, druhý a třetí malomocný.

Obraz druhý

Zjišťujeme, že nemoc se jmenuje pejpinské malomocenství. Zvláštní, jak dvorní rada komunikuje s novinářem dost otevřeně. Zřejmě to bude také tehdejší dobou, kdy noviny nehledaly každou chybu, kterou kdo udělá. Zjišťujeme, že nemoc má tři stádia, což je náhodou podobné jako u moru.
Přijde mi zvláštní tuto knihu číst zrovna v dnešní době (pandemie 2020), určitě to na mě působí silněji než kdykoliv jindy.
Dvorní rada dále prohlašuje, že mají "léky" maximálně proti zápachu a že zatím proti nemoci toho mnoho nezmůžou. Zjišťujeme, že nemoc se stala pandemií a že pochází náhodou také z Číny. Autor musel znát latinské názvosloví, neboť doktorské odborné termíny se zde zatím vyskytují opravdu často. Na druhou stranu, i když jim nerozumím, přidávají tomuto dílu silnou důvěryhodnost.
Dvorní rada odpověděl novináři na zbývající otázky a novinář odchází. Přichází doktor Galén a říká, že vytvořil lék a v 60 % případů se pacienti uzdravili (u 20 % si není jistý). Dvorní rada se nedůvěřivě vyptává na detaily a na poslední chvíli mu uvěří. Dozvídá se, že dr. Galén byl žákem tchána dvorního rady. Je v tom jeden háček, že doktor Galén si chce své lékařské postupy nechat pro sebe. Nakonec mu to ovšem dvorní rada dovolí.

novinář - dobře a opatrně se vyptávající
dvorní rada - hovoří s určitým nadhledem; je smířen s tím, že nemoc taky někdy dostane; inteligentní a má jeho pozici odpovídající bonton
dr. Galén - smělý, inteligentní; zřejmě chce dosáhnout finančního výdělků či jiné odměny na svém léku; to, že se o lék nedělí, působí sobecky a nezodpovědně

Dále zde vystupuje ještě první asistent.

Obraz třetí

U rodiny v domě je zřejmě jedna nakažená. Otec čte noviny a diskutují nad situací. Dcera řekne zajímavou myšlenku.

otec - takový ten člověk, co má na všechno "řešení"; nepanikaří; na druhou stranu má chytrou myšlenku s oddělením nemocných; vztahovačný
matka - starostlivá
syn - upřímný
dcera - trochu drzá, ale vtipná; upřímná

Obraz čtvrtý

Rozhovor druhého a prvního asistenta. Povídají si o Galénovi a dvorním radovi. Silně jim vyčítají jejich jednání a první asistent říká, že by si rád otevřel vlastní praxi. O druhém asistentovi se dozvídáme, že jeho maminka také onemocněla. Tady mi ho bylo dost líto, neboť dvorní rada zakázal dr. Galénovi ji vyléčit. Vychází doktoři a uznávají dvorního radu za práci dr. Galéna. Dvorní rada se potom zaváže k léčbě jednoho pacienta, ovšem dr. Galén to odmítá, pouze pokud by byl na třináctce. Nakonec se první asistent domlouvá s dvorním radou o jeho postupech a co bude s ním.

dr. Galén - velice opatrný, že chce svoje léčebné metody použít pouze na jedné skupině, neboť nezná zatím přesný výsledek léčby a potřebuje to zdokumentovat; pořád mi to ale od něj přijde celkem sobecké a jemně bezohledné; pilný a věnuje všechen svůj čas pacientům na třináctce
dvorní rada - trochu si připisuje úspěchy někoho jiného pod své jméno (jméno své kliniky); snaží se udržovat dobré vztahy s uznávanými vědci a neřekne ne dobrým penězům

Dále zde vystupuje první a druhý asistent a kupa vědců.

Obraz pátý

Přijíždí ministr, maršál a generál, aby se šli podívat na zázrak léčby. Nahlíží do pokoje, kde jsou normálně léčení a do pokoje, kde jsou léčení dr. Galénem. Vznáší obrovský obdiv dvornímu radovi. Přichází dr. Galén, ale úřední pán ho vezme rychle stranou, aby nepotkal maršála. Mám z toho pocit, jako by nechtěli, aby viděl maršála proto, aby se maršál nevyptával a dík poté nepřipadl dr. Galénovi.
Maršál a ministr odchází. Přichází novináři a opět jsou jim ukázány rozdíly léčebných metod. Vedou krátký rozhovor s radou a ten říká, že lék je nalezen, ať to napíšou do novin. Rada odbíhá a dr. Galén poroučí novinářům, ať napíšou do novin, že lék je jeho a nedá ho žádnému státu, kdo se neodzbrojí a nesloží přísahu o neválčení. Jemně pobouřený rada řekne Galénovi, aby mu vyzradil formuli na lék. Galén mu to říci nechce a dvorní rada jej vyhazuje.

JEDNÁNÍ DRUHÉ

Obraz první

Rozhovor otce a matky. Otec je poměrně rád za to malomocenství, neboť díky tomu ho povýšili, protože mnoho kolegů zemřelo. Říká, že jim už se nic stát nemůže. Dozvídáme se, že průmysl, ve kterém otec pracuje, je vlastně průmysl vojenský a vyrábí mnoho munice a nových plynů. Matka hájí mírové řeči, které v novinách pronesl dr. Galén. Otec naopak je silně proti míru. Otec sundá matce šátek a zjišťuje, že ona má taky bílou skvrnu na krku.

otec - působí zde vlastenecky a tvrdohlavě
matka - působí zde mírumilovně

Obraz druhý

Rozhovor malomocných z prvního jednání. Jsou šťastni, že už se lepší jejich nemoc, protože je léčí doktor Galén. Na konci řady čeká matka a otec. Jelikož otec ctižádostivě prohlásí svou aktuální pracovní pozici, Galén usoudí, že nejsou chudí a že je vzít nemůže.

dr. Galén - striktně držící se určitých zásad, zároveň ale trochu bezcitný, i když to myslí ve výsledku dobře
matka - doufající v milost dr. Galéna
otec - ctižádostivý, nemoudrý svým jednáním; práce a ego je pro něho důležitější než život ženy

Obraz třetí

Dvorní rada sděluje Baronovi způsob, jakým chtějí zničit nemoc - způsob velice podobný koncentračním táborům; dost brutální a nehumánní řešení. Baron Krüg má zřejmě taky nemoc, neboť má na sobě též bílou tečku.

baron Krüg - zjišťuje, že je dost možná sám nemocen; opatrně souhlasí s plánem dvorního rady
Dvorní rada - stále opovrhující jediným účinným lékem i jeho vynálezcem; zvažující brutální nehumánní metody

Obraz čtvrtý

Baron Krüg vychytrale jde za panem Galénem, aby ho vyléčil. Ten ovšem bez problému poznává, o koho se jedná. Baron Krüg mu nabízí obrovské peníze za vyléčení. Dr. Galén mu dává nabídku: vyléčení za zastavení tovární produkce. Je zde zajímavé vidět dobré zpracování přemlouvání barona Krüga.

dr. Galén - ambiciózní
baron Krüg - začíná mít velký strach ze smrti, z toho, že ho nemoc dostane

Obraz pátý

Baron se přichází ohlásit maršálovi a hrdě mu oznamuje čísla jeho výroby. Maršál je spokojen a chvíli vzpomínají na staré časy. Baron už je připraven odejít, ale ruku nechce podat. Oznámí maršálovi, že je malomocný. Vedou o tom rozhovor. Baron chce, aby maršál vyhlásil mír. Maršál to zamítá a chce po Krügovi, aby zvýšil produkci ještě více.

baron - pracovitý a hrdý na své výsledky, zároveň je ale plný strachu z malomocenství
maršál - oddaný válce; nezodpovědně konající, když nutí malomocného, aby si s ním podal ruku

Obraz šestý

Na konci minulého obrazu si maršál zavolal dr. Galéna, aby si s ním promluvil o baronovi. Dr. Galén si s ním povídá o jeho podmínkách, o plánech a o válce. Oba jsou velice dobří v argumentování. Nicméně dr. Galén měl maršála poměrně v šachu, neboť byl přítel maršála, baron nemocen. Na konci obrazu volají maršálovi, že se baron zastřelil.

dr. Galén - stále neústupný a ambiciózní; ví, že má každého nemocného v šachu a snaží se to využít pro mír; pacifista
maršál - také ambiciózní a neústupný

JEDNÁNÍ TŘETÍ

Obraz první

Rozhovor maršála a ministra propagandy. Baví se o možnostech útoku. Ministr maršálovi sděluje, že ve světě začínají panovat mírové nálady, ze strachu z nemoci. Maršál a ministr vidí jako jedinou možnou variantu zaútočit ihned.

V tomto obrazu vystupují postavy maršál a ministr spravedlnosti.

Obraz druhý

U maršála. Maršál mluvící z balkónu k davům. Vyhlásil již válku. Hovoří vlastenecky k lidu. Ten žasne. Mluví o tom, že vyhrají apod. Dav řve: "Maršál! Maršál!" Všichni šťastní. Mladý Krüg a dcera maršála jsou na něj pyšní. Když najednou si maršál všimne něčeho znecitlivěného pod hrudí. Zjistí, co s ním je a že mu zbývá pár týdnů života. Zdrcený maršál zjistí, že bitevní akce nešla tak, jak očekávali. Nebyl to neúspěch, ale zdrželi se. Maršál potom nakonec kývne na mír, aby si zachránil život a dá si nový životní cíl - cestu za mírem. Za to ho dr. Galén vyléčí.

maršál - hrdina, celý národ ho oslavuje; projde velkou mentální změnou zapříčiněnou strachem a nečekaným onemocněním
mladý Krüg - odvážný a rozumný mladík
dcera - emocionální, citlivá dívka
dr. Galén - konečně dosahuje svého - míru

Obraz třetí

Dr. Galén byl pobit na ulici, protože nahlas řekl, že válka být nesmí. Takový konec jsem nečekal. Dá se říci, že lidé, kteří ho zabili a pošlapali lahvičky, možná zabili několik milionů lidí. Dr. Galén byl klíčem ke všemu. Byl klíčem k míru, ke zdraví a vyléčení smrtelné nemoci a v tomto okamžiku se všechny tyto cíle rozpadly od základu.

zástup + syn - vlastenecký fanatismus

ROZBOR:

Úryvek z textu

SYN: Ať žije maršál!
ZÁSTUP: Maršál! Maršál!
(Houkání auta, které si nemůže zástupem prorazit cestu.)
DR. GALÉN (vyběhne s kufříkem v ruce): Doběhnu pěšky... Dovolte prosím... Prosím vás, pusťte mě... někdo mě čeká...
SYN: Občané, volejte: Ať žije maršál! Ať žije válka!
DR. GALÉN: Ne! Válka ne! Nesmí být žádná válka! Poslyšte, ne, válka
nesmí být!
VÝKŘIKY: Co to říkal? - Zrádce! - Zbabělec! - Mažte ho!
DR. GALÉN: Musí být mír! Pusťte mne - Já jdu k maršálovi -
VÝKŘIKY: Urazil maršála! - Na lucernu! - Zabte ho!
(Hlučící zástup se zavře kolem Dr. Galéna. Zmatená vřava.)
(Zástup se rozestupuje. Na zemi leží Dr. Galén a jeho kufřík.)
SYN (kopne do něho): Vstávej, potvoro! Koukej mazat, nebo -
JEDEN ZE ZÁSTUPU (klekne k ležícímu): Počkat, občane. Ono je po něm.

Zasazení výňatku do kontextu díla

Úryvek ukazuje, jak se z nadějného happy endu v jedné stránce na konci knihy stane přesný opak. Ukazuje, jak je davová horlivost spojená s vlastenectvím a fanatismem nebezpečná. Takoví lidé jsou v situaci, kdy méně přemýšlí a můžou udělat něco impulzivního - rozdělení odpovědnosti do skupiny.

Téma a motiv

Varuje před nástupem nacismu v Německu. Motivem díla jsou témata jako: úpadek společnosti, bezmoc jedince a nesmyslnost fašismu a válek.

Časoprostor

Čas a prostor jsou fiktivní. Připomínající nějakou zemi v Evropě ve 20. století před válkou (pravděpodobně před 2. světovou válkou).

Kompoziční výstavba

Drama se skládá ze třech jednání (5 obrazů, 6 obrazů a 3 obrazy).

Literární druh a žánr

Drama s prvky tragédie, forma díla je próza.

Vypravěč / lyrický subjekt

Jsou zde dialogy a scénické poznámky - jde o drama.

Postavy

Postavy jsou velice proměnné - proto jsem je popsal u každé části dramatu zvlášť.

Vyprávěcí způsoby

Kniha je psána spisovným jazykem. Hovorová mluva se používá především u sociálně slabších vrstvách. Některé postavy (např. maršál) mluví hodně frázovitě či používají slovní vycpávky.

Typy promluv

Monology a dialogy

Veršová výstavba

Není

Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

Aposiopese = náhlé ukončení věty (třeba i v prostředku), znázorněno třemi tečkami

Kontext autorovy tvorby

Autor se narodil roku 1890. Byl to český novinář, spisovatel a dramatik. Vystudoval filozofii a psal do Lidových novin. Z hlediska prózy a dramatu patří k vrcholným českým autorům. Byl předsedou Československého svazu spisovatelů. Upozorňoval na nebezpečí fašismu. Mnichovskou dohodu bral jako národní tragédii. Napsal i další známá dramata, jako například R.U.R., Ze života hmyzu. Mezi jeho nedramatická díla patří např. Továrna na absolutno.

Literární / obecně kulturní kontext

Dílo mělo varovat před nástupem fašismu - vzniklo v období před 2 světovou válkou. Do demokratického proudu patřili Ferdinand Peroutka, bratři Čapkové či Eduard Bass.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: JirusNUS, 08.04.2020

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Anglické listy, Anglické listy (2), Anglické listy (3), Anglické listy (4), Anglické listy (5), Anglické listy (6)
-Bajky a podpovídky, Bajky a podpovídky (2)
-Básník (Povídky z jedné kapsy), Básník (Povídky z jedné kapsy) (2)
-Bílá nemoc, Bílá nemoc (2), Bílá nemoc (3), Bílá nemoc (4), Bílá nemoc (5), Bílá nemoc (6), Bílá nemoc (7), Bílá nemoc (8), Bílá nemoc (9), Bílá nemoc (10), Bílá nemoc (11), Bílá nemoc (12), Bílá nemoc (13), Bílá nemoc (14), Bílá nemoc (15), Bílá nemoc (16), Bílá nemoc (17), Bílá nemoc (18), Bílá nemoc (19), Bílá nemoc (20), Bílá nemoc (21), Bílá nemoc (22), Bílá nemoc (23), Bílá nemoc (24), Bílá nemoc (25), Bílá nemoc (26), Bílá nemoc (27), Bílá nemoc (28), Bílá nemoc (29), Bílá nemoc (30)
-Bílá nemoc (rozbor), Bílá nemoc (rozbor) (2), Bílá nemoc (rozbor) (3), Bílá nemoc (rozbor) (4)
-Boží muka, Boží muka (2)
-Dášeňka čili život štěněte, Dášeňka čili život štěněte (2), Dášeňka čili život štěněte (3)
-Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek, Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek (2)
-Hordubal, Hordubal (2), Hordubal (3), Hordubal (4), Hordubal (5), Hordubal (6), Hordubal (7), Hordubal (8), Hordubal (9), Hordubal (10), Hordubal (11)
-Italské listy: feuilletony
-Jak se co dělá
-Jasnovidec (Povídky z jedné kapsy)
-Jehla (Povídky z druhé kapsy)
-Kapesní povídky
-Kniha apokryfů, Kniha apokryfů (2), Kniha apokryfů (3)
-Krakatit, Krakatit (2), Krakatit (3), Krakatit (4), Krakatit (5), Krakatit (6), Krakatit (7), Krakatit (8), Krakatit (9), Krakatit (10), Krakatit (11), Krakatit (12), Krakatit (13), Krakatit (14)
-Loupežník, Loupežník (2)
-Matka, Matka (2), Matka (3), Matka (4), Matka (5), Matka (6), Matka (7), Matka (8), Matka (9), Matka (10), Matka (11), Matka (12), Matka (13), Matka (14), Matka (15), Matka (16)
-Matka (několika slovy), Matka (několika slovy) (2)
-Matka (rozbor)
-Modrá chryzantéma (Věčné dobrodružství)
-Naprostý důkaz (Povídky z jedné kapsy)
-Obrázky z Holandska, Obrázky z Holandska (2)
-Obyčejný život, Obyčejný život (2), Obyčejný život (3), Obyčejný život (4)
-Pohádka psí (Devatero pohádek)
-Pohádka tulácká (Devatero pohádek), Pohádka tulácká (Devatero pohádek) (2)
-Povětroň, Povětroň (2), Povětroň (3), Povětroň (4)
-Povídky z druhé kapsy (souhrn), Povídky z druhé kapsy (souhrn) (2)
-Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (2), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (3), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (4), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (5), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (6), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (7)
-Povídky z jedné kapsy (některé povídky), Povídky z jedné kapsy (některé povídky) (2)
-Povídky z jedné kapsy (souhrn), Povídky z jedné kapsy (souhrn) (2), Povídky z jedné kapsy (souhrn) (3), Povídky z jedné kapsy (souhrn) (4)
-Příběhy sňatkového podvodníka (Povídky z druhé kapsy)
-Případ dr. Mejzlíka (Povídky z jedné kapsy)
-Případ s dítětem (Povídky z druhé kapsy)
-Proč nejsem komunistou?
-První parta, První parta (2)
-R.U.R., R.U.R. (2), R.U.R. (3), R.U.R. (4), R.U.R. (5), R.U.R. (6), R.U.R. (7), R.U.R. (8), R.U.R. (9), R.U.R. (10), R.U.R. (11), R.U.R. (12), R.U.R. (13), R.U.R. (14), R.U.R. (15), R.U.R. (16), R.U.R. (17), R.U.R. (18), R.U.R. (19), R.U.R. (20), R.U.R. (21), R.U.R. (22), R.U.R. (23)
-R.U.R. (rozbor), R.U.R. (rozbor) (2), R.U.R. (rozbor) (3), R.U.R. (rozbor) (4), R.U.R. (rozbor) (5)
-Rekord (Povídky z jedné kapsy)
-Skandální aféra Josefa Holouška - Podivuhodné sny redaktora Koubka
-Smrt barona Gandary (Povídky z druhé kapsy)
-Systém (Krakonošova zahrada)
-Továrna na absolutno, Továrna na absolutno (2), Továrna na absolutno (3), Továrna na absolutno (4)
-Továrna na absolutno (několika slovy)
-Trapné povídky, Trapné povídky (2)
-Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy), Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy) (2), Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy) (3)
-Válka s mloky, Válka s mloky (2), Válka s mloky (3), Válka s mloky (4), Válka s mloky (5), Válka s mloky (6), Válka s mloky (7), Válka s mloky (8), Válka s mloky (9), Válka s mloky (10), Válka s mloky (11), Válka s mloky (12), Válka s mloky (13), Válka s mloky (14)
-Válka s mloky (rozbor)
-Věc Makropulos, Věc Makropulos (2), Věc Makropulos (3)
-Velká pohádka doktorská (Devatero pohádek)
-Věštkyně (Povídky z jedné kapsy), Věštkyně (Povídky z jedné kapsy) (2), Věštkyně (Povídky z jedné kapsy) (3)
-Výlet do Španěl
-Zahradníkův rok, Zahradníkův rok (2)
-Ze života hmyzu, Ze života hmyzu (2)
-Zločin na poště (Povídky z jedné kapsy)
-Zmizení herce Bendy (Povídky z jedné kapsy)
-Život a dílo skladatele Foltýna, Život a dílo skladatele Foltýna (2), Život a dílo skladatele Foltýna (3), Život a dílo skladatele Foltýna (4)
Čítanka-Adam Stvořitel, Adam Stvořitel (2)
-Anglické listy, Anglické listy (2), Anglické listy (3), Anglické listy (4), Anglické listy (5), Anglické listy (6)
-Aristokracie (Krakonošova zahrada)
-Bajky a podpovídky, Bajky a podpovídky (2), Bajky a podpovídky (3), Bajky a podpovídky (4)
-Balada o Juraji Čupovi (Povídky z druhé kapsy)
-Básník (Povídky z jedné kapsy)
-Bílá nemoc, Bílá nemoc (2), Bílá nemoc (3), Bílá nemoc (4), Bílá nemoc (5), Bílá nemoc (6), Bílá nemoc (7), Bílá nemoc (8)
-Boží muka
-Cesta na sever, Cesta na sever (2), Cesta na sever (3)
-Červená povídka (Zářivé hlubiny a jiné prózy)
-Čintamani a ptáci (Povídky z druhé kapsy)
-Dášeňka čili život štěněte, Dášeňka čili život štěněte (2), Dášeňka čili život štěněte (3), Dášeňka čili život štěněte (4), Dášeňka čili život štěněte (5), Dášeňka čili život štěněte (6)
-Dášeňka čili život štěněte (celá kniha / e-book)
-Experiment profesora Rousse (Povídky z jedné kapsy)
-Grófinka (Povídky z druhé kapsy)
-Helena (Trapné povídky)
-Historie dirigenta Kaliny (Povídky z druhé kapsy)
-Hordubal, Hordubal (2)
-Hovory s T. G. Masarykem
-Italské listy: feuilletony
-Jak se co dělá, Jak se co dělá (2), Jak se co dělá (3)
-Jak to bylo
-Jasnovidec (Povídky z jedné kapsy)
-Jehla (Povídky z druhé kapsy)
-Kalendář, Kalendář (2), Kalendář (3)
-Kniha apokryfů, Kniha apokryfů (2), Kniha apokryfů (3), Kniha apokryfů (4), Kniha apokryfů (5), Kniha apokryfů (6)
-Krakatit, Krakatit (2), Krakatit (3), Krakatit (4), Krakatit (5), Krakatit (6), Krakatit (7), Krakatit (8), Krakatit (9)
-Kritika slov
-Kupón (Povídky z jedné kapsy)
-Lásky hra osudná
-Marsyas, Marsyas (2), Marsyas (3), Marsyas (4), Marsyas (5)
-Matka
-Měl jsem psa a kočku, Měl jsem psa a kočku (2)
-Modrá chryzantéma (Povídky z jedné kapsy)
-Muž, který nemohl spát (Povídky z druhé kapsy)
-Muž, který se nelíbil (Povídky z jedné kapsy)
-Na zámku (Trapné povídky)
-Naprostý důkaz (Povídky z jedné kapsy)
-O lyrickém zloději (Povídky z druhé kapsy)
-O princezně solimánské (Devatero pohádek)
-O šťastném chalupníkovi
-O věcech obecných čili Zóon politikon, O věcech obecných čili Zóon politikon (2)
-Obrázky z Holandska
-Obyčejná vražda (Povídky z druhé kapsy)
-Obyčejný život, Obyčejný život (2)
-Oplatkův konec (Povídky z jedné kapsy)
-Otcové (Trapné povídky)
-Pád rodu Votických (Povídky z jedné kapsy)
-Peníze (Trapné povídky)
-Pohádka o zdvořilém loupežníkovi (Devatero pohádek)
-Pohádka pošťácká (Devatero pohádek)
-Pohádka psí (Devatero pohádek)
-Pohádka ptačí (Devatero pohádek)
-Pohádka tulácká (Devatero pohádek)
-Pohádka vodnická (Devatero pohádek)
-Porotce (Povídky z druhé kapsy)
-Poslední soud (Povídky z jedné kapsy)
-Poslední věci člověka (Povídky z druhé kapsy)
-Povětroň, Povětroň (2)
-Povídka o ztracené noze (Povídky z druhé kapsy)
-Povídka starého kriminálníka (Povídky z druhé kapsy)
-Příběh o kasaři a žháři (Povídky z druhé kapsy)
-Příběhy sňatkového podvodníka (Povídky z druhé kapsy)
-Případ dr. Mejzlíka (Povídky z jedné kapsy)
-Případ s dítětem (Povídky z druhé kapsy)
-Případ s havlovickým vodníkem (Devatero pohádek)
-Případ s Hejkalem (Devatero pohádek)
-Případ s rusalkami (Devatero pohádek)
-Případ Selvinův (Povídky z jedné kapsy)
-Případy pana Janíka (Povídky z jedné kapsy)
-Proč nejsem komunistou?
-Propuštěný (Povídky z jedné kapsy)
-První parta, První parta (2)
-R.U.R., R.U.R. (2), R.U.R. (3), R.U.R. (4)
-Rekord (Povídky z jedné kapsy)
-Sbírka známek (Povídky z druhé kapsy)
-Skandál a žurnalistika (Zářivé hlubiny a jiné prózy)
-Smrt barona Gandary (Povídky z druhé kapsy)
-Soud pana Havleny (Povídky z druhé kapsy)
-Systém (Krakonošova zahrada)
-Šlépěje (Povídky z jedné kapsy)
-Tajemství písma (Povídky z jedné kapsy)
-Telegram (Povídky z druhé kapsy)
-Továrna na absolutno, Továrna na absolutno (2), Továrna na absolutno (3), Továrna na absolutno (4), Továrna na absolutno (5), Továrna na absolutno (6), Továrna na absolutno (7), Továrna na absolutno (8), Továrna na absolutno (9), Továrna na absolutno (10), Továrna na absolutno (11), Továrna na absolutno (12), Továrna na absolutno (13)
-Tři (Trapné povídky)
-Ukradená vražda (Povídky z druhé kapsy)
-Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy)
-Ukradený spis 139/VII, odd. C (Povídky z jedné kapsy)
-Univerzitní studie
-Ušní zpověď (Povídky z druhé kapsy)
-Válka s mloky, Válka s mloky (2), Válka s mloky (3), Válka s mloky (4), Válka s mloky (5), Válka s mloky (6), Válka s mloky (7), Válka s mloky (8), Válka s mloky (9), Válka s mloky (10)
-Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (2), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (3), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (4), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (5)
-Velká pohádka doktorská (Devatero pohádek)
-Velká policejní pohádka (Devatero pohádek)
-Věštkyně (Povídky z jedné kapsy)
-Výlet do Španěl, Výlet do Španěl (2)
-Zahradníkův rok, Zahradníkův rok (2)
-Závrať (Povídky z druhé kapsy)
-Ze života hmyzu, Ze života hmyzu (2), Ze života hmyzu (3), Ze života hmyzu (4)
-Zločin na poště (Povídky z jedné kapsy)
-Zločin v chalupě (Povídky z jedné kapsy)
-Zmizení herce Bendy (Povídky z jedné kapsy)
-Zmizení pana Hirsche (Povídky z druhé kapsy)
-Ztracený dopis (Povídky z jedné kapsy)
-Život a dílo skladatele Foltýna, Život a dílo skladatele Foltýna (2), Život a dílo skladatele Foltýna (3), Život a dílo skladatele Foltýna (4)
­­­­

Diskuse k výpisku
Karel Čapek - Bílá nemoc (rozbor) (4)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­