ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Čapek Karel (*09.01.1890 - †25.12.1938)

­­­­

Bílá nemoc (7)

JEDNÁNÍ DRUHÉ - BARON KRÜG

OBRAZ ČTVRTÝ

Ordinace Doktora Galéna.

DR. GALÉN: Poslyšte, člověče, dobré je to. Můžete se ustrojit.
MALOMOCNÝ (z prvního aktu): A kdy mám zas, pane doktore, přijít? (Obléká se za plentou.)
DR. GALÉN: Za čtrnáct dní, abych se podíval, že ano... A pak už snad nebude třeba... (Otevře dveře.) Další nemocný!

(Vejde Baron Krüg, zarostlý, v žebráckých hadrech.)

DR. GALÉN: Tak co je s vámi, člověče?
BARON KRÜG: Pane doktore, já mám tu bílou nemoc -
DR. GALÉN: Košili sundat. - A co vy tam... Tak dělejte, člověče -
MALOMOCNÝ: Pane doktore, já jen... co jsem dlužen...
DR. GALÉN: Musíte ještě přijít.
MALOMOCNÝ: Tak zatím mockrát děkuju. (Vysouká se ven.)
DR. GALÉN (k Baronu Krügovi): Ukažte se, člověče. - (Prohlíží ho.) Poslyšte, to ještě není tak zlé. Je to sice bílá nemoc, ale - Čím jste?
BARON KRÜG: ... Bez místa, pane doktore. Býval jsem... v kovodílně...
DR. GALÉN: A teď?
BARON KRÜG: Co se tak najde... Já jsem slyšel, že pan doktor pomáhá chudým...
DR. GALÉN: Tak poslyšte, to by trvalo čtrnáct dní... Za čtrnáct dní byste mohl být v pořádku, víte? Já bych vám dal šest injekcí - Člověče, můžete zaplatit šest injekcí?
BARON KRÜG: Ale ovšem - Totiž podle toho, nač by to přišlo...
DR. GALÉN: To by přišlo... hodně draho, pane barone Krügu.
BARON KRÜG: Ale pane doktore... Já přece nejsem žádný baron Krüg...
DR. GALÉN: Poslyšte, pane, to nejde... To bych prosím nemohl s vámi dál jednat. A... na to je škoda našeho času, že ano.
BARON KRÜG: Máte pravdu, pane doktore. Škoda času. Já vím, vy léčíte... jenom chudé; ale kdybyste mne vzal do léčení, dám vám... k osobní dispozici... kolik bychom řekli? Milión?
DR. GALÉN (udiveně): Milión?
BARON KRÜG: Máte pravdu. Pět miliónů. Doktore, to už je slušná částka - Řekl jsem deset miliónů, ne? S deseti milióny se dá mnoho dělat... například kdybyste měl na mysli určitou propagandu -
DR. GALÉN: Počkejte... Vy jste řekl... deset miliónů?
BARON KRÜG: Dvacet.
DR. GALÉN: Na propagandu míru?
BARON KRÜG: Nač chcete. Pane, za ty peníze si můžete nakoupit tisku - Mne má propaganda nestojí za rok ani tolik.
DR. GALÉN (užasle): Poslyšte, to by opravdu stálo tolik peněz, aby se psalo... pro mír?
BARON KRÜG: Ano, To někdy stojí hromadu peněz, aby se psalo pro mír - nebo pro válku.
DR. GALÉN: Vidíte, to mě nenapadlo - (Koupá injekční stříkačku v lihu a ožehuje ji nad kahanem.) Tady se člověk nic nedozví - A jak se to, prosím vás, dělá?
BARON KRÜG: Musíte mít styky.
DR. GALÉN: Bože, a já... To je tak těžké, mít styky, že ano... Stojí to hrozně času, ne?
BARON KRÜG: Ano. To stojí skoro celý život.
DR. GALÉN: To teda nevím, jak bych mohl... (Namáčí vatičku v ben­zínu.) Poslyšte, pane barone Krügu, nechtěl byste to vzít do rukou vy sám?
BARON KRÜG: Vy myslíte - organizovat propagandu pro věčný mír?
DR. GALÉN: Ano, organizovat propagandu. (Natírá mu kousek kůže na předloktí vatičkou.) Vy máte styky... A já, víte..., já bych vás za to vyhojil.
BARON KRÜG: - - Promiňte, doktore, ale tohle bych myslím nedovedl.
DR. GALÉN: Ne? (Zahodí vatičku.) Tak poslyšte, pane... To je zvláštní, vy jste... svým způsobem... hrozně poctivý člověk.
BARON KRÜG: Možná. A vy jste hrozně naivní člověk, doktore. Vy si myslíte, že můžete sám, docela sám, na vlastní pěst vynutit mír -
DR. GALÉN: Ne, pane, sám ne. Já mám... silného spojence, víte?
BARON KRÜG: Ano, bílou nemoc. A strach. Máte pravdu, člověče, já mám strach... Kriste Ježíši, já mám strach! Ale kdyby strach sám stačil ovládnout lidi, pak by už nikdy nemohla být válka - Copak myslíte, že se jí většina lidí nebojí? A vidíte, přece bude... vždycky zase bude -
DR. GALÉN (bere stříkačku): A tak co tedy prosím - Čím se má na lidi působit?
BARON KRÜG: - - Nevím. Já jsem to obyčejně zkoušel s penězi. A zřídkakdy marně, doktore. Já vám mohu nabídnout... jenom peníze; ale je to, jak byste vy řekl, svým způsobem... poctivá nabídka. Dvacet... třicet miliónů za jeden jediný život!
DR. GALÉN: Vy máte... takový strach z bílé nemoci? (Nasává lékem injekční stříkačku.)
BARON KRÜG: ... Ano.
DR. GALÉN: To je mně hrozně líto... (Přibližuje se k Baronu Krügovi se stříkačkou v ruce.) Poslyšte, nemohl byste... ve svých podnicích... zastavit výrobu zbraní a munice?
BARON KRÜG: - - - Nemohl.
DR. GALÉN: Bože to je těžké... Tak co mně vůbec můžete dát?
BARON KRÜG: - - Jenom peníze.
DR. GALÉN: Ale vždyť vidíte, že bych neuměl - (Položí stříkačku na stůl.) Ne, to by bylo zbytečné, prosím docela zbytečné, že ano -
BARON KRÜG: Vy mě nechcete vzít do léčení?
DR. GALÉN: Je mně hrozně líto - Můžete se ustrojit, pane barone.
BARON KRÜG: To je tedy... konec, Kriste Ježíši... Ježíši Kriste ukřižovaný!
DR. GALÉN: Vy se ještě vrátíte, člověče.
BARON KRÜG (obléká se za plentou): Mám... mám ještě jednou přijít?
DR. GALÉN: Ano. A můžete si tam vzadu přečíst, kolik se platí za lékařskou prohlídku.
BARON KRÜG (vychází, zapínaje se): Poslyšte, doktore, mně se zdá,... že nejste tak docela naivní.
DR. GALÉN: Až si to rozmyslíte, tak - přijdete. (Otvírá dveře.) Další nemocný!

Opona.

OBRAZ PÁTÝ

Pracovna Maršálova.

POBOČNÍK (vejde): Pan baron Krüg.
MARŠÁL (píše u psacího stolu): Ať vejde.

(Pobočník uvede Barona Krüga a zmizí.)

MARŠÁL (píše): Sedněte si, milý barone. Hned jsem hotov. (Položí pero.) Tak, kamaráde, k raportu. Jen seďte, milý Krügu. Zavolal jsem si vás, abyste mi dal osobně zprávu - Jak si stojíme?
BARON KRÜG: Dělali jsme, co jsme mohli, Vaše Excelence. Propočítali jsme všechny možnosti -
MARŠÁL: A výsledek -?
BARON KRÜG: Nejsem ještě spokojen. Osmdesát těžkých tanků denně -
MARŠÁL: Místo žádaných šedesáti pěti?
BARON KRÜG: Ano. Dále sedm set stihaček denně, sto dvacet bombardovacích letadel - Tady by se měla výrobní kapacita ještě hodně zvýšit. Nebudeme vyrábět jenom pro nás -
MARŠÁL: Ovšem. A dál?
BARON KRÜG: S municí je to slušné. Můžeme dodat o třicet procent víc, než žádá hlavní štáb -
MARŠÁL: A plyn C?
BARON KRÜG: Jakékoliv množství. Včera se nám s ním stala nehoda - Praskla v jedné dílně nádobka -
MARŠÁL: Kolik mrtvých?
BARON KRÜG: Všichni. Čtyřicet děvčat a tři muži. Smrt byla - okamžitá.
MARŠÁL: Smutné, ale jinak krásný výsledek. Gratuluju, milý Krügu.
BARON KRÜG: Děkuju, Vaše Excelence.
MARŠÁL: Tedy tak dalece by bylo vše připraveno -
BARON KRÜG: Ano, Vaše Excelence.
MARŠÁL: Věděl jsem, že se na vás mohu spolehnout. Mimochodem, co dělá váš synovec?
BARON KRÜG: Děkuju, Vaše Excelence, je zdráv.
MARŠÁL: Slýchám o něm - od své dcery. Tak se mi zdá, kamaráde, že mezi námi dvěma... se naváže příbuzenský svazek, co?
BARON KRÜG (vstane): Byla by to pro mne veliká čest, Vaše Excelence.
MARŠÁL (vstane): A pro mne upřímná radost, Krügu; už proto, že nebýt vás, nebyl bych se stal, čím jsem teď - To se nezapomíná, příteli.
BARON KRÜG: Byla to jen má povinnost, Vaše Excelence. Dělal jsem to pro vlast; bylo to... v zájmu mého průmyslového koncernu.
MARŠÁL (jde k němu): Pamatujete se, Krügu, jak jsme si podali ruku, nežli jsem tehdy... vytáhl se svými vojáky proti vládě?
BARON KRÜG: Pane maršále, na takové dny se nezapomíná.
MARŠÁL: Nu tak, starý příteli, podejme si ruce i teď... před větším a slavnějším tažením. (Podává mu obě ruce.)
BARON KRÜG (couvá): - - Já nemohu Vaší Excelenci podat ruku.
MARŠÁL: Proč?
BARON KRÜG: Vaše Excelence, já jsem... malomocný.
MARŠÁL (couvne): Můj bože! - - Krügu - byl jste u Sigelia -?
BARON KRÜG: Byl.
MARŠÁL: A co -
BARON KRÜG: Poslal mne... k doktoru Galénovi. Tam jsem... také byl.
MARŠÁL: A co řekl Galén?
BARON KRÜG: Že se mohu do čtrnácti dnů vyhojit -
MARŠÁL: Chválabohu! Ani nevíte, jak jsem rád - Nu tak vidíte, kamaráde, budete zase zdráv!
BARON KRÜG: Ovšem splním-li jednu podmínku.
MARŠÁL: Krügu, splňte ji! Já vám to sám nařizuju - My vás příliš potřebujeme, barone Krügu; ať to stojí co chce - Jakou podmínku máte splnit?
BARON KRÜG: ... Jen to, že zastavím ve svých továrnách výrobu válečného materiálu.
MARŠÁL: - - Ah tak. Tedy ten Galén je opravdu blázen.
BARON KRÜG: Snad. V očích Vaší Excelence jistě.
MARŠÁL: A ve vašich očích ne?
BARON KRÜG: Pan maršál promine, ale já se na to dívám... z trochu jiné stránky.
MARŠÁL: Krügu, to přece je vyloučeno, aby vaše továrny zastavily dodávku -
BARON KRÜG: Technicky to nemožné není, Vaše Excelence.
MARŠÁL: Ale politicky ano. Musíte přimět Galéna, aby na té podmínce netrval -
BARON KRÜG: Jeho jediná podmínka je... mír.
MARŠÁL: Dětinství! Nemůžeme si dát vnucovat podmínky od nějakého... utopisty! Podívejte se, Krügu - Povídáte, že by vás do čtrnácti dnů uzdravil? Řekněme, že byste na těch čtrnáct dní zastavil výrobu válečného materiálu - Pravda, bylo by to hodně nemilé, ale co dělat! Ohlásili bychom, že je to mírové gesto - - že činíme ještě jednou pokus řešit mocenské nesnáze dohodou - Ano, pro vás bych to udělal, Krügu. A jakmile budete zdráv -
BARON KRÜG: Děkuju Vaší Excelenci. Ale nebyla by to poctivá hra.
MARŠÁL: Kamaráde, ve válce nezáleží na poctivé hře.
BARON KRÜG: To vím, Excelence. Ale Galén není tak hloupý - Může léčení protahovat -
MARŠÁL: Pravda, bude vás mít v rukou. - Tak řekněte, Krügu, co myslíte vy sám -
BARON KRÜG: Vaše Excelence, dnes v noci jsem byl rozhodnut... přijmout Galénovu podmínku.
MARŠÁL: Krügu, to je šílené!
BARON KRÜG: Ano, strach je šílený, Vaše Excelence.
MARŠÁL: Vy se tak bojíte -?

(Baron Krüg krčí bezmocně rameny.)

MARŠÁL (usedne za stůl): To je tedy... bohužel... velmi těžká věc.
BARON KRÜG: Maršále, kdybyste věděl... To je tak odporný pocit, když člověka proniká strach... až do konečků prstů... Fuj! Fuj!... Já pořád vidím sebe sama,... jak křičím za ostnatými dráty... Ježíši Kriste, pomozte mi někdo! Kriste bože, copak se nikdo nesmiluje -
MARŠÁL: Já vás mám rád, Krügu. Já tě mám rád, člověče, jako vlastního bratra. Co mám s tebou dělat?
BARON KRÜG: Udělejte mír, Excelence... Udělejte mír! Spaste mne, spaste nás všechny... (Sváží se na kolena.) Maršále, zachraňte mě!
MARŠÁL (vstane): Vstaňte, barone Krügu!
BARON KRÜG (zvedne se): Prosím, Vaše Excelence.
MARŠÁL: Barone Krügu, musíte zvýšit výrobu válečného materiálu. Nejsem spokojen s čísly, která jste mi uvedl. Víc, víc, rozumíte?
BARON KRÜG: Podle rozkazu, Vaše Excelence.
MARŠÁL: Očekávám, že svou povinnost k vlasti splníte do poslední tečky.
BARON KRÜG: Ano, Vaše Excelence.
MARŠÁL (jde k němu): Na to mi dáte svou ruku.
BARON KRÜG: Ne, maršále! Jsem malomocný!
MARŠÁL: Já se nebojím, Krügu. V tom okamžiku, kdy bych se bál, přestanu být... vůdcem. Vaši ruku, barone Krügu!
BARON KRÜG (podává mu váhavě ruku): Maršále,... podle rozkazu.
MARŠÁL: Děkuju vám, barone Krügu.

(Baron Krüg se vypotácí ven.)

MARŠÁL (zvoní).
POBOČNÍK (objeví se ve dveřích): Prosím, Vaše Excelence.
MARŠÁL: Musíte mi najít doktora Galéna.

Opona.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 11.10.2019

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Anglické listy, Anglické listy (2), Anglické listy (3), Anglické listy (4), Anglické listy (5), Anglické listy (6)
-Bajky a podpovídky, Bajky a podpovídky (2)
-Básník (Povídky z jedné kapsy), Básník (Povídky z jedné kapsy) (2)
-Bílá nemoc, Bílá nemoc (2), Bílá nemoc (3), Bílá nemoc (4), Bílá nemoc (5), Bílá nemoc (6), Bílá nemoc (7), Bílá nemoc (8), Bílá nemoc (9), Bílá nemoc (10), Bílá nemoc (11), Bílá nemoc (12), Bílá nemoc (13), Bílá nemoc (14), Bílá nemoc (15), Bílá nemoc (16), Bílá nemoc (17), Bílá nemoc (18), Bílá nemoc (19), Bílá nemoc (20), Bílá nemoc (21), Bílá nemoc (22), Bílá nemoc (23), Bílá nemoc (24), Bílá nemoc (25), Bílá nemoc (26), Bílá nemoc (27), Bílá nemoc (28), Bílá nemoc (29), Bílá nemoc (30)
-Bílá nemoc (rozbor), Bílá nemoc (rozbor) (2), Bílá nemoc (rozbor) (3), Bílá nemoc (rozbor) (4)
-Boží muka, Boží muka (2)
-Dášeňka čili život štěněte, Dášeňka čili život štěněte (2), Dášeňka čili život štěněte (3)
-Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek, Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek (2)
-Hordubal, Hordubal (2), Hordubal (3), Hordubal (4), Hordubal (5), Hordubal (6), Hordubal (7), Hordubal (8), Hordubal (9), Hordubal (10), Hordubal (11)
-Italské listy: feuilletony
-Jak se co dělá
-Jasnovidec (Povídky z jedné kapsy)
-Jehla (Povídky z druhé kapsy)
-Kapesní povídky
-Kniha apokryfů, Kniha apokryfů (2), Kniha apokryfů (3)
-Krakatit, Krakatit (2), Krakatit (3), Krakatit (4), Krakatit (5), Krakatit (6), Krakatit (7), Krakatit (8), Krakatit (9), Krakatit (10), Krakatit (11), Krakatit (12), Krakatit (13), Krakatit (14)
-Loupežník, Loupežník (2)
-Matka, Matka (2), Matka (3), Matka (4), Matka (5), Matka (6), Matka (7), Matka (8), Matka (9), Matka (10), Matka (11), Matka (12), Matka (13), Matka (14), Matka (15), Matka (16)
-Matka (několika slovy), Matka (několika slovy) (2)
-Matka (rozbor)
-Modrá chryzantéma (Věčné dobrodružství)
-Naprostý důkaz (Povídky z jedné kapsy)
-Obrázky z Holandska, Obrázky z Holandska (2)
-Obyčejný život, Obyčejný život (2), Obyčejný život (3), Obyčejný život (4)
-Pohádka psí (Devatero pohádek)
-Pohádka tulácká (Devatero pohádek), Pohádka tulácká (Devatero pohádek) (2)
-Povětroň, Povětroň (2), Povětroň (3), Povětroň (4)
-Povídky z druhé kapsy (souhrn), Povídky z druhé kapsy (souhrn) (2)
-Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (2), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (3), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (4), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (5), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (6), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (7)
-Povídky z jedné kapsy (některé povídky), Povídky z jedné kapsy (některé povídky) (2)
-Povídky z jedné kapsy (souhrn), Povídky z jedné kapsy (souhrn) (2), Povídky z jedné kapsy (souhrn) (3), Povídky z jedné kapsy (souhrn) (4)
-Příběhy sňatkového podvodníka (Povídky z druhé kapsy)
-Případ dr. Mejzlíka (Povídky z jedné kapsy)
-Případ s dítětem (Povídky z druhé kapsy)
-Proč nejsem komunistou?
-První parta, První parta (2)
-R.U.R., R.U.R. (2), R.U.R. (3), R.U.R. (4), R.U.R. (5), R.U.R. (6), R.U.R. (7), R.U.R. (8), R.U.R. (9), R.U.R. (10), R.U.R. (11), R.U.R. (12), R.U.R. (13), R.U.R. (14), R.U.R. (15), R.U.R. (16), R.U.R. (17), R.U.R. (18), R.U.R. (19), R.U.R. (20), R.U.R. (21), R.U.R. (22), R.U.R. (23)
-R.U.R. (rozbor), R.U.R. (rozbor) (2), R.U.R. (rozbor) (3), R.U.R. (rozbor) (4), R.U.R. (rozbor) (5)
-Rekord (Povídky z jedné kapsy)
-Skandální aféra Josefa Holouška - Podivuhodné sny redaktora Koubka
-Smrt barona Gandary (Povídky z druhé kapsy)
-Systém (Krakonošova zahrada)
-Továrna na absolutno, Továrna na absolutno (2), Továrna na absolutno (3), Továrna na absolutno (4)
-Továrna na absolutno (několika slovy)
-Trapné povídky, Trapné povídky (2)
-Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy), Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy) (2), Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy) (3)
-Válka s mloky, Válka s mloky (2), Válka s mloky (3), Válka s mloky (4), Válka s mloky (5), Válka s mloky (6), Válka s mloky (7), Válka s mloky (8), Válka s mloky (9), Válka s mloky (10), Válka s mloky (11), Válka s mloky (12), Válka s mloky (13), Válka s mloky (14)
-Válka s mloky (rozbor)
-Věc Makropulos, Věc Makropulos (2), Věc Makropulos (3)
-Velká pohádka doktorská (Devatero pohádek)
-Věštkyně (Povídky z jedné kapsy), Věštkyně (Povídky z jedné kapsy) (2), Věštkyně (Povídky z jedné kapsy) (3)
-Výlet do Španěl
-Zahradníkův rok, Zahradníkův rok (2)
-Ze života hmyzu, Ze života hmyzu (2)
-Zločin na poště (Povídky z jedné kapsy)
-Zmizení herce Bendy (Povídky z jedné kapsy)
-Život a dílo skladatele Foltýna, Život a dílo skladatele Foltýna (2), Život a dílo skladatele Foltýna (3), Život a dílo skladatele Foltýna (4)
Čítanka-Adam Stvořitel, Adam Stvořitel (2)
-Anglické listy, Anglické listy (2), Anglické listy (3), Anglické listy (4), Anglické listy (5), Anglické listy (6)
-Aristokracie (Krakonošova zahrada)
-Bajky a podpovídky, Bajky a podpovídky (2), Bajky a podpovídky (3), Bajky a podpovídky (4)
-Balada o Juraji Čupovi (Povídky z druhé kapsy)
-Básník (Povídky z jedné kapsy)
-Bílá nemoc, Bílá nemoc (2), Bílá nemoc (3), Bílá nemoc (4), Bílá nemoc (5), Bílá nemoc (6), Bílá nemoc (7), Bílá nemoc (8)
-Boží muka
-Cesta na sever, Cesta na sever (2), Cesta na sever (3)
-Červená povídka (Zářivé hlubiny a jiné prózy)
-Čintamani a ptáci (Povídky z druhé kapsy)
-Dášeňka čili život štěněte, Dášeňka čili život štěněte (2), Dášeňka čili život štěněte (3), Dášeňka čili život štěněte (4), Dášeňka čili život štěněte (5), Dášeňka čili život štěněte (6)
-Dášeňka čili život štěněte (celá kniha / e-book)
-Experiment profesora Rousse (Povídky z jedné kapsy)
-Grófinka (Povídky z druhé kapsy)
-Helena (Trapné povídky)
-Historie dirigenta Kaliny (Povídky z druhé kapsy)
-Hordubal, Hordubal (2)
-Hovory s T. G. Masarykem
-Italské listy: feuilletony
-Jak se co dělá, Jak se co dělá (2), Jak se co dělá (3)
-Jak to bylo
-Jasnovidec (Povídky z jedné kapsy)
-Jehla (Povídky z druhé kapsy)
-Kalendář, Kalendář (2), Kalendář (3)
-Kniha apokryfů, Kniha apokryfů (2), Kniha apokryfů (3), Kniha apokryfů (4), Kniha apokryfů (5), Kniha apokryfů (6)
-Krakatit, Krakatit (2), Krakatit (3), Krakatit (4), Krakatit (5), Krakatit (6), Krakatit (7), Krakatit (8), Krakatit (9)
-Kritika slov
-Kupón (Povídky z jedné kapsy)
-Lásky hra osudná
-Marsyas, Marsyas (2), Marsyas (3), Marsyas (4), Marsyas (5)
-Matka
-Měl jsem psa a kočku, Měl jsem psa a kočku (2)
-Modrá chryzantéma (Povídky z jedné kapsy)
-Muž, který nemohl spát (Povídky z druhé kapsy)
-Muž, který se nelíbil (Povídky z jedné kapsy)
-Na zámku (Trapné povídky)
-Naprostý důkaz (Povídky z jedné kapsy)
-O lyrickém zloději (Povídky z druhé kapsy)
-O princezně solimánské (Devatero pohádek)
-O šťastném chalupníkovi
-O věcech obecných čili Zóon politikon, O věcech obecných čili Zóon politikon (2)
-Obrázky z Holandska
-Obyčejná vražda (Povídky z druhé kapsy)
-Obyčejný život, Obyčejný život (2)
-Oplatkův konec (Povídky z jedné kapsy)
-Otcové (Trapné povídky)
-Pád rodu Votických (Povídky z jedné kapsy)
-Peníze (Trapné povídky)
-Pohádka o zdvořilém loupežníkovi (Devatero pohádek)
-Pohádka pošťácká (Devatero pohádek)
-Pohádka psí (Devatero pohádek)
-Pohádka ptačí (Devatero pohádek)
-Pohádka tulácká (Devatero pohádek)
-Pohádka vodnická (Devatero pohádek)
-Porotce (Povídky z druhé kapsy)
-Poslední soud (Povídky z jedné kapsy)
-Poslední věci člověka (Povídky z druhé kapsy)
-Povětroň, Povětroň (2)
-Povídka o ztracené noze (Povídky z druhé kapsy)
-Povídka starého kriminálníka (Povídky z druhé kapsy)
-Příběh o kasaři a žháři (Povídky z druhé kapsy)
-Příběhy sňatkového podvodníka (Povídky z druhé kapsy)
-Případ dr. Mejzlíka (Povídky z jedné kapsy)
-Případ s dítětem (Povídky z druhé kapsy)
-Případ s havlovickým vodníkem (Devatero pohádek)
-Případ s Hejkalem (Devatero pohádek)
-Případ s rusalkami (Devatero pohádek)
-Případ Selvinův (Povídky z jedné kapsy)
-Případy pana Janíka (Povídky z jedné kapsy)
-Proč nejsem komunistou?
-Propuštěný (Povídky z jedné kapsy)
-První parta, První parta (2)
-R.U.R., R.U.R. (2), R.U.R. (3), R.U.R. (4)
-Rekord (Povídky z jedné kapsy)
-Sbírka známek (Povídky z druhé kapsy)
-Skandál a žurnalistika (Zářivé hlubiny a jiné prózy)
-Smrt barona Gandary (Povídky z druhé kapsy)
-Soud pana Havleny (Povídky z druhé kapsy)
-Systém (Krakonošova zahrada)
-Šlépěje (Povídky z jedné kapsy)
-Tajemství písma (Povídky z jedné kapsy)
-Telegram (Povídky z druhé kapsy)
-Továrna na absolutno, Továrna na absolutno (2), Továrna na absolutno (3), Továrna na absolutno (4), Továrna na absolutno (5), Továrna na absolutno (6), Továrna na absolutno (7), Továrna na absolutno (8), Továrna na absolutno (9), Továrna na absolutno (10), Továrna na absolutno (11), Továrna na absolutno (12), Továrna na absolutno (13)
-Tři (Trapné povídky)
-Ukradená vražda (Povídky z druhé kapsy)
-Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy)
-Ukradený spis 139/VII, odd. C (Povídky z jedné kapsy)
-Univerzitní studie
-Ušní zpověď (Povídky z druhé kapsy)
-Válka s mloky, Válka s mloky (2), Válka s mloky (3), Válka s mloky (4), Válka s mloky (5), Válka s mloky (6), Válka s mloky (7), Válka s mloky (8), Válka s mloky (9), Válka s mloky (10)
-Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (2), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (3), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (4), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (5)
-Velká pohádka doktorská (Devatero pohádek)
-Velká policejní pohádka (Devatero pohádek)
-Věštkyně (Povídky z jedné kapsy)
-Výlet do Španěl, Výlet do Španěl (2)
-Zahradníkův rok, Zahradníkův rok (2)
-Závrať (Povídky z druhé kapsy)
-Ze života hmyzu, Ze života hmyzu (2), Ze života hmyzu (3), Ze života hmyzu (4)
-Zločin na poště (Povídky z jedné kapsy)
-Zločin v chalupě (Povídky z jedné kapsy)
-Zmizení herce Bendy (Povídky z jedné kapsy)
-Zmizení pana Hirsche (Povídky z druhé kapsy)
-Ztracený dopis (Povídky z jedné kapsy)
-Život a dílo skladatele Foltýna, Život a dílo skladatele Foltýna (2), Život a dílo skladatele Foltýna (3), Život a dílo skladatele Foltýna (4)
­­­­

Diskuse k úryvku
Karel Čapek - Bílá nemoc (7)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­