ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Mácha Karel Hynek (*16.11.1810 - †06.11.1836)

­­­­

Máj (stručný rozbor) (5)

Mácha vydal Máj jako šestadvacetiletý v roce 1836 vlastním nákladem v šesti stech výtiscích. Porozumění od svých obrozeneckých souputníků se však nedočkal. Máchovu velikost rozpoznali až následující generace. V roce 1923 nakladatel Otakar Marien-Štorch oslovil svého přítele Jana Zrzavého, aby pro jeho nakladatelství Aventinum vytvořil obrazový doprovod k Máji. A malíř vytvořil ilustrace, které jsou dnes pro nás neodmyslitelně spjaty s Máchou a jeho básní, i přestože mezi jejich vznikem je mezera téměř devadesáti let.

O DÍLE:

 • poprvé vydáno 23. dubna 1836 autorovým vlastním nákladem u tiskaře Jana Spurného, a to v nákladu 600 výtisků
 • romantická literatura 1. poloviny 19. století; v tomto období se romantická tematika v literatuře vyskytovala téměř všude
 • jedná se o milostnou lyrickoepickou báseň s vlasteneckými prvky (ty byly však nedostačující, proto byl Mácha za své dílo kritizován). Máj se skládá ze 4 zpěvů a 2 intermezz (= meziher)

JAZYK:

 • psáno jambem = dvouslabičná básnická stopa, jež sestává z první slabiky krátké a druhé dlouhé; Mácha vytvořil tzv. novočeský jamb = na konec verše kladl jednoslabičná slova:
  Byl pozdní večer - první máj -
  večerní máj - byl lásky čas.
 • metafory = přenesené pojmenování na základě vnější podobnosti (bledá tvář luny)
 • metonymie = přenesené pojmenování na základě vnitřní podobnosti (hrdliččin zval ku lásce hlas)
 • personifikace = neživé věci mají vlastnosti živých (jezero zvučelo temně tajný bol)
 • oxymórony = spojení slov, které si navzájem odporují (zborcené harfy tón, umřelé hvězdy svit, mrtvé milenky cit)
 • zvukomalba = nakupení určitých hlásek ve verši tak, aby vyvolaly dojem reálného zvuku (nocí řinčí řetězů hřmot)
 • apostrofa = oslovení neživé věci (Ach zemi krásnou, zemi milovanou...)
 • obraz přírody = barvitost
 • gradace = stupňování (temná noc; temnější mně nastává)
 • zvukosled = seskupení hlásek, které vytváří libozvuk nebo nelibozvuk (první máj - večerní máj - byl lásky čas)
 • archaismy = slova zastaralá (ouplné; mřít láskou, anjel)
 • knižní výrazy (luna)
 • mění vžitá pojmenování (májový večer za večerní máj)

KOMPOZICE:

Dramatický vzestup, vrchol, sestup (jako drama). Retrospektivně, nejprve se dozvídáme, že Vilém bude popraven a Jarmila spáchá sebevraždu, potom Vilém vzpomíná...

HLAVNÍ POSTAVY:

Vilém - strašný lesů pán, loupežník; v mládí vyhnán otcem - dal se na dráhu zločinu; zamilovaný do Jarmily; ze žárlivosti zabije svého otce, svůdce Jarmily
Jarmila - krásná dívka; miluje Viléma
Hynek - poutník, který se ztotožní s hrdiny a soucítí s nimi, když se po letech dostane na místo popravy Viléma

DĚJ:

I. zpěv
Líčení krásné májové přírody a naproti tomu líčení toho, jak čeká Jarmila na svého milého Viléma. Přijde jí však zpráva, že Vilém zabil jejího svůdce, aniž by tušil, že se jednalo o jeho vlastního otce. Jarmila se utopí.

II. zpěv
Znázornění času. Vilém uvažuje v noci před popravou ve vězení (symbol hvězdy, která letí odnikud nikam). Vzpomíná na to, jak ho otec v dětství vyhnal z domova na cestu zločinu. Žalářník s ním soucítí a je mu Viléma líto.

I. intermezzo
Sbor duchů, kteří čekají na popravišti na mrtvého.

III. zpěv
Kontrast krásné přírody a lidského osudu. Vilém se naposledy loučí se zemí, která pro něj byla jedinou jistotou. Vzpomíná také na dětství, jež pro něj bylo nejkrásnějším obdobím života.

II. intermezzo
Loupežníci truchlí nad ztrátou svého pána.

IV. zpěv
Závěr skladby, kdy se básník ztotožňuje s hrdinou i poutníkem - ten se po letech vrací na popraviště. Uvažuje zde o tragice lidského osudu: Hynku! - Viléme!! - Jarmilo!!!

FILM:

Máj byl zfilmován v roce 2008 F.A.Brabcem (Kytice, Bolero, Krysař). Film se od básně lišil, a to především kvůli jednoduchosti děje. Musel být hodně doplněn. Do hlavních rolí byli obsazeni Matěj Stropnický (Vilém) a Sandra Lehnertová (Jarmila). Kouzlo filmu přidal nádherný hlas Jana Třísky, který překrásně citoval některé pasáže z básně.

VLASTNÍ NÁZOR:

Podle mého názoru snad nikdo nedokázal popsat tak krásně, barvitě a živě jarní přírodu, jako je tomu v Máji. Nejvíce mě zaujaly části, kdy autor opěvuje zemi, a oxymórony.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Efka, 19.05.2011

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Cikáni, Cikáni (2), Cikáni (3), Cikáni (4)
-Intimní Karel Hynek Mácha
-Klášter Sázavský
-Máj, Máj (2), Máj (3), Máj (4), Máj (5), Máj (6), Máj (7), Máj (8), Máj (9), Máj (10), Máj (11), Máj (12), Máj (13), Máj (14), Máj (15), Máj (16), Máj (17), Máj (18), Máj (19), Máj (20), Máj (21), Máj (22), Máj (23), Máj (24), Máj (25), Máj (26), Máj (27), Máj (28), Máj (29), Máj (30), Máj (31), Máj (32), Máj (33), Máj (34), Máj (35), Máj (36), Máj (37), Máj (38)
-Máj (můj pohled)
-Máj (několika slovy), Máj (několika slovy) (2), Máj (několika slovy) (3), Máj (několika slovy) (4)
-Máj (rozbor)
-Máj (stručný rozbor), Máj (stručný rozbor) (2), Máj (stručný rozbor) (3), Máj (stručný rozbor) (4), Máj (stručný rozbor) (5), Máj (stručný rozbor) (6), Máj (stručný rozbor) (7), Máj (stručný rozbor) (8), Máj (stručný rozbor) (9), Máj (stručný rozbor) (10)
-Máj (vlastní poznámky)
-Márinka, Márinka (2), Márinka (3), Márinka (4), Márinka (5), Márinka (6), Márinka (7), Márinka (8)
-Márinka (vlastní názor)
-Návrat
-Obrazy ze života mého
-Ohlas písní národních
-Večer na Bezdězu
-Znělky
Čítanka-Básně příležitostné
-Básně rozličné, Básně rozličné (2), Básně rozličné (3)
-Bratři (Dramatické zlomky)
-Cikáni, Cikáni (2), Cikáni (3), Cikáni (4)
-Deník z roku 1835
-Karlův Týn
-Korespondence Máchova
-Křivoklad
-Máj
-Márinka, Márinka (2), Márinka (3), Márinka (4), Márinka (5)
-Márinka (celá kniha / e-book)
-Ohlas písní národních, Ohlas písní národních (2), Ohlas písní národních (3)
-Pouť krkonošská
-Radost (Jitro)
-Rozprostřela chladná noc
-Valdice
-Večer na Bezdězu
-Víra, naděje, láska, spolehnutí (Jitro)
-Zlomky rozličné, Zlomky rozličné (2)
­­­­

Diskuse k výpisku
Karel Hynek Mácha - Máj (stručný rozbor) (5)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)