ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Erben Karel Jaromír (*07.11.1811 - †21.11.1870)

­­­­

Kytice (9)

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydavatelství Jaroslav Jiránek, 1940, Železný Brod, 92 stran

ZNAKY:

Soubor 13 balad, komponovanost (zrcadlově protilehlé básně mají stejný motiv); zkratkovitý popis přírody; zvukomalba, dynamičnost, archaismy
baladická zkratka - příběh se odehrává v krátké době
romantičnost: motivy jezera, hřbitovů, lesů, ale člověk se nebouří proti trestu a společnosti, je pokornější než u Máchy

HLAVNÍ MYŠLENKA:

Vina, fatálnost; lidské neštěstí nezpůsobila společnost, ale člověk sám porušením etických zákonů; člověk je krutě potrestán

OBSAH:

Kytice
Zemřela matka, do hrobu dána,
siroty po ní zůstaly...

Návaznost na lidovou poezii, matka - symbol národa, vtělení do mateřídoušky; autor přirovnává svou sbírku ke kytici uvité do mateřídoušky.

Poklad
Ach, běda mi! běda! běda!
ach, mé dítě, kde jsi, kde jsi?
kde tě najdu, dítě drahé?!
Dítě drahé - drahé - drahé!
blízkými to hučí lesy...

Na Velký pátek se otevřela jeskyně s pokladem. Matka odloží dítě v jeskyni a postupně si odnáší poklad. Aby dítě zabavila, položí mu do klína zlato. Jeskyně se zavře a dítě zůstává uvnitř. Všechen poklad, který si chudá matka odnosila, se proměnil v hlínu a kamení. Celý rok matka čeká, než se jeskyně zase otevře. Příští rok matka běží do jeskyně, nevšímá si pokladu a bere si milované dítě pryč. Nezajímá ji ani ryzí zlato, které před rokem vložila do klína dítěte.

Uvádí se, že se v této básni jedná o porušení vztahu matka-dítě. Myslím si ale, že matka dítě milovala, pouze se nechala zlákat bohatstvím a vidinou šťastnější budoucnosti. Autor možná pokládal touhu po penězích a bohatství za špatnost. Provinila se tím, že přestala chtít být skromná, myslela na sebe a zapomněla na dítě. Žena si potom uvědomila, že štěstí pro ni neznamená bohatství, nýbrž její dítě.

Svatební košile
Pěkná noc, jasná - v tu dobu
vstávají mrtví ze hrobů,
a nežli zvíš, jsou tobě blíž -
má milá, nic se nebojíš?

Dívka se modlí, aby se její milý vrátil z ciziny. Neví, že je mrtvý. Přeměnil se v upírskou duši a přišel si pro svoji nevěstu. V noci ji vede na hřbitov, cestou zahodil její modlitební knížky, růženec a křížek. Před hřbitovem si dívka vše uvědomí a uteče mu, schová se do márnice. Mrtvý milenec tluče do dveří a volá na umrlce, aby vstal a odstrčil mu závoru. Dívka se modlí, proto umrlec znovu ulehne. Opakuje se to třikrát, dívka se pořád modlí. Zakokrhá kohout a nebezpečí zmizí. Všude kolem jsou útržky ze svatební košile, kterou si dívka vzala s sebou.

V této básni je kladen důraz na křesťanství, na víru a na pokoru. Kdyby se dívka nemodlila, zemřela by. Magické číslo tři.

Polednice
U lavice dítě stálo,
z plna hrdla křičelo.
"Bodejž jsi jen trochu málo,
ty cikáně, mlčelo!"

"Poledne v tom okamžení,
táta přijde z roboty;
a mně hasne u vaření
pro tebe, ty zlobo, ty!"

Matka vaří a dítě ji zlobí. Matka je rozrušená, nervózní, proklíná své dítě, zavolá na něj polednici. Polednice si pro něj opravdu přijde, matka tiskne své dítě k sobě a tím ho zadusí.

Matka se provinila svou netrpělivostí, proklela dítě. Nadpřirozená bytost zasahuje do porušení lidských vztahů, matka sama se potrestá.

Zlatý kolovrat
Okolo lesa pole lán
hoj jede, jede z lesa pán,
na vraném bujném jede koni,
vesele podkovičky zvoní,
jede sám a sám.

Král se zamiluje do nevlastní dcery jedné ženy, žena mu ale chce dát svou vlastní dceru. Při cestě na královský hrad zabije dívku její nevlastní matka a sestra. Nevlastní sestra se vydává za dívku, do které se král zamiloval. Stařec mění dívčiny oči a končetiny za zlatý kolovrat, přeslici a kužel. Nepravá nevěsta přede před králem na kolovratu, který prozradí celou pravdu. Matka a falešná nevěsta jsou vyhnány a v lese roztrhány vlky. Pravá dívka díky starci obživla a provdala se za krále.

Důraz na vinu a zákon odrazu. Matka s dcerou dopadly stejně tak, jak ony zmrzačily nevlastní dceru. Pravda se ukázala, zasáhl tajemný stařec, který dal vše do pořádku.

Štědrý den
Hoj, ty štědrý večere,
ty tajemný svátku,
cože komu dobrého
neseš na památku?

Ovocnému stromoví
od večeře kosti
a zlatoušky na stěnu
tomu, kdo se postí.

Marie a Hana prosekaly o půlnoci na Štědrý večer led v jezeře a viděly tam svoji budoucnost. Hana viděla svého manžela Václava a domek; Marie rakev a pohřeb. Do roka se předpověď vyplnila, Hana se vdala a Marie zemřela.

Motiv lásky a smrti, fatálnost, lidové zvyky.

Holoubek
Žena otrávila svého muže a znovu se vdala. Nad jeho hrobem zpívá holoubek o její vině, žena s černým svědomím dobrovolně ukončuje svůj život, utopí se.

Důraz na vinu, na svědomí, žena nemohla snést svůj čin a potrestá se sama.

Záhořovo lože
Mladý poutník jde do pekla pro úpis, kterým ho kdysi jeho otec zaprodal. Setkává se se zločincem a vrahem Záhořem. Záhoř se dozví, že jde mladý poutník do pekla, nezabije ho, protože se chce dozvědět, co ho v pekle čeká. V pekle se setkává se Satanem, který rozkázal ďáblu, aby vrátil úpis. Ďábel odmítá, proto musí podstoupit pekelnou koupel, lázeň z ohně a mrazu, ale ani přesto úpis nevydá. Ďábel musel obejmout pekelnou děvu ze železa, která mu rozlámala kosti. Ani potom úpis nevydal. Satan poručil dovést ďábla do Záhořova lože. Ďábel se ulekl a vydal poutníkovi úpis. Poutník vše vypráví Záhořovi a Záhoř se dává na pokání; nepil, nejedl, modlil se a po 90 letech mu je odpuštěno.

Skrytá polemika s Karlem Hynkem Máchou. Na rozdíl od Máchy se s hrdinou neztotožňuje, nesouhlasí s odporem proti vyšší vůli; pokora a pokání vedou ke spáse člověka, každý má naději.

Vodník
Na topole nad jezerem
seděl Vodník pod večerem:
"Sviť, měsíčku, sviť,
ať mi šije niť."

Dívka neposlechne matku a jde k jezeru. Spadne do něj, vezme si ji vodník. Mají spolu dítě. Dívce se stýská po matce, vodník jí dovolí navštívit ji, ale dítě musí nechat u něj. Dívka se bojí návratu, matka také nechce, aby odešla. Vodník třikrát přijde k chalupě pro ženu, potřetí připomene dítě. Dívka své dítě miluje a chce jít za ním, matka ji nepustí. Vodník přinese dítě na práh a roztrhne ho.

Řeší vztahy mezi matkou a dítětem.

Vrba
Žena je osudově spjata s vrbou, její muž vrbu pokácí, žena umírá. Vrba mu poté radí, ať nechá udělat kolébku pro jejich dítě z jejího dřeva. Když se dítě bude kolébati, bude ho matka kolébati. Proutí má zasadit, aby z něj dítě dělalo píšťalky. Až bude hrát na píšťalku, bude si povídat s matkou.

Lilie
Zemřela dívka a na jejím hrobě vyrostla lilie, do které se převtělila. Muž je květinou okouzlen a nechá si ji odnést domů. Převtělí se opět do ženy, může žít pouze za zdí, která ji chrání před sluncem. Vdala se za něj, porodila mu dítě. Když muž odjel, jeho matka zbořila zeď, zemřela žena i dítě.

Dceřina kletba
Rozmluva matky a dcery, která zabila své dítě a chce se oběsit. Proklíná svého svůdce, který ji zradil, i svou matku, která nezabránila neštěstí.

Věštkyně
Aktualizace starých pověstí, v básni vystupuje Libuše jako symbol našeho národa.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Pavla Čermáková, 21.09.2007

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Boháč a chudák (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice), Dceřina kletba (Kytice) (2), Dceřina kletba (Kytice) (3)
-Dobře tak, že je smrt na světě (Pohádky)
-Holoubek (Kytice), Holoubek (Kytice) (2), Holoubek (Kytice) (3)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kytice, Kytice (2), Kytice (3), Kytice (4), Kytice (5), Kytice (6), Kytice (7), Kytice (8), Kytice (9), Kytice (10), Kytice (11), Kytice (12)
-Kytice (balady Poklad a Zlatý kolovrat)
-Kytice (balady Vodník a Polednice)
-Kytice (Kytice), Kytice (Kytice) (2)
-Kytice (několik balad), Kytice (několik balad) (2), Kytice (několik balad) (3), Kytice (několik balad) (4), Kytice (několik balad) (5), Kytice (několik balad) (6), Kytice (několik balad) (7), Kytice (několik balad) (8)
-Kytice (rozbor), Kytice (rozbor) (2), Kytice (rozbor) (3), Kytice (rozbor) (4), Kytice (rozbor) (5), Kytice (rozbor) (6)
-Kytice (souhrn balad), Kytice (souhrn balad) (2), Kytice (souhrn balad) (3), Kytice (souhrn balad) (4), Kytice (souhrn balad) (5), Kytice (souhrn balad) (6), Kytice (souhrn balad) (7), Kytice (souhrn balad) (8), Kytice (souhrn balad) (9), Kytice (souhrn balad) (10), Kytice (souhrn balad) (11), Kytice (souhrn balad) (12), Kytice (souhrn balad) (13), Kytice (souhrn balad) (14), Kytice (souhrn balad) (15), Kytice (souhrn balad) (16), Kytice (souhrn balad) (17), Kytice (souhrn balad) (18)
-Kytice balad, Kytice balad (2)
-Kytice z pověstí národních, Kytice z pověstí národních (2), Kytice z pověstí národních (3), Kytice z pověstí národních (4)
-Kytice z pověstí národních (rozbor)
-Lilie (Kytice), Lilie (Kytice) (2), Lilie (Kytice) (3)
-O třech přadlenách (O třech přadlenách a jiné pohádky)
-Pohádky, Pohádky (2)
-Poklad (Kytice), Poklad (Kytice) (2), Poklad (Kytice) (3)
-Polednice (Kytice), Polednice (Kytice) (2), Polednice (Kytice) (3), Polednice (Kytice) (4), Polednice (Kytice) (5), Polednice (Kytice) (6)
-Rozum a Štěstí (Pohádky)
-Svatební košile (Kytice), Svatební košile (Kytice) (2), Svatební košile (Kytice) (3), Svatební košile (Kytice) (4)
-Štědrý den (Kytice), Štědrý den (Kytice) (2), Štědrý den (Kytice) (3)
-Tak svět odplácí (Pohádky)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2), Vodník (Kytice) (3), Vodník (Kytice) (4), Vodník (Kytice) (5)
-Vrba (Kytice), Vrba (Kytice) (2), Vrba (Kytice) (3)
-Záhořovo lože (Kytice), Záhořovo lože (Kytice) (2), Záhořovo lože (Kytice) (3)
-Zlatovláska
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2), Zlatý kolovrat (Kytice) (3), Zlatý kolovrat (Kytice) (4), Zlatý kolovrat (Kytice) (5), Zlatý kolovrat (Kytice) (6)
Čítanka-Bůh ví, čím člověka trestati (Pohádky)
-Chlapcovi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chlácholiti dítě (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chléb váleti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co dělají prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co jsou prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Čert a Cigán (Pohádky)
-Červená karkulka (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice)
-Děvčeti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dítě buditi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Pohádky)
-Dobré děti (Pohádky)
-Dobrou noc
-Hadí koruna (Pohádky)
-Holoubek (Kytice)
-Hvězda
-Ilja Muromec a Slavík loupežník (Pohádky)
-Jabloňová panna
-Jezinky (Pohádky)
-Kolíbavky (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Kostelíček (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kurent a člověk (Pohádky)
-Kytice (celá kniha / e-book)
-Kytice (Kytice)
-Lilie (Kytice)
-Lipka (Pohádky)
-Myška (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Myška a pět prstů (Prostonárodní české písně a říkadla)
-O hloupém Peciválovi (Pohádky)
-O hloupém vlkovi (Pohádky)
-O Ivanovi hlupci (Pohádky)
-O třech královicích (Pohádky)
-O žabce královně (Pohádky)
-Obuchu, hýbej se! (Pohádky)
-Pohádka o Bídě jednooké (Pohádky)
-Pohádky (celá kniha / e-book)
-Poklad (Kytice)
-Polednice (Kytice)
-První májová noc
-Rubáš (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotek (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotkovo lůžko
-Smolný var
-Sněhurka (Pohádky)
-Soud a smír (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Svatební košile (Kytice)
-Špalíček (Pohádky)
-Štědrý den (Kytice)
-Štěstí a neštěstí (Pohádky)
-Třepati ručkama (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Tři zlaté vlasy děda Vševěda (Pohádky)
-Tulák
-Vařiti kašičku (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2)
-Vražednice
-Vrba (Kytice)
-Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských, Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (2), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (3), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (4)
-Zakletá dcera (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Záhořovo lože (Kytice)
-Zlatovláska (Pohádky)
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2)
­­­­

Diskuse k výpisku
Karel Jaromír Erben - Kytice (9)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­