ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Erben Karel Jaromír (*07.11.1811 - †21.11.1870)

­­­­

Kytice (souhrn balad) (8)

Dceřina kletba
O dívce, která na popravišti prokleje svou matku za to, že jí dávala příliš volnosti a ona potom zabila své nemanželské dítě.
- místně, časově a společensky neurčitě pojednává o stále aktuálních problémech

Holoubek
Holoubek je svědomí, které trápí jednu vdovu, jež přišla o manžela. Netruchlila po něm a vzala si jiného. Holoubek jí to stále vyčítá, a tak není divu, že žena ukončí svůj život skokem do vody; svůj hrob nachází pod velký kamenem.

Kytice
V rodině zemřela matka, která měla děti. Když ji pohřbili, tak jí na hrobě vyrostla mateřídouška. Děti svou zesnulou matku přicházejí navštěvovat a v mateřídoušce vidí svoji matku.

Lilie
Šlechtic si jednou vezme domů pěknou lilii, kterou objevil v lese. Zasadil si ji na zahradě a lilie se později přeměňuje v krásnou dívku, s níž se šlechtic ožení a mají spolu dítě. Ovšem jednoho dne musí odjet, a tak nechá matku hlídat své milované. Matka je ale nemá ráda a zabíjí je. Když se její syn vrací, prokleje svou matku.
- pojednává o vztahu člověka a přírody

Poklad
Balada o matce, která šla na Velký pátek do kostelíka, ale cestou zahlédla puklou skálu. Říkávalo se, že se jednou do roka na Velký pátek otevře skála a v ní je bohatství, zlato. Matka s dítětem se tam jde podívat. Hned ji oslepilo zlato, dítě tam nechala a vše, co mohla, brala do náruče a odnášela pryč z jeskyně. Jenže náhle se skála zavřela a matka zůstala bez dítěte a peníze se jí proměnily v kámen. Neměla nic... Celý rok naříká, a když o rok později je opět Velký pátek, jde ke skále. Ta se opět otevře. Najde své dítě, popadne jej a utíká s ním domů. Byla moc ráda, že ho opět má u sebe a ke všemu to dítko mělo u sebe zlatky, které si nastrkalo do kapes. Ty zlatky se už v kámen neproměnily.

Polednice
Dítě v koutě křičelo, matka se na něj zlobila a vyhrožovala mu, že když nebude zticha, pošle na něj polednici. Dítě nepřestalo, a tak ji zavolala. Ta ale opravdu přišla a chtěla si dítko vzít. Avšak matka dítě tiskla k sobě, že to tak nemyslela. Když už je po všem, uvědomí si, že dítě svou hrudí udusila, jak ho k sobě silou tiskla.

Svatební košile
Dívka se provinila tím, že chtěla změnit svůj život, osud, i dokonce za cenu svého vlastního života. Netušila, že její milý už je dávno mrtvý. Jednoho dne se k ní vrátí a bere ji na cestu do svého paláce (hřbitova). Nakonec jejich pouť nekončí tragicky, dívka přežije, protože si uvědomí svou chybu a obrací se o pomoc na boha v malém kostelíčku. Dalšího dne vychází slunce a ona je zachráněná. Když se porozhlédne okolo sebe, vidí jen roztrhané svatební košile, které vlastníma rukama udělala.

Obsahuje:
anaforu (lampa ještě svítila, lampa ještě hořela)
epanastrofu - opakování slov na začátku a na konci textu
epiforu (co to máš na té tkaničce, na krku té tkaničce)
citoslovce
přirovnání
nadsázku (skokem byli 20 mil)
Objevuje se tu číslovka 3.

Štědrý den
Dvě mladé dívky jdou na Štědrý den vysekat díru do ledu, podle tradic. Měly by tam spatřit svou budoucnost. Obě dvě tam vidí, jak dopadne jejich osud. Jedna dívka tam zahlédla domek a mužskou postavu, druhá svoji smrt. A co viděly, to se bohužel stalo.

Věštkyně
Pojednává o tom, co se má stát, stane se, ale později to nahradí něco jiného.

Vodník
Dívka se provinila, že neuposlechla svoji matku a šla k rybníku, tam si ji vzal do moci vodník. Narodilo se jim dítě, ale dívka touží aspoň na chvíli vidět svoji matku. Vodník jí to dovolí, ale musí mu zanechat dítě jako záruku, že se vrátí. Dívka se podruhé proviní, že se od matky nevrátila k dítěti. Potrestána byla tím, že vodník zabil jejich dítě. Dalším proviněným byla matka, že ji ke svému dítěti nepustila, i když tam chtěla jít.
Tragédie je dána osudem, projevuje se v matčině snu a ve vodníkově písni.

Obsahuje:
zvukomalbu (vyvalily se vlny zdola)
anaforu - opakování slov na začátku verše
citoslovce

Vrba
Zahyne-li rostlina, zahyne i člověk.
Žena je svázána s vrbou u potoka. Jednoho dne se jí muž ptá, proč spí jak mrtvá a je chladná jak mrtvola, ani dítě ji neprobudí, když brečí. Na to žena nic neodpoví. Muž potom navštíví jednu stařenu a ptá se jí na to samé, na co se ptal své ženy. Stařena mu odpoví, že žije napůl s vrbou u potoka. Tak se muž vypraví vrbu pokácet. Když padá do vody, umírá i jeho žena. Lituje toho, co udělal a ptá se, co teď se sirotkem, jenž nemá matku. Vrba mu odpoví, ať z ní nechá udělat kolébku pro dítko, že v kolébce se bude cítit tak, jako kdyby ho chovala matka. A z proutí vysadil další vrby, z jejichž proutků bude dítě jednou dělat píšťalky a tím tak bude moci promlouvat s matkou.

Záhořovo lože
Poutník se vydává na cestu. Nevybere si východ, kde je nebeská brána, ale naopak západ, kde je peklo. Varují ho, ať se vrátí rychle domů, ovšem on jde stále dál za svým cílem. Pak potká jistého muže, který ho nechce dál pustit. Avšak že je tak mladý, propouští ho, ale musí se vrátit a sdělit mu, co tam všechno viděl v tom pekle. Toho lesního muže nechal poutník sedět pod dubem čekat, až se on vrátí. Nevrací se a lesní muž už si říká, že ho poutník zradil, ovšem pak se objeví vedle něho. Začal mu vyprávět, co v pekle viděl i slyšel. Lesní muž je sám Záhoř. O devadesát let později. Mladý hoch podpíral starého poutníka, jenž se vydal na cestu, kde nechal Záhoře. Tam si poutník odpočine a mladý muž jde hledat vodu, ale místo vody vidí překrásnou jabloň a když chce utrhnou jablíčka, tak se ozve: "Ty nech, netrhej - však jsi nesázel!" Když se poohlíží okolo sebe, nic nevidí a tak jde opět utrhnout jablko, ale zase se to ozve a najednou v houštinách vidí něco, co ho tak polekalo, že běží zpět k poutníkovi. Tam mu to vše vypráví, že viděl pařez, který měl oči a hlídá tu jabloň. Poutník se rozhodne, aby ho tam mládenec dovedl. Tam si poutník a Záhoř navzájem odpustí a z obou se stane prach. Jen mládenec vidí nad sebou dvě holubice, které si to míří k nebi.

Zlatý kolovrat
Jednoho dne král zabloudil při lovu zvěře, ale nachází chaloupku. Král chce trochu napít, otevře mu krásná děva a přinese mu džbán s vodou. Pak zajde zpět zase příst. Král si ji chce vzít za ženu, když ji vidí, ale dívka mu říká, že musí rozhodnout matka. Ta je bohužel ve městě na nákupech a vrátí se až další den. Druhý den se král za ní vrací, ale tentokráte otevírá matka. Svoji dceru přadlenu nechce dát, jedině tu druhou. Ovšem to zase nechce král. Král jí přikáže, že musí tu krásnou dívku přivést další den na hrad! Další den jde Dora s rodinou na hrad, ale matka se svojí milovanou dcerou nesou sekeru a nůž. Když už jsou na cestě, matka s dcerou Doru zabijí, rozsekají ji na kousky. Matka svoji dceru podstrčí králi, jako kdyby to byla Dora. Král nic nepozná, a tak se strojí svatba. Pak přichází den, kdy musí král do boje, nechává tedy svou paní samotnou doma. Tu se objevil z ničeho nic stařeček a řekl pacholeti, ať vezme zlatý kolovrat a za nic jiného než za nohy ať jej neprodá. Samozřejmě že královna ho chtěla, a tak si ho koupila za nohy Dory. Pak pachole prodávalo přeslici a mělo prodat jen za ruce. Královna opět si ho koupila za ruce Dory. Později prodává zlatý kužel, který si zase koupí královna za oči. Oči přinesl dědečkovi a ten živou vodou celé tělo nechal oživit. Po třech nedělích se vrací král do svého hradu a když vidí, co si žena koupila, tak ji poprosí, ať začne příst. Jak začne, kolovrátek počne žalovat. Král se vydává hledat svoji Doru. Došlo k další svatbě, ale už k té pravé. A co se stalo s matkou a sestrou zlou? Těm oplatili stejným způsobem, jako se ony zachovaly k Doře. A zlatý kolovrat? Ten jen zahrál pravdu a pak už ho nikdo nikdy neviděl, zmizel sám o sobě.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: sun.care, 18.12.2007

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Boháč a chudák (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice), Dceřina kletba (Kytice) (2), Dceřina kletba (Kytice) (3)
-Dobře tak, že je smrt na světě (Pohádky)
-Holoubek (Kytice), Holoubek (Kytice) (2), Holoubek (Kytice) (3)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kytice, Kytice (2), Kytice (3), Kytice (4), Kytice (5), Kytice (6), Kytice (7), Kytice (8), Kytice (9), Kytice (10), Kytice (11), Kytice (12)
-Kytice (balady Poklad a Zlatý kolovrat)
-Kytice (balady Vodník a Polednice)
-Kytice (Kytice), Kytice (Kytice) (2)
-Kytice (několik balad), Kytice (několik balad) (2), Kytice (několik balad) (3), Kytice (několik balad) (4), Kytice (několik balad) (5), Kytice (několik balad) (6), Kytice (několik balad) (7), Kytice (několik balad) (8)
-Kytice (rozbor), Kytice (rozbor) (2), Kytice (rozbor) (3), Kytice (rozbor) (4), Kytice (rozbor) (5), Kytice (rozbor) (6)
-Kytice (souhrn balad), Kytice (souhrn balad) (2), Kytice (souhrn balad) (3), Kytice (souhrn balad) (4), Kytice (souhrn balad) (5), Kytice (souhrn balad) (6), Kytice (souhrn balad) (7), Kytice (souhrn balad) (8), Kytice (souhrn balad) (9), Kytice (souhrn balad) (10), Kytice (souhrn balad) (11), Kytice (souhrn balad) (12), Kytice (souhrn balad) (13), Kytice (souhrn balad) (14), Kytice (souhrn balad) (15), Kytice (souhrn balad) (16), Kytice (souhrn balad) (17), Kytice (souhrn balad) (18), Kytice (souhrn balad) (19), Kytice (souhrn balad) (20)
-Kytice balad, Kytice balad (2)
-Kytice z pověstí národních, Kytice z pověstí národních (2), Kytice z pověstí národních (3), Kytice z pověstí národních (4)
-Kytice z pověstí národních (rozbor)
-Lilie (Kytice), Lilie (Kytice) (2), Lilie (Kytice) (3)
-O třech přadlenách (O třech přadlenách a jiné pohádky)
-Pohádky, Pohádky (2)
-Poklad (Kytice), Poklad (Kytice) (2), Poklad (Kytice) (3)
-Polednice (Kytice), Polednice (Kytice) (2), Polednice (Kytice) (3), Polednice (Kytice) (4), Polednice (Kytice) (5), Polednice (Kytice) (6)
-Rozum a Štěstí (Pohádky)
-Svatební košile (Kytice), Svatební košile (Kytice) (2), Svatební košile (Kytice) (3), Svatební košile (Kytice) (4)
-Štědrý den (Kytice), Štědrý den (Kytice) (2), Štědrý den (Kytice) (3)
-Tak svět odplácí (Pohádky)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2), Vodník (Kytice) (3), Vodník (Kytice) (4), Vodník (Kytice) (5)
-Vrba (Kytice), Vrba (Kytice) (2), Vrba (Kytice) (3)
-Záhořovo lože (Kytice), Záhořovo lože (Kytice) (2), Záhořovo lože (Kytice) (3)
-Zlatovláska
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2), Zlatý kolovrat (Kytice) (3), Zlatý kolovrat (Kytice) (4), Zlatý kolovrat (Kytice) (5), Zlatý kolovrat (Kytice) (6)
Čítanka-Bůh ví, čím člověka trestati (Pohádky)
-Chlapcovi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chlácholiti dítě (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chléb váleti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co dělají prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co jsou prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Čert a Cigán (Pohádky)
-Červená karkulka (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice)
-Děvčeti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dítě buditi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Pohádky)
-Dobré děti (Pohádky)
-Dobrou noc
-Hadí koruna (Pohádky)
-Holoubek (Kytice)
-Hvězda
-Ilja Muromec a Slavík loupežník (Pohádky)
-Jabloňová panna
-Jezinky (Pohádky)
-Kolíbavky (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Kostelíček (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kurent a člověk (Pohádky)
-Kytice (celá kniha / e-book)
-Kytice (Kytice)
-Lilie (Kytice)
-Lipka (Pohádky)
-Myška (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Myška a pět prstů (Prostonárodní české písně a říkadla)
-O hloupém Peciválovi (Pohádky)
-O hloupém vlkovi (Pohádky)
-O Ivanovi hlupci (Pohádky)
-O třech královicích (Pohádky)
-O žabce královně (Pohádky)
-Obuchu, hýbej se! (Pohádky)
-Pohádka o Bídě jednooké (Pohádky)
-Pohádky (celá kniha / e-book)
-Poklad (Kytice)
-Polednice (Kytice)
-První májová noc
-Rubáš (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotek (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotkovo lůžko
-Smolný var
-Sněhurka (Pohádky)
-Soud a smír (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Svatební košile (Kytice)
-Špalíček (Pohádky)
-Štědrý den (Kytice)
-Štěstí a neštěstí (Pohádky)
-Třepati ručkama (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Tři zlaté vlasy děda Vševěda (Pohádky)
-Tulák
-Vařiti kašičku (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2)
-Vražednice
-Vrba (Kytice)
-Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských, Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (2), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (3), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (4)
-Zakletá dcera (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Záhořovo lože (Kytice)
-Zlatovláska (Pohádky)
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2)
­­­­

Diskuse k výpisku
Karel Jaromír Erben - Kytice (souhrn balad) (8)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)