ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Čapek Karel (*09.01.1890 - †25.12.1938)

­­­­
Karel-capek

ŽIVOTOPIS č.1

 • český prozaik, dramatik, novinář, filmový libretista, básník a překladatel, literární, divadelní a výtvarný kritik, estetik a filozof
 • narodil se v Malých Svatoňovicích na Náchodsku
 • měl 2 sourozence, bratr známý malíř a spisovatel Josef Čapek
 • dětství prožil v Úpici
 • jeho otec byl lékařem v Malých Svatoňovicích
 • studoval na gymnáziu v Hradci Králové a v Brně, dále pak filozofii v Praze
 • byl velmi vnímavý, plachý a rozmazlovaný
 • měl zálibu v cestování a práci na zahradě, měl také vztah k zvířatům
 • od roku 1917 redaktorem Národních listů a od roku 1921 redaktorem Lidových novin
 • v letech 1925-1933 předsedou československého PEN klubu
 • od roku 1925 se také přátelsky stýkal s T. G. Masarykem - jeho politické a filozofické názory zaznamenal v knihách "Mlčení s T. G. M.", "Hovory s T. G. M." a "Nablízku T. G. M."

DÍLO:

povídky "Boží muka; Trapné povídky; Povídky z jedné kapsy; Povídky z druhé kapsy"
hry "Loupežník; R. U. R.; Ze života hmyzu (spolupráce s J. Čapkem)"
překlady "Francouzská poezie moderní doby"
romány "Továrna na absolutno; Krakatit; Válka s mloky; První parta; Život a dílo skladatele Foltýna (nedokončeno)"
drama "Věc Makropulos; Bílá nemoc; Matka; Lásky hra osudná"
cestopisné fejetony "Italské listy; Anglické listy; Výlet do Španěl; Obrázky z Holandska; Cesta na sever"
románová noetická trilogie "Hordubal; Povětroň; Obyčejný život"
pro děti "Dášeňka čili život štěněte; Devatero pohádek (spolupráce s J. Čapkem)"
sbírky "Krakonošova zahrada; Zářivé hlubiny (na obou spolupracoval s J. Čapkem)"
filozofická revue "Adam Stvořitel"


ŽIVOTOPIS č.2 - J. Kloudová, J.Kloudova15[zavinac]seznam.cz

Karel Čapek se narodil 9. ledna roku 1890 v Malých Svatoňovicích do rodiny lékaře. Po krátké době se ovšem přestěhovali do Úpice. Měl ještě bratra Josefa a sestru Helenu.
Karel dokončil gymnázium, poté se dostal na Karlovu univerzitu do Prahy. Zde studoval jazyky, estetiku a dějiny umění. V Berlíně si udělal doktorát právě z dějin umění. Stal se spisovatelem, dramatikem, prozaikem, ale i novinářem v Lidových novinách, kde založil tzv. sloupek. Chvíli byl i vychovatelem ve šlechtické rodině. Kvůli (nebo díky) své nemoci nebyl odveden do války.
Za manželku si vzal svoji dlouholetou přítelkyni a herečku Olgu Scheinpflugovou, která o nich sepsala knihu s názvem Český román.
Karel Čapek patří mezi největší spisovatele nejen u nás. Také se řadil ke skupině intelektuálů, jimž se říkalo pátečníci (scházeli se v pátek).
Zemřel na zápal plic 25. prosince 1938, je pohřben v Praze na Slavíně (vyšehradský hřbitov).

Z DÍLA:

Marsyas - o skutečných událostech, kde se autor zaměřuje na důvod, pohnutky a hranice

Povídky
Povídky z jedné kapsy
Povídky z druhé kapsy
Trapné povídky
Boží muka - o vzniku kapliček
Dášeňka čili život štěněte

Pohádky
Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek

Dramata
Loupežník
R.U.R.
Věc Makropulos
Bílá nemoc - zaměřeno proti fašismu
Matka

Romány
Továrna na absolutno
Krakatit
Válka s mloky
Hordubal, Povětroň, Obyčejný život
První parta

Nedokončené dílo
Život a dílo skladatele Foltýna

Spolupráce s bratrem
Ze života hmyzu
Adam stvořitel
Lásky hra osudná
Krakonošova zahrada
Zářivé bubliny


ŽIVOTOPIS č.3 - Jesky, 11dany[zavinac]seznam.cz

Karel Čapek byl český spisovatel, novinář, dramatik a překladatel. Narodil se roku 1890 v Malých Svatoňovicích. Jeho otec byl lékař a díky své profesi se doma nezdržoval příliš často. Výchova Karla Čapka tedy ležela převážně na matce, která hodně ovlivnila jeho budoucí pohled na svět.
Hluboký citový vztah měl Karel Čapek ke svému staršímu bratru Josefu Čapkovi. Za dobu svého studia v Praze se bratři dokonce oblékali do stejných šatů a díky tomu budili pozornost. Čapek studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, poté odjel na studia do Berlína (s Františkem Langrem) a Paříže. Nakonec se ale opět vrátil dostudovat do Prahy. Jako student vedl Karel Čapek velmi aktivní společenský a kulturní život - stal se členem interního kroužku kolem kavárny UNION, kde přispěl roku 1914 do almanachu. V roce 1915 úspěšně zakončil svá studia, ale dlouho nemohl sehnat kvůli 1. světové válce práci, a proto začal překládat z francouzštiny. Pár měsíců působil i jako vychovatel syna hraběte Lažanského. Zde byl také svědkem výbuchu blízkého muničního skladu. Tento zážitek se později projevil i v některých jeho dílech.
Karel Čapek působil od roku 1917 také jako redaktor Národních listů, ze kterých však v roce 1921 odešel, aby dal najevo svůj nesouhlas s vyloučením bratra Josefa z redakce. Společně s Josefem vydávali časopis Nebojsa. Poté působil v redakci Lidových novin. Jako první vymyslel a začal používat sloupek.
V roce 1921 byla v Národním divadle uvedena jeho hra Loupežník. Okolo roku 1925 se začal scházet se skupinou Pátečníků (byl v ní i T.G.Masaryk, kterého si Čapek velmi vážil a později napsal z jejich setkání knihy).
Po dlouhém vztahu se oženil se svou dlouholetou přítelkyní a herečkou Olgou Scheinpflugovou (váhal mezi ní a Věrou Hrůzovou), s níž se seznámil ve Švandově divadle. Olga napsala o jejich společném životě knihu Český román. Největší rolí byla pro Olgu postava matky v Čapkově dramatu Matka, jež se hrálo v Národním divadle.
Karel Čapek umírá na zápal plic o Vánocích roku 1938, pár měsíců předtím než ho mělo přijít zatknout gestapo. Jeho pohřeb na Vyšehradě vedl jeho přítel opat Vyšehradského kláštera a náhrobek má zhotovený podle návrhu Josefa Čapka.

DÍLO:

Karel Čapek začal tvořit před první světovou válkou. Jeho díla byla ovlivněna technickým vývojem společnosti, expresionismem a jeho láskou k přírodě a zvířatům. Zpočátku tvořil společně se svým bratrem Josefem.
Ve svých dílech využívá bohatou slovní zásobu, neobvyklá slova, rozvitá souvětí a spoustu kritiky. Jeho díla mají dvě hlavní témata: vnitřní svět jedince a jeho pohled na život a utopické představy světa.

 1. Utopistická díla
  Čapek v těchto svých dílech varuje před hrozbou fašismu, přílišného užívání techniky a hlavně lidského nerozumu.
  • R.U.R. - drama, v němž bylo poprvé použito slovo robot, které prý vymyslel Josef Čapek, pojedná o světě, kde lidé zleniví a nechávají za sebe vše dělat roboty. Ti se ale vzbouří a vyhubí lidstvo. Neumí se však sami vyrábět, a tak jediná jejich záchrana spočívá ve dvou robotech nové série, kteří jsou schopni lidských citů a zamilují se do sebe.
  • Válka s mloky - román upozorňující svět na nebezpečí fašismu. Fašismus zde přirovnává k novému druhu mloků, kteří byli objeveni a kteří se skvěle učí novým pracím. Lidé je proto využívají jako levnou pracovní sílu pro stavbu pod vodou. Nakonec ale dojde k přemnožení mloků a oni začínají odstřelovat kusy pevnin, aby měli kde žít. Lidé proti nim nemají jak zasáhnout, protože většina jejich průmyslu i vojenské síly je přímo závislá na mlocích. Čapek zde ovšem nakonec dá lidstvu ještě jednu šanci díky tomu, že nechá "civilizované" mloky válčit s těmi "divokými", čímž dojde k jejich vyhubení.
  Další jeho utopická díla jsou Továrna na absolutno, Věc Makropulos a Krakatit.
 2. Noetická díla
  V tomto období byl K.Čapek ovlivněn pragmatismem a hledal ve všech věcech jejich podstatu a užitečnost.
  • Volná trilogie Hordubal, Povětroň a Obyčejný život - zde zobrazuje různost pravdy pro každého člověka (záleží na jeho pohledu na věc).
  Dalším dílem z tohoto období je Život a dílo skladatele Foltýna. Tuto knihu ale Čapek již nestihl dokončit.
 3. Období varování před totalitou
  Čapek zde poukazuje na problémy, které mohou způsobit totalitní režimy a staví se proti nim. Pokouší se varovat obyčejné lidi.
  • Bílá nemoc - drama vyprávějící o záhadné bílé nemoci, která začne hubit všechny lidi na světě. Jediný, kdo na ni zná lék, je doktor Galén. Ten ale svůj lék poskytne pouze tehdy, když všichni vládcové slíbí, že zanechají válek. Diktátor Maršál však odmítá něco takového udělat a chystá naopak útok na oslabené soupeře. Nakonec ale i on zjistí, že onemocněl, a proto přijímá nabídku doktora Galéna. Jenže ten je bohužel cestou k němu ušlapán davem zfanatizovaným do války.
  • Matka je antifašistické drama, kde Čapek otevřeně vyzývá k boji proti fašismu.
 4. Novinářská díla a drobná próza
  • Zahradníkův rok je soubor fejetonů o zahradničení, ve kterých Čapek ukazuje povahu českého člověka.
  • Jak se co dělá je soubor fejetonů, kde Čapek vtipně pojednává o tom, jak se dělá film, divadlo a novinařina.
  Napsal také spoustu cestopisů, jako například Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl a Cesta na sever.
 5. Pohádky a společná tvorba
  • Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek je soubor pohádek o lidských zaměstnáních, v nichž Čapek vysvětluje některé principy společnosti (např. listovní tajemství).
  • Dášeňka čili život štěněte zaznamenává růst štěněte Dášeňky. Knihu doplnily i fotografie Karla a Josefa.
  • Povídky z jedné kapsy a Povídky z druhé kapsy. Čapek v nich vystihuje různé životní situace a různé charaktery lidí. Často mají až detektivní nádech. Například povídka Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy) vypráví o panu Holanovi, jenž měl velkou sbírku kaktusů. Jeden velmi vzácný mu byl ale ukraden a on se rozhodl dát do novin zprávu, že kaktus byl nakažen velmi vzácnou plísní. Tato zpráva zloděje vyplaší natolik, že se přizná. Pan Holan ale zjišťuje, že jde o opravdového milovníka kaktusů, a tak se nad ním slituje a sponzoruje mu zkoumání kaktusů v Mexiku.
   Naopak v povídce Šlépěje (Povídky z první kapsy) se zápletka nevyřeší. Pan Rybka totiž cestou domů zahlédne ve sněhu stopy, které končí uprostřed ulice, což ho zneklidní a zavolá proto strážníka. Ten mu ale vysvětluje, že s tím nemůže nic dělat a po několika chvílích debaty odchází. Pan Rybka se ale uklidní, protože strážník svou pochůzkou stopy dokončí.

ŽIVOTOPIS č.4 - Arnie, zibuskasarka[zavinac]post.cz

Karel Čapek je jedním z nejvýznamnějších spisovatelů první poloviny 20. století. Není ale znám jen svou spisovatelskou kariérou. Byl také úspěšným novinářem a překladatelem. Zajímal se o politiku státu, aktivně se zapojoval do protifašistického snažení, byl velkým humanistou a lidumilem.

RODINA:

Karel Čapek se narodil 9. ledna roku 1890 v Malých Svatoňovicích u Trutnova. Jeho rodina mu poskytovala ideální předpoklady pro intelektuální vývoj. Oba rodiče byli vzdělaní. Otec Antonín byl báňským lázeňským lékařem, zabýval se aktivně politikou a kulturou, psal básně. Matka Božena sbírala lidové písně, pohádky a vyprávění. Karlův o tři roky starší bratr Josef byl úspěšný malíř, grafik, ilustrátor, karikaturista, scénograf, výtvarný kritik, spisovatel a esejista, dokonce byl autorem několika filozoficky laděných próz. Sestra Helena - nejstarší ze tří sourozenců - byla nadaná hudebně a byla také literárně činná.

ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ STUDIUM:

Rodina se ještě roku 1890 přestěhovala do Úpice. Zde začíná Karel o pět let později navštěvovat nejprve obecnou, poté i měšťanskou školu.
Roku 1901 se Karel stěhuje se svou babičkou Helenou do Hradce Králové a nastupuje zde do primy osmiletého gymnázia. Již v roce 1904 je ale ze školy vyloučen kvůli předsednictví v tajném studentském spolku zabývajícím se nejen literaturou, uměním a moderními vědami, ale i politikou. Proto se v září 1905 uchyluje do Brna, kde mu jeho sestra Helena (do Brna provdaná) našla podnájem. Zde nastupuje do kvinty Prvního českého gymnázia. Dokončil však pouze sextu - rodiče se rozhodli prodat majetek a odstěhovat se do Prahy. V Praze tedy Karel nastupuje do septimy Akademického gymnázia. Zde také v červnu 1909 maturuje s vyznamenáním.

UNIVERZITNÍ STUDIUM:

V říjnu 1909 se Karel zapisuje na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde absolvuje pouhé dva semestry.
Po letních prázdninách nastupuje na zimní semestr na Filozofickou fakultu Univerzity Friedricha Wilhelma v Berlíně.
V březnu 1911 odjíždí do Paříže a zapisuje se na Sorbonně na Faculté des lettres. Po ukončení semestru v Paříži odjíždí Karel na čtrnáct dní do Marseille a nakonec se po roce cestování vrací opět do Prahy a znovu se zapisuje na Filozofickou fakultu UK. 29. listopadu 1915 získal titul doktora filozofie disertační prací Objektivní metoda v estetice se zřením k výtvarnému umění.

NÁRODNÍ LISTY A LIDOVÉ NOVINY:

V březnu 1917 se Karel stává členem redakční rady časopisu Národ (založen roku 1915 Františkem Sísem).
V říjnu téhož roku Karel spolu s bratrem Josefem rediguje Národní listy (od roku 1910 je majitelem a vydavatelem listu Pražská akciová tiskárna založená a řízená K.Kramářem a A.Rašínem) a stává se dokonce referentem kulturní rubriky. O tři roky později se Národní listy stávají ústředním tiskovým orgánem Československé národně demokratické strany, respektive strany Národního sjednocení a Karel Čapek je proto opouští. Ještě toho roku vydávají bratři Čapkové hru R.U.R., která se stala celosvětově proslulou.
Roku 1921 přijímají oba bratři místo v Lidových novinách (od roku 1893 vydávané rodinou Stránských, šéfredaktorem byl Arnošt Heinrich).

20. LÉTA:

V říjnu 1921 se Karel stává dramaturgem Městského divadla na Královských Vinohradech, kde působí jako herečka i Olga Scheinpflugová. Již v srpnu rezignuje na svou funkci jako protest proti přebírání herců Národním divadlem. Po uklidnění sporů se sice na místo navrací, ale v dubnu 1923 odchází definitivně a odjíždí na dva měsíce do Itálie.
V létě 1924 odjíždí Karel do Anglie kvůli zasedání mezinárodního kongresu Penklubu (založen v Londýně roku 1922). To má za následek ustanovení pražského Penklubu, jehož je v únoru 1925 zvolen předsedou (Čapek byl předsedou celých 12 let. Krédem klubu bylo dbát o svobodu slova a tisku. Za války a po únoru 1948 byla činnost Penklubu "zmražena". Obnovení činnosti nastalo až v létě roku 1989, kdy byl předsedou zvolen Jiří Mucha. Roku 1990 se osamostatnil Slovenský Penklub, Český Penklub má dnes na cca dvě stě členů.).
Roku 1925 je poprvé přijat T.G.Masarykem na Pražském hradě.
V září 1925 se pokusil zasáhnout do politiky vstupem do nově založené Národní strany práce. Dostal se dokonce na 20. místo na stranické kandidátce. Strana však vyšla z voleb bez mandátu a krátce nato zanikla.
V červnu 1926 uveřejňuje článek Čeští spisovatelé - proč mlčíte jako odpověď na Manifest českých fašistů k spisovatelům. V září se rozhoduje účastnit se boje za demokracii proti Gajdovu fašismu (2. ledna 1927 se v Brně sešel sjezd Velké rady fašistické, kde bylo zvoleno sedmičlenné direktorium vedené legionářským generálem a bývalým náčelníkem československého generálního štábu Radolou Gajdou. Hnutí byl vzorem zejména italský fašismus.).
28. října dostává společně s bratrem Josefem státní cenu za dramatické dílo za hru Adam Stvořitel.

30. LÉTA:

Na počátku 30. let je Karel Čapek jmenován do čela několika výborů (výbor pro literaturu a umění, poradní sbor pro věci Národního divadla), díky čemuž procestoval mnoho evropských zemí (Holandsko, Švýcarsko aj.). Právě z těchto zkušeností vycházel při psaní svých cestopisů.
V březnu 1932 přechází společně s bratrem Josefem od zkrachovalého nakladatelství Aventinum k nakladatelství Fr. Borový, kde se stal vkladem půl milionu korun tichým společníkem. V únoru 1933 vyvolává v širokém kulturním tisku diskuzi o povaze a funkci kritiky. V březnu se vzdává předsednictví pražského Penklubu.
Ve 30. letech také pokračuje Karlova politická kariéra. 21. ledna 1934 podepisuje výzvu spisovatelů, umělců a vědců na pomoc dětem strádajících za hospodářské krize. V listopadu podepisuje protest Obce československých spisovatelů proti organizovaným fašistickým výtržnostem.
16. srpna 1935 se Karel Čapek oženil na vinohradské radnici s Olgou Scheinpflugovou. Následně spolu manželé cestují po Norsku, Dánsku a Švédsku. V listopadu 1936 je Karel navržen na Nobelovu cenu za literaturu.

ROK 1938:

Roku 1938 vydává Karel neoficiální stanovisko k současné politické situaci. V listopadu až prosinci musí Čapek snášet kampaň tisku proti své osobě, odmítá evakuaci do Anglie. Od poloviny prosince trpí chřipkou, poté dostane zánět ledvin.
25. prosince 1938 v 18:45 Karel Čapek umírá.

CHRONOLOGICKÝ SEZNAM DĚL:

1916 - Zářívé hlubiny a jiné prózy (společně s bratrem Josefem)
1917 - Boží muka
1918 - Pragmatismus čili Filosofie praktického života
1918 - Krakonošova zahrada (společně s bratrem Josefem)
1919 - překlad: G.Apollinaire - Pásmo
1920 - Loupežník
1920 - RUR
1921 - Trapné povídky
1921 - Ze života hmyzu (společně s bratrem Josefem)
1922 - Lásky hra osudná (společně s bratrem Josefem)
1922 - Továrna na absolutno
1922 - Věc Makropulos
1922 - překlad: Moliére Sganarelle (společně s O. Fischerem)
1923 - Italské listy
1924 - Krakatit
1924 - Anglické listy
1925 - Jak vzniká divadelní hra a průvodce po zákulisí (jedna kapitola od Josefa)
1925 - O nejbližších věcech
1927 - Adam Stvořitel (společně s bratrem Josefem)
1927 - Skandální aféra Josefa Holouška
1928 - Hovory s T.G.Masarykem - 1. díl Věk mladosti
1929 - Povídky z jedné kapsy
1929 - Povídky z druhé kapsy
1929 - Zahradníkův rok
1930 - Výlet do Španěl
1931 - Hovory s T.G.Masarykem - 2. díl Život a práce
1931 - Marsyas čili na okraji literatury
1932 - Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek
1932 - Obrázky z Holandska
1932 - Apokryfy
1932 - O věcech obecných čili Zoon politikon
1933 - Dášeňka čili život štěněte
1933 - Hordubal
1934 - Povětroň
1934 - Obyčejný život
1935 - Hovory s T.G.Masarykem - 3. díl Myšlení a život
1935 - Mlčení s T.G.Masarykem
1936 - Válka s mloky
1936 - Cesta na sever
1936 - překlad: Francouzská poezie
1937 - Bílá nemoc
1937 - Jak se dělají noviny
1937 - První parta
1938 - Matka
1938 - Jak se co dělá

Miroslavem Halíkem posmrtně vydaná díla a soubory:

1939 - Život a dílo skladatele Foltýna
1939 - Měl jsem psa a kočku
1940 - Kalendář
1940 - O lidech
1945 - Kniha apokryfů
1946 - Bajky a podpovídky
1946 - Vzrušené tance
1947 - Ratolest a vavřín
1953 - Obrázky z domova
1957 - Věci kolem nás
1957 - Juvenilie (později přiřazeno k vydání Krakonošovy zahrady a Zářivé hlubiny)
1957 - Sloupkový ambit
1959 - Poznámky o tvorbě
1966 - Na břehu dnů
1968 - Divadelníkem proti své vůli
1969 - Čtení o TGM
1969 - V zajetí slov
1970 - Místo pro Jonathana
1970 - Pudlenka
1974 - Listy Olze
1975 - Drobty pod stolem doby


ŽIVOTOPIS č.5 - Kučerová Klára, kucerova.klara.55[zavinac]seznam.cz

 • narodil se v Malých Svatoňovicích, zemřel den po Štědrém dnu (nedočkal se okupace ČR), je pochován na Vyšehradě
 • spisovatel, novinář a překladatel
 • jeho otec byl lékař, měl bratra Josefa, který byl malíř a spisovatel, a sestru Helenu
 • nejdříve studoval gymnázium v Hradci Králové, ale byl vyloučen za organizaci protirakouského spolku (v době nadvlády Rakousko-Uherska, 1906) - před 1. světovou válkou; z Hradce Králové odchází do Brna, kde gymnázium dokončil
 • roku 1915 vystudoval filozofickou fakultu UK a poté studoval filozofii v Berlíně a Paříži
 • pro svou nemoc nebyl odveden do armády a ani se neúčastnil 1. světové války
 • po studiích působil jako vychovatel ve šlechtické rodině Lažanských v Chýši
 • později přešel k novinařině a té se plně věnoval
 • působil v Národních listech (kde byl zakladatelem Jan Neruda) a v Lidových novinách
 • po vzoru Nerudy psal fejetony; rovněž psal satirické sloupky na určitá aktuální témata
 • jako novinář usiloval o přímý kontakt se čtenáři
 • v roce 1921 až 1923 působil jako dramaturg (sestavuje repertoár) a režisér vinohradského divadla
 • prvním představitelem Československého PEN klubu (= sdružení spisovatelů)
 • ke konci svého života se oženil se svou dlouholetou přítelkyní Olgou Scheinpflugovou - poslední roky prožil ve Staré Huti u Dobříše, kde má památník
 • zemřel na zápal plic (ale uvádí se i, že rezignoval po psychické stránce kvůli mnichovské dohodě a politice celkově)
 • byl velký demokrat a humanista a také blízký přítel T. G. Masaryka, prvního československého prezidenta

PŘEHLED TVORBY - PĚT TVŮRČÍCH OBDOBÍ:

Ze začátku svého literárního období píše Čapek se svým bratrem Josefem.

1. TVŮRČÍ OBDOBÍ (DO ROKU 1921)

Krakonošova zahrada - dílo, které píše se svým bratrem Josefem (objevuje se vtip a humor)
Povídková knížka Trapné povídky - jedno z jeho prvních samostatných děl, kde hledá smysl života, možnosti poznání pravdy
Jeho 1. divadelní hra - drama Loupežník - řeší mezigenerační vztahy, výbojné mládí a pokrytectví dospělých

2. TVŮRČÍ OBDOBÍ (1921 AŽ 1927)

Utopistické romány a dramata, v těchto dílech Čapek varuje před zneužitím vynálezů a techniky, klade otázku osobní zodpovědnosti každého vynálezu.

Drama R.U.R. (Rossumovi univerzální roboti) - v tomto díle poprvé použito slovo "robot" (toto slovo vymyslel jeho bratr Josef); autor varuje před případnými negativními vlivy techniky na lidstvo (lenost, pohodlnost lidí, technika vše dělá za lidi); roku 1977 napsána podle hry R.U.R. stejnojmenná opera Zdeňka Blažka
Alegorické drama Ze života hmyzu - tulák prochází světem a jednotlivé druhy hmyzu přirovnává k lidem (fintivé motýly, poživačné jepice, mamonivé chrobáky, hierarchie - despotičnost mravenců - symbolika diktatury)
Drama Věc Makropulos - v tomto díle je hlavní hrdinkou barová tanečnice Emilia Márty, která vypije elixír mládí (nesmrtelnosti), její otec je alchymista. Žije více jak 300 let, nic ji netěší, vše se opakuje a život ztrácí svou základní hodnotu (zhudebněno Leošem Janáčkem)
Román s utopistickými prvky Krakatit - o vynálezci Prokopovi, který vynalezne třaskavinu, jež je schopna zničit celý svět; hlavní myšlenkou je zde zodpovědnost vědce za své dílo (ochrana díla, aby nebylo zneužito)
Utopický román Továrna na absolutno (nadčasové dílo) - jedná se o fejetonový román, kdy lidstvo získá od českého vynálezce Ing. Marka vynález motoru, kterému může jako palivo sloužit jakákoliv látka, s takovým zdrojem získá lidstvo blahobyt; při spalování se ale uvolňuje záření - absolutno, které dělá z lidí náboženské fanatiky; lidí přibývá a započne chaos; nakonec vypukne válka, která končí úplným vyčerpáním; pak si teprve lidé uvědomí viníka a všechny motory zničí

3. TVŮRČÍ OBDOBÍ (1927 AŽ 1933)

Období povídek a novinářské prózy (cestopisy).

Povídkové knížky Povídky z jedné a druhé kapsy (detektivní náměty)
Cestopisné fejetony (inspirace ze svých cest) - např. Obrázky z Holandska nebo Cesta na sever (cestoval společně s Olgou)

4. TVŮRČÍ OBDOBÍ - NOETICKÉ OBDOBÍ (30. LÉTA)

Román Hordubal - hlavní postava Juraj Hordubal, který odchází do Ameriky za prací; doma nechává ženu s dítětem; po několika letech se vrací a je rozčarován - manželka má poměr s čeledínem, dcerka ho nepoznává, sousedé se k němu nehlásí; nakonec ho zavraždí žena s milencem - vražda se řeší ze 3 různých úhlů pohledů
Novela Povětroň - z trosek letadla je vytažen neznámý člověk; tři svědci (zdravotní sestra, básník a jasnovidec) si tak na základě vlastních představ a zkušeností vytvářejí představu o umírajícím (na základě toho, jací sami jsou)
Obyčejný život - úředník v penzi líčí svůj "obyčejný život" v pamětech a zamýšlí se nad ním; dochází k přesvědčení, že se vlastně skládá z mnoha osobností, které dohromady tvoří jeho osud

5. TVŮRČÍ OBDOBÍ - DÍLA S PROTIFAŠISTICKÝM NÁMĚTEM (1935 AŽ 1938)

Román Válka s mloky - značí rozpínavost třetí říše
Drama Bílá nemoc
Experimentální drama Matka - matka Dolores ztratí postupně skoro celou rodinu; první zemře její manžel v Africe při plnění nesmysleného rozkazu, poté syn Ondra při léčení malárie, syn Jiří (letec) zahyne při překonávání výškového rekordu, a nakonec dvojčata Petr a Kornel, kteří padli na barikádě, matce už zbývá jen nejmladší Tony; vychovává ho tak, aby byl stranou veškerého dění; nakonec, když z rozhlasu slyší, že bombardují školu, podává Tonymu pušku, aby šel bojovat

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Kučerová Klára, 30.06.2011

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Anglické listy, Anglické listy (2), Anglické listy (3), Anglické listy (4), Anglické listy (5), Anglické listy (6)
-Bajky a podpovídky, Bajky a podpovídky (2)
-Básník (Povídky z jedné kapsy), Básník (Povídky z jedné kapsy) (2)
-Bílá nemoc, Bílá nemoc (2), Bílá nemoc (3), Bílá nemoc (4), Bílá nemoc (5), Bílá nemoc (6), Bílá nemoc (7), Bílá nemoc (8), Bílá nemoc (9), Bílá nemoc (10), Bílá nemoc (11), Bílá nemoc (12), Bílá nemoc (13), Bílá nemoc (14), Bílá nemoc (15), Bílá nemoc (16), Bílá nemoc (17), Bílá nemoc (18), Bílá nemoc (19), Bílá nemoc (20), Bílá nemoc (21), Bílá nemoc (22), Bílá nemoc (23), Bílá nemoc (24), Bílá nemoc (25), Bílá nemoc (26), Bílá nemoc (27), Bílá nemoc (28), Bílá nemoc (29), Bílá nemoc (30)
-Bílá nemoc (rozbor), Bílá nemoc (rozbor) (2), Bílá nemoc (rozbor) (3), Bílá nemoc (rozbor) (4)
-Boží muka, Boží muka (2)
-Dášeňka čili život štěněte, Dášeňka čili život štěněte (2), Dášeňka čili život štěněte (3)
-Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek, Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek (2)
-Hordubal, Hordubal (2), Hordubal (3), Hordubal (4), Hordubal (5), Hordubal (6), Hordubal (7), Hordubal (8), Hordubal (9), Hordubal (10), Hordubal (11)
-Italské listy: feuilletony
-Jak se co dělá
-Jasnovidec (Povídky z jedné kapsy)
-Jehla (Povídky z druhé kapsy)
-Kapesní povídky
-Kniha apokryfů, Kniha apokryfů (2), Kniha apokryfů (3)
-Krakatit, Krakatit (2), Krakatit (3), Krakatit (4), Krakatit (5), Krakatit (6), Krakatit (7), Krakatit (8), Krakatit (9), Krakatit (10), Krakatit (11), Krakatit (12), Krakatit (13), Krakatit (14)
-Loupežník, Loupežník (2)
-Matka, Matka (2), Matka (3), Matka (4), Matka (5), Matka (6), Matka (7), Matka (8), Matka (9), Matka (10), Matka (11), Matka (12), Matka (13), Matka (14), Matka (15), Matka (16)
-Matka (několika slovy), Matka (několika slovy) (2)
-Matka (rozbor)
-Modrá chryzantéma (Věčné dobrodružství)
-Naprostý důkaz (Povídky z jedné kapsy)
-Obrázky z Holandska, Obrázky z Holandska (2)
-Obyčejný život, Obyčejný život (2), Obyčejný život (3), Obyčejný život (4)
-Pohádka psí (Devatero pohádek)
-Pohádka tulácká (Devatero pohádek), Pohádka tulácká (Devatero pohádek) (2)
-Povětroň, Povětroň (2), Povětroň (3), Povětroň (4)
-Povídky z druhé kapsy (souhrn), Povídky z druhé kapsy (souhrn) (2)
-Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (2), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (3), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (4), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (5), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (6), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (7)
-Povídky z jedné kapsy (některé povídky), Povídky z jedné kapsy (některé povídky) (2)
-Povídky z jedné kapsy (souhrn), Povídky z jedné kapsy (souhrn) (2), Povídky z jedné kapsy (souhrn) (3), Povídky z jedné kapsy (souhrn) (4)
-Příběhy sňatkového podvodníka (Povídky z druhé kapsy)
-Případ dr. Mejzlíka (Povídky z jedné kapsy)
-Případ s dítětem (Povídky z druhé kapsy)
-Proč nejsem komunistou?
-První parta, První parta (2)
-R.U.R., R.U.R. (2), R.U.R. (3), R.U.R. (4), R.U.R. (5), R.U.R. (6), R.U.R. (7), R.U.R. (8), R.U.R. (9), R.U.R. (10), R.U.R. (11), R.U.R. (12), R.U.R. (13), R.U.R. (14), R.U.R. (15), R.U.R. (16), R.U.R. (17), R.U.R. (18), R.U.R. (19), R.U.R. (20), R.U.R. (21), R.U.R. (22), R.U.R. (23)
-R.U.R. (rozbor), R.U.R. (rozbor) (2), R.U.R. (rozbor) (3), R.U.R. (rozbor) (4), R.U.R. (rozbor) (5)
-Rekord (Povídky z jedné kapsy)
-Skandální aféra Josefa Holouška - Podivuhodné sny redaktora Koubka
-Smrt barona Gandary (Povídky z druhé kapsy)
-Systém (Krakonošova zahrada)
-Továrna na absolutno, Továrna na absolutno (2), Továrna na absolutno (3), Továrna na absolutno (4)
-Továrna na absolutno (několika slovy)
-Trapné povídky, Trapné povídky (2)
-Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy), Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy) (2), Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy) (3)
-Válka s mloky, Válka s mloky (2), Válka s mloky (3), Válka s mloky (4), Válka s mloky (5), Válka s mloky (6), Válka s mloky (7), Válka s mloky (8), Válka s mloky (9), Válka s mloky (10), Válka s mloky (11), Válka s mloky (12), Válka s mloky (13), Válka s mloky (14)
-Válka s mloky (rozbor)
-Věc Makropulos, Věc Makropulos (2), Věc Makropulos (3)
-Velká pohádka doktorská (Devatero pohádek)
-Věštkyně (Povídky z jedné kapsy), Věštkyně (Povídky z jedné kapsy) (2), Věštkyně (Povídky z jedné kapsy) (3)
-Výlet do Španěl
-Zahradníkův rok, Zahradníkův rok (2)
-Ze života hmyzu, Ze života hmyzu (2)
-Zločin na poště (Povídky z jedné kapsy)
-Zmizení herce Bendy (Povídky z jedné kapsy)
-Život a dílo skladatele Foltýna, Život a dílo skladatele Foltýna (2), Život a dílo skladatele Foltýna (3), Život a dílo skladatele Foltýna (4)
Čítanka-Adam Stvořitel, Adam Stvořitel (2)
-Anglické listy, Anglické listy (2), Anglické listy (3), Anglické listy (4), Anglické listy (5), Anglické listy (6)
-Aristokracie (Krakonošova zahrada)
-Bajky a podpovídky, Bajky a podpovídky (2), Bajky a podpovídky (3), Bajky a podpovídky (4)
-Balada o Juraji Čupovi (Povídky z druhé kapsy)
-Básník (Povídky z jedné kapsy)
-Bílá nemoc, Bílá nemoc (2), Bílá nemoc (3), Bílá nemoc (4), Bílá nemoc (5), Bílá nemoc (6), Bílá nemoc (7), Bílá nemoc (8)
-Boží muka
-Cesta na sever, Cesta na sever (2), Cesta na sever (3)
-Červená povídka (Zářivé hlubiny a jiné prózy)
-Čintamani a ptáci (Povídky z druhé kapsy)
-Dášeňka čili život štěněte, Dášeňka čili život štěněte (2), Dášeňka čili život štěněte (3), Dášeňka čili život štěněte (4), Dášeňka čili život štěněte (5), Dášeňka čili život štěněte (6)
-Dášeňka čili život štěněte (celá kniha / e-book)
-Experiment profesora Rousse (Povídky z jedné kapsy)
-Grófinka (Povídky z druhé kapsy)
-Helena (Trapné povídky)
-Historie dirigenta Kaliny (Povídky z druhé kapsy)
-Hordubal, Hordubal (2)
-Hovory s T. G. Masarykem
-Italské listy: feuilletony
-Jak se co dělá, Jak se co dělá (2), Jak se co dělá (3)
-Jak to bylo
-Jasnovidec (Povídky z jedné kapsy)
-Jehla (Povídky z druhé kapsy)
-Kalendář, Kalendář (2), Kalendář (3)
-Kniha apokryfů, Kniha apokryfů (2), Kniha apokryfů (3), Kniha apokryfů (4), Kniha apokryfů (5), Kniha apokryfů (6)
-Krakatit, Krakatit (2), Krakatit (3), Krakatit (4), Krakatit (5), Krakatit (6), Krakatit (7), Krakatit (8), Krakatit (9)
-Kritika slov
-Kupón (Povídky z jedné kapsy)
-Lásky hra osudná
-Marsyas, Marsyas (2), Marsyas (3), Marsyas (4), Marsyas (5)
-Matka
-Měl jsem psa a kočku, Měl jsem psa a kočku (2)
-Modrá chryzantéma (Povídky z jedné kapsy)
-Muž, který nemohl spát (Povídky z druhé kapsy)
-Muž, který se nelíbil (Povídky z jedné kapsy)
-Na zámku (Trapné povídky)
-Naprostý důkaz (Povídky z jedné kapsy)
-O lyrickém zloději (Povídky z druhé kapsy)
-O princezně solimánské (Devatero pohádek)
-O šťastném chalupníkovi
-O věcech obecných čili Zóon politikon, O věcech obecných čili Zóon politikon (2)
-Obrázky z Holandska
-Obyčejná vražda (Povídky z druhé kapsy)
-Obyčejný život, Obyčejný život (2)
-Oplatkův konec (Povídky z jedné kapsy)
-Otcové (Trapné povídky)
-Pád rodu Votických (Povídky z jedné kapsy)
-Peníze (Trapné povídky)
-Pohádka o zdvořilém loupežníkovi (Devatero pohádek)
-Pohádka pošťácká (Devatero pohádek)
-Pohádka psí (Devatero pohádek)
-Pohádka ptačí (Devatero pohádek)
-Pohádka tulácká (Devatero pohádek)
-Pohádka vodnická (Devatero pohádek)
-Porotce (Povídky z druhé kapsy)
-Poslední soud (Povídky z jedné kapsy)
-Poslední věci člověka (Povídky z druhé kapsy)
-Povětroň, Povětroň (2)
-Povídka o ztracené noze (Povídky z druhé kapsy)
-Povídka starého kriminálníka (Povídky z druhé kapsy)
-Příběh o kasaři a žháři (Povídky z druhé kapsy)
-Příběhy sňatkového podvodníka (Povídky z druhé kapsy)
-Případ dr. Mejzlíka (Povídky z jedné kapsy)
-Případ s dítětem (Povídky z druhé kapsy)
-Případ s havlovickým vodníkem (Devatero pohádek)
-Případ s Hejkalem (Devatero pohádek)
-Případ s rusalkami (Devatero pohádek)
-Případ Selvinův (Povídky z jedné kapsy)
-Případy pana Janíka (Povídky z jedné kapsy)
-Proč nejsem komunistou?
-Propuštěný (Povídky z jedné kapsy)
-První parta, První parta (2)
-R.U.R., R.U.R. (2), R.U.R. (3), R.U.R. (4)
-Rekord (Povídky z jedné kapsy)
-Sbírka známek (Povídky z druhé kapsy)
-Skandál a žurnalistika (Zářivé hlubiny a jiné prózy)
-Smrt barona Gandary (Povídky z druhé kapsy)
-Soud pana Havleny (Povídky z druhé kapsy)
-Systém (Krakonošova zahrada)
-Šlépěje (Povídky z jedné kapsy)
-Tajemství písma (Povídky z jedné kapsy)
-Telegram (Povídky z druhé kapsy)
-Továrna na absolutno, Továrna na absolutno (2), Továrna na absolutno (3), Továrna na absolutno (4), Továrna na absolutno (5), Továrna na absolutno (6), Továrna na absolutno (7), Továrna na absolutno (8), Továrna na absolutno (9), Továrna na absolutno (10), Továrna na absolutno (11), Továrna na absolutno (12), Továrna na absolutno (13)
-Tři (Trapné povídky)
-Ukradená vražda (Povídky z druhé kapsy)
-Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy)
-Ukradený spis 139/VII, odd. C (Povídky z jedné kapsy)
-Univerzitní studie
-Ušní zpověď (Povídky z druhé kapsy)
-Válka s mloky, Válka s mloky (2), Válka s mloky (3), Válka s mloky (4), Válka s mloky (5), Válka s mloky (6), Válka s mloky (7), Válka s mloky (8), Válka s mloky (9), Válka s mloky (10)
-Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (2), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (3), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (4), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (5)
-Velká pohádka doktorská (Devatero pohádek)
-Velká policejní pohádka (Devatero pohádek)
-Věštkyně (Povídky z jedné kapsy)
-Výlet do Španěl, Výlet do Španěl (2)
-Zahradníkův rok, Zahradníkův rok (2)
-Závrať (Povídky z druhé kapsy)
-Ze života hmyzu, Ze života hmyzu (2), Ze života hmyzu (3), Ze života hmyzu (4)
-Zločin na poště (Povídky z jedné kapsy)
-Zločin v chalupě (Povídky z jedné kapsy)
-Zmizení herce Bendy (Povídky z jedné kapsy)
-Zmizení pana Hirsche (Povídky z druhé kapsy)
-Ztracený dopis (Povídky z jedné kapsy)
-Život a dílo skladatele Foltýna, Život a dílo skladatele Foltýna (2), Život a dílo skladatele Foltýna (3), Život a dílo skladatele Foltýna (4)
­­­­

Diskuse k životopisu
Karel ČapekMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)