ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Čapek Karel (*09.01.1890 - †25.12.1938)

­­­­

Krakatit (3)

Čapkův utopický román, jehož název je utvořen od názvu indonéské sopky Krakatoa, vznikal v době hrozby války a upozorňuje na nebezpečí zneužití vědy pro válečné účely a získání nadvlády nad světem. A tak jak se zneužitím vynálezu vzrůstá hrozba zkázy světa, tak stále více nabývá na významu i otázka osobní odpovědnosti vědce, nebo vůbec člověka, jehož tvořivá práce se dotýká druhých lidí, za to, co dává veřejnosti. Naznačuje nám, že si máme jít za svými sny, ale zároveň nám sděluje, že je vždy nutné uvážit, zda právě učiněný objev povede ku prospěchu člověka.

Děj tohoto románu se nachází na hranici snu a skutečnosti a často není zřetelné, o kterou rovinu se vlastně jedná.

POSTAVY:

Ing. Prokop, Tomeš, Anča (symbol čistoty), Carson, princezna Wille, d'Hemon, kouzelný dědeček

DĚJ:

Děj se odehrává v Praze, Týnici, vojenské továrně Balttinu (Švýcarsko) a Itálii.
Hlavní postavou románu je ing. Prokop, kterému se povede objevit velmi účinnou třaskavinu neuvěřitelné síly - krakatit. Troška prášku mu ale zůstane na stole a vybouchne obrovskou silou, zničí celou jeho laboratoř a jeho zraní. Dostane vysokou horečku a v halucinacích bloudí Prahou. Potká svého přítele ze studií Tomše, který ho vezme k sobě domů, kde se o něj stará, ale jen do chvíle, dokud se mu nepodaří vylákat z něj chemický vzorec krakatitu (Prokop je v horečnatém blouznění). Tomeš je ve finanční tísni a chce krakatit prodat, nechá tedy Prokopa svému osudu a odjede pryč.
Zanedlouho poté se objevuje u Tomšových dveří neznámá kráska. Předá Prokopovi balíček určený Tomšovi a prosí ho, aby mu jej doručil. Prokop se do ní zamiluje a i přes svou nemoc se kvůli ní vydává na venkov (do Týnice) k Tomšovu otci - lékaři, a doufá, že zde přítele najde, nebo že se mu alespoň podaří zjistit, kde Tomeš je. Téměř ihned po svém příchodu upadne do bezvědomí, skolen zánětem mozkových blan. Po šesti týdnech se začíná zotavovat. Zamiluje se do lékařovy dcery Anči a pomalu se zde zabydluje, ale pořád nemůže zapomenout na neznámou krásku. Ve snaze jí vyhovět, otevře balíček a hledá něco, co by ho mohlo zavést k Tomšovi. Ale uvnitř je "jen" 50 tisíc a vzkaz pro Tomše, aby si vzal peníze a nechal její sestru (je vdaná, beznadějně se zamilovala do Tomše a půjčovala mu peníze, ale on měl spoustu dalších). Prokop pomáhá lékaři při přípravě medikamentů a získává tak přístup k různým chemickým látkám. Tajně zkouší sestrojovat malé třaskaviny a při jednom nepovedeném pokusu málem přichází o prst...
Jednou v novinách objeví inzerát od neznámého pana Carsona, který jej naléhavě prosí, aby se mu ohlásil, kvůli krakatitu. Prokop se zděsí, že o krakatitu někdo ví a rozhodne se neznámého Carsona najít. Zjišťuje, že se jedná o ředitele vojenské továrny v Balttinu, která se zajímá o koupi krakatitu. Carson prozrazuje Prokopovi, že se mu Tomeš pokoušel krakatit prodat, ale měl jen vzorec (ten mu řekl Prokop v horečce) a neuměl jej vyrobit, takže nějakou dobu u Carsona pracoval a snažil se ho vyrobit. Prokop tedy odjíždí do Balttinu, kde hodlá Tomše najít a přinejmenším mu předat balíček od neznámé dívky.
Tomše v Balttinu už nenajde, ten mezitím ukradl krakatit a utekl ke konkurenčí firmě, kde se stále snaží ho vyrobit. Ale v Balttinu je násilím držen, sice se může volně pohybovat kolem zámku, má osobního sluhu pana Paula, ale nemůže opustit areál Balttinu a po pár pokusech o útěk je na každém kroku hlídán panem Holtzem. Dostal také svou soukromou laboratoř vybavenou vším potřebným. Je nucen k vydání krakatitu všemi možnými prostředky. Jedním z nich je i krásná tatarská princezna Wille, která má upoutat Prokopovu pozornost. Ta se však do Prokopa zamiluje a pomůže mu k útěku - autem ho vyveze přes hlídače ven, ale srazí při tom pana Holtze, který se jim snažil zabránit v odjezdu. Prokop je zděšen její chladností, vždyť pan Holtz má 5 dětí a Prokop si ho oblíbil.
Princezna vysadí Prokopa na cestě daleko od Balttinu a odjede zpátky. Prokop je zoufalý, protože princeznu také miluje a šílený láskou k ní se vrací zpět do Balttinu, rozhodnutý vydat krakatit, jen když bude moci být s ní. Na cestě zpátky ho potká diplomat pan d'Hemon (Daimon), který také krátce pobýval na zámku v Balttinu a řekne mu, že princezna odjela do Itálie. Prokop se tedy nechá přemluvit a pan d'Hemon jej odveze do Itálie, kde ho seznámí se skupinou anarchistů, kterou vede. Těm se podařilo ukrást Tomšovi krakatit a chtějí s jeho pomocí ovládnout svět. Prokopa jako jeho vynálezce přijmou s velkým nadšením a pan d'Hemon mu nabídne, aby celou skupinu vedl, vyráběl krakatit, provedl vládní převraty a nakonec vedl celý svět a udělal ho takový, jaký chce, aby byl - lepší (d'Hemon ho měl financovat a nechtěl z toho mít žádný užitek, jen chtěl, "aby se něco dělo, aby se změnil konzervativní způsob vedení světa").
Kolem bedny krakatitu se vyvolá zmatek a Prokop, pan d'Hemon a neznámá dívka prchají na Daimonovo sídlo. Tam Prokop konečně poznává radiostanici, která díky svým rušivým vysokofrekvenčním vlnám umožňuje vybuchování krakatitu. Daimon mu řekne, že Tomeš teď pracuje na výrobě krakatitu v továrně v Gottupech. Prokop se za ním vydá, aby ho varoval před nebezpečným vlnovým zářením. Tomeš s ním ale odmítá mluvit. Prokop mu alespoň po laborantovi posílá balíček od neznámé dívky a prosí, aby mu sdělil její jméno a adresu. Nedostane se mu však ani toho.
Prokop dobře ví, že hrozí výbuch, proto se dá na útěk. Zanedlouho dochází k silnému výbuchu, při kterém je zničena celá továrna i široké okolí. Před Prokopem se najednou objevuje světlo lucerny. Vidí stařečka s vozem a jde k němu. Stařeček mu kukátkem ukazuje různá místa na světě - ukazuje mu "svět". Prokop v něm nejprve vidí stařečka ze stropu své staré laboratoře na Hybšmonce, poté vlastního otce, ale nakonec si uvědomuje, že s ním hovoří sám Bůh, který mu naznačuje, že člověk má více myslet než cítit a být odpovědný za své činy. Prokop si nakonec uvědomuje, že lidstvu prospěje víc drobná a užitečná věc, než strašlivý objev krakatitu, který mu může jen uškodit. Dokonce zapomíná i jeho chemický vzorec a je rozhodnut začít z druhého konce - nachází smysl života v drobné práci.

UMĚLECKÉ ZPRACOVÁNÍ:

Forma: román, utopie
Námět: válečné události, vědecko-technický pokrok
Kompozice: časově posloupná
Jazyk: spisovný, bohatá slovní zásoba
Poznámky:
Varování před zneužitím techniky proti lidstvu. (zneužití krakatitu pro státní, imperialistické i anarchistické zájmy skupiny lidí nebo jednoho člověka).
Zamyšlení nad osudem člověka ve světě moderní techniky.
Ohrožení lidstva.
Nové myšlenky a vynálezy se netýkají už jen jednotlivce, ale celého lidstva.
Člověk strůjcem svého osudu, má odpovědnost za své činy.
Smysl života je v drobné užitečné práci ve prospěch lidstva.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Vložené: 19.03.2006

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Anglické listy, Anglické listy (2), Anglické listy (3), Anglické listy (4), Anglické listy (5), Anglické listy (6)
-Bajky a podpovídky, Bajky a podpovídky (2)
-Básník (Povídky z jedné kapsy), Básník (Povídky z jedné kapsy) (2)
-Bílá nemoc, Bílá nemoc (2), Bílá nemoc (3), Bílá nemoc (4), Bílá nemoc (5), Bílá nemoc (6), Bílá nemoc (7), Bílá nemoc (8), Bílá nemoc (9), Bílá nemoc (10), Bílá nemoc (11), Bílá nemoc (12), Bílá nemoc (13), Bílá nemoc (14), Bílá nemoc (15), Bílá nemoc (16), Bílá nemoc (17), Bílá nemoc (18), Bílá nemoc (19), Bílá nemoc (20), Bílá nemoc (21), Bílá nemoc (22), Bílá nemoc (23), Bílá nemoc (24), Bílá nemoc (25), Bílá nemoc (26), Bílá nemoc (27), Bílá nemoc (28), Bílá nemoc (29), Bílá nemoc (30)
-Bílá nemoc (rozbor), Bílá nemoc (rozbor) (2), Bílá nemoc (rozbor) (3), Bílá nemoc (rozbor) (4)
-Boží muka, Boží muka (2)
-Dášeňka čili život štěněte, Dášeňka čili život štěněte (2), Dášeňka čili život štěněte (3)
-Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek, Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek (2)
-Hordubal, Hordubal (2), Hordubal (3), Hordubal (4), Hordubal (5), Hordubal (6), Hordubal (7), Hordubal (8), Hordubal (9), Hordubal (10), Hordubal (11)
-Italské listy: feuilletony
-Jak se co dělá
-Jasnovidec (Povídky z jedné kapsy)
-Jehla (Povídky z druhé kapsy)
-Kapesní povídky
-Kniha apokryfů, Kniha apokryfů (2), Kniha apokryfů (3)
-Krakatit, Krakatit (2), Krakatit (3), Krakatit (4), Krakatit (5), Krakatit (6), Krakatit (7), Krakatit (8), Krakatit (9), Krakatit (10), Krakatit (11), Krakatit (12), Krakatit (13), Krakatit (14)
-Loupežník, Loupežník (2)
-Matka, Matka (2), Matka (3), Matka (4), Matka (5), Matka (6), Matka (7), Matka (8), Matka (9), Matka (10), Matka (11), Matka (12), Matka (13), Matka (14), Matka (15), Matka (16)
-Matka (několika slovy), Matka (několika slovy) (2)
-Matka (rozbor)
-Modrá chryzantéma (Věčné dobrodružství)
-Naprostý důkaz (Povídky z jedné kapsy)
-Obrázky z Holandska, Obrázky z Holandska (2)
-Obyčejný život, Obyčejný život (2), Obyčejný život (3), Obyčejný život (4)
-Pohádka psí (Devatero pohádek)
-Pohádka tulácká (Devatero pohádek), Pohádka tulácká (Devatero pohádek) (2)
-Povětroň, Povětroň (2), Povětroň (3), Povětroň (4)
-Povídky z druhé kapsy (souhrn), Povídky z druhé kapsy (souhrn) (2)
-Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (2), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (3), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (4), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (5), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (6), Povídky z jedné a druhé kapsy (některé povídky) (7)
-Povídky z jedné kapsy (některé povídky), Povídky z jedné kapsy (některé povídky) (2)
-Povídky z jedné kapsy (souhrn), Povídky z jedné kapsy (souhrn) (2), Povídky z jedné kapsy (souhrn) (3), Povídky z jedné kapsy (souhrn) (4)
-Příběhy sňatkového podvodníka (Povídky z druhé kapsy)
-Případ dr. Mejzlíka (Povídky z jedné kapsy)
-Případ s dítětem (Povídky z druhé kapsy)
-Proč nejsem komunistou?
-První parta, První parta (2)
-R.U.R., R.U.R. (2), R.U.R. (3), R.U.R. (4), R.U.R. (5), R.U.R. (6), R.U.R. (7), R.U.R. (8), R.U.R. (9), R.U.R. (10), R.U.R. (11), R.U.R. (12), R.U.R. (13), R.U.R. (14), R.U.R. (15), R.U.R. (16), R.U.R. (17), R.U.R. (18), R.U.R. (19), R.U.R. (20), R.U.R. (21), R.U.R. (22), R.U.R. (23)
-R.U.R. (rozbor), R.U.R. (rozbor) (2), R.U.R. (rozbor) (3), R.U.R. (rozbor) (4), R.U.R. (rozbor) (5)
-Rekord (Povídky z jedné kapsy)
-Skandální aféra Josefa Holouška - Podivuhodné sny redaktora Koubka
-Smrt barona Gandary (Povídky z druhé kapsy)
-Systém (Krakonošova zahrada)
-Továrna na absolutno, Továrna na absolutno (2), Továrna na absolutno (3), Továrna na absolutno (4)
-Továrna na absolutno (několika slovy)
-Trapné povídky, Trapné povídky (2)
-Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy), Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy) (2), Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy) (3)
-Válka s mloky, Válka s mloky (2), Válka s mloky (3), Válka s mloky (4), Válka s mloky (5), Válka s mloky (6), Válka s mloky (7), Válka s mloky (8), Válka s mloky (9), Válka s mloky (10), Válka s mloky (11), Válka s mloky (12), Válka s mloky (13), Válka s mloky (14)
-Válka s mloky (rozbor)
-Věc Makropulos, Věc Makropulos (2), Věc Makropulos (3)
-Velká pohádka doktorská (Devatero pohádek)
-Věštkyně (Povídky z jedné kapsy), Věštkyně (Povídky z jedné kapsy) (2), Věštkyně (Povídky z jedné kapsy) (3)
-Výlet do Španěl
-Zahradníkův rok, Zahradníkův rok (2)
-Ze života hmyzu, Ze života hmyzu (2)
-Zločin na poště (Povídky z jedné kapsy)
-Zmizení herce Bendy (Povídky z jedné kapsy)
-Život a dílo skladatele Foltýna, Život a dílo skladatele Foltýna (2), Život a dílo skladatele Foltýna (3), Život a dílo skladatele Foltýna (4)
Čítanka-Adam Stvořitel, Adam Stvořitel (2)
-Anglické listy, Anglické listy (2), Anglické listy (3), Anglické listy (4), Anglické listy (5), Anglické listy (6)
-Aristokracie (Krakonošova zahrada)
-Bajky a podpovídky, Bajky a podpovídky (2), Bajky a podpovídky (3), Bajky a podpovídky (4)
-Balada o Juraji Čupovi (Povídky z druhé kapsy)
-Básník (Povídky z jedné kapsy)
-Bílá nemoc, Bílá nemoc (2), Bílá nemoc (3), Bílá nemoc (4), Bílá nemoc (5), Bílá nemoc (6), Bílá nemoc (7), Bílá nemoc (8)
-Boží muka
-Cesta na sever, Cesta na sever (2), Cesta na sever (3)
-Červená povídka (Zářivé hlubiny a jiné prózy)
-Čintamani a ptáci (Povídky z druhé kapsy)
-Dášeňka čili život štěněte, Dášeňka čili život štěněte (2), Dášeňka čili život štěněte (3), Dášeňka čili život štěněte (4), Dášeňka čili život štěněte (5), Dášeňka čili život štěněte (6)
-Dášeňka čili život štěněte (celá kniha / e-book)
-Experiment profesora Rousse (Povídky z jedné kapsy)
-Grófinka (Povídky z druhé kapsy)
-Helena (Trapné povídky)
-Historie dirigenta Kaliny (Povídky z druhé kapsy)
-Hordubal, Hordubal (2)
-Hovory s T. G. Masarykem
-Italské listy: feuilletony
-Jak se co dělá, Jak se co dělá (2), Jak se co dělá (3)
-Jak to bylo
-Jasnovidec (Povídky z jedné kapsy)
-Jehla (Povídky z druhé kapsy)
-Kalendář, Kalendář (2), Kalendář (3)
-Kniha apokryfů, Kniha apokryfů (2), Kniha apokryfů (3), Kniha apokryfů (4), Kniha apokryfů (5), Kniha apokryfů (6)
-Krakatit, Krakatit (2), Krakatit (3), Krakatit (4), Krakatit (5), Krakatit (6), Krakatit (7), Krakatit (8), Krakatit (9)
-Kritika slov
-Kupón (Povídky z jedné kapsy)
-Lásky hra osudná
-Marsyas, Marsyas (2), Marsyas (3), Marsyas (4), Marsyas (5)
-Matka
-Měl jsem psa a kočku, Měl jsem psa a kočku (2)
-Modrá chryzantéma (Povídky z jedné kapsy)
-Muž, který nemohl spát (Povídky z druhé kapsy)
-Muž, který se nelíbil (Povídky z jedné kapsy)
-Na zámku (Trapné povídky)
-Naprostý důkaz (Povídky z jedné kapsy)
-O lyrickém zloději (Povídky z druhé kapsy)
-O princezně solimánské (Devatero pohádek)
-O šťastném chalupníkovi
-O věcech obecných čili Zóon politikon, O věcech obecných čili Zóon politikon (2)
-Obrázky z Holandska
-Obyčejná vražda (Povídky z druhé kapsy)
-Obyčejný život, Obyčejný život (2)
-Oplatkův konec (Povídky z jedné kapsy)
-Otcové (Trapné povídky)
-Pád rodu Votických (Povídky z jedné kapsy)
-Peníze (Trapné povídky)
-Pohádka o zdvořilém loupežníkovi (Devatero pohádek)
-Pohádka pošťácká (Devatero pohádek)
-Pohádka psí (Devatero pohádek)
-Pohádka ptačí (Devatero pohádek)
-Pohádka tulácká (Devatero pohádek)
-Pohádka vodnická (Devatero pohádek)
-Porotce (Povídky z druhé kapsy)
-Poslední soud (Povídky z jedné kapsy)
-Poslední věci člověka (Povídky z druhé kapsy)
-Povětroň, Povětroň (2)
-Povídka o ztracené noze (Povídky z druhé kapsy)
-Povídka starého kriminálníka (Povídky z druhé kapsy)
-Příběh o kasaři a žháři (Povídky z druhé kapsy)
-Příběhy sňatkového podvodníka (Povídky z druhé kapsy)
-Případ dr. Mejzlíka (Povídky z jedné kapsy)
-Případ s dítětem (Povídky z druhé kapsy)
-Případ s havlovickým vodníkem (Devatero pohádek)
-Případ s Hejkalem (Devatero pohádek)
-Případ s rusalkami (Devatero pohádek)
-Případ Selvinův (Povídky z jedné kapsy)
-Případy pana Janíka (Povídky z jedné kapsy)
-Proč nejsem komunistou?
-Propuštěný (Povídky z jedné kapsy)
-První parta, První parta (2)
-R.U.R., R.U.R. (2), R.U.R. (3), R.U.R. (4)
-Rekord (Povídky z jedné kapsy)
-Sbírka známek (Povídky z druhé kapsy)
-Skandál a žurnalistika (Zářivé hlubiny a jiné prózy)
-Smrt barona Gandary (Povídky z druhé kapsy)
-Soud pana Havleny (Povídky z druhé kapsy)
-Systém (Krakonošova zahrada)
-Šlépěje (Povídky z jedné kapsy)
-Tajemství písma (Povídky z jedné kapsy)
-Telegram (Povídky z druhé kapsy)
-Továrna na absolutno, Továrna na absolutno (2), Továrna na absolutno (3), Továrna na absolutno (4), Továrna na absolutno (5), Továrna na absolutno (6), Továrna na absolutno (7), Továrna na absolutno (8), Továrna na absolutno (9), Továrna na absolutno (10), Továrna na absolutno (11), Továrna na absolutno (12), Továrna na absolutno (13)
-Tři (Trapné povídky)
-Ukradená vražda (Povídky z druhé kapsy)
-Ukradený kaktus (Povídky z druhé kapsy)
-Ukradený spis 139/VII, odd. C (Povídky z jedné kapsy)
-Univerzitní studie
-Ušní zpověď (Povídky z druhé kapsy)
-Válka s mloky, Válka s mloky (2), Válka s mloky (3), Válka s mloky (4), Válka s mloky (5), Válka s mloky (6), Válka s mloky (7), Válka s mloky (8), Válka s mloky (9), Válka s mloky (10)
-Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (2), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (3), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (4), Velká kočičí pohádka (Devatero pohádek) (5)
-Velká pohádka doktorská (Devatero pohádek)
-Velká policejní pohádka (Devatero pohádek)
-Věštkyně (Povídky z jedné kapsy)
-Výlet do Španěl, Výlet do Španěl (2)
-Zahradníkův rok, Zahradníkův rok (2)
-Závrať (Povídky z druhé kapsy)
-Ze života hmyzu, Ze života hmyzu (2), Ze života hmyzu (3), Ze života hmyzu (4)
-Zločin na poště (Povídky z jedné kapsy)
-Zločin v chalupě (Povídky z jedné kapsy)
-Zmizení herce Bendy (Povídky z jedné kapsy)
-Zmizení pana Hirsche (Povídky z druhé kapsy)
-Ztracený dopis (Povídky z jedné kapsy)
-Život a dílo skladatele Foltýna, Život a dílo skladatele Foltýna (2), Život a dílo skladatele Foltýna (3), Život a dílo skladatele Foltýna (4)
­­­­

Diskuse k výpisku
Karel Čapek - Krakatit (3)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)