ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Čapek Karel (*09.01.1890 - †25.12.1938)

   
­­­­

Ze života hmyzu (3)

I. AKT - Motýlové

Azurový, zářící prostor, vystlaný, květy a batikovými polštáři; zrcadla, stolek, na němž jsou připraveny pestré sklenice s chlazenými nápoji a stébélky k pití. Vysoká barová sedátka.

TULÁK (mne si oči a rozhlíží se): Hele, ta krásoucí krása! Vždyť je to jako - jako v ráji! Ani malíř by to líp nevymaloval! A jak to tu voní!
CLYTHIE (vběhne se smíchem na scénu)
OTAKAR (honí ji): Miluji vás, Clythie!

Clythie běží se smíchem pryč. Otakar za ní.

TULÁK: Motýli. Aha, motýli. Hrajou si. Já bych se na to koukal, kdybych nebyl tak - (čistí si šaty). A co, ať mne vyženou; já si tu lehnu. (Sbírá polštáře.) Lehnu. Namouduši že lehnu. (Ustele si v proscéniu.) A když se nám to nebude líbit, zavřeme očička a hezky se vydadáme. (Ulehne.) Tak.

Vejde Felix.

FELIX: Kde je Iris? Viděl jsem ji pít vůni květů - - Iris! Iris! Kdybych aspoň našel na tebe rým! (Sedne si do polštářů.) "Spanilá Iris, jež plamen čirý" - Ach ne. Něco jiného: "- tu láska mé srdce oděla v démantový kyrys -" Kyrys - Iris; to je vzácný rým. Před tím by mělo být něco hrozně zoufalého; rozvrat, bolest a smrt; a pak náhlý obrat: "tu láska mé srdce oděla v démantový kyrys a vdechla mi sílu anděla - Iris, Iris, Iris!" To by šlo. - Ale kde zase je Iris? Jak může pořád s tím Viktorem, ó! "Zda zhořkne chvílemi na božských rtech tvých, Iris, ten úsměv vítězný, kdy zmaru bolestný rys -" Z toho udělám elegii, v pravidelných alexandrínech, až se v ní zklamu. Ach, úděl básníka je trpět.

Smích za scénou.

FELIX: To je Iris. (Zády k příchodu, obraz jemného smutku, opře hlavu o dlaň. Vběhne Iris, za ní Viktor.)
IRIS: Felixi, chlapečku, vy jste tu sám? A tak zajímavě smutný?
FELIX (otočí se): Vy, Iris? Ach! Netušil jsem -
IRIS: Proč si nehrajete venku? Vždyť je tam tolik děvčat!
FELIX (vyskočí): Vy víte, Iris, že - že mne nezajímají.
IRIS: Ach chudáčku! Proč ne?
VIKTOR: Ještě ne?
FELIX: Už ne.
IRIS (sedne do polštářů): Slyšíte to, Viktore? A to mně říká do očí! Pojďte sem, pane nezdvořáku; sedněte si tady, blíž, ještě blíž! Povězte, miláčku, vás už ženy nezajímají?
FELIX: Ne. Jsem jich syt.
IRIS (mohutně vzdychne): Ó vy muži! Jak jste cyničtí! Jen užívat, co nejvíc užívat, a pak řekne každý: Jsem jich syt. Jak je to hrozné být ženou!
VIKTOR: Proč?
IRIS: My nejsme nikdy syty. - Jakou vy máte minulost, Felixi! Kdy jste miloval poprvé?
FELIX: Nevím už. Příliš dávno. A ani to nebylo poprvé. Byl jsem tehdy na gymnáziu -
VIKTOR: Aha, byl jste ještě housenka. Zelená housenka, která žere listí.
IRIS: Felixi, byla to bruneta? Byla krásná?
FELIX: Krásná jako den, jako azur, jako -
IRIS: - jako kdo? Rychle.
FELIX: Krásná jako vy.
IRIS: Felixi, drahoušku, milovala vás?
FELIX: Nevím. Nemluvil jsem s ní nikdy.
IRIS: Proboha co jste s ní tedy dělal?
FELIX: Díval jsem se na ní zdáli -
VIKTOR: - sedě na zeleném listě -
FELIX: - a psal básně; dopisy; první román -
VIKTOR: Úžasné, co listů taková housenka spotřebuje.
IRIS: Vy jste protiva, Viktore! Podívejte se, Felix má oči plné slz. Není to hezké?
VIKTOR: Slzy? To se mu sbíhají v očích sliny. Při tom, co může vidět -
IRIS: Jděte! Felixi, že nic nevidíte?
FELIX: Není pravda, že mám v očích slzy. Na mou čest!
IRIS: Ukažte? Podívejte se mi do očí, rychle!
VIKTOR: Jeden, dva, tři, čtyři - Věděl jsem, že to déle nevydrží.
IRIS (směje se): Honem, Felixi, jaké mám oči?
FELIX: Azurově modré.
IRIS: Vy jste dobrý. Hnědé. Ach, kdosi mně říkal, že jsou zlaté - - Já nemohu cítit modré oči. Jsou tak studené, tak bez vášně. Pravda, chudáček Clythie má modré oči. Máte rád její oči, Felixi?
FELIX: Clythie? Nevím. Ano, má krásné oči.
IRIS: Jděte, vždyť má tak hubené nohy! Ach jak špatně se vyznáte v ženách, vy básníci!
VIKTOR: Četla jste poslední báseň Felixovu? (Vytahuje z kapsy sešit.) Vyšla v almanachu Jaro.
IRIS: Honem, přečtěte mi ji!
FELIX: Ne, já nedovolím, abyste ji četl! (Chce vstát.) Je špatná! Je stará! To už jsem dávno překonal!
IRIS (zadrží ho): Pěkně sedět, Felixi!
VIKTOR: Jmenuje se Věčný pád.
FELIX (zacpává si uši): Ale já nechci, abyste ji četl!
VIKTOR (čte s emfází): "Jen dolů, dolů spět, toť meta vytoužená: svět chce být polosvět, žena - být položena -"
IRIS: To je vtipné, že Viktore? Fuj, Felixi, kde jste tohle vzal?
VIKTOR: "Sen chce se skutkem stát a láska být consummata, vše věčně padá dolů: děvčátko, padněm spolu."
IRIS: Padnout, tomu rozumím; ale co je to "consummata"?
VIKTOR: To je láska, která, hm, která došla cíle.
IRIS: Jakého cíle?
VIKTOR: Inu, svého vlastního.
IRIS: Fuj, to je ohavnost! Felixi, vy jste napsal takovou věc? Já se vás bojím! Jak jste zkažený! Je latina vždycky tak nemravná?
FELIX: Slitování, Iris! Je to tak špatná báseň!
IRIS: Proč špatná?
FELIX: Není v ní ještě to... to... to pravé.
IRIS: Aha. Viktore, najděte můj vějíř v zahradě!
VIKTOR: Prosím, nebudu rušit. (Odejde.)
IRIS: Honem, Felixi! Povězte mně to pravé. Mně můžete říci všechno.
FELIX: Iris, Iris, jak ho můžete snést u sebe? Takového starého hejska! Takového dědka od loňska! Takového odřeného satyra!
IRIS: Viktora?
FELIX: Jak nízce se na vás dívá, na lásku, na všechno! Tak nestoudně! Tak... tak... tak surově! Jak to můžete trpět?
IRIS: Chudáček Viktor! Je tak pohodlný! Ne, Felixi, mluvte o poezii. Já mám tak ráda poezii! "Sen chce se skutkem stát..." (Klesá do polštářů.) Felixi, vy máte ohromný talent! "Děvčátko, padněm spolu!" Bože, jak je to vášnivě řečeno! Řekněte, Felixi, básníci jsou hrozně, hrozně vášniví, viďte?
FELIX: Ó Iris, to už jsem dávno překonal, tu báseň.
IRIS: Kdyby jen ta latina nebyla tak sprostá! Všechno, všechno snesu, ale nesmí to mít ošklivé jméno. Felixi, k ženám musíte být delikátní. Kdybyste mne teď políbil, dal byste tomu také tak hrozné jméno?
FELIX: Iris, jak bych se mohl opovážit - vás políbit!
IRIS: Mlčte, vy muži jste schopni všeho. Felixi, nakloňte se ke mně. Komu jste věnoval tu báseň? Clythii?
FELIX: Ne! Ujišťuji vás - -
IRIS: Komu tedy?
FELIX: Nikomu, na mou čest nikomu. Totiž všem ženám na světě.
IRIS (zvedne se na lokty): Proboha, vy jste jich tolik kon... kon... jakže se to jmenuje?
FELIX: Iris! Já vám přísahám - -
IRIS (klesá do polštářů): Felixi, vy jste strašný svůdník! Řekněte, která byla vaší milenkou?
FELIX: Iris, neřeknete to nikomu? Jistě ne?
IRIS: Ne.
FELIX: Tedy - žádná.
IRIS: Kdože?
FELIX: Žádná dosud. Na mou čest.
IRIS: Ó vy lháři! Kolik žen jste už musel na tohle dostat, vy neviňátko! Felixi, Felixi, já do vás vidím! Jak jste nebezpečný!
FELIX: Iris, nesmíte se mi smát. Já jsem prožil hrozné věci ve fantazii. Strašlivé zklamání. Bezpočtu lásek, ale jen ve snu. Sen je život básníka. Znám všechny ženy, a nepoznal jsem žádnou. Na mou čest, Iris.
IRIS (opře se o loket): A proč tedy říkáte, že jste žen syt?
FELIX: Ach Iris, každý snižuje to, co nejvíc miluje.
IRIS: Brunety?
FELIX: Ne, sen. Věčný sen.
IRIS: "Sen chce se skutkem stát..." Vy máte tak vášnivé oči! Vy jste úžasný talent, Felixi! (Klesá do polštářů.) Nač teď myslíte?
FELIX: Na vás. Žena je hádanka.
IRIS: Uhodněte ji; ale prosím vás, Felixi, jemně.
FELIX: Nevidím na dno vašich očí.
IRIS: Tedy začněte odjinud.
FELIX: Já... Iris... skutečně...
IRIS (prudce usedne): Felixi, já mám dnes náladu! Jak je to hloupé být ženou! Já bych dnes chtěla být mužem, dobývat, svádět, líbat... Felixi, já bych byla hrozně vášnivý muž. Já bych... já... já bych každého strhla divoce, nezkrotně... Škoda že nejste děvče! Budeme si hrát, chcete? Vy budete Iris a já budu váš Felix.
FELIX: Ne, Iris. Je příliš odvážné být Felixem. To znamená chtít, chtít něco...
IRIS (mroucím hlasem): Ach Felixi, všechno!
FELIX: Je něco většího než chtít všechno.
IRIS: A to je...
FELIX: Chtít něco nemožného.
IRIS (zklamaně): Máte pravdu. Vy máte vždycky pravdu, ubohý Felixi. (Vstane.) Cože Viktor tak dlouho nejde? Nechtěl byste ho zavolat?
FELIX (vyskočí): Iris, čím jsem vás urazil? Ach, řekl jsem příliš mnoho!
IRIS (točí se před zrcadlem): Mnoho toho zrovna nebylo.
FELIX: Chtít nedosažitelné! Iris, byl jsem šílený, že jsem vám to řekl!
IRIS: Nebo aspoň nezdvořilý. Můj hochu, to je k uzoufání, jakou práci si s vámi dávám. Když jsme v ženské společnosti, nesmíme se tvářit, jako bychom toužili po něčem, co tu není.
FELIX: Nedosažitelné je tady.
IRIS (ohlíží se): Kde?
FELIX (ukazuje do zrcadla): Váš obraz, Iris.
IRIS (směje se): Můj obraz? Vy jste se zamiloval do mého obrazu? (Rozpíná ruce do zrcadla.) Hleďte, můj obraz vás vyslyšel. Obejměte jej! Líbejte jej, honem!
FELIX: Je nedostupný jako vy.
IRIS (obrátí se k němu): Já že jsem nedostupná? Jak to víte?
FELIX: Kdybych to nevěděl, nemiloval bych vás.
IRIS: Felixi, jaká škoda, že jsem tak nedostupná!
FELIX: Ach, Iris, není pravé lásky než v nedostupnu.
IRIS: Myslíte? (Tahá ho za vlasy a zpívá:) "Děvčátko, padněm spolu."
FELIX: Neopakujte tu báseň!
IRIS: Složte nějakou na mne, rychle! Nějakou vášnivou!
FELIX: Když v nejzazší chvíli křikl jsem: ó smrti, slyš mou výzvu, kde bývalo srdce, vlož ruku sem, a najdeš jedinou jizvu - tu láska mé srdce oděla v démantový kyrys a vdechla mi sílu anděla - Iris, Iris, Iris!
IRIS: Iris - kyrys! Jak je to krásné!
CLYTHIE (za scénou): Iris! Iris!
IRIS: Už je zas tady! I s tím svým protivným ženichem! Právě když jsme...
CLYTHIE (vběhne se smíchem): Považ si, Iris, Otakárek říká... Ach, ty tu máš Felixe. Jak se máte, chlapečku? Iris, tys ho trápila, viď? Je tak červený!
OTAKAR (vběhne): Teď vás mám, Clythie... Ach pardon! Klaním se, Iris. Nazdar, hochu.
FELIX (sedne si do polštářů): Mh! -
IRIS: Ale ty jsi uhřátá, Clythie.
CLYTHIE: Otakárek mne honil.
OTAKAR: Clythie letěla a já jsem musel za ní.
VIKTOR (vchází): Haló, dobrá společnost se schází. (Zdraví Clythii:) Tě pic, snoubenci.
CLYTHIE: Uf, to mám žízeň! (Pije stébélkem z kalíšku.)
IRIS: Šetři se, drahoušku. Viďte Viktore, že se zase zhubla? Vypadáš hrozně.
CLYTHIE: Děkuju. Miláčku, ty jsi tak mateřská.
VIKTOR: Byli jste včera na luční slavnosti?
CLYTHIE: Bah, včera! Vy jste hotový dějepis.
OTAKAR: Báječné počasí.
IRIS (ke Clythii): Počkej, cukroušku. (Upravuje jí živůtek.) Cos to dělala? Máš natržený živůtek.
CLYTHIE: To mne snad Otakárek ušlápl.
IRIS: Ušlápl? Až skoro na krku?
CLYTHIE: Podívej se na něj, vždyť je samá noha. Viď, Noho?
OTAKAR: Pardon?
VIKTOR: A co jsem já?
CLYTHIE: Samý jazyk. Když se na mne podíváte, mám pocit, jako byste mne olízl. Hu!
IRIS: Ale Clythie! A co je Felix?
CLYTHIE: Chudáček, ten je tak smutný! (Klesne k němu.) Co je vám, princi?
FELIX: Přemýšlím.
CLYTHIE: Jděte! K čemu pořád přemýšlet?
FELIX: Mužové mají ducha, aby ho užívali.
CLYTHIE: A ženy?
FELIX: Aby ho zneužívaly.
IRIS: Výborně, Felixi!
CLYTHIE (vstane): Ten ohava mne nenávidí.
VIKTOR: Držte se toho, Clythie, to je první krok k lásce.
OTAKAR: Pardon?
IRIS: Felix a láska? Co tě napadá! Vždyť napsal o ženách, počkej...
FELIX: Iris, snažně vás prosím!
IRIS: "Jen dolů, dolů spět, toť meta vytoužená: svět chce být polosvět, žena - být položena -"
CLYTHIE: Být co?
IRIS: Být položena.
VIKTOR: Felixi, svatoušku, vy jste už položil tolik žen?
OTAKAR: Hahaha, položena! To je výborné! Já myslel polo-žena! Hahaha, položena!
IRIS (recituje dále): "Sen chce se skutkem stát..."
CLYTHIE: Počkej, Otakárek se bude ještě smát.
OTAKAR: Hahahaha!
FELIX: Já nedovolím, abyste to přednášeli! To jsem už překonal!
IRIS: Felix má ohromný talent. Že by nikdo z vás nenašel rým na slovo "Iris?
CLYTHIE: "Iris, široká jak čtyry's."
FELIX: Ó bože, mlčte už!
OTAKAR: Hahaha, to je báječné! Iris, čtyrys!
IRIS (překoná se): Drahoušku, ty máš zvláštní názory o poezii.
VIKTOR: Co chcete? Její celá poezie je v řeči nevázané.
IRIS: Máte pravdu, Viktore.
OTAKAR: Hahaha, nevázané řeči! To je výtečné!
CLYTHIE: Felixi, vy jste vpravil Iris do vázané řeči! Já myslím, že ji to musí škrtit.
IRIS: Nechat Felixe! Věřili byste, jaký krásný rým na mne udělal? Hádejte!
VIKTOR: Vzdávám se.
CLYTHIE: Honem, Iris! Ale ať je to poetické.
IRIS (vítězné): Kyrys!
VIKTOR: Cože?
IRIS: Kyrys.
CLYTHIE: Bože ten hrubec! Felixi, řekl jste to skutečně?
IRIS: Co je na tom zlého?
CLYTHIE: Vzpomenout si na kyrys! Ženská jako kyrysník!
OTAKAR: Hahaha, kyrys! To je švanda!
FELIX (vyskočí): Ale - démantový kyrys!
IRIS: Jděte, vy jste nemotora! Klacek! Protiva! Mám vás potud, slyšíte?
VIKTOR: Felixi, jak velik jsi!
IRIS (tleská): Výborně, Viktore! Vy jste ohromně duchaplný.
CLYTHIE: Dobrý bože, Viktorovi se přihodil rým!
OTAKAR: Hahaha, Felixi, velixi! To je dobré!
VIKTOR: Odpusťte, Clythie. Pro mne je poezie příliš blond.
CLYTHIE: Hu, ten má vlhké oči! Nedívejte se na mne, jsem pak celá mokrá.
OTAKAR: Básnit, to nic není.
VIKTOR: Básnit, to je lhát nebo bavit.
IRIS: Ó ne. Vzbuzovat city. Já mám hrozně ráda city.
OTAKAR: Zdar.
CLYTHIE: Jaký zdar?
OTAKAR: Rým na Otakar, haha! Dobrý, že?
VIKTOR: Tak zvaný mužský.
OTAKAR: Hahaha, to bych řekl že mužský! Ó!
CLYTHIE: Viktore, udělejte nějaký mužský rým.
VIKTOR: Proč?
CLYTHIE: Abyste jednou udělal něco mužského.
OTAKAR: Lásky žár. Mužský rým na Otakar, hahaha!
IRIS: Vy máte ohromný talent, Otakare. Proč vlastně nepíšete básně?
OTAKAR: Já? Ha hm! Jaké?
IRIS: O lásce. Já zbožňuji poezii.
OTAKAR: Bujný tvar.
IRIS: Který tvar? Koho tím myslíte?
OTAKAR: Hahaha, rým!
IRIS: Otakare, vy máte úžasně básnickou duši.
CLYTHIE (zívá): Přestaňte s literaturou. To mne už ze srdce nudí.
IRIS: Ze srdce? Slyšíte, chudinka Clythie si myslí, že má někde nějaké srdce.
CLYTHIE: Nevadí. Zato ty jsi samé srdce. Miláčku, ty si na srdci i sedíš.
OTAKAR: Hahaha, samé srdce!
CLYTHIE: A dokonce měkké.
IRIS: Nevadí, drahoušku. Aspoň nejsem tak - lehká jako někdo.
CLYTHIE: Máš pravdu. Ty jsi těžký případ.
IRIS: Clythie! Dej si pozor!
VIKTOR: Ale Iris, přejte jí to! Duch je to jediné, co může Clythie ukázat.
IRIS (tleská): Výborně, Viktore!
CLYTHIE: Vám jsem už, Viktore, ukázala něco víc.
VIKTOR: Není možno! A co?
CLYTHIE: Záda a dveře.
VIKTOR: Samá prkna, pf!
IRIS: Hahaha! Viktore, vy jste ohromný společník! Hned bych vám dala hubičku! Já mám hrozně ráda duchaplnost. Pojďte, že mne nechytíte? (Běží ven.)
VIKTOR: Poč-poč-počkejte! (Běží za ní.)
CLYTHIE: Ty huso! Ty můro! Ty bečko!
OTAKAR: Ha hm!
CLYTHIE: Jděte, pane! Nejste k ničemu! Felix?
FELIX (vyskočí): Prosím?
CLYTHIE: Jak jste se do ní mohl zamilovat?
FELIX: Do koho?
CLYTHIE: Do té staré generace. Do toho kyrysníka.
FELIX: Do kohože?
CLYTHIE: Do Iris.
FELIX: Já? Co vás napadá! Ne, to je tak dávno!
CLYTHIE: Chápu. Iris je hrozně omezená. Říkám vám, hrozně. Má nohy jako sudy. Ach Felixi, ve vašem mládí máte ještě tolik iluzí o ženách! (Sedne si do polštářů.)
FELIX: Já? Ujišťuji vás, Clythie - Na mou čest, to jsem už tak dávno překonal!
CLYTHIE: Ne, Felixi, vy neznáte žen. Sedněte si se mnou, nechcete? Nemáte ponětí, jaké jsou. Jejich názory! Jejich horizont! A jejich těla, brrr! Vy jste tak mlád...
FELIX: To není pravda! Já nejsem už mlád. Já jsem tolik prožil!
CLYTHIE: Musíte být hodně mlád. To je tak moderní! Být mlád, být motýlem, být básníkem, je na světě něco krásnějšího?
FELIX: Ne, Clythie. Úděl mládí je trpět. A úděl básníka - trpět stonásob. Na mou čest.
CLYTHIE: Úděl básníka je hrozně se radovat; a oslavovat život; víte, milostný, štědrý, zelený život. Ach Felixi, vy mně připomínáte první lásku.
FELIX: Koho?
CLYTHIE: Nikoho. Žádná má láska nebyla první. Hu, ten Viktor! Mně se muži tak protiví! Budeme přítelkyněmi, Felixi, chcete?
FELIX: Přítelkyněmi?
CLYTHIE: Vy přece o lásku nestojíte. Láska je tak nízká... Ach, já bych chtěla něco hodně zvláštního a čistého! Něco nevšedního! Něco nového!
FELIX: Báseň?
CLYTHIE: Taky třeba. Vidíte, jak vás mám ráda.
FELIX: Počkejte! (Vyskočí nadšen.) Do srdce mi vlétla jako do dětské zřítelnice paprsek světla. Když jsem ji potkal, mákem zaplála, celičká vzkvetla a plachostí svou mne podarovala.
CLYTHIE (vstane): Co je to?
FELIX: Báseň. Začátek.
CLYTHIE: A jak je to dál?
FELIX: Hned vám přinesu konec. (Letí pryč.) Teď jsem překonal všechno, co jsem psal dosud. (Odletí.)
CLYTHIE: Uf! (Obrátí se k Otakarovi, jenž zatím, mohutně opřen, kroutil své kníry.) Tak co, ty velká Noho? Necháš už těch tykadel!
OTAKAR: Buď má. Buď konečně má!
CLYTHIE: Ruce pryč!
OTAKAR: Buď má! Vždyť jsme snoubenci! Já... já už...
CLYTHIE: Otakárku, vy jste krásný!
OTAKAR: Miluju vás báječně.
CLYTHIE: Já vím. To je krásné, jak vám bouchá srdce. Řekněte "ha"!
OTAKAR: Ha!
CLYTHIE: Ještě.
OTAKAR: Hm ha!
CLYTHIE: Jak vám to duní v prsou! Jako když hřmí. Otakárku, vy jste strašlivě silný, že?
OTAKAR: Cly... Cly... Cly...
CLYTHIE: Co zas?
OTAKAR: Buďte má!
CLYTHIE: Neračte být nudný.
OTAKAR: Já... vás...
CLYTHIE: Já vás taky...
OTAKAR (chytá ji): Buď má!
CLYTHIE (prchá): Snad byste nechtěl, pane, abych vám snášela vajíčka!
OTAKAR: Zbožňuju vás vášnivě!
CLYTHIE (prchá): Zanic! Zanic! Abych si zkazila postavu!
OTAKAR (honí ji): Já... já... já chci...
CLYTHIE (směje se a letí ven): Čekat, ještě čekat! Nebýt netrpělivý!
OTAKAR (letí za ní): Clythie, buď má!

Odběhnou.

TULÁK (vstává): Kšš. Už je to pryč, ta strakatá havěť lásky. Pěkně se na to koukalo, jak si to pořád hraje; k smíchu ta honěná věčná, haha ty nožičky hmyzí, haha ty dychtivé zadečky pod křídly hedvábnými, s tímhle mi dejte pokoj, tohle my jářku známe: vždyť - je - to - láska!
CLYTHIE (přiletí z druhé strany, líčí se a pudruje u zrcadla): Uf! Utekla jsem mu. Haha!
TULÁK: Haha ta společnost salónní, hahaha poezie, cucání požitků života stébélky nejtenčími, ty výstřihy přerozkošné, city a sladké tření, věčná lež věčných milenců věčně bez ukojení, vždyť je to k čertu hmyz!
CLYTHIE (přiletí k němu): Vy jste motýl?
TULÁK (čepicí po ní): Kššš!
CLYTHIE (odletí): Vy nejste motýl?
TULÁK: Já jsem člověk.
CLYTHIE: Co je to? Je to živé?
TULÁK: Je.
CLYTHIE (přiletí): Miluje to?
TULÁK: Miluje. Je to motýl.
CLYTHIE: Jak jste zajímavý! Proč nosíte černý pel?
TULÁK: To je špína.
CLYTHIE: Ach, čím tak krásně voníte?
TULÁK: Potem a nečistotou.
CLYTHIE: Tvá vůně mne opíjí. Je tak nová!
TULÁK (čepicí po ní): Kšš, nestydo!
CLYTHIE (odletí): Chytej! Chytej!
TULÁK: Neřesti hravá, ničemná pelešnice -
CLYTHIE (blíž k němu): Jen přivonět! Jen okusit! Jste tak originélní!
TULÁK: Podobnou tobě jsem jednu už potkal, frejířko! Proč jsem ji vlastně měl rád. (Chytí Clythii.) Takhle za ručičky hmyzí jsem tenkrát ji držel a prosil, do očí se mi smála, a já jsem ji tehdy pustil. Oh, zabít raději! (Pustí ji.) Leť si, ty můro, nechci tě vidět!
CLYTHIE (odletí): Hu, vy jste divný! (Pudruje se před zrcadlem.)
TULÁK: Necudo navoněná, fifleno, vychrtlá kozo, hlade -
CLYTHIE (blíž k němu): Ještě! Ještě! Je to tak krásné, tak surové, tak silné!
TULÁK: Co, dotěro, to ti je málo? Mám ti nasolit na zadek, ty bledničko nestydatá?
CLYTHIE: Miluju tě! Ach, zbožňuju tě!
TULÁK (couvá před ní): Jdi, jdi, jdi! Jsi hnusná!
CLYTHIE: Jak jste nudný! Protivo! (Češe se u zrcadla.)
IRIS (vrací se uhřátá): Napít, honem!
CLYTHIE: Kdes byla?
IRIS (pije stébélkem): Venku - ach! To je horko!
CLYTHIE: Kdes nechala Viktora?
IRIS: Viktora? Jakého Viktora?
CLYTHIE: Vždyť jsi šla s ním - -
IRIS: S Viktorem? Ale ne... Aha, už vím. (Směje se.) Ne, to ti byla švanda!
CLYTHIE: S Viktorem?
IRIS: Právě. Počkej, to se nasměješ! Tak on ti běží za mnou, a pořád "poč-poč-počkejte... poč-poč-", hahaha, jen si to představ!
CLYTHIE: Kde zůstal?
IRIS: Vždyť ti to povídám: letí za mnou jako blázen, a najednou, hahaha, přiletěl pták a sežral ho.
CLYTHIE: Není možná!
IRIS: Namouduši! Najednou to udělalo frrr a bylo to. Já jsem se nasmála... (Vrhne se do polštářů a ukrývá tvář.)
CLYTHIE: Co je ti?
IRIS: Hahaha! Ti - ti - ti mužští!
CLYTHIE: Viktor?
IRIS: Ne, Otakar. Viktora sežral pták. Považ si, hned potom přiletí ten tvůj Otakárek, oči má takhle, zrovna hoří a hned, hahaha -
CLYTHIE: Co hned?
IRIS: A hned na mne: Buďte má! Miluju vás báječně, hahaha!
CLYTHIE: Iris, co jsi udělala?
IRIS: Hahaha, nech - nech mne! Mi-mi-miluju vás ohromně! Mu-sí-te být má-má-má -
FELIX (přiletí s básničkou v ruce): Clythie, už to mám! Poslouchejte. (Čte s nesmírným citem): Do srdce mi vlétla jako do dětské zřítelnice paprsek světla.
IRIS (s hlavou v polštářích, hystericky se směje): Hahaha!
FELIX (přestane číst): Co je to?
IRIS (vzlyká): Ten surovec! Fuj! Nestyda! Já bych ho uškrtila!
CLYTHIE: Otakara?
IRIS (vzlyká): Abych mu teď - teď - abych teď snášela vajíčka! Ten surovec! Va-va-vajíčka mít! Já budu hrozná! Ten - ten - hahaha!
FELIX: Jen poslouchejte, Clythie. Je to docela v novém směru: Když jsem ji potkal, mákem zaplála, celičká vzkvetla a plachostí svou mne podarovala. "Já jsem to," praví, "ty neznáš mne, já sama, co jsem, nerozumím. Jsem dítě a kvetu, jsem život a šumím, jsem žena a lákám, jsem, ach, tak zmatena -"
IRIS (vstává): Jsem hrozně rozcuchaná?
CLYTHIE: Hrozně. Počkej, drahoušku. (Upravuje jí vlasy, potichu:) Sviňko!
IRIS: To máš vztek, viď? Hahaha! Otakar miluje bá-ječ-ně! (Odletí.)
FELIX: Teď přijde, Clythie, to pravé: "Jsem dítě a kvetu, jsem život a šumím, jsem žena a lákám, jsem, ach, tak zmatena -"
CLYTHIE: Nechte si to! Ta sviňka! (Odletí.) Kde je někdo nový?
FELIX (za ní): Ale počkejte! Teď teprve přijde láska!
TULÁK: Hlupáku!
FELIX: Cože? Aha, tady je někdo. To jsem rád. Přečtu vám konec: "Jsem žena a lákám, jsem, ach, tak zmatena, ty velký světe, co to znamená..."
TULÁK (čepicí po něm): Kššš!
FELIX (poodletí): "Co to znamená, že se dnes ruměním do krve?"
TULÁK (honí ho): Vššš!
FELIX (poodletí): "Jsem žena a miluji! Jsem život a kvetu, jsem dítě a miluji poprvé!" Rozumíte, to je Clythie, Clythie, Clythie! (Odletí pryč.)
TULÁK (rozpřáhne ruce do hlediště): Hahaha, motýlové!

Opona

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 17.06.2014

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Anglické listy, Anglické listy (2), Anglické listy (3), Anglické listy (4), Anglické listy (5), Anglické listy (6)
-Bajky a podpovídky, Bajky a podpovídky (2)
-Básník (Povídky z jedné kapsy), Básník (Povídky z jedné kapsy) (2)
-Bílá nemoc, Bílá nemoc (2), Bílá nemoc (3), Bílá nemoc (4), Bílá nemoc (5), Bílá nemoc (6), Bílá nemoc (7), Bílá nemoc (8), Bílá nemoc (9), Bílá nemoc (10), Bílá nemoc (11), Bílá nemoc (12), Bílá nemoc (13), Bílá nemoc (14), Bílá nemoc (15), Bílá nemoc (16), Bílá nemoc (17), Bílá nemoc (18), Bílá nemoc (19), Bílá nemoc (20), Bílá nemoc (21), Bílá nemoc (22), Bílá nemoc (23), Bílá nemoc (24), Bílá nemoc (25), Bílá nemoc (26), Bílá nemoc (27), Bílá nemoc (28), Bílá nemoc (29), Bílá nemoc (30)
-Bílá nemoc (rozbor), Bílá nemoc (rozbor) (2), Bílá nemoc (rozbor) (3), Bílá nemoc (rozbor) (4)
-Boží muka, Boží muka (2)
-Dášeňka čili život štěněte, Dášeňka čili život štěněte (2), Dášeňka čili život štěněte (3)
-Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek, Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek (2)
-Hordubal, Hordubal (2), Hordubal (3), Hordubal (4), Hordubal (5), Hordubal (6), Hordubal (7), Hordubal (8), Hordubal (9), Hordubal (10), Hordubal (11)
-Italské listy: feuilletony
-Jak se co dělá
-Jasnovidec (Povídky z jedné kapsy)
-Jehla (Povídky z druhé kapsy)
-Kapesní povídky
-Kniha apokryfů, Kniha apokryfů (2), Kniha apokryfů (3)
-Krakatit, Krakatit (2), Krakatit (3), Krakatit (4), Krakatit (5), Krakatit (6), Krakatit (7), Krakatit (8), Krakatit (9), Krakatit (10), Krakatit (11), Krakatit (12), Krakatit (13), Krakatit (14)
-Loupežník, Loupežník (2)
-Matka, Matka (2), Matka (3), Matka (4), Matka (5), Matka (6), Matka (7), Matka (8), Matka (9), Matka (10), Matka (11), Matka (12), Matka (13), Matka (14), Matka (15), Matka (16)
-Matka (několika slovy), Matka (několika slovy) (2)
-Matka (rozbor)
-Modrá chryzantéma (Věčné dobrodružství)
-Naprostý důkaz (Povídky z jedné kapsy)
-Obrázky z Holandska, Obrázky z Holandska (2)
-Obyčejný život, Obyčejný život (2), Obyčejný život (3), Obyčejný život (4)
-Pohádka psí (Devatero pohádek)
-Pohádka tulácká (Devatero pohádek), Pohádka tulácká (Devatero pohádek) (2)
-Povětroň, Povětroň (2), Povětroň (3), Povětroň (4)
-Povídky z druhé kapsy (souhrn), Povídky z druhé kapsy (souhrn) (2)
-Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (2), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (3), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (4), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (5), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (6), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (7)
-Povídky z jedné kapsy (některé povídky), Povídky z jedné kapsy (některé povídky) (2)
-Povídky z jedné kapsy (souhrn), Povídky z jedné kapsy (souhrn) (2), Povídky z jedné kapsy (souhrn) (3), Povídky z jedné kapsy (souhrn) (4)
-Příběhy sňatkového podvodníka (Povídky z druhé kapsy)
-Případ dr. Mejzlíka (Povídky z jedné kapsy)
-Případ s dítětem (Povídky z druhé kapsy)
-Proč nejsem komunistou?
-První parta, První parta (2)
-R.U.R., R.U.R. (2), R.U.R. (3), R.U.R. (4), R.U.R. (5), R.U.R. (6), R.U.R. (7), R.U.R. (8), R.U.R. (9), R.U.R. (10), R.U.R. (11), R.U.R. (12), R.U.R. (13), R.U.R. (14), R.U.R. (15), R.U.R. (16), R.U.R. (17), R.U.R. (18), R.U.R. (19), R.U.R. (20), R.U.R. (21), R.U.R. (22), R.U.R. (23)
-R.U.R. (rozbor), R.U.R. (rozbor) (2), R.U.R. (rozbor) (3), R.U.R. (rozbor) (4), R.U.R. (rozbor) (5)
-Rekord (Povídky z jedné kapsy)
-Skandální aféra Josefa Holouška - Podivuhodné sny redaktora Koubka
-Smrt barona Gandary (Povídky z druhé kapsy)
-Systém (Krakonošova zahrada)
-Továrna na absolutno, Továrna na absolutno (2), Továrna na absolutno (3), Továrna na absolutno (4)
-Továrna na absolutno (několika slovy)
-Trapné povídky, Trapné povídky (2)
-Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy), Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy) (2), Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy) (3)
-Válka s mloky, Válka s mloky (2), Válka s mloky (3), Válka s mloky (4), Válka s mloky (5), Válka s mloky (6), Válka s mloky (7), Válka s mloky (8), Válka s mloky (9), Válka s mloky (10), Válka s mloky (11), Válka s mloky (12), Válka s mloky (13), Válka s mloky (14)
-Válka s mloky (rozbor)
-Věc Makropulos, Věc Makropulos (2), Věc Makropulos (3)
-Velká pohádka doktorská (Devatero pohádek)
-Věštkyně (Povídky z jedné kapsy), Věštkyně (Povídky z jedné kapsy) (2), Věštkyně (Povídky z jedné kapsy) (3)
-Výlet do Španěl
-Zahradníkův rok, Zahradníkův rok (2)
-Ze života hmyzu, Ze života hmyzu (2)
-Zločin na poště (Povídky z jedné kapsy)
-Zmizení herce Bendy (Povídky z jedné kapsy)
-Život a dílo skladatele Foltýna, Život a dílo skladatele Foltýna (2), Život a dílo skladatele Foltýna (3), Život a dílo skladatele Foltýna (4)
Čítanka-Adam Stvořitel, Adam Stvořitel (2)
-Anglické listy, Anglické listy (2), Anglické listy (3), Anglické listy (4), Anglické listy (5), Anglické listy (6)
-Aristokracie (Krakonošova zahrada)
-Bajky a podpovídky, Bajky a podpovídky (2), Bajky a podpovídky (3), Bajky a podpovídky (4)
-Balada o Juraji Čupovi (Povídky z druhé kapsy)
-Básník (Povídky z jedné kapsy)
-Bílá nemoc, Bílá nemoc (2), Bílá nemoc (3), Bílá nemoc (4), Bílá nemoc (5), Bílá nemoc (6), Bílá nemoc (7), Bílá nemoc (8)
-Boží muka
-Cesta na sever, Cesta na sever (2), Cesta na sever (3)
-Červená povídka (Zářivé hlubiny a jiné prózy)
-Čintamani a ptáci (Povídky z druhé kapsy)
-Dášeňka čili život štěněte, Dášeňka čili život štěněte (2), Dášeňka čili život štěněte (3), Dášeňka čili život štěněte (4), Dášeňka čili život štěněte (5), Dášeňka čili život štěněte (6)
-Dášeňka čili život štěněte (celá kniha / e-book)
-Experiment profesora Rousse (Povídky z jedné kapsy)
-Grófinka (Povídky z druhé kapsy)
-Helena (Trapné povídky)
-Historie dirigenta Kaliny (Povídky z druhé kapsy)
-Hordubal, Hordubal (2)
-Hovory s T. G. Masarykem
-Italské listy: feuilletony
-Jak se co dělá, Jak se co dělá (2), Jak se co dělá (3)
-Jak to bylo
-Jasnovidec (Povídky z jedné kapsy)
-Jehla (Povídky z druhé kapsy)
-Kalendář, Kalendář (2), Kalendář (3)
-Kniha apokryfů, Kniha apokryfů (2), Kniha apokryfů (3), Kniha apokryfů (4), Kniha apokryfů (5), Kniha apokryfů (6)
-Krakatit, Krakatit (2), Krakatit (3), Krakatit (4), Krakatit (5), Krakatit (6), Krakatit (7), Krakatit (8), Krakatit (9)
-Kritika slov
-Kupón (Povídky z jedné kapsy)
-Lásky hra osudná
-Marsyas, Marsyas (2), Marsyas (3), Marsyas (4), Marsyas (5)
-Matka
-Měl jsem psa a kočku, Měl jsem psa a kočku (2)
-Modrá chryzantéma (Povídky z jedné kapsy)
-Muž, který nemohl spát (Povídky z druhé kapsy)
-Muž, který se nelíbil (Povídky z jedné kapsy)
-Na zámku (Trapné povídky)
-Naprostý důkaz (Povídky z jedné kapsy)
-O lyrickém zloději (Povídky z druhé kapsy)
-O princezně solimánské (Devatero pohádek)
-O šťastném chalupníkovi
-O věcech obecných čili Zóon politikon, O věcech obecných čili Zóon politikon (2)
-Obrázky z Holandska
-Obyčejná vražda (Povídky z druhé kapsy)
-Obyčejný život, Obyčejný život (2)
-Oplatkův konec (Povídky z jedné kapsy)
-Otcové (Trapné povídky)
-Pád rodu Votických (Povídky z jedné kapsy)
-Peníze (Trapné povídky)
-Pohádka o zdvořilém loupežníkovi (Devatero pohádek)
-Pohádka pošťácká (Devatero pohádek)
-Pohádka psí (Devatero pohádek)
-Pohádka ptačí (Devatero pohádek)
-Pohádka tulácká (Devatero pohádek)
-Pohádka vodnická (Devatero pohádek)
-Porotce (Povídky z druhé kapsy)
-Poslední soud (Povídky z jedné kapsy)
-Poslední věci člověka (Povídky z druhé kapsy)
-Povětroň, Povětroň (2)
-Povídka o ztracené noze (Povídky z druhé kapsy)
-Povídka starého kriminálníka (Povídky z druhé kapsy)
-Příběh o kasaři a žháři (Povídky z druhé kapsy)
-Příběhy sňatkového podvodníka (Povídky z druhé kapsy)
-Případ dr. Mejzlíka (Povídky z jedné kapsy)
-Případ s dítětem (Povídky z druhé kapsy)
-Případ s havlovickým vodníkem (Devatero pohádek)
-Případ s Hejkalem (Devatero pohádek)
-Případ s rusalkami (Devatero pohádek)
-Případ Selvinův (Povídky z jedné kapsy)
-Případy pana Janíka (Povídky z jedné kapsy)
-Proč nejsem komunistou?
-Propuštěný (Povídky z jedné kapsy)
-První parta, První parta (2)
-R.U.R., R.U.R. (2), R.U.R. (3), R.U.R. (4)
-Rekord (Povídky z jedné kapsy)
-Sbírka známek (Povídky z druhé kapsy)
-Skandál a žurnalistika (Zářivé hlubiny a jiné prózy)
-Smrt barona Gandary (Povídky z druhé kapsy)
-Soud pana Havleny (Povídky z druhé kapsy)
-Systém (Krakonošova zahrada)
-Šlépěje (Povídky z jedné kapsy)
-Tajemství písma (Povídky z jedné kapsy)
-Telegram (Povídky z druhé kapsy)
-Továrna na absolutno, Továrna na absolutno (2), Továrna na absolutno (3), Továrna na absolutno (4), Továrna na absolutno (5), Továrna na absolutno (6), Továrna na absolutno (7), Továrna na absolutno (8), Továrna na absolutno (9), Továrna na absolutno (10), Továrna na absolutno (11), Továrna na absolutno (12), Továrna na absolutno (13)
-Tři (Trapné povídky)
-Ukradená vražda (Povídky z druhé kapsy)
-Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy)
-Ukradený spis 139/VII, odd. C (Povídky z jedné kapsy)
-Univerzitní studie
-Ušní zpověď (Povídky z druhé kapsy)
-Válka s mloky, Válka s mloky (2), Válka s mloky (3), Válka s mloky (4), Válka s mloky (5), Válka s mloky (6), Válka s mloky (7), Válka s mloky (8), Válka s mloky (9), Válka s mloky (10)
-Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (2), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (3), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (4), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (5)
-Velká pohádka doktorská (Devatero pohádek)
-Velká policejní pohádka (Devatero pohádek)
-Věštkyně (Povídky z jedné kapsy)
-Výlet do Španěl, Výlet do Španěl (2)
-Zahradníkův rok, Zahradníkův rok (2)
-Závrať (Povídky z druhé kapsy)
-Ze života hmyzu, Ze života hmyzu (2), Ze života hmyzu (3), Ze života hmyzu (4)
-Zločin na poště (Povídky z jedné kapsy)
-Zločin v chalupě (Povídky z jedné kapsy)
-Zmizení herce Bendy (Povídky z jedné kapsy)
-Zmizení pana Hirsche (Povídky z druhé kapsy)
-Ztracený dopis (Povídky z jedné kapsy)
-Život a dílo skladatele Foltýna, Život a dílo skladatele Foltýna (2), Život a dílo skladatele Foltýna (3), Život a dílo skladatele Foltýna (4)
­­­­

Diskuse k úryvku
Karel Čapek - Ze života hmyzu (3)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­