ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Vančura Vladislav (*23.06.1891 - †01.06.1942)

   
­­­­

Kosmas - Obrazy z dějin národa českého

Kosmas byl kanovníkem (to je člen biskupova poradního sboru) pražské kapituly a žil ve svém domě se svojí ženou Božetěchou, s níž se často hádal a škorpil, a písařem Brunem. Měl zálibu v latinských spisech a pohanských bájích. Často si zval do svého domu chasníky, mnichy, žebráky a naslouchal jejich vypravování a vše si zapisoval. Na jaře 1114 začali ke Kosmovi docházet čtyři starci, které poznal na břehu řeky. Prvý byl pohan zvířecího výrazu, jenž za moru přišel o celou rodinu. Druhý byl chromý zajatec, jemuž byla ve válce uťata ruka. Třetí stařec kdysi proslul jako nevyrovnatelný lučištník, ale na své stáří už jen sotva chodil. A poslední byl otrok, jemuž se podařilo uniknout. Při návštěvě starců je Kosmas vždy pohostil a naslouchal jejich vypravování. Časté rozpravy však rušily jeho přítele Bruna, který opisoval světské knihy. Také Kosmově ženě se příliš nezamlouvaly časté návštěvy zablešených starců v jejich domě, a tak jednoho dne byli starci vyprovozeni od Kosmových dveří holemi. Jednou navštívil Kosmu mnich, vyhnaný z kláštera, který mu za teplou polévku přenechal velmi důležité svitky. Výpraskem zubožení starci se nakonec dobelhali až na pole jednoho Žida, kde nejstarší ze starců umírá. Ještě před svou smrtí však Žida prokleje. Žid ve snaze odčinit prokletí pozve ostatní do svého domu a tam jim naloží mnoho jídla. Zanedlouho si jeden velmož začal přivlastňovat tržní poplatky, které patřily kanovníkům. Kosma byl vyslán, aby celou věc urovnal na pravou míru. Kosmas ale místo do Prahy zamířil na místo soutoku Labe s Vltavou, tedy do Mělníka, za svým dlouholetým přítelem Šebířem (Šebíř byl probošt mělnického kostela). Tam zůstal Kosmas několik dní. Oba muži po tuto dobu zavzpomínali na svá mládí a vyměnili si své zkušenosti týkající se společného koníčka, tj. psaní knih. Když se Kosmas posléze vrátil domů, navštívil ho jeden ze tří starců, konkrétně uprchlý otrok, a nabídl Kosmovi sochu, kterou našli při hledání pokladu na hřbitově. Kosmas se slovy, že je to pohanská modla, vyhnal muže opět holí. Zanedlouho potom jeho žena Božetěcha umírá. Kanovník zdrcen touto skutečností je jak smyslů zbavený a hlavou se mu honí nesmyslné myšlenky. Světlou chvilkou jeho chmurných dnů je návštěva starého přítele Šebíře, který se snažil Kosmu dostat zpět do života. Po dlouhé rozpravě mezi sebe zavolali i Bruna. To se ze začátku Šebířovi příliš nelíbilo, ale nakonec souhlasil. Po chvíli Kosmas vytáhl velkou knihu. Byla to kronika. Potom začal předčítat začátek knihy. Mezitím se dva váleční veteráni a bývalý otrok vrací opět na Židovo pole, aby si natrhali nějaké ovoce, ale byli přistiženi. Dvěma se podařilo utéci, ale ten nejstarší a nejpomalejší byl polapen a vyslýchán. Po chvíli se přišlo i na mrtvolu zakopanou na zahradě a i na ostatní skutky, které mají tito tři na svědomí. Kapitola končí tím, že Kosmas se Šebířem vyřeší poslední spor kroniky týkající se Sázavského kostela, a pak zhodnotí tuto Kroniku nejstarších dějin s obdivem a úctou.

VLASTNÍ NÁZOR:

Slavné epochy a osobnosti naší minulosti nám autor připomenul ve své knize Obrazy z dějin národa českého zřejmě proto, že měl nutkání v době okupace povzbudit sebevědomí lidí utlačovaných Němci. Zpočátku využíval podkladů odborných historiků, už v příběhu o Kosmovi se však od nich odpoutal. Zaměřením na minulost chtěl národ přesvědčit, že okupace je jen další epizodou v dějinách a dočasností. Pro Vančuru je typický sklon ke knižnosti, užití zastaralých, hovorových i nespisovných výrazů vedle spisovných. Próza je živá - po krátkém úvodu se mění vypravování v dialog mezi Kosmou a Božetěchou. Z dialogu se dozvídáme o jejich vztahu i o Kosmově kronikářské činnosti. V celé kapitole je patrné, že Kosmas, jakožto člen biskupova poradního sboru, místo aby svými ústy od rozbřesku do smrákání velebil Boha, staral se o věci pošetilé. Kosmas jako nepřítel slovanské bohoslužby o ní potlačuje všechny zprávy. Podle mého názoru byl Kosmas na svou dobu nesmírně moudrý a osvícený člověk. Důkazem toho je, že se zajímal o historii bez většího náboženského zanícení, které bylo tak charakteristické pro tehdejší dobu. Snažil se být objektivní ke všem jazykům a obdobím historie. Ovšem i on měl své meze a když mu žebráci přinesli pohanskou sošku, bez milosti je vyhnal. Jinak to byl člověk dobrácký, uměl si užívat života a snažil se pomáhat ostatním.
Vančura líčí vážné záležitosti s humorem, pomáhá si vtipným rčením a přirovnáním. Časté použití přímé řeči, anekdoty i citáty, to vše oživilo i méně zábavné chvilky kapitoly o Kosmovi. Oceňuji autorovu schopnost vytvořit dlouhé souvětí a přitom se do něj nezamotat. Vysvětlení vztahů a událostí jenž pojí příběh, je nezbytné.
Rudolf Havel obohatil knihu o zpracování vysvětlivek, což čtenáři výrazně pomáhá při četbě, a celé dílo se tím stává srozumitelnějším. Kniha také obsahuje seznam svazků, jenž v Národní knihovně vyšly v letech 1948–1981 a díky tomu se také dozvídáme, že Obrazy z dějin národa českého I., vyšly roku 1981 v nakladatelství Československý spisovatel.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: 210311, 03.02.2004

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Jezero Ukereve
-Konec starých časů
-Kosmas, Kosmas (2), Kosmas (3), Kosmas (4), Kosmas (5)
-Kosmas - Obrazy z dějin národa českého, Kosmas - Obrazy z dějin národa českého (2), Kosmas - Obrazy z dějin národa českého (3), Kosmas - Obrazy z dějin národa českého (4), Kosmas - Obrazy z dějin národa českého (5)
-Kubula a Kuba Kubikula, Kubula a Kuba Kubikula (2), Kubula a Kuba Kubikula (3)
-Markéta Lazarová, Markéta Lazarová (2), Markéta Lazarová (3), Markéta Lazarová (4), Markéta Lazarová (5), Markéta Lazarová (6), Markéta Lazarová (7), Markéta Lazarová (8), Markéta Lazarová (9)
-Obrazy z dějin národa českého
-Pekař Jan Marhoul, Pekař Jan Marhoul (2), Pekař Jan Marhoul (3), Pekař Jan Marhoul (4), Pekař Jan Marhoul (5), Pekař Jan Marhoul (6)
-Pole orná a válečná, Pole orná a válečná (2)
-Rozmarné léto, Rozmarné léto (2), Rozmarné léto (3), Rozmarné léto (4), Rozmarné léto (5), Rozmarné léto (6), Rozmarné léto (7), Rozmarné léto (8)
Čítanka-Konec starých časů, Konec starých časů (2), Konec starých časů (3)
-Kosmas - Obrazy z dějin národa českého, Kosmas - Obrazy z dějin národa českého (2), Kosmas - Obrazy z dějin národa českého (3)
-Kubula a Kuba Kubikula, Kubula a Kuba Kubikula (2), Kubula a Kuba Kubikula (3)
-Luk královny Dorotky, Luk královny Dorotky (2)
-Markéta Lazarová, Markéta Lazarová (2), Markéta Lazarová (3)
-Občan Don Quijote
-Obrazy z dějin národa českého, Obrazy z dějin národa českého (2)
-Pekař Jan Marhoul, Pekař Jan Marhoul (2), Pekař Jan Marhoul (3), Pekař Jan Marhoul (4), Pekař Jan Marhoul (5)
-Pole orná a válečná, Pole orná a válečná (2), Pole orná a válečná (3), Pole orná a válečná (4)
-Poslední soud, Poslední soud (2), Poslední soud (3)
-Rodina Horvatova
-Rozmarné léto, Rozmarné léto (2), Rozmarné léto (3), Rozmarné léto (4), Rozmarné léto (5)
-Útěk do Budína, Útěk do Budína (2), Útěk do Budína (3)
­­­­

Diskuse k výpisku
Vladislav Vančura - Kosmas - Obrazy z dějin národa českéhoMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­