ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Erben Karel Jaromír (*07.11.1811 - †21.11.1870)

­­­­

Kytice (souhrn balad) (9)

Nejznámější sbírka baladických básní, kterou Karel Jaromír Erben začal psát již jako student. Balady inspirované slovanskými i jinými pověstmi se vyznačují dějově dramatickým spádem, zatímco prostředí je vykresleno stručně, popisně... Osudová dramata následovaná často až neúměrně krutým trestem inspirovala v roce 2000 režiséra F.A.Brabce k natočení filmu oceněného mimo jiné čtyřmi Českými lvy.

Sbírka patřící ke skvostům naší literatury. Obsahuje kromě úvodní básně "Kytice" ještě dalších dvanáct balad:

Poklad
Svatební košile
Polednice
Zlatý kolovrat
Štědrý den
Holoubek
Záhořovo lože
Vodník
Vrba
Lilie
Dceřina kletba
Věštkyně

Erben se soustřeďuje na otázky lidských vztahů, v nichž řeší především problémy viny a trestu. Konflikty v lidském životě vznikají narušenými vztahy mezi lidmi. Za každou vinu následuje trest. Ve svých baladách vytváří hluboké konflikty a spory člověka s mocí nadpřirozených jevů, na nichž pak ukazuje starší názor o nezbytnosti řádu ve světě. Erbenovým cílem zřejmě bylo bojovat všemi prostředky za vzkříšení českého národa, nenechat ho zahynout, ale vroucím slovem ho pozvednout.

STRUČNÝ OBSAH BALAD:

Kytice
Balada hovoří o smrti matky, jejíž duše sestoupila do drobného kvítku, který děti nazvaly podle matčina dechu mateřídouška. Děti každý den chodily k matčinu hrobu a vzpomínaly na svou matku.

Svatební košile
Mladá panna se pozdě v noci modlí a vzpomíná na svého milého, jenž se dosud nevrátil z vojny. Během tří let zasela len, bělila plátno a šila svatební košile. Avšak marně. Prosí Pannu Marii, aby jí raději zkrátila život. V tu chvíli se však objeví její milý, který ji odvede pustou krajinou na hřbitov. Na hřbitově ji chce vzít do svého hrobu. Dívka se však schová v márnici a díky svatým slovům se nepodaří mrtvým se ji zmocnit. Ráno se pak probouzí v márnici s vlasy bílými jako sníh a všechny její košile jsou rozházeny po náhrobcích.

Polednice
Těsně před polednem se matka zlobí na svého plakajícího chlapečka. Straší jej polednicí. V okamžiku, kdy matka polednici zavolá, se otevřou dveře a divá žena se začne pomalu sápat po chlapci. Matka prosí o jeho záchranu a prudce jej k sobě tiskne. Otec se vrátí domů a najde matku v mrákotách, chlapec je však mrtvý.

Zlatý kolovrat
Jednoho dne se zastaví mladý král u lesní chalupy a spatří mladou krasavici. Ihned se s ní chce oženit, ale dívka namítne, že se nejprve musí dovolit své matky. Druhý den se král vrací a nabízí maceše zlato a stříbro za její nevlastní dceru. Macecha nejprve králi nutí svou vlastní, nakonec ale svolí. Další den po cestě na zámek zabijí macecha se svou vlastní dcerou nevlastní Dorinku v lese, kde ji usmrtí a odeberou údy a oči. Obě se pak vydají na cestu do zámku. Tam se nic netušící král ožení s vlastní dcerou a po týdnu odjíždí a uloží ženě, aby předla na kolovratu.
Doru mezitím v lese najde stařeček se synem. Syn jde tedy na hrad a vymění zlatý kolovrat za nohy, zlatou přeslici za ruce a zlatý kuželík za oči. Chlapec vše donese stařečkovi, který údy a oči přiloží k tělu a pokropí je živou vodou.
Na zámek se zatím vrátí král, který po své choti vyžaduje, aby mu na novém kolovratu zahrála. Kolovrat však králi vše prozradí, a tak král macechu i její dceru vyžene do lesa, kde je roztrhají vlci. Dorinku si pak vezme za ženu.

Lilie
Mladou dívku pochovají do lesa. Na jejím hrobě rozkvete bílá lilie, kterou si dá bohatý pán přesadit do své zahrady. Když zjistí, že dívka v noci žije, vezme si ji za ženu. Jednou musí odjet ke králi, a tak svěří svou ženu své matce do péče. Ta však na lilii pustí světlo a tím zahubí jak lilii, tak mladou ženu.

Poklad
Na Velký pátek spěchá vdova s dítětem do kostela, když tu po cestě uvidí vchod od země. Jakmile vejde, zaslepí ji obrovský poklad. Oslepena touhou po bohatství odloží dítě a začne nabírat poklad. S plnýma rukama se rozhodne, že poklad vynese a pro odložené dítě se vrátí později. Když se však vrátí, cesta je zavřená a dítě ztraceno. Tak se vdova celý rok modlí a prosí Boha za odpuštění. Přesně za rok na Velký pátek jde vdova opět do kostela a opět si povšimne vchodu do země a na tom samém místě, kde ho před rokem nechala, objeví své dítě. Neustále pak děkuje Bohu.

Štědrý den
Před Štědrým dnem sedí dvě panny a předou. Z hovoru se doví, že o půlnoci v jezírku, kde se sklání vrba, uvidí svou budoucnost. Tak se tedy vydají k jezírku a vysekají v ledu díru. První se dívá Hana a vidí svatbu s mladým mužem. Po ní jde Marie a uvidí svůj pohřeb.
Hana se opravdu do roka vdává a Marie umírá.

Mravoučný cíl:
Člověk nemá odkrývat svou budoucnost.

Holoubek
Žena zabije svého muže a když jde po cestě, potká mladého panice a čtvrtý den si ho vezme. Na nebožtíkově hrobě vyroste tráva, u hlavy doubek a po třech letech na doubku začne žalostně zpívat holoubek. Žena to psychicky neunese a utopí se v potoce.

Záhořovo lože
Krajinou se ubírá poutník cestou do pekla. Lidé ho k sobě zvou, on se však beze slova ubírá dál za svým cílem. Jde a po cestě přespí u dobrých lidí. Dojde do lesa, kde sídlí lesní muž, ten se ho nejprve chystá sníst, ale po vyslechnutí poutníka jej nechává žít pod přísahou, že mu přinese zprávy z pekla.
Uplyne rok a poutník se stále nevrací, tak si tedy Záhoř začne vyčítat, že poutníka nesnědl a nechal ho jít, když tu se za jeho zády ozve poutníkův hlas, který mu sděluje novinky z pekla. Poté potká Záhoře, jenž vypadá jako medvěd. Záhoř vstane a ptá se poutníka, kam že to jde a ten mu odpoví, že do pekla. Záhoř je poutníkovou odpovědí velmi udiven, a proto nechá poutníka žít, ten mu však musí slíbit, že až se bude vracet, musí mu říct, jak to v pekle vypadá.
Poutník se však ani po roce navrací, a tak si lesní muž začíná nadávat, že ho neměl pouštět, když vtom se za jeho zády ozve poutníkův hlas, který mu sděluje žhavé novinky z pekla. Po chvíli začne poutník lesního muže kárat a slibovat mu, že když se nezačne kát, bude uvržen na Záhořovo lože. Lesní muž jen zakleje, sedne si a začne sepisovat své hříchy, když to poutník vidí, slíbí, že se opět vrátí.
Po devadesáti letech se poutník, nyní už stařec, vrací zpět k lesnímu muži, doprovázen mladíkem. Společně dojdou k místu, kde před 90 lety poutník lesního muže opustil a najdou tam jen jabloň plodící zlatá jablka a pařez. Když se však mladík snaží po jednom z jablek natáhnout, pařez se pohne a promění se v lesního muže, který v tom mladíkovi zabrání. Když však vidí starce, pozná v něm poutníka, podívá se tedy na něj a čeká na jeho verdikt. Stařec mu sdělí, že mu bylo odpuštěno a že může v klidu odejít. Po těchto slovech se muž promění v popel a stařec padne mrtev k zemi.

Vodník
Matka říká dceři, aby nechodila k jezeru. Ta však neposlechne a jde. Na jezeru se pod ní však propadne lávka při praní šátků a v jezeře je nucena se vdát za vodníka. Po čase spolu zplodí syna.
Žena po nějaké době prosí vodníka o propuštění na návštěvu za matkou. Po dlouhém přemlouvání vodník svolí, avšak má podmínku: "od klekání do klekání", a pro jistotu si nechá jejich dítě v jezeře. Žena běží přímo za matkou, s níž si potom dlouhou dobu povídají a po klekání ji matka nechce pustit zpět. Vodník si pro svou ženu nakonec přijde a když ani napotřetí nepovolí, na prahu jejich domu zabije jejich dítě.

Vrba
Muž má ženu, která je přes den vitální, ale přes noc je jako mrtvá. Muž jde tedy k věštkyni a ta mu prozradí, že je jeho žena zakletá do vrby. Muže to dopálí tak, že vrbu nechá pokácet. Jakmile však vrbu pokácí, žena padne na místě mrtva k zemi. Muž pláče a naříká, co to provedl, ale hlas mu prozradí, ať ze dřeva té vrby udělá kolíbku a větvičky ať zasadí do země. Kolébka když bude dítě kolébati, jako by ho kolébala jeho matka, až klouček vyroste, z větviček si nařeže píšťaličky a při hře bude s matkou rozmlouvat.

Dceřina kletba
Dcera na oprátce vyčítá matce smrt svého dítěte, které zabila kvůli ní, neboť ji matka všechno dovolila a ona přišla do jiného stavu ještě před manželstvím. Před smrtí pak vyřkne nad matkou kletbu místo rozloučení.

Věštkyně
Tato balada je o věštkyni, která předpovídá budoucnost českého národa. Je to balada čistě vlastenecká.

VLASTNÍ NÁZOR:

Erbenovy baladu se mi velice líbí, neboť mají takový nadčasový význam a jsou psány hodně děsivým způsobem, jenž obdivuji u všech spisovatelů, kteří s hororovým nádechem dokáží psát - a u Erbena tím spíš, že jsou jeho balady i celkem poučné.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Buginka, 08.03.2009

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Boháč a chudák (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice), Dceřina kletba (Kytice) (2), Dceřina kletba (Kytice) (3)
-Dobře tak, že je smrt na světě (Pohádky)
-Holoubek (Kytice), Holoubek (Kytice) (2), Holoubek (Kytice) (3)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kytice, Kytice (2), Kytice (3), Kytice (4), Kytice (5), Kytice (6), Kytice (7), Kytice (8), Kytice (9), Kytice (10), Kytice (11), Kytice (12)
-Kytice (balady Poklad a Zlatý kolovrat)
-Kytice (balady Vodník a Polednice)
-Kytice (Kytice), Kytice (Kytice) (2)
-Kytice (několik balad), Kytice (několik balad) (2), Kytice (několik balad) (3), Kytice (několik balad) (4), Kytice (několik balad) (5), Kytice (několik balad) (6), Kytice (několik balad) (7), Kytice (několik balad) (8)
-Kytice (rozbor), Kytice (rozbor) (2), Kytice (rozbor) (3), Kytice (rozbor) (4), Kytice (rozbor) (5), Kytice (rozbor) (6)
-Kytice (souhrn balad), Kytice (souhrn balad) (2), Kytice (souhrn balad) (3), Kytice (souhrn balad) (4), Kytice (souhrn balad) (5), Kytice (souhrn balad) (6), Kytice (souhrn balad) (7), Kytice (souhrn balad) (8), Kytice (souhrn balad) (9), Kytice (souhrn balad) (10), Kytice (souhrn balad) (11), Kytice (souhrn balad) (12), Kytice (souhrn balad) (13), Kytice (souhrn balad) (14), Kytice (souhrn balad) (15), Kytice (souhrn balad) (16), Kytice (souhrn balad) (17), Kytice (souhrn balad) (18), Kytice (souhrn balad) (19), Kytice (souhrn balad) (20)
-Kytice balad, Kytice balad (2)
-Kytice z pověstí národních, Kytice z pověstí národních (2), Kytice z pověstí národních (3), Kytice z pověstí národních (4)
-Kytice z pověstí národních (rozbor)
-Lilie (Kytice), Lilie (Kytice) (2), Lilie (Kytice) (3)
-O třech přadlenách (O třech přadlenách a jiné pohádky)
-Pohádky, Pohádky (2)
-Poklad (Kytice), Poklad (Kytice) (2), Poklad (Kytice) (3)
-Polednice (Kytice), Polednice (Kytice) (2), Polednice (Kytice) (3), Polednice (Kytice) (4), Polednice (Kytice) (5), Polednice (Kytice) (6)
-Rozum a Štěstí (Pohádky)
-Svatební košile (Kytice), Svatební košile (Kytice) (2), Svatební košile (Kytice) (3), Svatební košile (Kytice) (4)
-Štědrý den (Kytice), Štědrý den (Kytice) (2), Štědrý den (Kytice) (3)
-Tak svět odplácí (Pohádky)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2), Vodník (Kytice) (3), Vodník (Kytice) (4), Vodník (Kytice) (5)
-Vrba (Kytice), Vrba (Kytice) (2), Vrba (Kytice) (3)
-Záhořovo lože (Kytice), Záhořovo lože (Kytice) (2), Záhořovo lože (Kytice) (3)
-Zlatovláska
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2), Zlatý kolovrat (Kytice) (3), Zlatý kolovrat (Kytice) (4), Zlatý kolovrat (Kytice) (5), Zlatý kolovrat (Kytice) (6)
Čítanka-Bůh ví, čím člověka trestati (Pohádky)
-Chlapcovi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chlácholiti dítě (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chléb váleti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co dělají prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co jsou prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Čert a Cigán (Pohádky)
-Červená karkulka (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice)
-Děvčeti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dítě buditi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Pohádky)
-Dobré děti (Pohádky)
-Dobrou noc
-Hadí koruna (Pohádky)
-Holoubek (Kytice)
-Hvězda
-Ilja Muromec a Slavík loupežník (Pohádky)
-Jabloňová panna
-Jezinky (Pohádky)
-Kolíbavky (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Kostelíček (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kurent a člověk (Pohádky)
-Kytice (celá kniha / e-book)
-Kytice (Kytice)
-Lilie (Kytice)
-Lipka (Pohádky)
-Myška (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Myška a pět prstů (Prostonárodní české písně a říkadla)
-O hloupém Peciválovi (Pohádky)
-O hloupém vlkovi (Pohádky)
-O Ivanovi hlupci (Pohádky)
-O třech královicích (Pohádky)
-O žabce královně (Pohádky)
-Obuchu, hýbej se! (Pohádky)
-Pohádka o Bídě jednooké (Pohádky)
-Pohádky (celá kniha / e-book)
-Poklad (Kytice)
-Polednice (Kytice)
-První májová noc
-Rubáš (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotek (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotkovo lůžko
-Smolný var
-Sněhurka (Pohádky)
-Soud a smír (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Svatební košile (Kytice)
-Špalíček (Pohádky)
-Štědrý den (Kytice)
-Štěstí a neštěstí (Pohádky)
-Třepati ručkama (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Tři zlaté vlasy děda Vševěda (Pohádky)
-Tulák
-Vařiti kašičku (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2)
-Vražednice
-Vrba (Kytice)
-Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských, Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (2), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (3), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (4)
-Zakletá dcera (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Záhořovo lože (Kytice)
-Zlatovláska (Pohádky)
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2)
­­­­

Diskuse k výpisku
Karel Jaromír Erben - Kytice (souhrn balad) (9)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)