ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Erben Karel Jaromír (*07.11.1811 - †21.11.1870)

   
­­­­

Kytice (souhrn balad) (14)

Nejznámější a nejoblíbenější sbírka baladických básní 19. století.

Kytice je nejznámějším dílem Karla Jaromíra Erbena. Jedná se o sbírku možná nejkvalitnějších českých balad.

  • díla jsou veršovaná (druh verše se střídá - obkročný, střídavý...)
  • motiv viny a trestu (trest je často neúměrný, příliš krutý - Štědrý den; ale občas lze vinu napravit pečlivým pokáním či láskou - Svatební košile)
  • většinou nastává tragický konec
  • nadpřirozené děje či bytosti - Vodník
  • žánr lyrickoepický
  • sepsáno na základě lidových pověr a mýtů (K.J.Erben se věnoval sběratelské činnosti)
  • básnické přívlastky, personifikace, apostrofy, anafory, archaismy
  • promyšlená kompozice - kompoziční dvojice s podobným námětem: Dceřina kletba a Poklad - vina matky; Vodník a Polednice - nadpřirozené bytosti zasahují do života živých; Záhořovo lože a Zlatý kolovrat - motiv legendy/pohádky; Svatební košile a Lilie; Kytice a Věštkyně - vlastenecký motiv; Holoubek a Štědrý den - námět v lidových pověrách

STRUČNÝ OBSAH KAŽDÉ Z BALAD:

Dceřina kletba
Matka je na dceru měkká, nechává ji dělat si, co chce. Ta si k sobě začne vodit muže a oddávat se nemanželskému sexu. Narodí se jí dítě a ze strachu z opovržení a těžké složité situace novorozeně zabije, za což ji odsoudí k oběšení. Těsně před svojí popravou svalí všechnu vinu na svoji matku a prokleje ji.

Poklad
Na Velký pátek se matka se svým malým synem vydá do kostela a cestou zaregistruje vchodu do skály, kterého si doposud nevšimla. Vejde dovnitř a obklopí ji blýskavé a omamné poklady. V zápalu radosti a představ o snadném a bezstarostném životě plného blahobytu si do zástěry nabere, co jen unese a uhání domů poklad schovat. To zopakuje, ale s hrůzou zjišťuje, že poklad se mění v kamení a hlínu. A tu si uvědomí, že v jeskyni ještě zůstalo její dítě. Vchod do skály je již však zavřený a ona se svým žalem vrací sama. Za rok však zjišťuje, že skála je otevřena znovu a nyní dá naštěstí přednost dítěti před bohatstvím.

Vodník
Dcera neuposlechne radu matky a jde si k jezeru vyprat prádlo. Prolomí se pod ní však lávka a ona se propadá do vodníkovy říše. Zelená příšera ji přinutí ke svatbě a ona mu zanedlouho počne dítě. Spokojená se však necítí - její muž ji nechce ani pustit na souš, aby mohla říct své milované matce sbohem. Po menší diskusi na toto téma nakonec pán vodní říše svolí, avšak má podmínky: Žádnou lidskou bytost nesmí po dobu svého pobytu na denním světle obejmout, do klekání musí být zpátky v jezeře a dítě si pro jistotu nechá doma. Dcera nadšeně utíká do rodného domu a na manželovy příkazy, co se týče objímání, zapomíná. Ženám čas rychle utíká a než se nadějí, dívka musí domů. Matka se však rozhodne zakročit, vchod do domu zatarasí a rozhodne se, že svého milovaného potomka nikam nepustí. Rozzuřená vodní bytost dorazí na práh a začne se s matkou hádat - nemá mu kdo uvařit, ustlat a hlavně - na což jeho družka slyší - nemá kdo nakrmit dítě. Ani tehdy však nechce matka dívku pustit a doporučí vodníkovi, aby dítě přinesl před dům. On tak učiní a synáčka položí na práh - avšak zabitého.

Polednice
Žena vaří oběd, ale od práce ji neustále ruší řev a zlobení dítěte. Když ani po napomínání neposlechne, začne mu hrozit, že na něho přivolá polednici. Co se však nestane! Postrach všech dětí opravdu zaťuká na dveře a hrůzostrašně vypadající bytost touží po oběti. Vystrašená matka k sobě dítě pevně tiskne a upadá do mdlob. Hlava rodiny dorazí a svoji manželku ještě vzkřísí, avšak dítě rodička ve strachu udusila.

Záhořovo lože
Mladý muž zjišťuje, že ho kdysi dávno jeho otec upsal ďáblu, a tak se rozhodne vydat se na pouť do pekla a listinu, na níž závisí jeho budoucnost, dostat zpět. Cestou naráží na podivného Záhoře, jenž by ho rád jako mnoho jiných zabil. Když mu však poutník sděluje svůj cíl a záměr, Záhoř ho pro pustí, aby mu muž na cestě zpátky pověděl, jak vše probíhalo a jak to vůbec v onom pověstném a strach nahánějícím pekle vypadá. Po roce se muž skutečně vrací a vypráví Záhořovi své osudy. Satana k vydání úpisu přiměl pomocí kříže, ale rozhodně to nebylo jednoduché a čelil komplikacím v podobě pekelné koupele či železné panny. Pomohla až výhrůžka Záhořovým ložem. Záhoř se zděsí, uvědomí si svojí vinu a všechny své vraždy a hříchy přiznává. Muž mu doporučuje důkladné pokání.
Za 90 let se poutník jakožto biskup ubírá stejnou cestou a Záhoře nalezne jako pařez. Oba ve stejný okamžik umírají a jejich spasené duše letí do nebe.

Zlatý kolovrat
Král projíždí lesem a sužován žízní hledá pomoc v chaloupce. Otevře mu krásná dívčina a on zapomíná na svoji původní potřebu a chce si ji vzít. Dívka však musí poslouchat macechu, tak mu doporučí, ať se staví druhý den, až se navrátí její "rodina" z města. Král skutečně dorazí i podruhé a požádá macechu o ruku nevlastní dcery. Vzhledem k mužově pozici nerada svolí a slíbí, že další den se Dormička skutečně na hradě ukáže. Rozhodne se ji na cestě spolu s biologickou dcerou doprovodit, avšak lstivě a bezohledně ji v lese uříznou končetiny a vypíchnou oči. Vše si berou sebou na hrad, kde předstírají, že slibovaná nevěsta je ženina vlastní dcera. Podivný stařec však zbytek těla nalezne, pošle chlapce na hrad, aby za zlaté předměty, které jsou potřeba k předení lnu, požadoval zbývající části lidského torza. Chlapec úkol splní a za pomoci živé vody se dívka opět probudí v celé své kráse. Poté, co se král navrátí na hrad, družka se mu chlubí tím, co si koupila. On požaduje, aby mu tedy ukázala, jak umí příst. Kolovrat však začne zpívat podivnou píseň, jež muži vyzradí pravdu. On pošle pro svoji skutečnou vyvolenou a ženy čeká to samé, co udělaly nebohé dívce v lese.

Svatební košile
Nešťastná opuštěná dívka se modlí k Panně Marii a má prosbu: buď jí má vrátit milého z vojny anebo její život ukončit. Její přítel náhle zatluče na okno a chce si ji ještě tu noc vzít. Zmatená, ale příjemně překvapená dívka rychle bere knihy k modlení, růženec, křížek a svatební košile a poslechne svého milovaného. Její druh se však chová nanejvýš podivně a cestou jí vše krom košilí sebere a zahodí. Poté, co ji dovede na hřbitov, si uvědomuje slečna strašlivou pravdu - muž, jenž vedle ní stojí, nepatří mezi živé. Zděšeně se ukrývá do márnice, ale mrtvý se nehodlá jen tak vzdát a prosí umrlce v márnici o pomoc. Dívka, která si uvědomuje svoji vinu a rouhání, se však upíná k Bohu a ten ji zachrání.

Lilie
Mladá dívka umře a na jejím hrobu vykvétá bílá lilie. Té si všimne projíždějící lovec a omámen její krásou bere ji s sebou. Lilie se přemění v zemřelou dívku, s mužem se do sebe vzájemně zamilují, vezmou se a ona mu počne dítě. Jediný háček je v tom, že dívka nemůže na denní světlo. Muž odjíždí a svoji manželku svěřuje do péče matky. Ta, nespokojená s výběrem jeho ženy, svého syna zradí a dívku světlu vystaví. Ta umře a zbude po ní jenom suchá lilie.

Vrba
Jediné, co se zdá muži divného na jeho partnerce, je, že jakmile ulehne v noci do postele, vypadá jako mrtvá. Zjistí, že jeho žena je zakletá do vrby a po západu slunce se její duše ubírá do stromu. Chce ji vysvobodit, a tak vrbu sťal. Tím ale manželku nevědomky zabil.

Kytice
Krátká úvodní báseň má dvě části - v té první matku několika dětí zabije blesk a ty každý den chodí k jejímu hrobu a stýskají si. Rov pokryjí květy a ony je pojmenují mateřídouška. Druhá část mluví o vlastenectví a bratrství všech Slovanů, kteří by měli držet spolu.

Věštkyně
Naopak závěrečná báseň, jež se věnuje známým a nesmrtelným motivům. Věnuje se dávným proroctvím, Libuši a jejímu choti Přemyslu Oráčovi a podobným historickým legendárním událostem na území našeho národa, které dokazují, že i Slované mají důvod být na sebe a svůj původ pyšní.

Holoubek
Nevděčná manželka otráví svého muže, chvíli předstírá smutek, avšak zanedlouho nahradí zesnulého další muž. Lidé se na to dívají různě a kolem hrobu prvního muže poletuje holoubek se svojí smutnou písní. Žena v návalu viny a výčitek svědomí zešílí a utopí se.

Štědrý den
Podle pověsti lze na Štědrý den v odrazu jezera spatřit tvář muže, jehož si dívka v budoucnosti vezme. Tomu věří i Hanka a Marie, které si neuvědomují, že nemají právo svůj osud znát a k jezeru se společně vydávají. Hana spatří ve vodní hladině tvář krásného myslivce Václava, ale Marii se zjeví černý kříž. A proroctví se, bohužel pro Marii, skutečně naplňují...

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Péťa, 29.01.2011

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Boháč a chudák (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice), Dceřina kletba (Kytice) (2), Dceřina kletba (Kytice) (3)
-Dobře tak, že je smrt na světě (Pohádky)
-Holoubek (Kytice), Holoubek (Kytice) (2), Holoubek (Kytice) (3)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kytice, Kytice (2), Kytice (3), Kytice (4), Kytice (5), Kytice (6), Kytice (7), Kytice (8), Kytice (9), Kytice (10), Kytice (11), Kytice (12)
-Kytice (balady Poklad a Zlatý kolovrat)
-Kytice (balady Vodník a Polednice)
-Kytice (Kytice), Kytice (Kytice) (2)
-Kytice (několik balad), Kytice (několik balad) (2), Kytice (několik balad) (3), Kytice (několik balad) (4), Kytice (několik balad) (5), Kytice (několik balad) (6), Kytice (několik balad) (7), Kytice (několik balad) (8)
-Kytice (rozbor), Kytice (rozbor) (2), Kytice (rozbor) (3), Kytice (rozbor) (4), Kytice (rozbor) (5), Kytice (rozbor) (6)
-Kytice (souhrn balad), Kytice (souhrn balad) (2), Kytice (souhrn balad) (3), Kytice (souhrn balad) (4), Kytice (souhrn balad) (5), Kytice (souhrn balad) (6), Kytice (souhrn balad) (7), Kytice (souhrn balad) (8), Kytice (souhrn balad) (9), Kytice (souhrn balad) (10), Kytice (souhrn balad) (11), Kytice (souhrn balad) (12), Kytice (souhrn balad) (13), Kytice (souhrn balad) (14), Kytice (souhrn balad) (15), Kytice (souhrn balad) (16), Kytice (souhrn balad) (17), Kytice (souhrn balad) (18), Kytice (souhrn balad) (19), Kytice (souhrn balad) (20)
-Kytice balad, Kytice balad (2)
-Kytice z pověstí národních, Kytice z pověstí národních (2), Kytice z pověstí národních (3), Kytice z pověstí národních (4)
-Kytice z pověstí národních (rozbor)
-Lilie (Kytice), Lilie (Kytice) (2), Lilie (Kytice) (3)
-O třech přadlenách (O třech přadlenách a jiné pohádky)
-Pohádky, Pohádky (2)
-Poklad (Kytice), Poklad (Kytice) (2), Poklad (Kytice) (3)
-Polednice (Kytice), Polednice (Kytice) (2), Polednice (Kytice) (3), Polednice (Kytice) (4), Polednice (Kytice) (5), Polednice (Kytice) (6)
-Rozum a Štěstí (Pohádky)
-Svatební košile (Kytice), Svatební košile (Kytice) (2), Svatební košile (Kytice) (3), Svatební košile (Kytice) (4)
-Štědrý den (Kytice), Štědrý den (Kytice) (2), Štědrý den (Kytice) (3)
-Tak svět odplácí (Pohádky)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2), Vodník (Kytice) (3), Vodník (Kytice) (4), Vodník (Kytice) (5)
-Vrba (Kytice), Vrba (Kytice) (2), Vrba (Kytice) (3)
-Záhořovo lože (Kytice), Záhořovo lože (Kytice) (2), Záhořovo lože (Kytice) (3)
-Zlatovláska
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2), Zlatý kolovrat (Kytice) (3), Zlatý kolovrat (Kytice) (4), Zlatý kolovrat (Kytice) (5), Zlatý kolovrat (Kytice) (6)
Čítanka-Bůh ví, čím člověka trestati (Pohádky)
-Chlapcovi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chlácholiti dítě (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chléb váleti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co dělají prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co jsou prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Čert a Cigán (Pohádky)
-Červená karkulka (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice)
-Děvčeti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dítě buditi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Pohádky)
-Dobré děti (Pohádky)
-Dobrou noc
-Hadí koruna (Pohádky)
-Holoubek (Kytice)
-Hvězda
-Ilja Muromec a Slavík loupežník (Pohádky)
-Jabloňová panna
-Jezinky (Pohádky)
-Kolíbavky (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Kostelíček (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kurent a člověk (Pohádky)
-Kytice (celá kniha / e-book)
-Kytice (Kytice)
-Lilie (Kytice)
-Lipka (Pohádky)
-Myška (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Myška a pět prstů (Prostonárodní české písně a říkadla)
-O hloupém Peciválovi (Pohádky)
-O hloupém vlkovi (Pohádky)
-O Ivanovi hlupci (Pohádky)
-O třech královicích (Pohádky)
-O žabce královně (Pohádky)
-Obuchu, hýbej se! (Pohádky)
-Pohádka o Bídě jednooké (Pohádky)
-Pohádky (celá kniha / e-book)
-Poklad (Kytice)
-Polednice (Kytice)
-První májová noc
-Rubáš (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotek (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotkovo lůžko
-Smolný var
-Sněhurka (Pohádky)
-Soud a smír (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Svatební košile (Kytice)
-Špalíček (Pohádky)
-Štědrý den (Kytice)
-Štěstí a neštěstí (Pohádky)
-Třepati ručkama (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Tři zlaté vlasy děda Vševěda (Pohádky)
-Tulák
-Vařiti kašičku (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2)
-Vražednice
-Vrba (Kytice)
-Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských, Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (2), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (3), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (4)
-Zakletá dcera (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Záhořovo lože (Kytice)
-Zlatovláska (Pohádky)
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2)
­­­­

Diskuse k výpisku
Karel Jaromír Erben - Kytice (souhrn balad) (14)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)