ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Coelho Paulo (*24.08.1947)

­­­­

Alchymista (9)

Kniha vypráví o cestě mladého andaluského pastýře za svým snem a stejně tak i nabádá čtenáře, aby šli za tím svým - aby si prožili svůj "Osobní příběh", jenž každý z nás má, ale jen málokdo ho umí vyslechnout.
Příběh hlavního hrdiny začíná ve španělské Andalusii ve starém opuštěném kostele, v jehož sakristii vyrostl statný fíkovník, pod kterým spí náš hrdina pastýř Santiago a zdá se mu sen. Sen, který se rozhodne prožít, který se rozhodne následovat, který mu změní život. Sen, jenž se stane jeho "Osobním příběhem"...

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydalo nakladatelství Argo v Praze roku 1999 (2. vydání tamtéž). Z portugalského originálu O alquimista přeložila a doslov napsala Pavla Lidmilová. Počet stran: 141. ISBN: 80-7203-241-0.

O DÍLE:

Román Paula Coelha Alchymista, největší brazilský bestseller všech dob, byl dosud přeložen do více jak 60 jazyků, vydán ve více než 150 zemích světa a prodalo se ho přes 35 milionů výtisků.
Při příležitosti 20. výročí vydání u nás vyšla také ilustrovaná verze knihy.
Kniha byla oceněna i českými čtenáři v roce 2009 v anketě Kniha mého srdce. V roce 2014 by měl být natočen film v americké produkci (režie Laurence Fishburne).

CITÁT Z KNIHY:

Duše světa se živí štěstím lidí. Anebo naopak neštěstím, závistí, žárlivostí. Splnit svůj "Osobní příběh" je jedinou povinností člověka. Vše je jedno. A když něco chceš, celý Vesmír se spojí, abys své přání uskutečnil.

DĚJ:

Mladý Santiago opustil kněžský seminář a raději již po dva roky pásal ovce na rozlehlých andaluských pastvinách, protože toužil poznávat svět, a to se mu zdálo důležitější než poznávat Boha nebo lidské hříchy. (str. 22) Naučil se porozumět ovcím a zákonitostem přírody, jeho stádo se rozrostlo, navíc se Santiago zamiloval do dcery kupce, s níž se měl opět setkat. Dříve však navštívil starou cikánku, aby mu věštila budoucnost, protože se mu na stejném místě již dvakrát zdál stejný sen o pokladu, jenž na něj čeká u egyptských pyramid. Cikánka za příslib desátku sen vyložila a potvrdila možnost nalezení pokladu. Santiago potkal ještě podivného, nuzně oblečeného starce, který se mu představil jako Melchisedech, sálemský král. Santiagovi za příslib desátku ze svého stáda poradil, aby usiloval o to prožít svůj "Osobní příběh", následovat svůj sen či smysl života. Prý se zjeví v pravou chvíli v různých podobách lidem, kteří se svůj "Osobní příběh" pokoušejí naplnit. Věnoval mu kameny Urim a Thumim, jež mu v případě potřeby ukáží kladnou či zápornou odpověď na jeho dotaz. Santiaga přesvědčil, takže několik ovcí starci věnoval, zbylé prodal a odcestoval do Afriky. Jeho náhlé rozhodnutí, krok do neznáma, který spolu nese spoustu rizik a obětí, se má stát cestou za zmoudřením a prozřením v duchovním slova smyslu.

V závěru knihy má být odměněn nalezením skutečného pokladu, důležitějšími se ale stávají zkušenosti a rady, které Santiago na své cestě získá. V Africe Santiago zažívá první zklamání a pochybnosti, když je okraden o veškeré peníze. Rozhodne se nabídnout svou pomoc Sklenáři, jehož zapadlý krámek nikdo příliš nenavštěvuje. Vyleští a vystaví jeho zboží, čímž přiláká dost zákazníků a získá Sklenářovu přízeň. U Sklenáře si po určité době vydělá dost peněz na to, aby mohl podniknout cestu přes poušť. Santiaga ovlivní také Sklenářův příběh, celý život toužil putovat do Mekky, ale ze zvyku a pohodlnosti se tam nikdy nevydal. Obrátil se ke svému snu zády a jeho živnost upadala. Až Santiago do jeho krámku vrátil život.

Mezi cestujícími v karavaně najde Santiago přítele, Angličana, který se vydal hledat moudrého Alchymistu. Celý život studoval alchymii, aby dokázal proměnit kámen ve zlato. Santiago se od něj mnohému přiučil. Podle jeho knih má všechno na Zemi duši. Vše se přetváří a mění a vše je propojeno s Duší světa. Kdo následuje znamení osudu a snaží se naplnit svůj "Osobní příběh", toho Duše světa podpoří: "To je hybná síla všeho... V alchymii se tomu říká Duše světa. Když si něco přejeme z celého srdce, pak jsme blíž k Duši světa." (str. 74)
Santiago zase přiměl Angličana víc sledovat okolí, hledat znamení, která vysvětlují mnohé. Je třeba sledovat "Řeč světa", kterou "Bůh štědře sděluje svá tajemství všem stvořením." (str. 81)
Obrazy a slova tuto řeč mohou zkreslovat, zatímco tato znamení pramení z ryzího života.

Cesta pouští je dlouhá a plná nástrah o to více, že začala válka mezi klany. Když karavana dorazila do oázy, měl Santiago vidění, podle něhož měli oázu napadnout válečníci, třebaže to rodový zákon zakazuje. K útoku skutečně došlo, obyvatelé oázy však byli díky němu připraveni a útok odvrátili. Santiago byl bohatě odměněn. V oáze poznal krásnou Fátimu, ženu pouště, díky níž dospěl k dalšímu poznání - cestu za cílem nesmí brzdit ani čistá láska. Santiago měl dost peněz na to, aby se oženil a usadil. Jeho srdce si to přálo. Sama Fatima jej ale přiměla pokračovat, nechtěla se stát překážkou v cestě za pokladem.

Santiago se seznámil s velkým Alchymistou, jenž se stal jeho průvodcem na další cestě k pyramidám. Od něj získal další cenné rady a zdokonalil své schopnosti. Tak jako se alchymisté učí proměnit kámen ve zlato, má se každý člověk snažit naplnit svůj osud a tím také proměnit sebe samého: "Je jen jedna cesta, jak se něčemu naučit...a to činem. Všemu, co potřebuješ vědět, tě naučila cesta." (str. 108)
Alchymista vyrobit zlato umí, protože porozuměl světu: "Učenci pochopili, že tento přirozený svět je jenom obraz a otisk Ráje. Bůh jej stvořil proto, aby lidé skrze viditelné věci mohli pochopit jeho duchovní ponaučení a divy jeho moudrosti." (str. 109)
Santiagovi radí sledovat Řeč světa (znamení) i naslouchat svému srdci, protože je propojeno s Duší světa. Santiaga ale čeká zkouška osudu, která ho má prověřit - dvojice je válečníky přepadena a hrozí jí smrt. Alchymista veliteli odevzdává veškeré jmění a aby jej přesvědčil, že nejsou vyzvědači, ale cestující cizinci a alchymisté, slibuje, že se Santiago do tří dní promění ve vítr tak silný, že smete jejich tábor. Santiago tři dny rozmlouval se svým srdcem a s pouští, sluncem i větrem. Skrze meditaci se pohroužil do Duše světa a splynul s ní. Vítr "samum" skutečně rozmetal tábor a chlapec na svém místě nebyl. Pár byl tedy propuštěn a Alchymista odvedl chlapce k pyramidám, tam ho opustil. Na jednom místě Santiago poznal znamení, jež odkazují k pokladu. Mnoho hodin kopal, až si jej všimli lupiči, okradli a zbili jej, navíc se vysmáli jeho příběhu o cestě za pokladem. Jeden z nich prý sám měl kdysi podobný sen o andaluském kostelíku, pod kterým je ukryt poklad. V blízkosti pyramid se tak Santiago dozvídá, že jeho poklad leží v místech, kde pásal své ovce a kde se mu zdál sen o pokladu.
Navrátil se domů obohacen natřikrát: zlatem, poznáním a láskou.

HLAVNÍ MYŠLENKA:

Hlavním tématem je výzva k uposlechnutí osudových znamení, která nás vyzývají uskutečnit svůj "Osobní příběh". Děj navazuje na příběh o dvojitém snu ze sbírky pohádek Tisíc a jedna noc. Je jednoduchý, poutavý, má spád, skrze postavy a symboly představuje autorovo duchovní poselství a výzvu k prožití smysluplného života.

POZNÁMKA:

Melchisedech, král a kněz sálemský, v hebrejštině "král spravedlnosti", požehnal Abrahamovi při jeho vítězném návratu a uctil jej neposkvrněnou obětí, tedy chlebem a vínem. Za to byl odměněn desátkem ze všech jeho věcí. Jako král spravedlnosti a pokoje bývá zmiňován i jako předobraz Krista.

Urim a Thumim používali Židé k rozpoznání Božího záměru či budoucnosti. Ve váčku je nosili původně především velekněží na hrudi, rozhodoval první vytažený kámen, existuje též interpretace, že se jeden z kamenů rozsvěcel. Mohly být vsazovány do desky s 12 drahokamy. Zajímavý je přesah do křesťanství - Urim a Thumim jako Světlo boží. Ježíš je v Bibli označován jako Velekněz podle řádu Melchisedecha. Prorok Ježíš a učení jeho 12 apoštolů podle některých zmínek prý rozsvěceli drahé kameny. Alchymisté tyto kameny také znají, bývá jim připisována schopnost transmutace ve stříbro a zlato.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Jana T., 05.09.2014

   
­­­­

Diskuse k výpisku
Paulo Coelho - Alchymista (9)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti - Nastavení soukromí


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)