ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Vančura Vladislav (*23.06.1891 - †01.06.1942)

­­­­

Pole orná a válečná (2)

Román Pole orná a válečná patří mezi nejpozoruhodnější české protiválečné romány. Vančura v něm ukazuje, jak válka zasahuje do životů lidí, a to i životů lidí žijících na okraji společnosti, a převrací v nich lidské hodnoty.

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE:

Vydal Československý spisovatel v Praze roku 1953 (6. vydání). K tisku připravil a poznámkami opatřil Rudolf Havel. Počet stran: 178.

CHARAKTERISTIKA DÍLA:

Pole orná a válečná je druhý román Vladislava Vančury. V tomto díle se začíná projevovat autorova hra s jazykem, která se pro něj stala typickou. Kniha tak postrádá celistvý příběh a skládá se pouze z několika epizod (12 hlav), jež nemají věcnou ani jinou souvislost. Vytváří dva světy, které staví do protikladu - mírový vesnický a válečný. Ukazuje, že i zlodějíček a vrah (František Řeka) se může stát ve válce hrdinou - neoslavuje jeho hrdinství, naopak je vyzdvihován fakt, že je oslavován ničema.
Děj je tím pádem potlačován, důležitou roli má vypravěč, který vyjadřuje svůj názor k ději, přerušuje vyprávění, oslovuje čtenáře a hodnotí chování postav.

Vančura knihou projevuje svůj protiválečný postoj.
Kniha je psána v er-formě, jazyk je většinou spisovný. Objevují se zde často archaismy, knižní výrazy, přechodníky a infinitivy slovesa končící na -ti. Užívá složitá souvětí, zdůrazňuje jimi důležitost daného okamžiku.

Vančurovo prozaické dílo je ovlivněno první světovou válkou, expresionismem. Pro jeho díla je typický specifický jazyk a sloh, který napodobuje větnou stavbu staré češtiny.

Hlavním tématem díla je odhalení a jednoznačné odsouzení absurdnosti války. Vančura zde zobrazuje svět chaosu, zmaru, rozkladu a špíny, jehož střed tvoří rovina vypravěče.

POSTAVY:

František Řeka - blázen, opilec, hlupák, primitiv, zloděj, vrah; nikdo ho nebere vážně
Maxmilián Danowitz - baron, jemuž válka vzala dva syny; hrdý, sobecký; cíl Františka Řeky
Ervín - starší syn barona; důstojník u husarů
Josef - syn barona, kněz; horší vztahy s otcem; žil v Istembě; donucen jít do války
František Hora - starý zemědělec; úspěšný cíl Františka Řeky
Anna Myslbeková - Horova manželka; zemřela i s dítětem při porodu
Lei - Žid; vlastní krčmu; cíl Františka Řeky

MÍSTO A DOBA DĚJE:

Děj knihy se odehrává za dob první světové války. Místem je částečně válečné pole a částečně panství Ouhrov.

DĚJ:

Z panství Ouhrov z degenerované šlechtické rodiny odjíždí do války Ervín Danowitz, syn místního hraběte. Baron odstrkuje svého mladšího syna a nechce, aby ubylo rodinného jmění, tak ho pošle k církvi. Josef se jednou dostane do sporu s otcem a rozhodne se, že podnikne poutnickou cestu do Jeruzaléma.

Po několika dnech cesty je šokován, jak to chodí na cestách a rozhodne se, že místo do Jeruzaléma se vydá na svůj statek do Istemby v Haliči.
Tam ho zastihne válka. Dojdou si pro něho dva služebníci, ale stejně utíká od války a na útěku onemocní.

Jeho bratr Ervín je v Pešti s nevěstkami a pak ho taky zastihne světová válka v Haliči. Neskončí hrdinnou smrtí, nýbrž ubohou, ve špitále.

Josef se uzdraví a násilně ho pošlou do války. Na cestě zpátky na Ouhrov se dostane v Krakově do nemocnice. V Krakově také přijde povel na Ouhrov vypravit vůz s dvěma vozky pro vojenské účely. Jedním z vozků je František Řeka, který je spolu s dalšími postupně posílán blíž k frontě.

Otci dojde na Ouhrov vzkaz o vážném válečném zranění syna Ervína. Vydává se tedy neprodleně do nemocnice, kde zjišťuje, že jeho syn je na tom velmi zle a umírá.
Josef potkává otce v Krakově, kde právě umírá jeho bratr. S otcem jdou za Ervínem, ale ten už umřel. Otec má podezření, že mu Josef ukradl cenné papíry (poukaz na rentu), ale Josef to nebyl. Otec se stále hádá a nakonec odjíždí na Ouhrov sám a i po přímluvě faráře už Josefa nepokládá za svého syna...

Ve druhém ději vidíme postavy ubohých dělnic ze dvora, jejich těžký život, dření za kousek chleba, bídné bydlení v plesnivých světničkách či koutech stájí. Nejdříve se Vančura zmiňuje o Františku Horovi, jemuž umírá manželka i s dítětem, ale nejvíce autor vypravuje o volákovi nazvaném Řeka. V jeho tupém, kořalkou zmámeném mozku analfabeta vylíhl se plán, že někoho zabije a oloupí. Napřed se se sekerou dobývá na Žida kořalečníka, ale dveře a zámky jsou pro jeho neobratnou zločinnost příliš pevné. Poté se vloudí do zámku, nemá však dost odvahy, aby přepadl barona, spokojí se jen s krádeží cenného papíru, o jehož ceně nemá ani ponětí, a proto jej spálí. Nakonec uškrtí alespoň nic netušícího starého čeledína Horu. Zločin zůstane utajen, myslí na sebevraždu a odejde na vojnu. Je vezen přes Krakov blíž k frontě. Potlouká se po různých bojištích, až u Gorice mu strašná rána vyrve jazyk a zanedlouho potom i život. A protože u sebe nemá žádné identifikační znamení, je přehnaně a se všemi náležitými poctami pohřben v Praze jako neznámý vojín, hrdina.

VLASTNÍ NÁZOR:

Osobně se mi kniha velice špatně četla. Někdy jsem věty musela číst několikrát, abych věděla, co se stalo. Vančura si opravdu s jazykem hrál a jde vidět, že mu to jde. Knihu jsem měla jako povinný referát, takže jsem neměla na výběr. Není to můj oblíbený žánr a knihu doporučuji lidem, kterým nezáleží na formě textu, ale na příběhu. Pobavil mě závěr, který jsem neočekávala. Z vraha na hrdinu. Humorné.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Cyberr Tek, 15.10.2015

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Jezero Ukereve
-Konec starých časů
-Kosmas, Kosmas (2), Kosmas (3), Kosmas (4), Kosmas (5)
-Kosmas - Obrazy z dějin národa českého, Kosmas - Obrazy z dějin národa českého (2), Kosmas - Obrazy z dějin národa českého (3), Kosmas - Obrazy z dějin národa českého (4), Kosmas - Obrazy z dějin národa českého (5)
-Kubula a Kuba Kubikula, Kubula a Kuba Kubikula (2), Kubula a Kuba Kubikula (3)
-Markéta Lazarová, Markéta Lazarová (2), Markéta Lazarová (3), Markéta Lazarová (4), Markéta Lazarová (5), Markéta Lazarová (6), Markéta Lazarová (7), Markéta Lazarová (8), Markéta Lazarová (9)
-Obrazy z dějin národa českého
-Pekař Jan Marhoul, Pekař Jan Marhoul (2), Pekař Jan Marhoul (3), Pekař Jan Marhoul (4), Pekař Jan Marhoul (5), Pekař Jan Marhoul (6)
-Pole orná a válečná, Pole orná a válečná (2)
-Rozmarné léto, Rozmarné léto (2), Rozmarné léto (3), Rozmarné léto (4), Rozmarné léto (5), Rozmarné léto (6), Rozmarné léto (7), Rozmarné léto (8)
Čítanka-Konec starých časů, Konec starých časů (2), Konec starých časů (3)
-Kosmas - Obrazy z dějin národa českého, Kosmas - Obrazy z dějin národa českého (2), Kosmas - Obrazy z dějin národa českého (3)
-Kubula a Kuba Kubikula, Kubula a Kuba Kubikula (2), Kubula a Kuba Kubikula (3)
-Luk královny Dorotky, Luk královny Dorotky (2)
-Markéta Lazarová, Markéta Lazarová (2), Markéta Lazarová (3)
-Občan Don Quijote
-Obrazy z dějin národa českého, Obrazy z dějin národa českého (2)
-Pekař Jan Marhoul, Pekař Jan Marhoul (2), Pekař Jan Marhoul (3), Pekař Jan Marhoul (4), Pekař Jan Marhoul (5)
-Pole orná a válečná, Pole orná a válečná (2), Pole orná a válečná (3), Pole orná a válečná (4)
-Poslední soud, Poslední soud (2), Poslední soud (3)
-Rodina Horvatova
-Rozmarné léto, Rozmarné léto (2), Rozmarné léto (3), Rozmarné léto (4), Rozmarné léto (5)
-Útěk do Budína, Útěk do Budína (2), Útěk do Budína (3)
­­­­

Diskuse k výpisku
Vladislav Vančura - Pole orná a válečná (2)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­