ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Čapek Karel (*09.01.1890 - †25.12.1938)

   
­­­­

Adam Stvořitel (2)

II.

Táž scenérie před slunce západem.

ADAM (vrací se velmi schlíplý a usedne): Ech, ta mi dala! - Nic s ní není. - Bah, ať se teď naparuje sama na horách. Nač se ta ženská vlastně tak nadýmá? Vždyť já ji uhnětl rukama vlastníma, a všecko, co v ní je, jsou jen samá velká slova, a za to se prosím ke mně tak svrchu chová! U ní tak mužský toho utrží! Vždyť ani ty blechy se jí nedrží. Člověk jí nevoní, hleďme! - Hloupá bohyně! Nejspíše byla nějaká vada ve hlíně. Nebo snad je to moje chyba, kdoví, že jsem ji tvořil jenom zápornými slovy; proto má samé "ne" a tolik odporu. - Ech, kdopak by za ní lezl někam nahoru! - Kde jsem to přestal? Aha, chtěl jsem tvořit dál. Ty ženské jen ruší v práci. Měl jsem zůstat tady. (Vstává.) Teď abych se znovu a lépe do tvoření dal; nyní však budu tvořit jen samými čistými klady. (Svlékne si kabát.) Uf, ta mi dala! S ženskými nezačnu už. Teď na to půjdu jinak. Kladný princip, toť muž. Základem příštího světa a nového vyššího řádu, buď síla, mládí, vůle. Buď to muž činu a kladu, jenž nebude znát než sílu a nesmí být... Cože, nesmí? Vida, ten mrzký zápor už zase na jazyk vlez mi. Co chceš, si hlásej, vždy tam kus negace zůstane; už ve svém omezení sám pojem zápor chová; dokavad člověk mluví, dotud říká "ne". Nestačí popřít svět. Musíš popřít i slova. Tvůrče, nemluv a tvoř. Pravé tajemství bytí ve veteši mrtvých pojmů se nikdy nezachytí. Tvoř v mlčení horoucím a slovy se šálit nedej, v sebe se soustřeď, sestup k tajemným hlubinám. V svém nejvnitřnějším snu nejvyšší metu hledej. Já stvořím muže, jakým chtěl bych býti sám. (Mlčky pracuje.) Čím chtěl bych býti! Když jsem byl ještě klukem, já chtěl být rytířem anebo hromotlukem, - eh, to jsou hlouposti! (Mlčky pracuje.) Jaksi mi vyvstává olympsky nahá, mladá, antická postava s vavřínem ve hřívě a svaly zápasníků... Vždycky je dobře si vzpomenout na antiku. Sochaři, tvoř! (Mlčky pracuje.) Špatný by nebyl taky mladistvý Viking s mořsky jasnými zraky, jenž krůpěje severních moří z vlající kštice střásá... Sic nemá to kulturu, ale zas je to rasa. (Mlčky pracuje,) To na něj padne hlíny! Ale nač, dobré nebe, šetřit, když člověk tvoří ideál sama sebe? - Hotovo! Je to junák! Jen do ruky ještě zbraň - (Dechne na něho.) Efeta! Už se pohnul. - Budoucí muži, vstaň!
STVOŘENÝ ČLOVĚK (vyskočí s oštěpem v ruce): Kdo je tu?
ADAM: Hrome, to se mi povedlo; ukaž se, chlapíku! Vypadáš jako antický bojovník. Budeš se jmenovat Miles.
MILES (napřahuje kopí): Kdo jsi?
ADAM: Neboj se mne, hochu; já jsem tě stvořil.
MILES: Chceš se se mnou bít?
ADAM: Já? Proč bych to dělal?
MILES: Aby se ukázalo, kdo z nás je silnější. Tak pojď, budeme běžet o závod.
ADAM: Co tě napadá!
MILES: Ty jsi sketa.
ADAM (rozhořčené): Co jsi to řekl?
MILES: Jsi starý a ježatý barbar.
ADAM: Pomalu, chlapče! Já jsem otec tvého života. Já jsem stvořitel.
MILES: Ano, jsi ubohý zbabělec. Neboj se, já ti nic neudělám. Budeš mi sloužit.
ADAM: Já tobě? Proč?
MILES: Protože chci! - Když stojím se vztyčenou hlavou, cítím, že vládnu.
ADAM: Čemupak?
MILES: Všemu. Zde stojím, a vítr se opírá o mou hruď.
ADAM: A to je všecko, co umíš?
MILES: To je mé poslání. Jsem silný a mladý.
ADAM: A ty si myslíš, že to stačí?
MILES: Já nemohu myslet, barbare.
ADAM: Proč?
MILES: Protože stojím. Kde já stojím, tam je vrchol.

Přichází Eva.

EVA: Byla jsem na vrcholech hor a nenašla jsem nikoho mně rovného. Kdo je ten plavý muž?
MILES: Kdo je ta plavá lvice?
EVA: Kde jsi se vzal, bílý hrdino?
MILES: Přišel jsem dobývat. Zde stojím, a země je u mých nohou.
EVA: Kdo je ten mladý vítěz a osvoboditel?
ADAM: Ale to je jen takový panák z hlíny, Evo. Ostatně se mi nepovedl.
EVA: Nedbej ho, mladý reku; je to jen starý špinavý otrok.
MILES: Ano, je to zbabělý otrapa.
EVA: Máš pravdu. Ryje v hlíně.
MILES: Není ani ozbrojen.
ADAM: Ticho! Já jsem váš stvořitel.
EVA: Jeho hlas je hrubý a odporný.
MILES: Chceš se se mnou bít, chlupatý mrzáku?
EVA: Nemluv s ním, není nám roven.
MILES: Máš pravdu, není nám roven.
EVA: Jak mnoho máme společného!
ADAM: Hrom do vás! Já -
MILES (zvedne oštěp): Drž hubu, cizinče! Mezi nás nepatříš!
EVA: Máš pravdu, bohatýre. Ty jsi nahý a silný.
MILES: Ano, to je můj úkol.
EVA: Rozumím ti. Jak mnoho nás pojí!
MILES: Nás dva.
EVA: Jak jím pohrdáme!
ADAM: Jakým právem?
EVA: Protože jsi ošklivý.
MILES: Protože jsi jiné rasy.
EVA: Protože jsi starý.
MILES: Protože nejsi hrdina.
ADAM: Dost! Já odvolám dech života, který jsem do tebe vdechl! Padni a buď mrtev, hliněný idiote!
MILES: Chceš se mnou bojovat?
ADAM: Já beru zpátky svůj tvůrčí akt! No tak! - Nic? Copak člověk už nemůže odvolat, co sám stvořil? Jdi od něho, Evo! Nestydíš se? Já ti zapovídám s ním mluvit!
EVA: Kdo mně smí poroučet?
ADAM: Já, stvořitel!
MILES: Tak se pojď o ni bít, zbabělý stvořiteli!
EVA: Bojuj! Já se budu dívat.
ADAM: A to bych byl blázen! Není o co stát, abys věděla.
EVA (podává Milesovi ruku): Zvítězil jsi, mladý hrdino!
MILES: Byl to můj první čin.
EVA: Tvůj první čin jsem já. Pojď!
MILES: Jdu s tebou!
EVA: K vrcholům!
MILES: A ještě výše. Pojď! Ahoj!
EVA: Ejajá!

Vystupují vzhůru.

ADAM: Kam to lezou? Evo, nechoď s ním!
EVA (ohlíží se): Jak je ošklivý!
MILES: Jak je pod námi! Ejajá!
EVA: Ahoj! Halihó!

Zacházejí.

ADAM: Evo, zůstaň! - Eh, ať si jdou k čertu! Je to blbec, ten Miles! Kdyby nebylo Evy, tak bych ho sestřelil Kanónem negace - Evo, jak můžeš jít s takovým panákem? Co na něm máš? - Lezou pořád výš. Hlupáci! Lenoši! Aristokrati! Dát jí tak do ruky koště a pár uřvaných dětí, naduté bohyni! Vida, nejsem jim dost krásný a mladý! Copak já za to mohu? Já jsem se sám nestvořil. Všecko může člověk stvořit, jenom sebe sama nepředělá. Mne neměl nikdo nikdy rád, jenom maminka... Pak nemá člověk popírat svět! Sám, zase sám! Kdybych aspoň někoho měl, kdo by mne měl trochu rád... Pane, to by se potom tvořilo! Člověk musí mít kus svého štěstí. A pohodlí, to se rozumí. Aby měl pro koho tvořit. A někdo aby byl s ním - Evo! Evo, vrať se! Už neslyší. Já se jí neprosím. - Nemusela by to být ani bohyně, ale taková prostá, věrná družka - (Vyskočí.) To je nápad! Vždyť já si ji mohu udělat! Já si mohu udělat žen, kolik chci! Ale já chci jen jednu; a až přijde Eva, řeknu jí: Jdi si za svým hrdinou, tady bydlí teplé lidské štěstí. Ta bude mít vztek! (Klekne k hromadě hlíny a vykasá si rukávy.) Teď teprve vím, čeho je světu třeba! Haha, víš, bože, čeho? Štěstí je třeba! To je ohromný objev; teď teprve začnu tvořit lepší a jasnější svět, svět lásky a radosti; do práce! (Hněte v hlíně.) Ale aby mně ji zas Miles nepřebral... Ach co, udělám ji maličkou; ať sedí doma, milá a přítulná; ať žvatlá jako potůček a kvete tisíci květy. Rychle, rychle! Ta samota mne už drtí. Ať je... ať je... ať je, jako byla má první láska; ta sic měla ráda jiného, ale ty budeš milovat mne. Tvé jméno bude Lilith. (Dechne na ni.) Lilitko, vstaň! Kukuč, miláčku!
LILITH (pohne sebou): Kukuč!
ADAM (spráskne ruce): Ta je milá!
LILITH (zvedne se): Nejsem rozcuchaná? Dej mi pusu! Jak ti říkají?
ADAM: Adam. Buď pozdravena, ženo!
LILITH: A-dam. To je divné. Adam. Jdi, mně by se víc líbilo jiné jméno. Počkej, já tě učešu. Nemáš hřeben? Au, mne něco píchlo!
ADAM: To je jen blecha, Lilitko!
LILITH: Podívej se, jak skáče! Ukaž, umíš také tak skákat?
ADAM: Nesluší se, miláčku, aby stvořitel skákal.
LILITH: Jdi, ty mne nemáš rád! (Fňuká.) Já se tě jen ptám, a ty se na mne hned tak utrhuješ!
ADAM: Ale neutrhuji, drahoušku!
LILITH (pláče): Utrhuješ se. Křičíš na mne!
ADAM: Není pravda, že křičím!
LILITH: Křičíš!
ADAM: Ne-kři-čím!!
LILITH: Tak vidíš, že křičíš!
ADAM: Odpusť, miláčku; já jsem snad trochu přepracován, víš?
LILITH: A cos měl co dělat, že jsi přepracován?
ADAM: Stvořil jsem něco krásného, dokonalého, skvostného!
LILITH: A co?
ADAM: Lilitku.
LILITH: Pusť, mně se nelíbí ty šaty, co mám na sobě. A cos ještě stvořil?
ADAM: Nic. Nějakou Evu.
LILITH: Jaká je? Je hezčí než já? Jaké má šaty? Já vím, to je ta, co má ty odbarvené vlasy; hu, jsou jako sláma!
ADAM: To není pravda, Lilitko. Vždyťs jí ani neviděla!
LILITH: To je jedno. Abys ty jí nehájil! A hubená je jako tyč.
ADAM: Ne, miláčku, není hubená.
LILITH: Je! Všecko je na ní falešné! A pak řekneš, že je hezčí nežli já! Jdi si tedy za ní!
ADAM: Ale já jsem přece neříkal, že je hezčí!
LILITH: Říkal! Říkal jsi, že není hubená!
ADAM: Ale ano, tedy je hubená, miláčku; je hubená jako mrtvá kočka.
LILITH: A má odbarvené vlasy.
ADAM: Ano, a umělé zuby; všecko, co chceš.
LILITH: Máš rád Lilitku? Ukaž, jak mne máš rád!
ADAM: Ukážu, ukážu. Stvořím ti něco hezkého, ano?
LILITH: Třebas. A já se budu dívat, smím?
ADAM: Ale ovšem, ty milá! Tvořit je ohromně zajímavé, Lilitko. To neumí nikdo nežli já, víš? Kdepak by to dovedl takový Miles!
LILITKA: Miles? Kdo je to?
ADAM: Ale nikdo. Teď, drahoušku, musíš být tichá jako pěna. Při tvoření se nesmí mluvit. Tak začínám, pozor!

Modeluje ve hlíně. Pauza.

LILITH: Ty, miláčku!
ADAM: Co?
LILITH: Nic. Jenom jsem ti chtěla říci, že mlčím.
ADAM: Ano, jsi hodná holčička.

Pauza.

LILITH: A co to bude?
ADAM: Překvapení.
LILITH: Aha. (Pauza.) Ale ne! Ty už máš tadyhle šedivé vlasy!
ADAM: Lilitko, mám-li něco udělat, musíš být aspoň chvilinku tiše.
LILITH: Vždyť já mlčím.

Pauza.

LILITH: Adame! Ty se na mne ani nepodíváš?
ADAM: Ale vždyť vidíš, že pro tebe něco tvořím!
LILITH: A Lilitky si při tom ani nevšimneš! Ty mne už nemáš rád!
ADAM: Ale u všech čer-... Hm. Ale mám, miláčku!
LILITH: Tak si sedni u mne. A to budeš pořád tvořit?
ADAM: Pořád. Víš, zlato, já musím udělat nový svět. Mám ti něco vypravovat? Tak si představ, že byl už jednou jeden veliký starý svět -
LILITH: Koukej, jaké mám nohy. Ty máš také prsty na nohou?
ADAM: Ovšem. A ten svět, Lilitko, byl špatný, a já jej popřel.
LILITH: Jdi! A proč jsi to udělal?
ADAM: Vždyť ti to říkám: protože byl špatný, rozumíš!
LILITH: Ne.
ADAM: Tak tedy protože tam nebyla Lilitka.
LILITH: Aha. Tak povídej dál.
ADAM: A já jsem ten starý svět popřel, a bum, byl pryč, zmizel. Takovou sílu já mám. A teď udělám nový a lepší svět; budou tam noví, dokonalí a moudří lidé -
LILITKA: A bude tam Lilitka?
ADAM: To se rozumí, drahoušku, že bude! Vždyť Lilitku už mám!
LILITKA: Tak nač potřebuješ jiné lidi, když máš Lilitku?
ADAM: Dětino, musí přece být víc lidí na světě!
LILITH: Tak vidíš, Lilitka ti už nestačí!
ADAM: Ale stačí, ty bloudku; jdi, jenom neplač! Muž musí tvořit, rozumíš? To je povinnost. Kdybys věděla, co je rozkoš tvoření -
LILITH: Rozkoš tvoření? Co je to?
ADAM: To je taková nevýslovná slast, Lilitko.
LILITKA: A když mne líbáš, to není žádná slast?
ADAM: Je, ženuško, je! Jakpak by nebyla!
LILITH: Tak vidíš, nač tedy potřebuješ tvořit?
ADAM: Abys viděla, co dovedu. Počkej, jak si mne pak budeš vážit!
LILITH: Ale já si tě nechci vážit! Ty jsi můj! Dej mi pusu!
ADAM: Lilitko, jak ty jsi milá! Můj miláčku!
LILITH: Vždyť mně pomačkáš šaty!
ADAM: To z radosti, že tě mám. Ty mé zlato! Já jsem tak šťasten - Počkej, jen okamžik! (Vytáhne z kapsy notes.) Zlaty věk! To je báječné!
LILITH: Co to máš?
ADAM: Ale nic, chci si jen něco zapsat, abych to nezapomněl, víš? Nic tak člověka neinspiruje jako láska. (Píše.) Stvořit Zlatý věk! To je ohromný nápad!
LILITH: Ne, ty máš divné chloupky na rukou! Adame, proč máš na rukou chloupky?
ADAM (píše): Cože?... Víš, Lilitko, my budeme tvořit společně; ty budeš sedět vedle mne, a já budu psát... Psát obraz a zákon příštího ráje. Sakra, to je veliký okamžik!

Pauza, píše.

LILITH: Adame?
ADAM: Ano, drahoušku?
LILITH: Cos mně to chtěl udělat z hlíny?
ADAM: Nic, já už nevím. Někoho, kdo by ti sloužil, černocha či co... Prosím tě, buď minutku tiše. Mně teď napadl takový velkolepý tvůrčí plán... (Píše,) Láska základem života... rodinný krb oltářem... svět jako zahrada blažených... To je skvělé!

Pauza.

LILITH: Slyšíš, Adame?
ADAM: Tak u všech čer-... Copak člověk nemůže chvíli dělat na příštím pokolení?
LILITH: Ty si mne nevšímáš!
ADAM: Dej pokoj! Já tvořím příští Zlatý věk!
LILITH: A co mám já dělat?
ADAM: Nevím, dělej, co chceš.

Pauza, Adam píše, Lilith si váže vlasy v uzel.

LILITH: Koukni, sluší mně takhle vlasy líp? Podívej se!
ADAM (nedívaje se): Rozhodně.
LILITH (vytrhne mu notes): Já ti to roztrhám! Líbím se ti takhle, nebo ne?
ADAM: Líbíš, Lilitko; tak dej sem ty papíry!
LILITH: A kdy se ti líbím víc: když píšeš, nebo když mně dáváš hubičku?
ADAM: Když... když tě líbám, Lilitko. (Sevře ji v náručí.) Ale když tak pomyslím na příští, nádherný řád světa -
LILITH: Máš rád Lilitku?
ADAM: Cože? Ale ano, nesmírně. A když tak myslím na příští -
LILITH: Jsi šťasten, mužíčku?
ADAM: Ale ano! Ale ovšem, ohromně šťasten! To už je k zbláznění!

Opona

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 09.01.2015

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Anglické listy, Anglické listy (2), Anglické listy (3), Anglické listy (4), Anglické listy (5), Anglické listy (6)
-Bajky a podpovídky, Bajky a podpovídky (2)
-Básník (Povídky z jedné kapsy), Básník (Povídky z jedné kapsy) (2)
-Bílá nemoc, Bílá nemoc (2), Bílá nemoc (3), Bílá nemoc (4), Bílá nemoc (5), Bílá nemoc (6), Bílá nemoc (7), Bílá nemoc (8), Bílá nemoc (9), Bílá nemoc (10), Bílá nemoc (11), Bílá nemoc (12), Bílá nemoc (13), Bílá nemoc (14), Bílá nemoc (15), Bílá nemoc (16), Bílá nemoc (17), Bílá nemoc (18), Bílá nemoc (19), Bílá nemoc (20), Bílá nemoc (21), Bílá nemoc (22), Bílá nemoc (23), Bílá nemoc (24), Bílá nemoc (25), Bílá nemoc (26), Bílá nemoc (27), Bílá nemoc (28), Bílá nemoc (29), Bílá nemoc (30)
-Bílá nemoc (rozbor), Bílá nemoc (rozbor) (2), Bílá nemoc (rozbor) (3), Bílá nemoc (rozbor) (4)
-Boží muka, Boží muka (2)
-Dášeňka čili život štěněte, Dášeňka čili život štěněte (2), Dášeňka čili život štěněte (3)
-Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek, Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek (2)
-Hordubal, Hordubal (2), Hordubal (3), Hordubal (4), Hordubal (5), Hordubal (6), Hordubal (7), Hordubal (8), Hordubal (9), Hordubal (10), Hordubal (11)
-Italské listy: feuilletony
-Jak se co dělá
-Jasnovidec (Povídky z jedné kapsy)
-Jehla (Povídky z druhé kapsy)
-Kapesní povídky
-Kniha apokryfů, Kniha apokryfů (2), Kniha apokryfů (3)
-Krakatit, Krakatit (2), Krakatit (3), Krakatit (4), Krakatit (5), Krakatit (6), Krakatit (7), Krakatit (8), Krakatit (9), Krakatit (10), Krakatit (11), Krakatit (12), Krakatit (13), Krakatit (14)
-Loupežník, Loupežník (2)
-Matka, Matka (2), Matka (3), Matka (4), Matka (5), Matka (6), Matka (7), Matka (8), Matka (9), Matka (10), Matka (11), Matka (12), Matka (13), Matka (14), Matka (15), Matka (16)
-Matka (několika slovy), Matka (několika slovy) (2)
-Matka (rozbor)
-Modrá chryzantéma (Věčné dobrodružství)
-Naprostý důkaz (Povídky z jedné kapsy)
-Obrázky z Holandska, Obrázky z Holandska (2)
-Obyčejný život, Obyčejný život (2), Obyčejný život (3), Obyčejný život (4)
-Pohádka psí (Devatero pohádek)
-Pohádka tulácká (Devatero pohádek), Pohádka tulácká (Devatero pohádek) (2)
-Povětroň, Povětroň (2), Povětroň (3), Povětroň (4)
-Povídky z druhé kapsy (souhrn), Povídky z druhé kapsy (souhrn) (2)
-Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (2), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (3), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (4), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (5), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (6), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (7)
-Povídky z jedné kapsy (některé povídky), Povídky z jedné kapsy (některé povídky) (2)
-Povídky z jedné kapsy (souhrn), Povídky z jedné kapsy (souhrn) (2), Povídky z jedné kapsy (souhrn) (3), Povídky z jedné kapsy (souhrn) (4)
-Příběhy sňatkového podvodníka (Povídky z druhé kapsy)
-Případ dr. Mejzlíka (Povídky z jedné kapsy)
-Případ s dítětem (Povídky z druhé kapsy)
-Proč nejsem komunistou?
-První parta, První parta (2)
-R.U.R., R.U.R. (2), R.U.R. (3), R.U.R. (4), R.U.R. (5), R.U.R. (6), R.U.R. (7), R.U.R. (8), R.U.R. (9), R.U.R. (10), R.U.R. (11), R.U.R. (12), R.U.R. (13), R.U.R. (14), R.U.R. (15), R.U.R. (16), R.U.R. (17), R.U.R. (18), R.U.R. (19), R.U.R. (20), R.U.R. (21), R.U.R. (22), R.U.R. (23)
-R.U.R. (rozbor), R.U.R. (rozbor) (2), R.U.R. (rozbor) (3), R.U.R. (rozbor) (4), R.U.R. (rozbor) (5)
-Rekord (Povídky z jedné kapsy)
-Skandální aféra Josefa Holouška - Podivuhodné sny redaktora Koubka
-Smrt barona Gandary (Povídky z druhé kapsy)
-Systém (Krakonošova zahrada)
-Továrna na absolutno, Továrna na absolutno (2), Továrna na absolutno (3), Továrna na absolutno (4)
-Továrna na absolutno (několika slovy)
-Trapné povídky, Trapné povídky (2)
-Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy), Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy) (2), Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy) (3)
-Válka s mloky, Válka s mloky (2), Válka s mloky (3), Válka s mloky (4), Válka s mloky (5), Válka s mloky (6), Válka s mloky (7), Válka s mloky (8), Válka s mloky (9), Válka s mloky (10), Válka s mloky (11), Válka s mloky (12), Válka s mloky (13), Válka s mloky (14)
-Válka s mloky (rozbor)
-Věc Makropulos, Věc Makropulos (2), Věc Makropulos (3)
-Velká pohádka doktorská (Devatero pohádek)
-Věštkyně (Povídky z jedné kapsy), Věštkyně (Povídky z jedné kapsy) (2), Věštkyně (Povídky z jedné kapsy) (3)
-Výlet do Španěl
-Zahradníkův rok, Zahradníkův rok (2)
-Ze života hmyzu, Ze života hmyzu (2)
-Zločin na poště (Povídky z jedné kapsy)
-Zmizení herce Bendy (Povídky z jedné kapsy)
-Život a dílo skladatele Foltýna, Život a dílo skladatele Foltýna (2), Život a dílo skladatele Foltýna (3), Život a dílo skladatele Foltýna (4)
Čítanka-Adam Stvořitel, Adam Stvořitel (2)
-Anglické listy, Anglické listy (2), Anglické listy (3), Anglické listy (4), Anglické listy (5), Anglické listy (6)
-Aristokracie (Krakonošova zahrada)
-Bajky a podpovídky, Bajky a podpovídky (2), Bajky a podpovídky (3), Bajky a podpovídky (4)
-Balada o Juraji Čupovi (Povídky z druhé kapsy)
-Básník (Povídky z jedné kapsy)
-Bílá nemoc, Bílá nemoc (2), Bílá nemoc (3), Bílá nemoc (4), Bílá nemoc (5), Bílá nemoc (6), Bílá nemoc (7), Bílá nemoc (8)
-Boží muka
-Cesta na sever, Cesta na sever (2), Cesta na sever (3)
-Červená povídka (Zářivé hlubiny a jiné prózy)
-Čintamani a ptáci (Povídky z druhé kapsy)
-Dášeňka čili život štěněte, Dášeňka čili život štěněte (2), Dášeňka čili život štěněte (3), Dášeňka čili život štěněte (4), Dášeňka čili život štěněte (5), Dášeňka čili život štěněte (6)
-Dášeňka čili život štěněte (celá kniha / e-book)
-Experiment profesora Rousse (Povídky z jedné kapsy)
-Grófinka (Povídky z druhé kapsy)
-Helena (Trapné povídky)
-Historie dirigenta Kaliny (Povídky z druhé kapsy)
-Hordubal, Hordubal (2)
-Hovory s T. G. Masarykem
-Italské listy: feuilletony
-Jak se co dělá, Jak se co dělá (2), Jak se co dělá (3)
-Jak to bylo
-Jasnovidec (Povídky z jedné kapsy)
-Jehla (Povídky z druhé kapsy)
-Kalendář, Kalendář (2), Kalendář (3)
-Kniha apokryfů, Kniha apokryfů (2), Kniha apokryfů (3), Kniha apokryfů (4), Kniha apokryfů (5), Kniha apokryfů (6)
-Krakatit, Krakatit (2), Krakatit (3), Krakatit (4), Krakatit (5), Krakatit (6), Krakatit (7), Krakatit (8), Krakatit (9)
-Kritika slov
-Kupón (Povídky z jedné kapsy)
-Lásky hra osudná
-Marsyas, Marsyas (2), Marsyas (3), Marsyas (4), Marsyas (5)
-Matka
-Měl jsem psa a kočku, Měl jsem psa a kočku (2)
-Modrá chryzantéma (Povídky z jedné kapsy)
-Muž, který nemohl spát (Povídky z druhé kapsy)
-Muž, který se nelíbil (Povídky z jedné kapsy)
-Na zámku (Trapné povídky)
-Naprostý důkaz (Povídky z jedné kapsy)
-O lyrickém zloději (Povídky z druhé kapsy)
-O princezně solimánské (Devatero pohádek)
-O šťastném chalupníkovi
-O věcech obecných čili Zóon politikon, O věcech obecných čili Zóon politikon (2)
-Obrázky z Holandska
-Obyčejná vražda (Povídky z druhé kapsy)
-Obyčejný život, Obyčejný život (2)
-Oplatkův konec (Povídky z jedné kapsy)
-Otcové (Trapné povídky)
-Pád rodu Votických (Povídky z jedné kapsy)
-Peníze (Trapné povídky)
-Pohádka o zdvořilém loupežníkovi (Devatero pohádek)
-Pohádka pošťácká (Devatero pohádek)
-Pohádka psí (Devatero pohádek)
-Pohádka ptačí (Devatero pohádek)
-Pohádka tulácká (Devatero pohádek)
-Pohádka vodnická (Devatero pohádek)
-Porotce (Povídky z druhé kapsy)
-Poslední soud (Povídky z jedné kapsy)
-Poslední věci člověka (Povídky z druhé kapsy)
-Povětroň, Povětroň (2)
-Povídka o ztracené noze (Povídky z druhé kapsy)
-Povídka starého kriminálníka (Povídky z druhé kapsy)
-Příběh o kasaři a žháři (Povídky z druhé kapsy)
-Příběhy sňatkového podvodníka (Povídky z druhé kapsy)
-Případ dr. Mejzlíka (Povídky z jedné kapsy)
-Případ s dítětem (Povídky z druhé kapsy)
-Případ s havlovickým vodníkem (Devatero pohádek)
-Případ s Hejkalem (Devatero pohádek)
-Případ s rusalkami (Devatero pohádek)
-Případ Selvinův (Povídky z jedné kapsy)
-Případy pana Janíka (Povídky z jedné kapsy)
-Proč nejsem komunistou?
-Propuštěný (Povídky z jedné kapsy)
-První parta, První parta (2)
-R.U.R., R.U.R. (2), R.U.R. (3), R.U.R. (4)
-Rekord (Povídky z jedné kapsy)
-Sbírka známek (Povídky z druhé kapsy)
-Skandál a žurnalistika (Zářivé hlubiny a jiné prózy)
-Smrt barona Gandary (Povídky z druhé kapsy)
-Soud pana Havleny (Povídky z druhé kapsy)
-Systém (Krakonošova zahrada)
-Šlépěje (Povídky z jedné kapsy)
-Tajemství písma (Povídky z jedné kapsy)
-Telegram (Povídky z druhé kapsy)
-Továrna na absolutno, Továrna na absolutno (2), Továrna na absolutno (3), Továrna na absolutno (4), Továrna na absolutno (5), Továrna na absolutno (6), Továrna na absolutno (7), Továrna na absolutno (8), Továrna na absolutno (9), Továrna na absolutno (10), Továrna na absolutno (11), Továrna na absolutno (12), Továrna na absolutno (13)
-Tři (Trapné povídky)
-Ukradená vražda (Povídky z druhé kapsy)
-Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy)
-Ukradený spis 139/VII, odd. C (Povídky z jedné kapsy)
-Univerzitní studie
-Ušní zpověď (Povídky z druhé kapsy)
-Válka s mloky, Válka s mloky (2), Válka s mloky (3), Válka s mloky (4), Válka s mloky (5), Válka s mloky (6), Válka s mloky (7), Válka s mloky (8), Válka s mloky (9), Válka s mloky (10)
-Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (2), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (3), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (4), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (5)
-Velká pohádka doktorská (Devatero pohádek)
-Velká policejní pohádka (Devatero pohádek)
-Věštkyně (Povídky z jedné kapsy)
-Výlet do Španěl, Výlet do Španěl (2)
-Zahradníkův rok, Zahradníkův rok (2)
-Závrať (Povídky z druhé kapsy)
-Ze života hmyzu, Ze života hmyzu (2), Ze života hmyzu (3), Ze života hmyzu (4)
-Zločin na poště (Povídky z jedné kapsy)
-Zločin v chalupě (Povídky z jedné kapsy)
-Zmizení herce Bendy (Povídky z jedné kapsy)
-Zmizení pana Hirsche (Povídky z druhé kapsy)
-Ztracený dopis (Povídky z jedné kapsy)
-Život a dílo skladatele Foltýna, Život a dílo skladatele Foltýna (2), Život a dílo skladatele Foltýna (3), Život a dílo skladatele Foltýna (4)
­­­­

Diskuse k úryvku
Karel Čapek - Adam Stvořitel (2)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­