ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Erben Karel Jaromír (*07.11.1811 - †21.11.1870)

­­­­

Kytice (7)

Typ knihy: sbírka balad (lyricko-epický útvar) vycházejících z motivů lidových pověstí, pohádek, legend a písní
Místo a doba děje: charakteristické pro každou baladu zvlášť
Postavy: charakteristické pro každou baladu zvlášť

DĚJ:

Úvodní báseň sbírky, Kytice, vysvětluje i poslání sbírky. Autor přirovnává své pověsti ke kytici uvité z mateřídoušky.
Námětem Velkého pátku, kdy se odkrývají poklady, se zabývá báseň Poklad. Matka pro bohatství zapomene v otevřené skále dítě. Po roce, kdy se v modlitbách k dítěti vrací a myslí jen na jeho záchranu, se jí vrací pravé bohatství, dítě, a zlato se proměňuje v bezcenné kamení.
V baladě Svatební košile prosí dívka v modlitbách, aby se vrátil její milý. Ten si pro ni z říše mrtvých opravdu přichází a dívka ho následuje. Před smrtí ji zachraňují modlitby a pokání.
V básni Polednice matka na neposlušné dítě ve vzteku přivolává polednici. Když si však pro něj opravdu přichází, matka dítě ve snaze jej zachránit udusí.
V pohádce Zlatý kolovrat, napsanou na námět Boženy Němcové, je krásná Dornička nevlastní matkou a sestrou, které touží po králově bohatství, rozčtvrcena. Když podvedený král přichází na lest, trestá obě ženy stejně jako ony Dorničku, která se stává královnou.
Snaha po poznání budoucnosti donutí v básni Štědrý den sestry Marii a Hanu o půlnoci prosekat led. Vidiny Haniny svatby a Mariiny smrti ve vodní hladině se plní. Ponaučení: o budoucnosti raději jen snít.
Báseň Holoubek je o ženě, která zabila svého muže a znovu se vdala. Nad jeho hrobem zpíval holoubek o její vině, což ji dohnalo k sebevraždě.
Básní o vině a odpuštění, ale také básní, ve které Erben polemizuje s Máchou, je Záhořovo lože. Na základě legendy autor vystavěl příběh o získání dvojího (mladý poutník zaprodaný otcem peklu a loupežník Záhoř) odpuštění.
Mateřskou láskou (matky k dceři a matky - dcery k dítěti) se zabývá Erben v básni Vodník. Mladická neposlušnost a nerozvážnost matky-dcery vede k tragickému konci.
Vrba, s níž je sepjata mladá žena (zakletí), je název další básně. Po skácení vrby matka mění svou lidskou schránku a přežívá jako kolébka pro dítě (matčino náručí) a jako píšťalka (matčin hlas).
Balada o dívce, která se po smrti vtělila v Lilii (název), jež nenachází štěstí ani ve své nové podobě (je zahubena matkou svého muže), má číslo jedenáct v autorově sbírce básní.
Dcera, jež zabila své dítě a která před vlastním oběšením proklíná svého svůdce i matku, je hlavní postavou balady Dceřina kletba.
Věštkyně je stylizována jako sled proroctví, která se látkově opírají o národní a místní pověsti české (o Přemyslu Oráčovi, Libuši, Bruncvíkovi, aj.). Historičnost událostí je však potlačena. Na povrch vyplývají předměty (pluh, kolébka, brána, zvon, aj.) jako symboly českých dějin mající platnost věšteckých znamení.

JAZYKOVÁ STRÁNKA DÍLA:

Jazykové prostředky jsou spjaty s obsahem, takže Erben užívá lidových jazykových prostředků. Výrazová úspornost je umocněna v některých básních dialogy, které jsou typické pro vypjaté citové momenty. Stručnost je charakteristická i při popisu postav a líčení krajiny. K zdůraznění myšlenek autor používá anafor ("Kde's má Dorničko! Kde jsi? Kde Jsi? / Kde's má roztomilá?" - Zlatý kolovrat), epifor ("Co to máš na té tkaničce, / na krku na té tkaničce?" - Svatební košile) i epizeuxis ("Běží časy, běží." - Holoubek). Erben z řečnických figur užívá apostrofy - oslovení ("Mateří-douško vlasti naší milé, ..." - Kytice) a pojmenovává jak přímo (pomocí epitet), tak nepřímo (metaforami, metonymiemi). V některých básních se objevuje i zvukomalba ("a na topole podlé skal / zelený mužík zatleskal" - Vodník).

ÚPRAVA, ČLENĚNÍ DÍLA:

13 baladických skladeb, 10 z nich tvoří tematické dvojice, které stojí proti sobě - první proti poslední, druhá proti předposlední:
- Kytice a Věštkyně (vlastenectví, víra v budoucnost, národní smutek)
- Poklad a Dceřina kletba (vztah matky a dítěte, provinění matky)
- Svatební košile a Vrba (vztah mrtvý - živý)
- Polednice a Vodník (pohádkové bytosti nepřátelské člověku)
- Zlatý kolovrat a Záhořovo lože (pohádkový motiv)
- Lilie - nebyla v 1. vydání, přidána dodatečně
- Holoubek - zařazen uprostřed jako 13. skladba bez dvojice
- Štědrý den - nemá dvojici, původně měl protějšek mít

POZNÁMKY, ZVLÁŠTNOSTI, ADAPTACE:

Téma viny a trestu, romantické prvky (sběr lidové slovesnosti, romantická krajina a prostředí), ale chybí typická rozervanost, individuální vzpoura, hrdina nesplývá s autorem jako v romantismu, vina je problémem konkrétní postavy, ne společnosti (jako u Máchy); v 70. letech 20. století zpracována a zmodernizována Kytice divadlem Semafor. Dále bylo několik básní zpracováno režisérem F.A.Brabcem, ve filmu se objevili např. Linda Rybová a Dan Bárta (Vodník), Boleslav Polívka (Polednice), Aňa Geislerová (Zlatý kolovrat) nebo Karel Roden (Svatební košile), Sandra Nováková a Stella Zázvorková (Štědrý den).

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: chiquita, 05.08.2007

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Boháč a chudák (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice), Dceřina kletba (Kytice) (2), Dceřina kletba (Kytice) (3)
-Dobře tak, že je smrt na světě (Pohádky)
-Holoubek (Kytice), Holoubek (Kytice) (2), Holoubek (Kytice) (3)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kytice, Kytice (2), Kytice (3), Kytice (4), Kytice (5), Kytice (6), Kytice (7), Kytice (8), Kytice (9), Kytice (10), Kytice (11), Kytice (12)
-Kytice (balady Poklad a Zlatý kolovrat)
-Kytice (balady Vodník a Polednice)
-Kytice (Kytice), Kytice (Kytice) (2)
-Kytice (několik balad), Kytice (několik balad) (2), Kytice (několik balad) (3), Kytice (několik balad) (4), Kytice (několik balad) (5), Kytice (několik balad) (6), Kytice (několik balad) (7), Kytice (několik balad) (8)
-Kytice (rozbor), Kytice (rozbor) (2), Kytice (rozbor) (3), Kytice (rozbor) (4), Kytice (rozbor) (5), Kytice (rozbor) (6)
-Kytice (souhrn balad), Kytice (souhrn balad) (2), Kytice (souhrn balad) (3), Kytice (souhrn balad) (4), Kytice (souhrn balad) (5), Kytice (souhrn balad) (6), Kytice (souhrn balad) (7), Kytice (souhrn balad) (8), Kytice (souhrn balad) (9), Kytice (souhrn balad) (10), Kytice (souhrn balad) (11), Kytice (souhrn balad) (12), Kytice (souhrn balad) (13), Kytice (souhrn balad) (14), Kytice (souhrn balad) (15), Kytice (souhrn balad) (16), Kytice (souhrn balad) (17), Kytice (souhrn balad) (18), Kytice (souhrn balad) (19), Kytice (souhrn balad) (20)
-Kytice balad, Kytice balad (2)
-Kytice z pověstí národních, Kytice z pověstí národních (2), Kytice z pověstí národních (3), Kytice z pověstí národních (4)
-Kytice z pověstí národních (rozbor)
-Lilie (Kytice), Lilie (Kytice) (2), Lilie (Kytice) (3)
-O třech přadlenách (O třech přadlenách a jiné pohádky)
-Pohádky, Pohádky (2)
-Poklad (Kytice), Poklad (Kytice) (2), Poklad (Kytice) (3)
-Polednice (Kytice), Polednice (Kytice) (2), Polednice (Kytice) (3), Polednice (Kytice) (4), Polednice (Kytice) (5), Polednice (Kytice) (6)
-Rozum a Štěstí (Pohádky)
-Svatební košile (Kytice), Svatební košile (Kytice) (2), Svatební košile (Kytice) (3), Svatební košile (Kytice) (4)
-Štědrý den (Kytice), Štědrý den (Kytice) (2), Štědrý den (Kytice) (3)
-Tak svět odplácí (Pohádky)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2), Vodník (Kytice) (3), Vodník (Kytice) (4), Vodník (Kytice) (5)
-Vrba (Kytice), Vrba (Kytice) (2), Vrba (Kytice) (3)
-Záhořovo lože (Kytice), Záhořovo lože (Kytice) (2), Záhořovo lože (Kytice) (3)
-Zlatovláska
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2), Zlatý kolovrat (Kytice) (3), Zlatý kolovrat (Kytice) (4), Zlatý kolovrat (Kytice) (5), Zlatý kolovrat (Kytice) (6)
Čítanka-Bůh ví, čím člověka trestati (Pohádky)
-Chlapcovi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chlácholiti dítě (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Chléb váleti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co dělají prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Co jsou prsty? (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Čert a Cigán (Pohádky)
-Červená karkulka (Pohádky)
-Dceřina kletba (Kytice)
-Děvčeti (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dítě buditi (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Pohádky)
-Dobré děti (Pohádky)
-Dobrou noc
-Hadí koruna (Pohádky)
-Holoubek (Kytice)
-Hvězda
-Ilja Muromec a Slavík loupežník (Pohádky)
-Jabloňová panna
-Jezinky (Pohádky)
-Kolíbavky (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Kostelíček (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Král tchoř (Pohádky)
-Kurent a člověk (Pohádky)
-Kytice (celá kniha / e-book)
-Kytice (Kytice)
-Lilie (Kytice)
-Lipka (Pohádky)
-Myška (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Myška a pět prstů (Prostonárodní české písně a říkadla)
-O hloupém Peciválovi (Pohádky)
-O hloupém vlkovi (Pohádky)
-O Ivanovi hlupci (Pohádky)
-O třech královicích (Pohádky)
-O žabce královně (Pohádky)
-Obuchu, hýbej se! (Pohádky)
-Pohádka o Bídě jednooké (Pohádky)
-Pohádky (celá kniha / e-book)
-Poklad (Kytice)
-Polednice (Kytice)
-První májová noc
-Rubáš (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotek (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Sirotkovo lůžko
-Smolný var
-Sněhurka (Pohádky)
-Soud a smír (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Svatební košile (Kytice)
-Špalíček (Pohádky)
-Štědrý den (Kytice)
-Štěstí a neštěstí (Pohádky)
-Třepati ručkama (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Tři zlaté vlasy děda Vševěda (Pohádky)
-Tulák
-Vařiti kašičku (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Věštkyně (Kytice)
-Vodník (Kytice), Vodník (Kytice) (2)
-Vražednice
-Vrba (Kytice)
-Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských, Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (2), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (3), Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských (4)
-Zakletá dcera (Prostonárodní české písně a říkadla)
-Záhořovo lože (Kytice)
-Zlatovláska (Pohádky)
-Zlatý kolovrat (Kytice), Zlatý kolovrat (Kytice) (2)
­­­­

Diskuse k výpisku
Karel Jaromír Erben - Kytice (7)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)