ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Erben Karel Jaromír (*07.11.1811 - †21.11.1870)

­­­­

Rozum a Štěstí (Pohádky)

- pohádka ze sbírky Pohádky - výbor uspořádal a doslov napsal Julius Dolanský, vydalo nakladatelství Československý spisovatel roku 1989, 185 stran

OBSAH:

Na úzké lávce se spolu střetlo Štěstí s Rozumem. Štěstí žádalo, ať se mu Rozum vyhne, ale ten neviděl důvod, proč by to měl udělat. Začal se se Štěstím dohadovat, kdo je lepší. Štěstí tvrdilo, že lepší je ten, kdo více dokáže. Navrhlo Rozumu, ať vstoupí do mladíka, který obdělával pole. A jestli toho chlapec dokáže s Rozumem víc, bude se mu Štěstí vždy slušně vyhýbat z cesty.
Jakmile oráč Vaněk ucítil, že jeho rozum vzrostl, začal přemýšlet, proč by měl pořád jen pracovat na poli. Sdělil otci, že se chce vyučit zahradníkem. Ten si nejprve myslel, že se jeho syn zbláznil, ale poté souhlasil s podmínkou, že chalupu nezdědí Vaněk, ale jeho bratr.
Mladík odešel do učení ke královskému zahradníkovi. Chápal velice rychle, a tak mu zahradník brzy starost o zahradu přenechal. Vaněk se o rostliny staral velmi pečlivě a král z něj měl velkou radost.
Králova dcera byla sice krásná, ale od dvanácti let nepromluvila ani slovo. Král přislíbil svou dceru za ženu tomu, kdo ji přiměje k řeči. Nikdo však neuspěl. Vaňka napadlo, že by mohl zkusit své štěstí i on.
Dívka vlastnila pěkného psa, kterého měla velmi ráda. Vaněk proto mohl uplatnit zvláštní taktiku - královské dcery si vůbec nevšímal a mluvil k psovi. Začal mu vypravovat následující příběh a prosil ho o radu. Se svými kamarády řezbářem a krejčím jednou putovali lesem a museli v něm přenocovat. Domluvili se, že budou postupně hlídat u ohně, aby je nenapadli vlci. Řezbář při své hlídce z dlouhé chvíle vyrobil pannu. Sdělil krejčímu, že ji může ošatit. Souhlasil a Vaněk ji poté naučil mluvit. Ráno si pannu všichni nárokovali a nemohli se dohodnout, komu by měla náležet.
Pes se k příhodě nijak nevyjadřoval, ale králova dcera mu odpověděla, že panna patří jemu, protože jí dal nejlepší dar - život a řeč. Na to Vaněk odvětil, že i ona teď náleží jemu, protože ji přiměl k řeči. Královský rada ale odporuje, že se nemůže stát jejím mužem, protože se narodil do jiné společenské vrstvy. Nabízí mu bohatou odměnu, to ale Vaněk odmítá a argumentuje tím, že král musí dodržet svůj slib. Tato slova rádce rozhořčí a chce mladíka popravit.
Na popravě již čekalo Štěstí, aby Rozumu připomnělo, jak špatně s ním Vaněk pochodil. Teď byla řada na něm. Vstoupil do bývalého oráče, kterého náhle zaplavilo štěstí. Katovi se přelomil meč a než sehnal jiný, přijel kočár s královskou dcerou, které se podařilo přemluvit svého nedůvěryhodného tatínka. Rada, který vyslovil názor o rozdílnosti stavů, byl popraven místo Vaňka.
Svatby se zúčastnil i Rozum, ale dával si velký pozor, aby se nestřetl se Štěstím.

CITÁT Z KNIHY:

Psíček mlčel; ale místo psíčka odpověděla dcera královská:
"Komu by jinému náležela než tobě? Co do řezbářovy panny bez života? A co do krejčova ošacení bez řeči? Tys jí dal nejlepší dar: život a řeč, a proto právem tobě náleží." -
"Samas o sobě rozhodla," řekl Vaněk: "i tobě dal já zase řeč a nový život, a proto mi taky právem náležíš." -
Tehdy řekl ten jeden královský rada: "Jeho Milost královská dá tobě hojnou odměnu, že se ti podařilo dceři jeho rozvázat jazyk: ale jí sobě vzít nemůžeš, jsi prostého rodu."
A král řekl: "Jsi prostého rodu, dám tobě místo mé dcery hojnou odměnu." Ale Vaněk nechtěl o žádné jiné odměně slyšet a řekl: "Král bez výjimky slíbil: kdo způsobí, aby dcera jeho zas mluvila, že bude jejím manželem. Královské slovo zákon; a chce-li král, aby jiní zákonů jeho šetřili, musí je sám napřed zachovávat. A proto mi král musí svou dceru dát."
"Pochopové, svažte ho!" volal ten rada; "kdo praví, že něco král musí, uráží Milost královskou a je hoden smrti. Vaše královská Milost rač poručit, ať je ten zločinec mečem odpraven." A král řekl: "Ať je mečem odpraven!" Ihned Vaňka svázali a vedli na popravu.

VLASTNÍ NÁZOR:

Tato pohádka trochu budí dojem, že Rozum spíše všechno zkazil, ale bez něho by se Vaněk asi nedostal na královský dvůr, takže svou důležitost určitě má. Komicky působí to, že král nemá vlastní názor a opakuje myšlenky svých rádců.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Aleinad, 09.11.2007

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Boháč a chudák (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice), Dceřina kletba (Kytice) (2), Dceřina kletba (Kytice) (3)
-Dobře tak, že je smrt na světě (Pohádky)
-Holoubek (Kytice), Holoubek (Kytice) (2), Holoubek (Kytice) (3)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kytice, Kytice (2), Kytice (3), Kytice (4), Kytice (5), Kytice (6), Kytice (7), Kytice (8), Kytice (9), Kytice (10), Kytice (11), Kytice (12)
-Kytice (balady Poklad a Zlatý kolovrat)
-Kytice (balady Vodník a Polednice)
-Kytice (Kytice), Kytice (Kytice) (2)
-Kytice (několik balad), Kytice (několik balad) (2), Kytice (několik balad) (3), Kytice (několik balad) (4), Kytice (několik balad) (5), Kytice (několik balad) (6), Kytice (několik balad) (7), Kytice (několik balad) (8)
-Kytice (rozbor), Kytice (rozbor) (2), Kytice (rozbor) (3), Kytice (rozbor) (4), Kytice (rozbor) (5), Kytice (rozbor) (6)
-Kytice (souhrn balad), Kytice (souhrn balad) (2), Kytice (souhrn balad) (3), Kytice (souhrn balad) (4), Kytice (souhrn balad) (5), Kytice (souhrn balad) (6), Kytice (souhrn balad) (7), Kytice (souhrn balad) (8), Kytice (souhrn balad) (9), Kytice (souhrn balad) (10), Kytice (souhrn balad) (11), Kytice (souhrn balad) (12), Kytice (souhrn balad) (13), Kytice (souhrn balad) (14), Kytice (souhrn balad) (15), Kytice (souhrn balad) (16), Kytice (souhrn balad) (17), Kytice (souhrn balad) (18)
-Kytice balad, Kytice balad (2)
-Kytice z pověstí národních, Kytice z pověstí národních (2), Kytice z pověstí národních (3), Kytice z pověstí národních (4)
-Kytice z pověstí národních (rozbor)
-Lilie (Kytice), Lilie (Kytice) (2), Lilie (Kytice) (3)
-O třech přadlenách (O třech přadlenách a jiné pohádky)
-Pohádky, Pohádky (2)
-Poklad (Kytice), Poklad (Kytice) (2), Poklad (Kytice) (3)
-Polednice (Kytice), Polednice (Kytice) (2), Polednice (Kytice) (3), Polednice (Kytice) (4), Polednice (Kytice) (5), Polednice (Kytice) (6)
-Rozum a Štěstí (Pohádky)
-Svatební košile (Kytice), Svatební košile (Kytice) (2), Svatební košile (Kytice) (3), Svatební košile (Kytice) (4)
-Štědrý den (Kytice), Štědrý den (Kytice) (2), Štědrý den (Kytice) (3)
-Tak svět odplácí (Pohádky)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2), Vodník (Kytice) (3), Vodník (Kytice) (4), Vodník (Kytice) (5)
-Vrba (Kytice), Vrba (Kytice) (2), Vrba (Kytice) (3)
-Záhořovo lože (Kytice), Záhořovo lože (Kytice) (2), Záhořovo lože (Kytice) (3)
-Zlatovláska
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2), Zlatý kolovrat (Kytice) (3), Zlatý kolovrat (Kytice) (4), Zlatý kolovrat (Kytice) (5), Zlatý kolovrat (Kytice) (6)
Čítanka-Bůh ví, čím člověka trestati (Pohádky)
-Chlapcovi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chlácholiti dítě (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chléb váleti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co dělají prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co jsou prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Čert a Cigán (Pohádky)
-Červená karkulka (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice)
-Děvčeti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dítě buditi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Pohádky)
-Dobré děti (Pohádky)
-Dobrou noc
-Hadí koruna (Pohádky)
-Holoubek (Kytice)
-Hvězda
-Ilja Muromec a Slavík loupežník (Pohádky)
-Jabloňová panna
-Jezinky (Pohádky)
-Kolíbavky (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Kostelíček (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kurent a člověk (Pohádky)
-Kytice (celá kniha / e-book)
-Kytice (Kytice)
-Lilie (Kytice)
-Lipka (Pohádky)
-Myška (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Myška a pět prstů (Prostonárodní české písně a říkadla)
-O hloupém Peciválovi (Pohádky)
-O hloupém vlkovi (Pohádky)
-O Ivanovi hlupci (Pohádky)
-O třech královicích (Pohádky)
-O žabce královně (Pohádky)
-Obuchu, hýbej se! (Pohádky)
-Pohádka o Bídě jednooké (Pohádky)
-Pohádky (celá kniha / e-book)
-Poklad (Kytice)
-Polednice (Kytice)
-První májová noc
-Rubáš (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotek (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotkovo lůžko
-Smolný var
-Sněhurka (Pohádky)
-Soud a smír (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Svatební košile (Kytice)
-Špalíček (Pohádky)
-Štědrý den (Kytice)
-Štěstí a neštěstí (Pohádky)
-Třepati ručkama (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Tři zlaté vlasy děda Vševěda (Pohádky)
-Tulák
-Vařiti kašičku (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2)
-Vražednice
-Vrba (Kytice)
-Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských, Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (2), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (3), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (4)
-Zakletá dcera (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Záhořovo lože (Kytice)
-Zlatovláska (Pohádky)
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2)
­­­­

Diskuse k výpisku
Karel Jaromír Erben - Rozum a Štěstí (Pohádky)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­