ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Erben Karel Jaromír (*07.11.1811 - †21.11.1870)

­­­­

Kytice (rozbor) (2)

Kytice (Mateřídouška)
1. část - báje o původu mateřídoušky (hřbitovy zakládány na suchých místech; mateřídouška roste na suchých místech), tzv. etymologická báseň + koloběh života v přírodě + soužití člověka s rostlinou; prostředek - převtělování
2. část = ideové jádro skladby - odkaz mrtvé matky - matky = vlasti na dávné mohyle (polit. - Bachův absolutismus); vyjádřeno vlastenecké a slovanské poslání knihy; návaznost na poslední Věštkyni.

Poklad
Základem je pověst, motiv zlata a porušení mateřské povinnosti - láska k dítěti = trest - mravokárný závěr. Působivost - obraz venkovského kostelíka, pohádkové nitro hory, líčení krajiny - proměny přírody mezi dvěma Velkými pátky, 5x motiv pašijí. Zvukomalba - cinkot zlata.

Svatební košile - lidová balada
Slovanská povaha - mírnost, protiklad - život X smrt, trest za rouhání (jen 1 výkřik) - život v opuštění a bolesti; trest - hrůzná cesta + umrlčí komora - pověrčivá hrůza z mrtvých, baladická předtucha. Pokání + Panna Marie ochrání podle lid. křesťanské víry před zlou mocí = odpuštění, vítězí život nad smrtí. 3 věci ji pojily se životem - postupně jich zbavena. 7veršový doslov - mravně poučný ráz. Promyšlená kompozice, působivost děje - prudký spád, vykreslení charakteru dívky. Stavba - klidný úvod, zápletku vyvolá rouhání; vrchol - příchod umrlce (pak už prudký dějový spád); svatební cesta, hřbitov, zápas o dívku, rozuzlení (A slyš!) - zklidnění. Přímá řeč - mírnost, odevzdanost X strohost, výsměšnost. Obrazy noční krajiny. Pochmurnost - předtucha - neslovesné věty, sdružený rým, krátké verše - spěch. Daktylotrochej mezi jambickými verši.
Antonín Dvořák - kantáta (sbor - zpěv + orchestr)

Polednice
Základem je báje o nadpřirozené bytosti; zobrazení odpovědnosti mateřské lásky - porušení - trest, vyznívá mravokárně. Kompozice - prudký dramatický spád, mistrovské využití jazykových prostředků - krátký příběh, časově soustředěný do několika minut (začíná před polednem, končí po úderech zvonu - 12 slok před 12. hodinou).
Úvod - podrážděná nálada - vede k zápletce, provinění - zavolala v afektu na dítě příšeru, příchod polednice - napětí - vyvrcholení (zápas o dítě, mdloba), poslední napětí - zdá se obrat k lepšímu, poslední verš - rozuzlení - smrt.
Forma - nejmenší míra popisu. Rozčilení - z řeči - imperativy, neúplné věty, citoslovce, lidové vazby a výrazy (cikáně, z plna hrdla, i bodejž tě sršeň sám) = názornost - popis - bez spojek, bez sloves. Za 18. veršem - pomlka (při volání polednice). Hláska í.
Antonín Dvořák - symfonická báseň Polednice

Zlatý kolovrat - pohádka
Dobro vítězí, kouzelné předměty, postavy. Děj ne tolik dramatický, trest ne tolik zdůrazňován, rušil by rys pohádky. Vrchol - napravení zločinu. Názornost - vykreslení krajiny, citová hloubka (zaujetí vypravěče - babice, dcera hadice), podmanivost. Zvukomalba (klop, klop, klop), lidové dvojverší charakterizující (vyšla dívčina jako květ, neviděl také krásy svět), dojem (pán stojí, nevěda, co chtěl).
Forma - čtyřveršové strofy, sdružený rým, 5. verš kratší, nerýmuje se.
Antonín Dvořák - symfonická báseň Zlatý kolovrat

Štědrý den - podtitul - pověst národní
Osudovost - 2 rozdílné dívčí osudy (sestry Marie a Hana) vloženy do rozsáhlého vylíčení lidových zvyků a pověr vztahujících se k tajemnému svátku (Není vánoční stromek! Proč? - nepatřil ke slovanským zvyklostem).
Základ děje - pověra, idea - celek dán prolnutím štěstí a smutku v koloběhu roku. Oddanost osudu (všeckoť na světě jen na obrátku a život lidský jako sen).
Závěrečná strofa - varování. Obrazy - zpěvy: 1. = výpravný - jádro - dívčí snění o milostném štěstí; 2. = Štědrý den - zvyky, pověry; 3. = vlastní příběh, věštba; 4. = splnění věštby; 5. = návrat na začátek + zkušenost.
Lidová mluva. Metrum: 1., 3. - rámec 5. zpěvu (daktylotrochej, střídavý rým), 2., střed 5. - apostrofa Š. v. (základem je trochej o stejném počtu stop, verš je na slabiky kratší, rým - ABCB), 4. zpěv - v prvním čtyřverší se podobá 2. zpěvu, ale různý zvukový ráz: veselka - nepřerušovaný pohyb veršů X pohřeb - pauzy = to důkaz jednoty obsahu a formy.
Zdeněk Fibich - melodram

Holoubek - balada národní
Ideologický základ - vina X svědomí, manželský svazek je nedotknutelný, jeho porušení je v duchu mravního lid. názoru přísně trestáno. Žena otrávila manžela, svědomí ji donutilo k sebevraždě, motiv holubice - proměna duše nevinného člověka.
Malé celky: 1. pohřeb + falešný nářek; 2. námluvy panice; 3. příprava k svatbě; 4. svatba; 5. veselí + upomínka na vinu - stupňování napětí - konec 1. části; 6. nepomíjivost viny, tíha hlasu svědomí - zoufání; 7. již utonulá vinice; 8. věčnost kletby - sebevražednice - těžký kámen (= vina) na rozcestí v polích.
Forma - čtyřveršové sloky - jako v lidové poezii - i jazyk - opakování slov: teče voda, teče; byla svatba, byla; běží časy, běží; není to opakování forem lid. poezie, ale využití v umělé skladbě!
Antonín Dvořák - symfonická báseň Holoubek - hudebně nejdokonalejší ze 4 symfonických básní podnícených Erbenovými baladami - 5 částí: pohřeb + příjezd panice + svatba + zoufalství + smrt

Záhořovo lože - legenda (i v polštině)
Dvojí dějové pásmo - kající se hříšník Záhoř + pobožný poutník sestupuje do pekel pro úpis - ponurá atmosféra i přírodní a pekelná scenérie (pozadí děje) i se zázraky. Vzrušené obrazy i slova - obraz zločinu a pokání i odpuštění v duchu středověkých legend. Méně prosté a méně lidové, výjimečnost postav - odlišnost od ostatních básní.

Vodník - balada
Základem je báje o zlé vodní bytosti - souvisí se smutnými zkušenostmi lidí s vodním živlem - nepřátelský poměr - bytosti vábí lidi. Mateřská láska - hrůza z vodní hlubiny i síla mateřství = konflikt mezi silami života a tím, co je hubí. Zvítězil pozemský život, láska matky překonává lásku k dítěti, které se narodilo bezděčně.
Forma - obraz příšery vyrůstá z lidového podání - pohádky (na topole, nad jezerem..., kapající šos, duše pod hrnéčky, zelené vlasy), lid. je i varování: neobjímat, jinak ztratíš to, co jsi na jiném světě miloval. Zápletka je připravena lidovým výkladem snu. Podoba lidové písně - refrén, lid. mluva - zdrobněliny (ráno raníčko), citově zabarvená slova, zraková názornost (příroda - smutek vodníkovy říše, bouře na jezeře), zvukomalba.
Zdeněk Fibich - melodram - lidovost, baladičnost, náladovost

Vrba - balada
Základem je víra v důvěrné spojení člověka s přírodou (vrba - žena), citově prohlubuje vztah mateřské lásky (kolébka z prken - těla matky) - boj X osudu je marný (co sudice komu káže, slovo lidské nerozváže).
Forma - dialog, trochej (čtyřstopý), strofy: rýmovaná dvojverší.

Lilie
Přírodní báje o vztahu mezi člověkem a rostlinou - život a smrt jsou neslučitelné. 2. motiv: nepřátelství tchyně - snacha. Syn proklíná matku - manželské vztahy se rozcházejí se vztahy rodičovskými. Opět - matka hadice, nadpřirozená bytost je dobrá (oproti vodníkovi), představuje touhu po životě.
Rým: AABB

Dceřina kletba
Motiv matky vražednice - zabíjí novorozeně (v lidové poezii - Dorna vražednice, Matka travička)
Idea - mravní - odpovědnost mateřské výchovy (žes mi zvůli dávala) - špatná výchova
Tragédie - předsudek - svobodná matka.
Forma - dialogy, postupné odhalování, sevřená forma - poslední verše - otázky a odpovědi se rýmují, jsou výsměšné - výsměch jinotajných odpovědí dcery: vzrůstá napětí, vrcholí kletbou.

Věštkyně
Pověst o slavné minulosti a proroctví o slavné budoucnosti českého národa (Bach - absolutismus) - mravní zákon (v předchozích básních vítězí) zde spojen s vývojem lidových dějin - i zde musí být mravní zákon zachován (podobnost s Kollárem). Jen 6 zlomků. Neuskutečnil záměr "zbásnit" větší počet pověstí - Přemysl - vrátí se, aby dooral a zasil; Libuše; Karel IV. - zázračné lože na Karlově Týně - každého svrhlo; Karlův most - zbytek sochy (½ hodiny) - levice - štít se staroměstským znakem, pravice se opírala o meč, u nohou - lev = Bruncvík (1648 při obléhání Prahy Švédy koule urazila ½ sochy - nebude dobře, pokud hlava a srdce zase nebudou na místech) /později socha obnovena/.

FILMOVÉ ZPRACOVÁNÍ:

F.A.Brabec - Kytice - r. 2000 - navrženo na Oskara - neanglický film. Zpracováno 7 básní.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Buginka, 26.02.2009

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Boháč a chudák (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice), Dceřina kletba (Kytice) (2), Dceřina kletba (Kytice) (3)
-Dobře tak, že je smrt na světě (Pohádky)
-Holoubek (Kytice), Holoubek (Kytice) (2), Holoubek (Kytice) (3)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kytice, Kytice (2), Kytice (3), Kytice (4), Kytice (5), Kytice (6), Kytice (7), Kytice (8), Kytice (9), Kytice (10), Kytice (11), Kytice (12)
-Kytice (balady Poklad a Zlatý kolovrat)
-Kytice (balady Vodník a Polednice)
-Kytice (Kytice), Kytice (Kytice) (2)
-Kytice (několik balad), Kytice (několik balad) (2), Kytice (několik balad) (3), Kytice (několik balad) (4), Kytice (několik balad) (5), Kytice (několik balad) (6), Kytice (několik balad) (7), Kytice (několik balad) (8)
-Kytice (rozbor), Kytice (rozbor) (2), Kytice (rozbor) (3), Kytice (rozbor) (4), Kytice (rozbor) (5), Kytice (rozbor) (6)
-Kytice (souhrn balad), Kytice (souhrn balad) (2), Kytice (souhrn balad) (3), Kytice (souhrn balad) (4), Kytice (souhrn balad) (5), Kytice (souhrn balad) (6), Kytice (souhrn balad) (7), Kytice (souhrn balad) (8), Kytice (souhrn balad) (9), Kytice (souhrn balad) (10), Kytice (souhrn balad) (11), Kytice (souhrn balad) (12), Kytice (souhrn balad) (13), Kytice (souhrn balad) (14), Kytice (souhrn balad) (15), Kytice (souhrn balad) (16), Kytice (souhrn balad) (17), Kytice (souhrn balad) (18), Kytice (souhrn balad) (19), Kytice (souhrn balad) (20)
-Kytice balad, Kytice balad (2)
-Kytice z pověstí národních, Kytice z pověstí národních (2), Kytice z pověstí národních (3), Kytice z pověstí národních (4)
-Kytice z pověstí národních (rozbor)
-Lilie (Kytice), Lilie (Kytice) (2), Lilie (Kytice) (3)
-O třech přadlenách (O třech přadlenách a jiné pohádky)
-Pohádky, Pohádky (2)
-Poklad (Kytice), Poklad (Kytice) (2), Poklad (Kytice) (3)
-Polednice (Kytice), Polednice (Kytice) (2), Polednice (Kytice) (3), Polednice (Kytice) (4), Polednice (Kytice) (5), Polednice (Kytice) (6)
-Rozum a Štěstí (Pohádky)
-Svatební košile (Kytice), Svatební košile (Kytice) (2), Svatební košile (Kytice) (3), Svatební košile (Kytice) (4)
-Štědrý den (Kytice), Štědrý den (Kytice) (2), Štědrý den (Kytice) (3)
-Tak svět odplácí (Pohádky)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2), Vodník (Kytice) (3), Vodník (Kytice) (4), Vodník (Kytice) (5)
-Vrba (Kytice), Vrba (Kytice) (2), Vrba (Kytice) (3)
-Záhořovo lože (Kytice), Záhořovo lože (Kytice) (2), Záhořovo lože (Kytice) (3)
-Zlatovláska
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2), Zlatý kolovrat (Kytice) (3), Zlatý kolovrat (Kytice) (4), Zlatý kolovrat (Kytice) (5), Zlatý kolovrat (Kytice) (6)
Čítanka-Bůh ví, čím člověka trestati (Pohádky)
-Chlapcovi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chlácholiti dítě (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chléb váleti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co dělají prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co jsou prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Čert a Cigán (Pohádky)
-Červená karkulka (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice)
-Děvčeti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dítě buditi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Pohádky)
-Dobré děti (Pohádky)
-Dobrou noc
-Hadí koruna (Pohádky)
-Holoubek (Kytice)
-Hvězda
-Ilja Muromec a Slavík loupežník (Pohádky)
-Jabloňová panna
-Jezinky (Pohádky)
-Kolíbavky (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Kostelíček (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kurent a člověk (Pohádky)
-Kytice (celá kniha / e-book)
-Kytice (Kytice)
-Lilie (Kytice)
-Lipka (Pohádky)
-Myška (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Myška a pět prstů (Prostonárodní české písně a říkadla)
-O hloupém Peciválovi (Pohádky)
-O hloupém vlkovi (Pohádky)
-O Ivanovi hlupci (Pohádky)
-O třech královicích (Pohádky)
-O žabce královně (Pohádky)
-Obuchu, hýbej se! (Pohádky)
-Pohádka o Bídě jednooké (Pohádky)
-Pohádky (celá kniha / e-book)
-Poklad (Kytice)
-Polednice (Kytice)
-První májová noc
-Rubáš (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotek (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotkovo lůžko
-Smolný var
-Sněhurka (Pohádky)
-Soud a smír (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Svatební košile (Kytice)
-Špalíček (Pohádky)
-Štědrý den (Kytice)
-Štěstí a neštěstí (Pohádky)
-Třepati ručkama (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Tři zlaté vlasy děda Vševěda (Pohádky)
-Tulák
-Vařiti kašičku (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2)
-Vražednice
-Vrba (Kytice)
-Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských, Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (2), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (3), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (4)
-Zakletá dcera (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Záhořovo lože (Kytice)
-Zlatovláska (Pohádky)
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2)
­­­­

Diskuse k výpisku
Karel Jaromír Erben - Kytice (rozbor) (2)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)