ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Mácha Karel Hynek (*16.11.1810 - †06.11.1836)

­­­­

Máj (30)

Lyrickoepická básnická skladba, která svou imaginací i básnickým jazykem výrazně zasáhla do formování naší moderní poezie.

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA SBÍRKY:

Máj je lyrickoepická romantická báseň, která oslavuje krásu přírody i nesvobodu mladého člověka. Zabývá se láskou, její ztrátou a zoufalstvím z nevědomosti (Vilém nezná svého otce). Důraz klade na cit a pocity hrdinů, čímž se podobá dílům evropského romantismu. Děj se odehrává noc před Vilémovou popravou a druhý den ráno, a pak ještě po sedmi letech. Mácha jej umístil do malebného prostředí Máchova jezera (původně Velkého rybníka u Doks) a okolí hradu Bezděz.

KOMPOZICE SBÍRKY:

V úvodu díla je zařazena věnovací báseň Čechové jsou národ věrný. Jedná se o vlasteneckou veršovanou slátaninu vskutku nehodnou Máchova jména. Máji předchází výklad, který byl určen pro tehdejšího cenzora. Je zde zdůrazněno, že hlavním smyslem je oslava májové přírody, nikoli její děj.

1. zpěv
Úvodem básně je líčení májové krajiny kolem jezera. Začíná zde i epický děj. Jarmila čeká na svého milého u jezera, přijde však někdo jiný se vzkazem, že Vilém bude dalšího dne popraven a že ji proklíná. Nešťastná Jarmila skočí ze skály do jezera a utopí se. Rozhovor Jarmily s poslem je jediný dialog celé básně.

2. zpěv
Zde se dozvídáme z Vilémových vzpomínek, jak byl otcem vyhnán z domova a stal vůdcem loupežníků. Jak se zamiloval se do Jarmily a teprve, když zavraždil jejího svůdce, zjistil, že to byl jeho otec. Vilém ve vězení přemýšlí nad otázkami své viny, nad lhostejností světa k jeho osudu, nad existencí samou a podobou smrti. Dojde k závěru, že po smrti není nic. Uvědomuje si, o co všechno v životě přijde. S těmito úvahami se svěří strážnému, který s ním soucítí. Druhý zpěv tvoří téměř třetinu celé básně.

I. intermezzo
O půlnoci k Vilémovi promlouvá sbor duchů, který na popravišti očekává svého mrtvého.

3. zpěv
Tímto zpěvem báseň vrcholí. Vilém jde na popravu. Vzpomíná na své dětství a na svou milenku Jarmilu. Uvědomuje si krásy života a všudypřítomné májové přírody, jež má nyní navždy opustit. Promlouvá s oblaky. Žádá je, aby se staly jeho posly a pozdravovaly jeho milovanou zemi. Vilém je popraven, jeho tělo vpleteno do kola a hlava nabodnuta na kůl.

II. intermezzo
Je v podstatě žalozpěvem loupežníků nad ztrátou jejich vůdce.

4. zpěv
Po 7 letech přijíždí Mácha na místo Vilémovy popravy. Mluví o hlubokém vnitřním soucítění s duší popraveného, o tom, že celý příběh je vyjádřením i jeho vlastních životních pocitů. Odchází, ale máj se sem opět vrací.

Básník používá jednoduchý tklivý příběh k vyjádření svých vlastních pocitů a úvah nad smyslem naší existence. To vše staví do kontrastu s krásou okolní přírody, jež k němu promlouvá.

JAZYK A STYL SBÍRKY:

Báseň se vyznačuje volností a hudebností verše i rýmu. Je plná emocí, spontánních reakcí, pesimizmu a zklamání. Mácha používá převážně rým obkročný. Základní metrum verše je uměle vytvořený novočeský jamb. V básni jsou použity přirovnání (jako by noční měřil čas), oxymórony (zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit), originální změny pojmenování (májový večer - večerní máj), metafory (bledá tvář lůny) a další.

ZAŘAZENÍ AUTORA A SBÍRKY K LITERÁRNÍMU SMĚRU:

Karel Hynek Mácha (původně Karel Ignác Mácha), kníže českých básníků, nejvýznamnější představitel českého romantismu. Žil v letech 1810-1836.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Viktor, 10.02.2011

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Cikáni, Cikáni (2), Cikáni (3), Cikáni (4)
-Intimní Karel Hynek Mácha
-Klášter Sázavský
-Máj, Máj (2), Máj (3), Máj (4), Máj (5), Máj (6), Máj (7), Máj (8), Máj (9), Máj (10), Máj (11), Máj (12), Máj (13), Máj (14), Máj (15), Máj (16), Máj (17), Máj (18), Máj (19), Máj (20), Máj (21), Máj (22), Máj (23), Máj (24), Máj (25), Máj (26), Máj (27), Máj (28), Máj (29), Máj (30), Máj (31), Máj (32), Máj (33), Máj (34), Máj (35), Máj (36), Máj (37)
-Máj (můj pohled)
-Máj (několika slovy), Máj (několika slovy) (2), Máj (několika slovy) (3), Máj (několika slovy) (4)
-Máj (rozbor)
-Máj (stručný rozbor), Máj (stručný rozbor) (2), Máj (stručný rozbor) (3), Máj (stručný rozbor) (4), Máj (stručný rozbor) (5), Máj (stručný rozbor) (6), Máj (stručný rozbor) (7), Máj (stručný rozbor) (8), Máj (stručný rozbor) (9)
-Máj (vlastní poznámky)
-Márinka, Márinka (2), Márinka (3), Márinka (4), Márinka (5), Márinka (6), Márinka (7), Márinka (8)
-Márinka (vlastní názor)
-Návrat
-Obrazy ze života mého
-Ohlas písní národních
-Večer na Bezdězu
-Znělky
Čítanka-Básně příležitostné
-Básně rozličné, Básně rozličné (2)
-Cikáni, Cikáni (2), Cikáni (3), Cikáni (4)
-Deník z roku 1835
-Karlův Týn
-Křivoklad
-Máj
-Márinka, Márinka (2), Márinka (3), Márinka (4), Márinka (5)
-Márinka (celá kniha / e-book)
-Ohlas písní národních, Ohlas písní národních (2), Ohlas písní národních (3)
-Pouť krkonošská
-Radost (Jitro)
-Rozprostřela chladná noc
-Valdice
-Večer na Bezdězu
-Víra, naděje, láska, spolehnutí (Jitro)
-Zlomky rozličné, Zlomky rozličné (2)
­­­­

Diskuse k výpisku
Karel Hynek Mácha - Máj (30)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­