ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Erben Karel Jaromír (*07.11.1811 - †21.11.1870)

   
­­­­

Kytice (souhrn balad) (15)

V této básnické sbírce vycházel Erben z lidové tvorby, nechtěl ji ale napodobovat, chtěl podat umělecký obraz myšlení a představ českého lidu v minulosti.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo Státní nakladatelství krásné literatury a umění v Praze roku 1961. K vydání připravil a ediční poznámku napsal Rudolf Skřeček. Ilustroval Květoslav Hísek. Počet stran: 155.

SHRNUTÍ:

Sbírka Kytice obsahuje třináct lyrickoepických balad. Balady mají smutný děj, příběh se v nich rychle odvíjí. Některé balady končí tragicky (Vodník, Polednice). Ve většině balad je hlavním motivem provinění a trest. V celé sbírce můžeme sledovat, že pokud člověk, který se provinil, uzná svou chybu a odčiní ji, dojde k odpuštění (Záhořovo lože), pakliže však vinu neunese, nese si trest až do hrobu (Holoubek). Některé balady svým obsahem připomínají pohádky (Vodník, Kolovrat).

OBSAH JEDNOTLIVÝCH BALAD (kromě Věštkyně):

Kytice (Mateřídouška)
Zemřela mladá maminka, která měla malé děti. Děti chodívaly k hrobu své matky, protože se jim po ní stýskalo. Duše matky se z lásky k dětem převtělila do květiny, kterou děti nazvou mateřídouška. Děti v tomto květu matku poznají.

Poklad
Na Velký pátek se otevírají poklady. Jeden takový se otevřel před ženou, jež spěchala do kostela se svým dítětem. Když spatřila bohatství, dítě odložila v jeskyni a zlato začala odnášet pryč. Skála se však zavřela a dítě zůstalo uvnitř. Žena celý rok dítě oplakávala a s hrůzou i s nadějí čekala na Velký pátek.
Po roce se před ní skála znovu otevřela, žena v ní našla své dítě, vzala ho a utíkala s ním pryč, protože si uvědomila, že největší poklad má právě ve svém dítěti.

Svatební košile
Mladá dívka zůstala sama. Všichni blízcí jí zemřeli a její milý šel do světa. Před odchodem jí přikázal ušít košile. Dívka vzpomínala na milého, prosila Boha o jeho návrat nebo o svou smrt. Milý se vrátí, ale je mrtvý. Žádá ji, aby šla s ním a stala se jeho ženou. Dívka souhlasí a bere s sebou košile, modlící knížku, křížek a růženec. Snoubenec jí cestou poručí zahodit knížku, křížek i růženec. U hřbitova dívka pochopí, kdo je její milý. Schová se proto v márnici a prosí Boha o odpuštění. Zakokrháním kohouta hrůza noci končí. Na každém hrobu leží útržek svatební košile.

Polednice
Dítě zlobí svou matku. Ta ztratí trpělivost a v rozčilení na dítě zavolá polednici. Polednice se objeví ve dveřích a chce si dítě vzít. Matka tiskne dítě k sobě tak silně, až ho zadusí. Domu přichází otec. Matku vzkřísil, ale dítěti už není pomoci...

Zlatý kolovrat
Mladému králi se zalíbí přadlena. Požádá její nevlastní matku, aby ji druhý den přivedla na hrad. Ta ale chce, aby se s králem oženila její vlastní dcera. Proto Dorničku zabíjí, uřízne jí ruce, nohy, vypíchne oči. Mladý král se ožení s nepravou a odjíždí do války. Doru v lese najde stařec. Svého sluhu posílá postupně na zámek, aby prodal přeslici, kolovrat a kužel za Dorinčiny ruce, nohy a oči. Král se vrací domů a žádá svou ženu, aby mu zapředla. Zlatý kolovrat ale vyzpívá to, co provedly Doře. Král se vydal svou Doru hledat. Našel ji a byla svatba. Proradnou macechu a dceru stihlo to samé, co Doru.

Štědrý den
O Štědrém dni se dvě mladé dívky Hana a Marie rozhodly, že zjistí svou budoucnost. O půlnoci se odebraly na zamrzlé jezero, kde se dírou v ledu dívaly na svou budoucnost. Hana se viděla coby manželka a matka. Marie viděla rakev, ve které leželo její tělo. Vše se do roka vyplnilo.

Holoubek
Mladá vdova se brzo po pohřbu svého muže provdá. Po třech letech na hrobě jejího muže vyroste dub, na kterém sedává bílý holoubek. Svým vrkáním připomíná ženě jejího bývalého manžela. Jeho vrkání ji dožene až k sebevraždě. Utopí se. Jako sebevrah je pohřbena na křižovatce cest pod kamenem.

Záhořovo lože
Mladý poutník putuje do pekla, aby vymohl od satana úpis na svou duši. Tento úpis získal podvodně ďábel od jeho otce. Cestou potká loupežníka (vraha a kanibala) Záhoře. Loupežník poutníka nezabije pouze s podmínkou, že mu přinese zprávu z pekla.
Po roce se poutník navrací a povídá loupežníkovi, co viděl v pekle. Satan chtěl po ďáblu úpis, ten mu ho však nechtěl dát. Dvakrát byl týrán, ale teprve v okamžiku, když mu satan pohrozil Záhořovým ložem, ďábel se polekal a úpis vrátil. Když to loupežník uslyšel, také se lekl, protože on byl přece Záhoř. Prosil poutníka, aby mu pomohl. Ten zarazil do skály sukovnici a řekl mu, ať se modlí a prosí o odpuštění, dokud se nevrátí.
Po devadesáti letech na jaře jde krajinou biskup, což je zmiňovaný poutník, s mládencem. Dojdou ke skále, na které je jabloň se zlatými jablky. Záhoř s radostí vítá poutníka - biskupa. Ten mu udělí odpuštění. V tu chvíli Záhoř i biskup umírají a k nebi letí dvě holubice.

Vodník
Mladá dívka chce jít prát k jezeru. Matka ji od toho odrazuje, protože měla zlé sny a věří, že je pátek nešťastný den. Dcera matku neposlechne a vydá se k jezeru. Jakmile namočí první šátek, vodník si ji stáhne do svého království a vezme si ji za ženu. Mají spolu synka. Dívka prosí vodníka, aby mohla vidět svou maminku. Vodník jí to dovolí. Po dané době se však žena nevrací, a proto se vodník vydá pro ženu. Matka nechce dceru pustit, a tak vodník vezme jejich synka a zabije ho.

Vrba
Mladá žena je vždy v noci, jako kdyby byla mrtvá. Ráno se ale probudí a je jako každý jiný člověk. Jejímu muži je to podivné, a tak zajde za stařenou pro radu. Ta mu řekne, že je jeho žena zakleta ve vrbu u potoka. Muž vrbu pokácel, ale jeho žena v tom okamžiku zemřela. Muž si uvědomil, co zavinil, a ptá se vrby na radu. Vrba mu poradí, aby z ní udělal kolíbku pro jejich syna a proutí ať nasadí kolem potoka.

Lilie
Zemřela mladá dívka a dle svého přání byla pohřbena na okraji lesa. Na jejím hrobě vykvetla bílá lilie. Mladému šlechtici se lilie zalíbila, nechal si ji tedy přesadit do své zahrady. Lilie se však proměnila v krásnou dívku. Na dívku nesmělo dopadnout sluneční světlo, jinak by zemřela. Šlechtic si ji vzal za ženu. Měli spolu dítě. Muž musel odjet a manželku svěřil své matce. Ta neměla snachu ráda a vystavila ji slunečním paprskům. Po návratu se pán dozvídá, že jeho dítě zemřelo a po ženě zbyla jen zvadlá lilie.

Dceřina kletba
V dialogu matky s dcerou se dozvídáme, že matka - ač žije s dcerou pod jednou střechou - nepostřehla dceřino těhotenství, ba ani porod. Dcera dále matce sděluje, že své novorozeně zabila. Již nezjistíme, zda v pomatené mysli (laktační psychóza) nebo v hrůze, že se stala svobodnou matkou a přivedla na svět nemanželské dítě. Uvědomuje si svůj čin a chce, aby byl její život ukončen na vršíčku na hřebíčku na konopné oprátce. Matka se táže, zda chce něco vzkázat mladíkovi, jenž ji přivedl do jiného stavu. Dcera jí sděluje, že mu přeje, aby ho červ výčitek užíral do skonání světa za jeho zrádné řeči. A matku proklíná, že jí nechala příliš volnosti a tímto nepřímo zapříčinila tuto tragédii.

CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH POSTAV:

Záhoř
Je to surový, sprostý loupežník, vrah, příležitostně i kanibal. Nikoho a ničeho si neváží. Přesto i on dostane strach v okamžiku, kdy se dozví, že lůžka, které je pro něho v pekle nachystané, se bojí i čerti. Tento strach ho přivede k uvědomění zločinů, které spáchal, k lítosti nad těmito činy a úplnému odvrácení od dosavadního způsobu života. Díky této změně a pokání, které učinil, jsou jeho hříchy zahlazeny a duše tohoto těžkého zločince odlétá k nebi.

Vodník
Vodník je poměrně majetný, avšak velmi osamocený. Není zvyklý brát ohledy na jiné a co si umane, to taky učiní. V srdci má taky lásku, ale tato láska je jednostranná, protože se neptá, co chce dívka jeho vášně. Jeho krutost (vražda vlastního syna) může pramenit z jeho osamělosti, ale i bezmoci; co si počít s dítětem, které křičí hlady a on ho nemá čím nakrmit?

Umrlcova nevěsta
Jedná se o dívku, která je po smrti svých blízkých a odchodu svého milého do ciziny úplně opuštěná a osamocená. Má velkou touhu, aby se její milý vrátil a je ochotna pro svou lásku obětovat i svůj život. Je také hluboce věřící. Její víra, když pro ni přijde její milý, v určité zaslepenosti k němu láskou i touhou kolísá. V okamžiku, kdy zjistí svůj omyl, se o to víc k své víře přihne.

FORMA:

Jazyk
Kniha je psána zastaralou češtinou (vždy nové zatracencův muky) se zastaralými výrazy (siroty; skrovnou; zželelo). V knize se objevuje dialog (Dceřina kletba), popis osob a prostředí, ve kterém se děj odehrává, metafora (umřela panna v době jarních let jako když uschne mladé růže květ), personifikace (srdíčko chce plesat) a přirovnání (chladno, ticho - jako žel v srdci bez naděje).

Koncepce
Sdružený rým (AABB) mají balady Svatební košile, Vodník, Zlatý kolovrat, Vrba a Lilie. Střídavý rým (ABAB) mají balady Kytice, Poklad, Polednice, Štědrý den, Záhořovo lože a Věštkyně. Obkročný rým (ABBA) mají balady Poklad a Záhořovo lože. Přerývaný rým (ABCB) má balada Holoubek. Refrén obsahuje balada Svatební košile.

VLASTNÍ NÁZOR:

Kniha se mi líbila. Odehrává se v ní rychle děj. Bylo pěkné, že některé balady měly šťastný konec, i když celou dobu před tím se zdálo, že dopadnou špatně.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Le Snek, 31.05.2014

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Boháč a chudák (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice), Dceřina kletba (Kytice) (2), Dceřina kletba (Kytice) (3)
-Dobře tak, že je smrt na světě (Pohádky)
-Holoubek (Kytice), Holoubek (Kytice) (2), Holoubek (Kytice) (3)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kytice, Kytice (2), Kytice (3), Kytice (4), Kytice (5), Kytice (6), Kytice (7), Kytice (8), Kytice (9), Kytice (10), Kytice (11), Kytice (12)
-Kytice (balady Poklad a Zlatý kolovrat)
-Kytice (balady Vodník a Polednice)
-Kytice (Kytice), Kytice (Kytice) (2)
-Kytice (několik balad), Kytice (několik balad) (2), Kytice (několik balad) (3), Kytice (několik balad) (4), Kytice (několik balad) (5), Kytice (několik balad) (6), Kytice (několik balad) (7), Kytice (několik balad) (8)
-Kytice (rozbor), Kytice (rozbor) (2), Kytice (rozbor) (3), Kytice (rozbor) (4), Kytice (rozbor) (5), Kytice (rozbor) (6)
-Kytice (souhrn balad), Kytice (souhrn balad) (2), Kytice (souhrn balad) (3), Kytice (souhrn balad) (4), Kytice (souhrn balad) (5), Kytice (souhrn balad) (6), Kytice (souhrn balad) (7), Kytice (souhrn balad) (8), Kytice (souhrn balad) (9), Kytice (souhrn balad) (10), Kytice (souhrn balad) (11), Kytice (souhrn balad) (12), Kytice (souhrn balad) (13), Kytice (souhrn balad) (14), Kytice (souhrn balad) (15), Kytice (souhrn balad) (16), Kytice (souhrn balad) (17), Kytice (souhrn balad) (18), Kytice (souhrn balad) (19), Kytice (souhrn balad) (20)
-Kytice balad, Kytice balad (2)
-Kytice z pověstí národních, Kytice z pověstí národních (2), Kytice z pověstí národních (3), Kytice z pověstí národních (4)
-Kytice z pověstí národních (rozbor)
-Lilie (Kytice), Lilie (Kytice) (2), Lilie (Kytice) (3)
-O třech přadlenách (O třech přadlenách a jiné pohádky)
-Pohádky, Pohádky (2)
-Poklad (Kytice), Poklad (Kytice) (2), Poklad (Kytice) (3)
-Polednice (Kytice), Polednice (Kytice) (2), Polednice (Kytice) (3), Polednice (Kytice) (4), Polednice (Kytice) (5), Polednice (Kytice) (6)
-Rozum a Štěstí (Pohádky)
-Svatební košile (Kytice), Svatební košile (Kytice) (2), Svatební košile (Kytice) (3), Svatební košile (Kytice) (4)
-Štědrý den (Kytice), Štědrý den (Kytice) (2), Štědrý den (Kytice) (3)
-Tak svět odplácí (Pohádky)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2), Vodník (Kytice) (3), Vodník (Kytice) (4), Vodník (Kytice) (5)
-Vrba (Kytice), Vrba (Kytice) (2), Vrba (Kytice) (3)
-Záhořovo lože (Kytice), Záhořovo lože (Kytice) (2), Záhořovo lože (Kytice) (3)
-Zlatovláska
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2), Zlatý kolovrat (Kytice) (3), Zlatý kolovrat (Kytice) (4), Zlatý kolovrat (Kytice) (5), Zlatý kolovrat (Kytice) (6)
Čítanka-Bůh ví, čím člověka trestati (Pohádky)
-Chlapcovi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chlácholiti dítě (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chléb váleti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co dělají prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co jsou prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Čert a Cigán (Pohádky)
-Červená karkulka (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice)
-Děvčeti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dítě buditi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Pohádky)
-Dobré děti (Pohádky)
-Dobrou noc
-Hadí koruna (Pohádky)
-Holoubek (Kytice)
-Hvězda
-Ilja Muromec a Slavík loupežník (Pohádky)
-Jabloňová panna
-Jezinky (Pohádky)
-Kolíbavky (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Kostelíček (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kurent a člověk (Pohádky)
-Kytice (celá kniha / e-book)
-Kytice (Kytice)
-Lilie (Kytice)
-Lipka (Pohádky)
-Myška (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Myška a pět prstů (Prostonárodní české písně a říkadla)
-O hloupém Peciválovi (Pohádky)
-O hloupém vlkovi (Pohádky)
-O Ivanovi hlupci (Pohádky)
-O třech královicích (Pohádky)
-O žabce královně (Pohádky)
-Obuchu, hýbej se! (Pohádky)
-Pohádka o Bídě jednooké (Pohádky)
-Pohádky (celá kniha / e-book)
-Poklad (Kytice)
-Polednice (Kytice)
-První májová noc
-Rubáš (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotek (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotkovo lůžko
-Smolný var
-Sněhurka (Pohádky)
-Soud a smír (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Svatební košile (Kytice)
-Špalíček (Pohádky)
-Štědrý den (Kytice)
-Štěstí a neštěstí (Pohádky)
-Třepati ručkama (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Tři zlaté vlasy děda Vševěda (Pohádky)
-Tulák
-Vařiti kašičku (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2)
-Vražednice
-Vrba (Kytice)
-Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských, Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (2), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (3), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (4)
-Zakletá dcera (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Záhořovo lože (Kytice)
-Zlatovláska (Pohádky)
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2)
­­­­

Diskuse k výpisku
Karel Jaromír Erben - Kytice (souhrn balad) (15)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)