ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Erben Karel Jaromír (*07.11.1811 - †21.11.1870)

­­­­

Kytice (souhrn balad) (16)

Básnická sbírka Kytice je první a zároveň poslední poezií, kterou Karel Jaromír Erben publikoval. Soustředil se na jedinou sbírku a tomuto dílu se úplně oddal, vtiskl do něj veškeré své umění, lásku k lidu, jeho minulosti, jazyku i zemi. Prvně vyšla sbírka v roce 1853 pod názvem Kytice z pověstí národních a obsahovala soubor 12 balad. Autor však pociťoval potřebu sbírku doplnit, a tak v roce 1861 vzniklo vydání druhé.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo nakladatelství SUN v Říčanech roku 2015 (2. vydání tamtéž). Ilustroval Tomáš Pekárek. Počet stran: 155. ISBN: 978-80-7371-906-7.

STRUČNĚ O AUTOROVI:

 • český básník, prozaik, sběratel lidové tvorby, doba národního obrození
 • pocházel z chudé rodiny, studoval v Hradci práva a filozofii
 • v době studií se seznámil s Františkem Palackým, spolupracoval s ním po celý život
 • pracoval jako sekretář Českého muzea - po venkově sbíral materiály o historii českých národů, lidové písně i pohádky
 • později se stal archivářem města Prahy, redigoval Pražské noviny
 • spolutvůrce Riegrova slovníku naučného (naše 1. encyklopedie)
 • sbíral lidovou slovesnost

CHARAKTERISTIKA DÍLA:

Soubor lyrickoepických balad

HLAVNÍ MYŠLENKA:

Lidské neštěstí, které si člověk sám způsobí tím, že poruší určité zákony. Je proto potrestán.

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA POSTAV:

 • hrdinky převážně ženy (matky)
 • pokorné, mírné, přijímají svůj životní úděl X výrazně se liší od jiných hrdinů té doby
 • téma mateřské lásky
 • zabývá se vztahem muž-žena
 • romanticky rozpolcené

OBSAH JEDNOTLIVÝCH BALAD:

Kytice

Úvodní báseň.
Vypráví o matce, jež brzo zemřela a zanechala za sebou sirotky. Ty každého dne chodily na její hrob. Matka se jim zjevila v podobě mateřídoušky, která pokryla celý její hrob.

Poklad

Báseň se odehrává na Velký pátek, kdy matka se svým dítětem spěchá do kostela na mši. V cestě se jí ale objeví velká skála. Matka chvíli váhá a pak do ní vstoupí. Hluboko pod zemí najde poklad, a jelikož je chudá, rozhodne se, že si něco vezme domů. Nechá tam ale své dítě. Jde jednou, podruhé a potřetí, když mše v kostele skončí, skála zmizí a dítě s ní, navíc se veškeré bohatství promění v hlínu. Matka je zdrcena a oplakává své dítě.

O rok později se opět chystá na mši na Velký pátek a opět se tajemná skála objeví. Matka neváhá, běží k ní a najde tam svého synáčka tak, jak jej zanechala, tentokrát se ale na bohatství nedívá a šťastná utíká s dítětem zpět. Skála se boří, ale žena stihne včas utéct.

Téma trestu za porušení zákonu mateřské lásky.

Svatební košile

Dívka se modlí, aby se jí vrátil její milý z vojny. Neví, že ten je už dávno po smrti. Při své touze se začne rouhat: "Milého z ciziny mi vrať - aneb život můj náhle zkrať."
Je vyslyšena a umrlec klepe na okno, ještě té noci se s ní chce oženit. Cestou se několikrát zastavují a dívka odhazuje modlitební knížky, růženec a křížek po matce, aby prý letěli rychleji.

Teprve až přijdou ke hřbitovu, dívka zjišťuje, co je její milý zač a lstí se jej zbaví - schová se v márnici. Zde probíhá dramatické scéna, dívka se modlí a nakonec je vyslyšena a přežije.

Druhého dne po celém hřbitově leží roztrhané svatební košile.

Polednice

Matka se zlobí na dítě, že ji ve všem vyrušuje. Pohrozí mu polednicí, kterou na své dítě nakonec zavolá. Polednice však opravdu přijde a chce dítě. Matka jej tiskne k sobě, až ho ze strachu udusí.

Zlatý kolovrat

Do malé chaloupky zavitá žíznivý princ a zamiluje se do zdejší dívky. Druhý den přijede požádat její matku o její ruku. Ta mu vnucuje svou vlastní dceru, ale nakonec přesto souhlasí.

Dalšího dne, kdy mají odjíždět na svatbu, však vezme nůž a sekyru a dívku v lese zabijí. Odseknou jí ruce, nohy a vypíchnou oči. Ty si vezmou s sebou na hrad a za prince se vdává nevlastní sestra dívky.

Za nedlouho je princ odvolán do boje. Mezitím má jeho žena pilně příst. V té chvíli však v lese najde zohavené tělo staříček a posílá své pachole pro ruce, nohy a oči zabité dívky výměnou za části zlatého kolovratu. Chlapec je úspěšný a dívka je díky živé vodě opět v pořádku.

Princ se poté vrací zpátky a jeho žena mu ukazuje zlatý kolovrat. Když však začne příst, kolovrat udá její ostudné jednání. Princ odjíždí pryč hledat zpátky svou Dorničku. Najde ji, vezmou se a její macecha i s nevlastní sestrou jsou v lese roztrhány vlky.

Štědrý den

Na Štědrý den se dvě sestry Hana a Marie chtějí dozvědět svoji budoucnost, proto v noci utíkají k jezeru. Vysekají díru a každá má své vidění. Oběma se splní. Jedná je šťastně vdaná, druhá umírá.

Holoubek

Žena v mladém věku ovdoví, ale krátce nato potká švarného mládence, jenž se ji snaží utěšit. Vdova do tří dní na svého milého zapomene a do měsíce se znovu vdává. Její manžel ji nabádá, aby byla šťastná, že mrtvý už beztak nic nevidí. Na hrobě jejího původního manžela však začne sedat holoubek, který velmi žalostně zpívá. Nejvíc nad ním usedá srdce vdovy. Po nějakém čase už neunese svou vinu a utopí se. Je pohřbena v poli žita pod velkým kamenem.

Záhořovo lože

Mladý hoch se vydává na cestu do pekla pro nějakou svoji smlouvu. Cestou potká Záhoře, jenž je známý vrah a nikdo kolem něj ještě neprošel živý. Mladíka však pouští pod slibem, že mu přinese z pekla zprávy.
Když se tedy mladík vrací, vypráví o nejstrašnějším trestu - Záhořovu loži. Záhoř se lekne a začne činit pokání. Mladík po povzbuzuje, ať vytrvá, dokud ho opět nepřijde navštívit. Stává se tak po devadesáti letech a oba dva ve stejný čas odchází do nebe.

Vodník

Vodník si v noci šije oblek na svou svatbu. Druhého dne ráno je dcera varována svou matkou, ať nechodí k jezeru. Dcera však neuposlechne a vodník ji stáhne k sobě pod hladinu.

Dívka je pod vodou hrozně smutná, stará se o své malé vodníče, ale nic ji netěší. Tak ji vodík dovolí navštívit svou matku, ale nesmí nikoho obejmout a před klekáním má být zpátky. Dívka však neuposlechne, obejme svou matku a ta ji do jezera už nepustí.

Vodník je naštvaný a přede dveřmi usekne malému vodníkovi hlavu...

Vrba

Muž žije se svou ženou, jež je každou noc v lůžku duchem nepřítomna. Manžela to trápí a jde pro radu k babce kořenářce. Ta mu říká, že jeho žena se přes noc vtěluje do vrby. Muž proto vrbu skácí, ale v ten samý okamžik jako podťatá zemře i jeho žena. Muž si vyčítá svou sobeckost a na radu babky vyrobí z proutí kolébku pro své dítě a zbytek proutků sází podél potoka, aby si v pozdějším věku mohl hošík z vrby řezat píšťaly a jeho matka tak bude s ním.

Lilie

Zemřela mladá dívka a ne její prosbu je pohřbena v lese. Na jejím hrobě vyroste čarovná lilie s překrásnou vůní.
Jednou když tu pán lovil laň, uviděl lilii. Přikázal ji vykopat a přesadit k sobě na zahradu. Lilie pak obživne, ale je velmi zranitelná (vadí jí denní světlo). Pán ji proto odvádí do hradu, kde si ji bere za manželku. Pečlivě se o ni stará, ale po nějaké době musí na povolání krále odjet pryč. Matce nařídí, ať se o jeho paní dobře stará, ta toho však nedbá, a když se pán vrací, najde lilii uvadlou a jeho dítě mrtvé.
Matku za to prokleje.

Dceřina kletba

Báseň je vedena jako dialog mezi matkou a dcerou, která zabila své dítě a chce se za to oběsit. Proklíná však svého svůdce i matku, že neštěstí nezabránila.

Věštkyně

Z poslední básně jsou pouze úlomky, které vyprávějí o věštkyni, jež předpovídá českému národu budoucnost. Zdůrazňuje, že od doby Libuše a Svatopluka uplynulo hodně času a mnozí nepochopili důležitost jejich slov.
Jedná se o vlasteneckou baladu.

KOMPOZICE:

 • gnómický verš - krátký a hutný
 • původně 12 básní; sestaveny tak, že každé 2 naproti sobě mají určitou spojitost:
  • Kytice + Věštkyně - vlastenecké; víra v lepší budoucnost
  • Polednice + Vodník - nadpřirozené bytosti mají špatné vlastnosti
  • Poklad + Dceřina kletba - špatný vztah matky a dítěte
  • Svatební košile + Vrba - proměna člověka
  • Zlatý kolovrat + Záhořovo lože - vina a vykoupení
  • Štědrý den + Holoubek - štěstí a smutek, láska a smrt - kontrasty

JAZYK A STYL:

 • zvukomalebnost, rytmizace, pravidelné rýmování
 • bohatý jazyk - metafory, přirovnání, epiteta, personifikace
 • živé dialogy a popisy postav
 • básně jsou převedeny i do filmové podoby

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Danny, 10.06.2016

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Boháč a chudák (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice), Dceřina kletba (Kytice) (2), Dceřina kletba (Kytice) (3)
-Dobře tak, že je smrt na světě (Pohádky)
-Holoubek (Kytice), Holoubek (Kytice) (2), Holoubek (Kytice) (3)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kytice, Kytice (2), Kytice (3), Kytice (4), Kytice (5), Kytice (6), Kytice (7), Kytice (8), Kytice (9), Kytice (10), Kytice (11), Kytice (12)
-Kytice (balady Poklad a Zlatý kolovrat)
-Kytice (balady Vodník a Polednice)
-Kytice (Kytice), Kytice (Kytice) (2)
-Kytice (několik balad), Kytice (několik balad) (2), Kytice (několik balad) (3), Kytice (několik balad) (4), Kytice (několik balad) (5), Kytice (několik balad) (6), Kytice (několik balad) (7), Kytice (několik balad) (8)
-Kytice (rozbor), Kytice (rozbor) (2), Kytice (rozbor) (3), Kytice (rozbor) (4), Kytice (rozbor) (5), Kytice (rozbor) (6)
-Kytice (souhrn balad), Kytice (souhrn balad) (2), Kytice (souhrn balad) (3), Kytice (souhrn balad) (4), Kytice (souhrn balad) (5), Kytice (souhrn balad) (6), Kytice (souhrn balad) (7), Kytice (souhrn balad) (8), Kytice (souhrn balad) (9), Kytice (souhrn balad) (10), Kytice (souhrn balad) (11), Kytice (souhrn balad) (12), Kytice (souhrn balad) (13), Kytice (souhrn balad) (14), Kytice (souhrn balad) (15), Kytice (souhrn balad) (16), Kytice (souhrn balad) (17), Kytice (souhrn balad) (18), Kytice (souhrn balad) (19), Kytice (souhrn balad) (20)
-Kytice balad, Kytice balad (2)
-Kytice z pověstí národních, Kytice z pověstí národních (2), Kytice z pověstí národních (3), Kytice z pověstí národních (4)
-Kytice z pověstí národních (rozbor)
-Lilie (Kytice), Lilie (Kytice) (2), Lilie (Kytice) (3)
-O třech přadlenách (O třech přadlenách a jiné pohádky)
-Pohádky, Pohádky (2)
-Poklad (Kytice), Poklad (Kytice) (2), Poklad (Kytice) (3)
-Polednice (Kytice), Polednice (Kytice) (2), Polednice (Kytice) (3), Polednice (Kytice) (4), Polednice (Kytice) (5), Polednice (Kytice) (6)
-Rozum a Štěstí (Pohádky)
-Svatební košile (Kytice), Svatební košile (Kytice) (2), Svatební košile (Kytice) (3), Svatební košile (Kytice) (4)
-Štědrý den (Kytice), Štědrý den (Kytice) (2), Štědrý den (Kytice) (3)
-Tak svět odplácí (Pohádky)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2), Vodník (Kytice) (3), Vodník (Kytice) (4), Vodník (Kytice) (5)
-Vrba (Kytice), Vrba (Kytice) (2), Vrba (Kytice) (3)
-Záhořovo lože (Kytice), Záhořovo lože (Kytice) (2), Záhořovo lože (Kytice) (3)
-Zlatovláska
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2), Zlatý kolovrat (Kytice) (3), Zlatý kolovrat (Kytice) (4), Zlatý kolovrat (Kytice) (5), Zlatý kolovrat (Kytice) (6)
Čítanka-Bůh ví, čím člověka trestati (Pohádky)
-Chlapcovi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chlácholiti dítě (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chléb váleti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co dělají prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co jsou prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Čert a Cigán (Pohádky)
-Červená karkulka (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice)
-Děvčeti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dítě buditi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Pohádky)
-Dobré děti (Pohádky)
-Dobrou noc
-Hadí koruna (Pohádky)
-Holoubek (Kytice)
-Hvězda
-Ilja Muromec a Slavík loupežník (Pohádky)
-Jabloňová panna
-Jezinky (Pohádky)
-Kolíbavky (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Kostelíček (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kurent a člověk (Pohádky)
-Kytice (celá kniha / e-book)
-Kytice (Kytice)
-Lilie (Kytice)
-Lipka (Pohádky)
-Myška (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Myška a pět prstů (Prostonárodní české písně a říkadla)
-O hloupém Peciválovi (Pohádky)
-O hloupém vlkovi (Pohádky)
-O Ivanovi hlupci (Pohádky)
-O třech královicích (Pohádky)
-O žabce královně (Pohádky)
-Obuchu, hýbej se! (Pohádky)
-Pohádka o Bídě jednooké (Pohádky)
-Pohádky (celá kniha / e-book)
-Poklad (Kytice)
-Polednice (Kytice)
-První májová noc
-Rubáš (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotek (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotkovo lůžko
-Smolný var
-Sněhurka (Pohádky)
-Soud a smír (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Svatební košile (Kytice)
-Špalíček (Pohádky)
-Štědrý den (Kytice)
-Štěstí a neštěstí (Pohádky)
-Třepati ručkama (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Tři zlaté vlasy děda Vševěda (Pohádky)
-Tulák
-Vařiti kašičku (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2)
-Vražednice
-Vrba (Kytice)
-Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských, Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (2), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (3), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (4)
-Zakletá dcera (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Záhořovo lože (Kytice)
-Zlatovláska (Pohádky)
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2)
­­­­

Diskuse k výpisku
Karel Jaromír Erben - Kytice (souhrn balad) (16)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)