ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Olbracht Ivan (*06.01.1882 - †30.12.1952)

­­­­

O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách

Nakladatelství: Albatros
Rok vydání: 1972
Počet stran: 212
Ilustrátor: Josef Liesler

DĚJ:

Byl nebyl, v zemi indické, král Dabželim. Byl paličatý a trestal každého, kdo se ho pokoušel přivést na cestu moudrosti. O to právě usiloval mudrc Bidpaj. Král dal Bidpaje uvěznit na doživotí do žaláře a Bidpaj měl v žaláři vymýšlet bajky. Královi po době došlo, že se chová špatně, a jak při bezesných nocích sledoval hvězdy, došlo mu, jak malá je jeho hloupá malichernost proti hvězdám. Tak si dal zavolat mudrce Bidpaje ze žaláře, aby ho vyučoval moudrosti a aby mu opakoval Bidpajovy výtky. Poté si dal Dabželim povolat Bidpaje, aby mu povídal bajku o dvou lidech, které proti sobě někdo poštve. Bidpaj dovyprávěl a odešel. Jindy byl ke králi povolán, aby vypravoval o tom, jaké to je, když má být někdo po zásluze potrestán. Jiný večer měl Bidpaj vyprávět o věrných přátelích. Součástí této bajky je i vyprávění o původu jednoho z přátel. Jindy zas Bidpaj měl vyprávět o minulosti druhého z přátel. Dál Bidpaj vyprávěl o tom, jak někdo hledal, našel a pak ztratil. Další večer měl vyprávět o tom, co jsou to sny, a jak si je někdo vykládal. Nakonec dostal za úkol napsat všechny bajky, které vyprávěl, aby si je mohli všichni přečíst.

Charakteristika:
Bidpaj: moudrý, rozvážný
Dabželim: v první kapitole krutý, chvástavý, poté zmoudřel, a pochopil své chyby a snažil se je napravovat

1. bajka - O OPICI A TESAŘOVI:

Tesař jednou tesal do klády dvojím klínem a viděla ho přitom opice. Když tesař odešel, opice si sedla na kládu a začala klíny vytahovat. Klíny vyskočily, kláda se sevřela a přivřela opici ocas. Opice zavřeštěla a tesař ihned přiběhl. Nelitoval tu opici, naopak, ještě jí dal na zadek.
Z toho vyplývá: Nenič cizí práci, může se ti něco stát.

Charakteristika:
Opice: hloupá, namyšlená
Tesař: rozumný

2. bajka - O PŘÍLIŠ ŠETRNÉM VLKOVI:

Lovec jednou s lukem ulovil srnu. Když už s ní odcházel, přiběhl k němu kanec a myslivce zabil. Ještě předtím, než se na myslivce vrhl, myslivec po něm vystřelil šíp a tak kanec také zemřel. Šel takhle po té mýtině vlk a když viděl tolik jídla, řekl si: "Pro dnešek sním jen luk, zbytek si nechám na zítra a na pozítří." Tak se dal do přehryzávání tětivy a luk se vymrštil a praštil vlka do hlavy, takže na místě zemřel.

Charakteristika:
Vlk: spořivý, ale neví, kdy má spořit

3. bajka - O ŽABÍM KONI:

Plazil se had po cestě u rybníka a viděl žábu. Had vypadal strašně zbědovaně. Žába se ho ptala, co mu je a had řekl, že to může říct jen žabímu králi. Tak ho žába k němu dovedla. Had povídal královi, proč je tak zbědovaný - přítel had, kterého omylem kousl místo žáby, ho proklel, takže sám nemůže lovit, a jídlo dostane jen tehdy, když bude na hřbetě vozit žabího krále. A tak krále poprosil, jestli by mohl být jeho kůň. Král svolil a tak had dostával potravu a dál žil.

Charakteristika:
Král: vstřícný
Had: dokáže se ponížit kvůli přežití (tím že slouží úhlavnímu nepříteli)

CITÁT Z KNIHY (str. 20):

Býk, jehož velké oči se stále něčemu diví, se podíval na Chňapa obzvlášť nechápavě. Neboť si to všechno nemohl ve své hovězí hlavě srovnat. "A kdo je ten Lev?" ptal se pomalu. "A kde bydlí? A jak jsem ho mohl urazit, když neznám ani jeho ani jeho rodinu?" "Milý příteli, kdo chce být sám sebou, už tím uráží jeho celek." "Tomu nerozumím," řekl býk s udivenýma očima. "Ale ty mi pověz něco o tom Lvovi a o jeho poměrech." "Lev je králem dravců, má palác nedaleko odtud a na jeho dvoře žije mnoho menších šelem." Mujaba se hluboce zamyslil. Když se mu všechno pomalu rozleželo, řekl si:

Stádo šelem! Ne houf telat.
Copak tam má vůl co dělat?

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Mutt8, 20.02.2005

   
­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Adam a Eva (Biblické příběhy), Adam a Eva (Biblické příběhy) (2)
-Anna Proletářka, Anna Proletářka (2)
-Biblické příběhy (několik příběhů), Biblické příběhy (několik příběhů) (2), Biblické příběhy (několik příběhů) (3), Biblické příběhy (několik příběhů) (4)
-Biblické příběhy (souhrn)
-Bratr Žak (O zlých samotářích)
-Čtení z Biblí kralické, Čtení z Biblí kralické (2), Čtení z Biblí kralické (3)
-Do zajetí babylonského (Biblické příběhy)
-Golet v údolí, Golet v údolí (2)
-Nikola Šuhaj loupežník, Nikola Šuhaj loupežník (2), Nikola Šuhaj loupežník (3), Nikola Šuhaj loupežník (4), Nikola Šuhaj loupežník (5), Nikola Šuhaj loupežník (6), Nikola Šuhaj loupežník (7), Nikola Šuhaj loupežník (8), Nikola Šuhaj loupežník (9), Nikola Šuhaj loupežník (10), Nikola Šuhaj loupežník (11), Nikola Šuhaj loupežník (12), Nikola Šuhaj loupežník (13), Nikola Šuhaj loupežník (14)
-O moudrosti Šalamounově (Biblické příběhy)
-O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách, O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách (2), O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách (3)
-O smutných očích Hany Karadžičové (Golet v údolí)
-O stvoření světa a člověka (Biblické příběhy)
-O velké poslušnosti (Biblické příběhy)
-O vešce a blešce (O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách)
-O zničení Sodomy a Gomory (Biblické příběhy)
-Podivuhodné přátelství herce Jesenia
-Pověsti o trápení lidu izraelského (Biblické příběhy)
-Příběh Josefův (Biblické příběhy)
-Prvorozenství za misku čočky prodané (Biblické příběhy)
-Stavění věže a zmatení jazyků (Biblické příběhy)
-Vražda Kainova (Biblické příběhy)
-Žalář nejtemnější, Žalář nejtemnější (2), Žalář nejtemnější (3), Žalář nejtemnější (4)
Čítanka-David a Goliáš
-Nikola Šuhaj loupežník
-Podivuhodné přátelství herce Jesenia
-Příběh tetičky Emy (Žalář nejtemnější)
-Zamřížované zrcadlo
­­­­

Diskuse k výpisku
Ivan Olbracht - O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkáchMapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­