ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Erben Karel Jaromír (*07.11.1811 - †21.11.1870)

­­­­

Kytice (10)

- básnická sbírka z roku 1853
- původně publikováno časopisecky 11 balad

CHARAKTERISTIKA, MOTIVY:

  • dílo zobrazuje názory lidových vrstev na život, na úděl člověka
  • ovlivněno bájemi
  • motivy: boj člověka s přírodou, strach z nadpřirozených bytostí, vztahy mezi lidmi - zvláště mezi matkou a dítětem, vina a (často vysoký) trest

FORMA:

  • 13 lyricko-epických básní
  • většinou forma lidových balad
  • znaky pohádky (Zlatý kolovrat), pověsti (Věštkyně), legendy (Záhořovo lože)

JAZYK:

  • lidový, zvukomalba, dynamické dialogy
  • popisy osob a krajiny - stručné, názorné
  • jazykové prostředky - metafora, epiteton, apostrofa, epizeuxis, elipsa

KOMPOZICE:

Básně si tématicky odpovídají:
Kytice a Věštkyně - motiv národního poselství, matka představuje vlast
Poklad a Dceřina kletba - mateřská vina
Svatební košile a Vrba - vztah k mrtvým
Polednice a Vodník - nebezpečné nadpřirozené bytosti
Zlatý kolovrat a Záhořovo lože - pohádkový námět, dobro vítězí nad zlem
Štědrému dni měla odpovídat báseň Svatojanská noc - nedokončena
Holoubek měl být středem sbírky
Lilie - přidána ve 2. vydání v roce 1861

OBSAH:

Kytice (Mateřídouška)
- matka symbolizuje národ a vlast

Mladá žena zemře a zanechá po sobě své děti. Později se převtělí v květinu, aby byla svým potomkům blíž. Děti ji poznají a nazvou mateřídouškou.

Poklad
Na Velký pátek se v hoře zjeví obrovské poklady. Mladou vdovu uchvátí touha po majetku a odloží tu své dítě, čehož později lituje. Poklad se promění v kamení a matka svého potomka získá zpět opět na Velký pátek.

Svatební košile
Dívka touží po návratu svého chlapce a vyhrožuje sebevraždou, pokud její prosby nebudou vyslyšeny. Kostlivec ji doprovází na hřbitov, kde se z nebezpečí vyprostí pomocí modlitby.

Polednice
Matka si neví rady se svým dítětem a ve vzteku na něj zavolá Polednici. Ta se skutečně objeví a chce si odnést dítě. Matka upadne do bezvědomí a svého potomka tiskne k sobě. Ženu vzkřísí její manžel, ale dítě je zadušené.

Zlatý kolovrat
Dornička se má provdat za krále, ale její nevlastní matka ji zavraždí a spolu se svou dcerou se vloudí do královy přízně. Pravda vyjde najevo díky kolovrátku a zločin je potrestán. Dorničku oživí kouzelný stařeček.

Štědrý den
Marie a Hana se vypraví k jezeru, aby v něm odhalily svou budoucnost. Haně se zjeví mladý muž Václav, ale Marie spatří rakev a černý kříž. Haniny svatby se Marie již nedožije, protože se jí předpověď také vyplní...

Holoubek
Mladá vdova brzy zapomene na svého muže a znovu se provdá. Pocit viny jí připomene holoubek, který žalostně vrká na hrobě nebožtíka, a žena se utopí v řece.

Záhořovo lože
- výraz sporu s Máchou

Mladý poutník potká v lese Záhoře, vraha pocestných. Nechá ho naživu, protože mu slíbí informace o peklu. Zanedlouho se Záhoř dozví, že ho čeká trest za jeho vraždy. Za devadesát let ho vykoupí starý muž.

Vodník
Vodník zadrží lehkomyslnou dívku, která se zatoulala k jezeru. Život ve vodní říši jí zpříjemňuje jejich syn, ale pociťuje stesk po matce. Vodník ji propustí, když slíbí, že se do večera vrátí. Dívka dohodu poruší a vodník ji potrestá vraždou jejich dítěte.

Vrba
Muž má starost o svou ženu, která v noci nevykazuje žádné známky života. Babka kořenářka mu prozradí, že jeho paní je v noci svou duší ve žlutém proutí vrby. Muž strom porazí v domnění, že tím svou manželku osvobodí, ale místo toho ji tím zabije.

Lilie
Mladá dívka zemře a na jejím hrobu v zeleném lese vykvete lilie. Odveze si ji princ, který zde lovil zvěř. Stará se o ni, až dívka jednoho dne obživne, ale je velmi zranitelná. Princ se s ní ožení, ale zanedlouho musí odcestovat. Zlá tchyně ji mezitím zavraždí a vysvětluje to nešťastnou náhodou. Princ odhalí pravdu a přeje své matce brzkou smrt.

Dceřina kletba
Báseň je dialogem matky a dcery. Matka se diví, proč je dcera nešťastná. Dozví se od ní, že musí najít květ, který ji odprostí od viny, že zabila své dítě.

Věštkyně
- alegorie, vlastenectví

Věštkyně přemýšlí o budoucnosti a zdůrazňuje, že již uplynulo mnoho let od moudrých slov Libuše a Svatopluka a lidé přesto dosud nepochopili důležitost jejich slov.

CITÁT Z KNIHY (Štědrý den):

Tma jako v hrobě, mráz v okna duje,
v světnici teplo u kamen;
v krbu se svítí, stará podřimuje,
děvčata předou měkký len.

"Toč se a vrč, můj kolovrátku,
ejhle, adventu již nakrátku
a blízko, blizoučko Štědrý den!"

...

Hoj, ty štědrý večere,
ty tajemný svátku,
cože komu dobrého
neseš na památku?

Hospodáři štědrovku,
kravám po výslužce;
kohoutovi česneku,
hrachu jeho družce.

Ovocnému stromoví
od večeře kosti
a zlatoušky na stěnu
tomu, kdo se postí.

VLASTNÍ NÁZOR:

Na básních se mi líbí zvukomalba, lidové náměty a mrazivá atmosféra.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Aleinad, 07.11.2007

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Boháč a chudák (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice), Dceřina kletba (Kytice) (2), Dceřina kletba (Kytice) (3)
-Dobře tak, že je smrt na světě (Pohádky)
-Holoubek (Kytice), Holoubek (Kytice) (2), Holoubek (Kytice) (3)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kytice, Kytice (2), Kytice (3), Kytice (4), Kytice (5), Kytice (6), Kytice (7), Kytice (8), Kytice (9), Kytice (10), Kytice (11), Kytice (12)
-Kytice (balady Poklad a Zlatý kolovrat)
-Kytice (balady Vodník a Polednice)
-Kytice (Kytice), Kytice (Kytice) (2)
-Kytice (několik balad), Kytice (několik balad) (2), Kytice (několik balad) (3), Kytice (několik balad) (4), Kytice (několik balad) (5), Kytice (několik balad) (6), Kytice (několik balad) (7), Kytice (několik balad) (8)
-Kytice (rozbor), Kytice (rozbor) (2), Kytice (rozbor) (3), Kytice (rozbor) (4), Kytice (rozbor) (5), Kytice (rozbor) (6)
-Kytice (souhrn balad), Kytice (souhrn balad) (2), Kytice (souhrn balad) (3), Kytice (souhrn balad) (4), Kytice (souhrn balad) (5), Kytice (souhrn balad) (6), Kytice (souhrn balad) (7), Kytice (souhrn balad) (8), Kytice (souhrn balad) (9), Kytice (souhrn balad) (10), Kytice (souhrn balad) (11), Kytice (souhrn balad) (12), Kytice (souhrn balad) (13), Kytice (souhrn balad) (14), Kytice (souhrn balad) (15), Kytice (souhrn balad) (16), Kytice (souhrn balad) (17), Kytice (souhrn balad) (18), Kytice (souhrn balad) (19)
-Kytice balad, Kytice balad (2)
-Kytice z pověstí národních, Kytice z pověstí národních (2), Kytice z pověstí národních (3), Kytice z pověstí národních (4)
-Kytice z pověstí národních (rozbor)
-Lilie (Kytice), Lilie (Kytice) (2), Lilie (Kytice) (3)
-O třech přadlenách (O třech přadlenách a jiné pohádky)
-Pohádky, Pohádky (2)
-Poklad (Kytice), Poklad (Kytice) (2), Poklad (Kytice) (3)
-Polednice (Kytice), Polednice (Kytice) (2), Polednice (Kytice) (3), Polednice (Kytice) (4), Polednice (Kytice) (5), Polednice (Kytice) (6)
-Rozum a Štěstí (Pohádky)
-Svatební košile (Kytice), Svatební košile (Kytice) (2), Svatební košile (Kytice) (3), Svatební košile (Kytice) (4)
-Štědrý den (Kytice), Štědrý den (Kytice) (2), Štědrý den (Kytice) (3)
-Tak svět odplácí (Pohádky)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2), Vodník (Kytice) (3), Vodník (Kytice) (4), Vodník (Kytice) (5)
-Vrba (Kytice), Vrba (Kytice) (2), Vrba (Kytice) (3)
-Záhořovo lože (Kytice), Záhořovo lože (Kytice) (2), Záhořovo lože (Kytice) (3)
-Zlatovláska
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2), Zlatý kolovrat (Kytice) (3), Zlatý kolovrat (Kytice) (4), Zlatý kolovrat (Kytice) (5), Zlatý kolovrat (Kytice) (6)
Čítanka-Bůh ví, čím člověka trestati (Pohádky)
-Chlapcovi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chlácholiti dítě (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chléb váleti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co dělají prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co jsou prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Čert a Cigán (Pohádky)
-Červená karkulka (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice)
-Děvčeti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dítě buditi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Pohádky)
-Dobré děti (Pohádky)
-Dobrou noc
-Hadí koruna (Pohádky)
-Holoubek (Kytice)
-Hvězda
-Ilja Muromec a Slavík loupežník (Pohádky)
-Jabloňová panna
-Jezinky (Pohádky)
-Kolíbavky (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Kostelíček (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kurent a člověk (Pohádky)
-Kytice (celá kniha / e-book)
-Kytice (Kytice)
-Lilie (Kytice)
-Lipka (Pohádky)
-Myška (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Myška a pět prstů (Prostonárodní české písně a říkadla)
-O hloupém Peciválovi (Pohádky)
-O hloupém vlkovi (Pohádky)
-O Ivanovi hlupci (Pohádky)
-O třech královicích (Pohádky)
-O žabce královně (Pohádky)
-Obuchu, hýbej se! (Pohádky)
-Pohádka o Bídě jednooké (Pohádky)
-Pohádky (celá kniha / e-book)
-Poklad (Kytice)
-Polednice (Kytice)
-První májová noc
-Rubáš (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotek (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotkovo lůžko
-Smolný var
-Sněhurka (Pohádky)
-Soud a smír (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Svatební košile (Kytice)
-Špalíček (Pohádky)
-Štědrý den (Kytice)
-Štěstí a neštěstí (Pohádky)
-Třepati ručkama (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Tři zlaté vlasy děda Vševěda (Pohádky)
-Tulák
-Vařiti kašičku (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2)
-Vražednice
-Vrba (Kytice)
-Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských, Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (2), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (3), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (4)
-Zakletá dcera (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Záhořovo lože (Kytice)
-Zlatovláska (Pohádky)
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2)
­­­­

Diskuse k výpisku
Karel Jaromír Erben - Kytice (10)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­