ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Erben Karel Jaromír (*07.11.1811 - †21.11.1870)

   
­­­­

Kytice (několik balad) (2)

Knihu Kytice ilustroval Jan Zrzavý, obsahuje 13 básní: Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhařovo lože, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba, Věštkyně.

OBSAH VYBRANÝCH BALAD:

Poklad
Báseň vypráví o mladé ženě, která šla se svým dítětem na Velký pátek do kostela a cestou zabloudila v lese. Najednou se před ní objevila skála, do níž byl vchod. Zvědavost ji zlákala, a tak vešla dovnitř. Náhle uviděla velkou síň plnou zlata, stříbra a rubínů. Celá tou krásou omámená položila dítě do toho bohatství a začala zlato sbírat do kapes. Potom vše odnášela ke vchodu na hromadu. Byla tak zabrána do práce, že zapomněla na dítě. Jaké bylo její leknutí, když spatřila, jak se skála zavírá - vzpomněla si na dítě... Najednou přestalo chudou ženu lákat bohatství a myslela jen na svého potomka a na jeho záchranu.
Za rok jde žena zase k osudné skále a najde své dítě. Poznala, že dítě je nad všechno zlato.

Svatební košile
Vypráví o dívce, která žila sama. Otec a matka byli již mrtvi a na hrobě jim rostou květiny.
Za rok umřela též sestra. Měla milého, jenž odešel do ciziny a dosud se nevrátil.
Tři roky o něm nemá zprávy, je-li živ a zdráv. Ušila již košile pro svého milého a uložila je do truhly. Ve svém zoufalství se modlila. Milého z ciziny mi vrať, anebo život můj náhle zkrať.
Za své zoufalství je v zápětí potrestána, prožívá hrůzné chvíle, když prchá s kostlivcem noční cestou. Dívka se osvobozuje ze spárů kostlivce modlitbou. V básni vítězí život nad smrtí.

Polednice
Báseň pojednává o tom, jak matka v hněvu přivolává na neposlušné dítě polednici.
Představuje si polednici, jak jí bere dítě. Matka ho tiskne silně k sobě. V poledne přichází otec domů. Svou ženu vzkřísil stěží, ale dítě bylo mrtvé.

Zlatý kolovrat
Báseň pojednává o matce, která s přehnanou náklonností k vlastní dceři se dopouští zločinu na dceři nevlastní. Nevlastní dcera se má vdát za krále a pána země. Matka ji zabije a králi podstrčí dceru vlastní. Po svatbě odchází král do boje.
Záhadný stařeček nachází tělo pravé nevěsty krále, které je bez nohou, rukou a očí. Zavolá si pachole, a to nabízí královně kolovrat za ruce, nohy a oči. Po návratu z boje se král dozví (z písně) z kolovratu pravdu o Dorce, kterou stařeček živou vodou zachránil. Dorka se přece jenom královnou stane. Zlá macecha a její nevlastní dcera byly potrestány.

Vodník
Báseň vypráví o vodníkovi, jenž si prozpěvuje písničku o svých přípravách na svatbu. Lehkomyslná dívka neuposlechla svou pověrčivou matku a šla prát do jezera. Dívka ale ve vodníkově říši nepozbyla svých lidských vlastností. Stýská se jí po matce. Je však poutána láskou k dítěti, jež s ním má. Prosí vodníka, zda smí navštívit svou matku. Protikladem ženiny něhy k dítěti je vodníkův hněv a zloba i podmínka, se kterou povoluje své ženě návštěvu matky. Při návštěvě ve světě lidí se dívka rozhoduje, má-li se vrátit k muži a synovi, nebo zůstat u matky. Vodník zabije syna, ale přesto vítězí pozemský život.

Vrba
Báseň vypráví o tom, jak mladý pán měl ženu, která je ve dne člověkem a v noci se "přestěhuje" do stromu. Pán se jí ptal, proč každou noc je jako bez duše a paní mu řekla, aby si toho nevšímal, že jsou to plané řeči. Šel tedy na radu k babce a ta mu řekla: "Ve vrbě u potoka je její duše zakletá." Pán ji chce toho spojení zbavit. Porazí vrbu, ale tím zabíjí i vlastní ženu, matku svého dítěte. Pán běduje, nevěda, co má dělat. Vrba mu povídá, aby z vrby udělal kolébku a chlapce v ní kolébal - až vyroste, bude si z ní dělat píšťaly a s matkou rozmlouvat.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Ela, 10.03.2008

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Boháč a chudák (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice), Dceřina kletba (Kytice) (2), Dceřina kletba (Kytice) (3)
-Dobře tak, že je smrt na světě (Pohádky)
-Holoubek (Kytice), Holoubek (Kytice) (2), Holoubek (Kytice) (3)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kytice, Kytice (2), Kytice (3), Kytice (4), Kytice (5), Kytice (6), Kytice (7), Kytice (8), Kytice (9), Kytice (10), Kytice (11), Kytice (12)
-Kytice (balady Poklad a Zlatý kolovrat)
-Kytice (balady Vodník a Polednice)
-Kytice (Kytice), Kytice (Kytice) (2)
-Kytice (několik balad), Kytice (několik balad) (2), Kytice (několik balad) (3), Kytice (několik balad) (4), Kytice (několik balad) (5), Kytice (několik balad) (6), Kytice (několik balad) (7), Kytice (několik balad) (8)
-Kytice (rozbor), Kytice (rozbor) (2), Kytice (rozbor) (3), Kytice (rozbor) (4), Kytice (rozbor) (5), Kytice (rozbor) (6)
-Kytice (souhrn balad), Kytice (souhrn balad) (2), Kytice (souhrn balad) (3), Kytice (souhrn balad) (4), Kytice (souhrn balad) (5), Kytice (souhrn balad) (6), Kytice (souhrn balad) (7), Kytice (souhrn balad) (8), Kytice (souhrn balad) (9), Kytice (souhrn balad) (10), Kytice (souhrn balad) (11), Kytice (souhrn balad) (12), Kytice (souhrn balad) (13), Kytice (souhrn balad) (14), Kytice (souhrn balad) (15), Kytice (souhrn balad) (16), Kytice (souhrn balad) (17), Kytice (souhrn balad) (18), Kytice (souhrn balad) (19), Kytice (souhrn balad) (20)
-Kytice balad, Kytice balad (2)
-Kytice z pověstí národních, Kytice z pověstí národních (2), Kytice z pověstí národních (3), Kytice z pověstí národních (4)
-Kytice z pověstí národních (rozbor)
-Lilie (Kytice), Lilie (Kytice) (2), Lilie (Kytice) (3)
-O třech přadlenách (O třech přadlenách a jiné pohádky)
-Pohádky, Pohádky (2)
-Poklad (Kytice), Poklad (Kytice) (2), Poklad (Kytice) (3)
-Polednice (Kytice), Polednice (Kytice) (2), Polednice (Kytice) (3), Polednice (Kytice) (4), Polednice (Kytice) (5), Polednice (Kytice) (6)
-Rozum a Štěstí (Pohádky)
-Svatební košile (Kytice), Svatební košile (Kytice) (2), Svatební košile (Kytice) (3), Svatební košile (Kytice) (4)
-Štědrý den (Kytice), Štědrý den (Kytice) (2), Štědrý den (Kytice) (3)
-Tak svět odplácí (Pohádky)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2), Vodník (Kytice) (3), Vodník (Kytice) (4), Vodník (Kytice) (5)
-Vrba (Kytice), Vrba (Kytice) (2), Vrba (Kytice) (3)
-Záhořovo lože (Kytice), Záhořovo lože (Kytice) (2), Záhořovo lože (Kytice) (3)
-Zlatovláska
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2), Zlatý kolovrat (Kytice) (3), Zlatý kolovrat (Kytice) (4), Zlatý kolovrat (Kytice) (5), Zlatý kolovrat (Kytice) (6)
Čítanka-Bůh ví, čím člověka trestati (Pohádky)
-Chlapcovi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chlácholiti dítě (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chléb váleti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co dělají prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co jsou prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Čert a Cigán (Pohádky)
-Červená karkulka (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice)
-Děvčeti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dítě buditi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Pohádky)
-Dobré děti (Pohádky)
-Dobrou noc
-Hadí koruna (Pohádky)
-Holoubek (Kytice)
-Hvězda
-Ilja Muromec a Slavík loupežník (Pohádky)
-Jabloňová panna
-Jezinky (Pohádky)
-Kolíbavky (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Kostelíček (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kurent a člověk (Pohádky)
-Kytice (celá kniha / e-book)
-Kytice (Kytice)
-Lilie (Kytice)
-Lipka (Pohádky)
-Myška (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Myška a pět prstů (Prostonárodní české písně a říkadla)
-O hloupém Peciválovi (Pohádky)
-O hloupém vlkovi (Pohádky)
-O Ivanovi hlupci (Pohádky)
-O třech královicích (Pohádky)
-O žabce královně (Pohádky)
-Obuchu, hýbej se! (Pohádky)
-Pohádka o Bídě jednooké (Pohádky)
-Pohádky (celá kniha / e-book)
-Poklad (Kytice)
-Polednice (Kytice)
-První májová noc
-Rubáš (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotek (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotkovo lůžko
-Smolný var
-Sněhurka (Pohádky)
-Soud a smír (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Svatební košile (Kytice)
-Špalíček (Pohádky)
-Štědrý den (Kytice)
-Štěstí a neštěstí (Pohádky)
-Třepati ručkama (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Tři zlaté vlasy děda Vševěda (Pohádky)
-Tulák
-Vařiti kašičku (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2)
-Vražednice
-Vrba (Kytice)
-Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských, Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (2), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (3), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (4)
-Zakletá dcera (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Záhořovo lože (Kytice)
-Zlatovláska (Pohádky)
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2)
­­­­

Diskuse k výpisku
Karel Jaromír Erben - Kytice (několik balad) (2)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)