ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.czwww.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.Menu

­

Olbracht Ivan (*06.01.1882 - †30.12.1952)

   
­­­­

Adam a Eva (Biblické příběhy) (2)

Bůh udělal člověka z hlíny a vdechl mu život. Dal mu jméno Adam, tj. muž ze země. Stvořil pro něj ráj Eden. Vzal Bůh člověka do ráje a dal mu ho k obývání. Přivedl mu tam všechna zvířata a ptáky, aby je pojmenoval. Adam dal jména každému dobytku, ptactvu a divoké zvěři.
Uprostřed ráje stály dva stromy. Strom života a strom vědění dobrého i zlého. Bůh mu pověděl, že ze všech rajských stromů může jíst, ovšem ze stromů života a vědění dobrého i zlého mu to zakázal, jinak že zemře.
Hospodinovi se Adama zželelo, a proto na něho poslal tvrdý spánek a odebral mu kus žebra, ze kterého pak stvořil Adamovi pomocnici. Když se Adam probudil, přivedl ji k němu.
Od té chvíle spolu pobývali v Edenu, jedli z rajských stromů. Oba byli nazí, ale nestyděli se.
Had, který byl lstivý a chytrý, se ptal ženy, jestli je pravda, že můžou jíst plody všech rajských stromů, ale že mají zakázáno jíst ze stromu života a vědění dobrého i zlého? Žena mu odpověděla, že ano, že Bůh jim to zakázal, protože jinak by zemřeli. Ale had se nedal a řekl ženě, že jim to Bůh zakázal, protože by věděli stejně jak Bohové.
Žena tedy poslechla hada a utrhla si plod ze stromu vědění dobrého i zlého. Když pak přišel Adam, dala mu také. A oba jedli. Tehdy se jim otevřely oči a zjistili, že jsou oba nazí, a tak šli a utrhli si fíkové listí a zakryli se jím.
Vtom zaslechli v ráji Hospodina a schovali se mezi stromovím. Pak Bůh zavolal Adama, kde je. A Adam mu odpověděl, že se schoval, protože je nahý. A Bůh se ho zeptal, kdo mu řekl, že je nahý? A jestli nejedl ze stromu zakázaného? Adam pravil, že žena, kterou pro něj stvořil, mu z něj dala plod.
Bůh se obrátil k ženě a ptal se, proč tak učinila? Ta odpověděla, že ji k tomu navedl had.
Bůh se tedy rozhněval k hadovi a řekl, že když tak učinil, bude zlořečený mezi zvířaty země a bude se plazit po zemi a žrát prach po všechny dny svého života. "Nepřátelství položím mezi ženu a její potomky a tebe a tvoje potomky. Na hlavu ti šlápne a ty se budeš pokoušet uštknout do paty."
Ženě pak řekl, bude mít hodně práce a bolesti, a že muž bude panovat nad ní.
Adamovi pravil, že když uposlechl ženy hlas a vzal si ze stromu, který mu měl být zapovězen, bude mu země zlořečená. Trní a bodláčí se mu plodit bude a v potu tváře bude jíst, dokud se nevrátí do země, ze které byl vzat. "Neboť prach jsi a v prach se obrátíš."
Pak jim Bůh dal kožený oděv a vyhnal je z Edenu, aby šli obdělávat zemi, ze které byli vzati, a nazval Adam svou ženu jménem Eva, protože se stane matkou všech lidí.
Po odchodu Adama a Evy z ráje usídlil Bůh v ráji anděly cherubíny s meči, aby střežili cestu ke stromu života.

Vytisknout (Ctrl+P) Stáhnout v PDF

Zdroj: Kamulka007, 28.11.2009

­­­­

Související odkazy

Čtenářský deník-Adam a Eva (Biblické příběhy), Adam a Eva (Biblické příběhy) (2)
-Anna Proletářka, Anna Proletářka (2)
-Biblické příběhy (několik příběhů), Biblické příběhy (několik příběhů) (2), Biblické příběhy (několik příběhů) (3), Biblické příběhy (několik příběhů) (4)
-Biblické příběhy (souhrn)
-Bratr Žak (O zlých samotářích)
-Čtení z Biblí kralické, Čtení z Biblí kralické (2), Čtení z Biblí kralické (3)
-Do zajetí babylonského (Biblické příběhy)
-Golet v údolí, Golet v údolí (2)
-Nikola Šuhaj loupežník, Nikola Šuhaj loupežník (2), Nikola Šuhaj loupežník (3), Nikola Šuhaj loupežník (4), Nikola Šuhaj loupežník (5), Nikola Šuhaj loupežník (6), Nikola Šuhaj loupežník (7), Nikola Šuhaj loupežník (8), Nikola Šuhaj loupežník (9), Nikola Šuhaj loupežník (10), Nikola Šuhaj loupežník (11), Nikola Šuhaj loupežník (12), Nikola Šuhaj loupežník (13), Nikola Šuhaj loupežník (14)
-O moudrosti Šalamounově (Biblické příběhy)
-O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách, O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách (2), O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách (3)
-O smutných očích Hany Karadžičové (Golet v údolí)
-O stvoření světa a člověka (Biblické příběhy)
-O velké poslušnosti (Biblické příběhy)
-O vešce a blešce (O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách)
-O zničení Sodomy a Gomory (Biblické příběhy)
-Podivuhodné přátelství herce Jesenia
-Pověsti o trápení lidu izraelského (Biblické příběhy)
-Příběh Josefův (Biblické příběhy)
-Prvorozenství za misku čočky prodané (Biblické příběhy)
-Stavění věže a zmatení jazyků (Biblické příběhy)
-Vražda Kainova (Biblické příběhy)
-Žalář nejtemnější, Žalář nejtemnější (2), Žalář nejtemnější (3), Žalář nejtemnější (4)
Čítanka-David a Goliáš
-Nikola Šuhaj loupežník
-Podivuhodné přátelství herce Jesenia
-Příběh tetičky Emy (Žalář nejtemnější)
-Zamřížované zrcadlo
­­­­

Diskuse k výpisku
Ivan Olbracht - Adam a Eva (Biblické příběhy) (2)Mapy webu Čtenářský deník - Životopisy - Čítanka - Spisovatelé Důležité informace Podmínky používání - Vyloučení odpovědnosti


Ověřovací kód Opište kód z obrázku (jiný kód ↑)

Upozornění

 

Milý návštěvníku serveru Český-jazyk.cz,

omlouváme se, že Ti musíme zobrazovat toto hloupé vyskakovací okno, ale zjistili jsme, že je ve Tvém internetovém prohlížeči aktivní blokátor reklam, díky kterým mohou dnes tyto stránky bezplatně fungovat.

Pokud nechceš být tímto oknem neustále rušen, prosíme Tě, aby sis blokování reklam vypnul či si alespoň přidal výjimku pro náš web.

Jedině peníze z reklamy nám pomáhají tyto stránky udržovat v provozu a neustále je obsahově i rozvíjet.

Děkujeme Ti mnohokrát za pochopení.

tým Český-jazyk.cz

 

Toto sdělení zavřeš klávesou Esc nebo kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
Po zavření okna nedojde k žádnému omezení funkčnosti serveru Český-jazyk.cz, nicméně, každé další načtení stránky může být doprovázeno otevřením tohoto upozornění, nedojde-li k odstranění či úpravě blokování reklamních ploch.

­